הסדריות

העתקת מילות השיר

__________ --- בְּלַהַט נְעוּרִים לַסִּדְרִיּוֹת וּצְרִיף אֶחָד בְּתוֹךְ חוּג [?] וְגַם מִגְדָּל גְּבַהּ קוֹמָה וּמִסָּבִיב הָיְתָה שְׁמָמָה טָלָלָלָה סִדְרִיּוֹת וְכָךְ יָצָאנוּ לַשָּׂדוֹת בַּסִּדְרִיּוֹת אַרְבָּעָה סוּסִים וּשְׁתֵּי פְּרָדוֹת בַּסִּדְרִיּוֹת חָרְשׁוּ תְּלָמִים, זָרְעוּ תִּקְווֹת קָצְרוּ בְּפִּיקָ"א אַכְזָבוֹת שָׁקְעוּ בְּבֹץ וּבְחוֹבוֹת וְכָךְ הָלְכוּ שָׁנִים טוֹבוֹת טָלָלָלָה סִדְרִיּוֹת אֵיפֹה הָיוּ הַשֵּׁרוּתִים בַּסִּדְרִיּוֹת הֵיכָן גָּדְלוּ הַפְּעוּטִים בַּסִּדְרִיּוֹת לְיַד הַפְּרִי ____ טִפּוּל _________ [מַבּוּל?] וְרַק __________ גָּדְלוּ מִיָּד יָצְאוּ הֵם לְטִיּוּל טָלָלָלָה לַסִּדְרִיּוֹת הוֹבִילוּ מַיִם בַּחָבִיּוֹת לַסִּדְרִיּוֹת וּבָא הַטְּרַקְטוֹר מֵאַשְׁדוֹת לַסִּדְרִיּוֹת סִדְרִיָּה אַחַת תָּקְעָה סַכִּינִים שְׁלֹשָׁה שָׁוָה וְהַגִּזְבָּר חָתַם עַל שְׁטָר וּבֶחָצֵר צָמַח פֹּה הָר טָלָלָלָה סִדְרִיּוֹת סוֹף סוֹף גָּמַרְנוּ לַעֲקֹר הַסִּדְרִיּוֹת הַגִּזְבָּר הֶחְלִיט לִמְכֹּור סִדְרִיּוֹת וְכָכָה --- חָכָם סִדְרִיּוֹת עוֹשִׂים פֶּחָם מַסּוֹר חַשְׁמַל וּמְתֻחְכָּם מִפְעָל חָדָש אֲזַי יוּקַם טָלָלָלָה סִדְרִיּוֹת לֹא נִכְנַס אֲפִלּוּ גְּרוּשׁ מִסִּדְרִיּוֹת אֲבָל נִכְנַס פֹּה לְשִמּוּשׁ מִסִּדְרִיּוֹת בַּמִּקְלַחַת דּוּד הוּקַם וּבַכְּבִיסָה רָתַח קַנְקַן וּבַמִּטְבָּח ___________ עָלוּ בֶּעָבָר [?] מֵעָשָׁן [?] טָלָלָלָה סִדְרִיּוֹת בֵּין הַכְּבִישׁ וּבֵין הַחוֹף סִדְרִיּוֹת נֶעֶלְמוּ מִן הַנּוֹף הַסִּדְרִיּוֹת וְלוּ אֲנִי בַּנּוֹי גַּנָּן הָיִיתִי כְּבָר שׁוֹתֵל מִזְּמַן סִדְרִיָּה אַחַת בַּגַּן שֶׁתִּגְדַּל לְשֵׁם סִימָן טָלָלָלָ לַסִּדְרִיּוֹת__________ --- בלהט נעורים לסדריות וכך הנקודה הוקמה וצריף אחד בתוך חוג [?] וגם מגדל גבה קומה ומסביב הייתה שממה טלללה סדריות וכך יצאנו לשדות בסדריות ארבעה סוסים ושתי פרדות בסדריות חרשו תלמים, זרעו תקוות קצרו בפיק"א אכזבות שקעו בבוץ ובחובות וכך הלכו שנים טובות טלללה סדריות איפה היו השירותים בסדריות היכן גדלו הפעוטים בסדריות ליד הפרי ____ טיפול _________ [מבול?] ורק __________ גדלו מייד יצאו הם לטיול טלללה לסדריות הובילו מים בחביות לסדריות ובא הטרקטור מאשדות לסדריות סדרייה אחת תקעה סכינים שלושה שווה והגזבר חתם על שטר ובחצר צמח פה הר טלללה סדריות סוף סוף גמרנו לעקור הסדריות הגזבר החליט למכור סדריות וככה --- חכם סדריות עושים פחם מסור חשמל ומתוחכם מפעל חדש אזיי יוקם טללללה סדריות לא נכנס אפילו גרוש מסדריות אבל נכנס פה לשימוש מסדריות במקלחת דוד הוקם ובכביסה רתח קנקן ובמטבח ___________ עלו בעבר [?] מעשן [?] טלללה סדריות בין הכביש ובין החוף סדריות נעלמו מן הנוף הסדריות ולו אני בנוי גנן הייתי כבר שותל מזמן סדרייה אחת בגן שתגדל לשם סימן טללל לסדריות
מילים: אבשלום צורף
לחן: עממי אמריקאי

__________
--- בְּלַהַט נְעוּרִים לַסִּדְרִיּוֹת
וּצְרִיף אֶחָד בְּתוֹךְ חוּג [?]
וְגַם מִגְדָּל גְּבַהּ קוֹמָה
וּמִסָּבִיב הָיְתָה שְׁמָמָה
טָלָלָלָה סִדְרִיּוֹת

וְכָךְ יָצָאנוּ לַשָּׂדוֹת בַּסִּדְרִיּוֹת
אַרְבָּעָה סוּסִים וּשְׁתֵּי פְּרָדוֹת בַּסִּדְרִיּוֹת
חָרְשׁוּ תְּלָמִים, זָרְעוּ תִּקְווֹת
קָצְרוּ בְּפִּיקָ"א אַכְזָבוֹת
שָׁקְעוּ בְּבֹץ וּבְחוֹבוֹת
וְכָךְ הָלְכוּ שָׁנִים טוֹבוֹת
טָלָלָלָה סִדְרִיּוֹת

אֵיפֹה הָיוּ הַשֵּׁרוּתִים בַּסִּדְרִיּוֹת
הֵיכָן גָּדְלוּ הַפְּעוּטִים בַּסִּדְרִיּוֹת
לְיַד הַפְּרִי ____ טִפּוּל
_________ [מַבּוּל?]
וְרַק __________ גָּדְלוּ
מִיָּד יָצְאוּ הֵם לְטִיּוּל
טָלָלָלָה לַסִּדְרִיּוֹת

הוֹבִילוּ מַיִם בַּחָבִיּוֹת לַסִּדְרִיּוֹת
וּבָא הַטְּרַקְטוֹר מֵאַשְׁדוֹת לַסִּדְרִיּוֹת
סִדְרִיָּה אַחַת תָּקְעָה
סַכִּינִים שְׁלֹשָׁה שָׁוָה
וְהַגִּזְבָּר חָתַם עַל שְׁטָר
וּבֶחָצֵר צָמַח פֹּה הָר
טָלָלָלָה סִדְרִיּוֹת

סוֹף סוֹף גָּמַרְנוּ לַעֲקֹר הַסִּדְרִיּוֹת
הַגִּזְבָּר הֶחְלִיט לִמְכֹּור סִדְרִיּוֹת
וְכָכָה --- חָכָם
סִדְרִיּוֹת עוֹשִׂים פֶּחָם
מַסּוֹר חַשְׁמַל וּמְתֻחְכָּם
מִפְעָל חָדָש אֲזַי יוּקַם
טָלָלָלָה סִדְרִיּוֹת

לֹא נִכְנַס אֲפִלּוּ גְּרוּשׁ מִסִּדְרִיּוֹת
אֲבָל נִכְנַס פֹּה לְשִמּוּשׁ מִסִּדְרִיּוֹת
בַּמִּקְלַחַת דּוּד הוּקַם
וּבַכְּבִיסָה רָתַח קַנְקַן
וּבַמִּטְבָּח ___________
עָלוּ בֶּעָבָר [?] מֵעָשָׁן [?]
טָלָלָלָה סִדְרִיּוֹת

בֵּין הַכְּבִישׁ וּבֵין הַחוֹף סִדְרִיּוֹת
נֶעֶלְמוּ מִן הַנּוֹף הַסִּדְרִיּוֹת
וְלוּ אֲנִי בַּנּוֹי גַּנָּן
הָיִיתִי כְּבָר שׁוֹתֵל מִזְּמַן
סִדְרִיָּה אַחַת בַּגַּן
שֶׁתִּגְדַּל לְשֵׁם סִימָן
טָלָלָלָ לַסִּדְרִיּוֹת
__________
--- בלהט נעורים לסדריות
וכך הנקודה הוקמה
וצריף אחד בתוך חוג [?]
וגם מגדל גבה קומה
ומסביב הייתה שממה
טלללה סדריות

וכך יצאנו לשדות בסדריות
ארבעה סוסים ושתי פרדות בסדריות
חרשו תלמים, זרעו תקוות
קצרו בפיק"א אכזבות
שקעו בבוץ ובחובות
וכך הלכו שנים טובות
טלללה סדריות

איפה היו השירותים בסדריות
היכן גדלו הפעוטים בסדריות
ליד הפרי ____ טיפול
_________ [מבול?]
ורק __________ גדלו
מייד יצאו הם לטיול
טלללה לסדריות

הובילו מים בחביות לסדריות
ובא הטרקטור מאשדות לסדריות
סדרייה אחת תקעה
סכינים שלושה שווה
והגזבר חתם על שטר
ובחצר צמח פה הר
טלללה סדריות

סוף סוף גמרנו לעקור הסדריות
הגזבר החליט למכור סדריות
וככה --- חכם
סדריות עושים פחם
מסור חשמל ומתוחכם
מפעל חדש אזיי יוקם
טללללה סדריות

לא נכנס אפילו גרוש מסדריות
אבל נכנס פה לשימוש מסדריות
במקלחת דוד הוקם
ובכביסה רתח קנקן
ובמטבח ___________
עלו בעבר [?] מעשן [?]
טלללה סדריות

בין הכביש ובין החוף סדריות
נעלמו מן הנוף הסדריות
ולו אני בנוי גנן
הייתי כבר שותל מזמן
סדרייה אחת בגן
שתגדל לשם סימן
טללל לסדריותהקלטת זמרדע
ביצוע:

 

יעקב (ינצ'ה) לופן (לופנפלד) 
חליל צד: גליה צור
שנת הקלטה: 15.5.1991
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

מלוות בשירה אשתו שולקה ונכדתו יהודית. 

הוקלט במסגרת: סדנת אתנומוסיקולוגיה בעמק הירדן

על השיר

שיר מקומי מקיבוץ גינוסר. סדריה הוא השם הערבי של השיזף - עץ הדומים ששורשיו עמוקים.

עוד באותו לחן: אנחנו צופי מושבה. יעקב לופן מספר כי אבשלום צורף התאים את השיר ללחן "בחולות", השיר הידוע יותר שחיבר חיים חפר ללחן זה ב1958, ואכן יש כמה שורות בשיר הסדריות הבנויות במתכונת "בחולות" ומעידות על כך שהשיר נכתב בעקבות "בחולות" ולפיכך אחריו.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 14.09.2022 08:53:57


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: