Across the Cultural Divide: Immigrant Oriental Jewish Children Meet Israeli Folksong
פרסומים » היבטים מחקריים » Across the Cultural Divide: Immigrant Oriental Jewish Children Meet Israeli Folksong


מאת פרופ' שי בורשטין

תקופת "כור ההיתוך" של תחילת שנות ה-50 הייתה מבחן קשה למדינת ישראל הצעירה: קליטתם הפיזית והתרבותית של המוני עולים, בייחוד מארצות המזרח, היוותה אתגר יחיד במינו, גם במונחים אוניברסליים. במאמר זה בוחן פרופ' בורשטין את השתקפות בעיות מפגש הקולטים והנקלטים בשדה הזמר העברי. ילדי העולים לא ידעו עברית, ועד עלותם ארצה לא נחשפו לסגנון המוזיקלי המערבי. המאמר משחזר את מגוון מאמצי הממסד להנחיל את הזמר העברי לילדים העולים, ובוחן את מידת הצלחתם.

לקריאת המאמר לחצו כאן (קובץ PDF)


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: