אנדלוז

העתקת מילות השיר

הַרְחֵק בִּדְמִי לֵיל אֹפֶל אַנְדָּלוֹז נִשְׁמַע פִּתְאוֹם קוֹל זֶמֶר עִם קוֹל תֻּפִּים תֻּפֵּי מְחוֹלוֹת דְּרָכִים אֲפֵלוֹת הַרְחֵק בִּשְׁאוֹן דּוּמִיָּה שָׁם סוּפָה הוֹמִיָּה שָׁם יַעֲלֹז בְּזַעַם עֹז עַם אַנְדָּלוֹז בְּקֶצֶב סְעָרָה בְּלִי חִיל וּבְלִי מוֹרָא שָׁחֹר הַלַּיְלָה הַשִּׁכּוֹר תֻּפִּים זוֹרֵי מָגוֹר מַעְגָּל סוֹבֵב וְזֶמֶר עַם דּוֹבֵב חֹרְשׁוֹת עֵינֶיהָ שְׂטָנִים לַ לַ לַ לַ חֲנִית נִצֶּבֶת מוּל עַלְמָה בְּאֵשׁ שְׂטָנִים אָדֹם נִגָּר דָּמָהּ לַיְלָה לַיְלָה לְנֹכַח שַׁלְהֶבֶת יוֹקֶדֶת יוֹצֵאת בְּסוּפַת מָחוֹל, בַּמָּחוֹל עַלְמַת אַנְדָּלוֹז רוֹקֶדֶת יוֹצֵאת בְּסוּפַת חוֹל כְּמוֹ לַיְלָה כָּחֹל קוֹל תֻּפִּים תּוֹפֵף וְזֶמֶר עַם דּוֹבֵב...הרחק בדמי ליל אופל אנדלוז נשמע פתאום קול זמר עם קול תופים תופי מחולות דרכים אפלות הרחק בשאון דומייה שם סופה הומייה שם יעלוז בזעם עוז עם אנדלוז בקצב סערה בלי חיל ובלי מורא שחור הלילה השיכור תופים זורי מגור מעגל סובב וזמר עם דובב חורשות עיניה שטנים לה לה לה לה חנית ניצבת מול עלמה באש שטנים אדום ניגר דמה לילה לילה לנוכח שלהבת יוקדת יוצאת בסופת מחול, במחול עלמת אנדלוז רוקדת יוצאת בסופת חול כמו לילה כחול קול תופים תופף וזמר עם דובב...
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

הַרְחֵק בִּדְמִי לֵיל אֹפֶל אַנְדָּלוֹז
נִשְׁמַע פִּתְאוֹם קוֹל זֶמֶר
עִם קוֹל תֻּפִּים
תֻּפֵּי מְחוֹלוֹת
דְּרָכִים אֲפֵלוֹת
הַרְחֵק בִּשְׁאוֹן דּוּמִיָּה
שָׁם סוּפָה הוֹמִיָּה
שָׁם יַעֲלֹז בְּזַעַם עֹז
עַם אַנְדָּלוֹז
בְּקֶצֶב סְעָרָה
בְּלִי חִיל וּבְלִי מוֹרָא
שָׁחֹר הַלַּיְלָה הַשִּׁכּוֹר
תֻּפִּים זוֹרֵי מָגוֹר

מַעְגָּל סוֹבֵב
וְזֶמֶר עַם דּוֹבֵב
חֹרְשׁוֹת עֵינֶיהָ שְׂטָנִים
לַ לַ לַ לַ
חֲנִית נִצֶּבֶת
מוּל עַלְמָה
בְּאֵשׁ שְׂטָנִים
אָדֹם נִגָּר דָּמָהּ
לַיְלָה לַיְלָה

לְנֹכַח שַׁלְהֶבֶת יוֹקֶדֶת
יוֹצֵאת בְּסוּפַת מָחוֹל, בַּמָּחוֹל
עַלְמַת אַנְדָּלוֹז רוֹקֶדֶת
יוֹצֵאת בְּסוּפַת חוֹל
כְּמוֹ לַיְלָה כָּחֹל

קוֹל תֻּפִּים תּוֹפֵף
וְזֶמֶר עַם דּוֹבֵב...
הרחק בדמי ליל אופל אנדלוז
נשמע פתאום קול זמר
עם קול תופים
תופי מחולות
דרכים אפלות
הרחק בשאון דומייה
שם סופה הומייה
שם יעלוז בזעם עוז
עם אנדלוז
בקצב סערה
בלי חיל ובלי מורא
שחור הלילה השיכור
תופים זורי מגור

מעגל סובב
וזמר עם דובב
חורשות עיניה שטנים
לה לה לה לה
חנית ניצבת
מול עלמה
באש שטנים
אדום ניגר דמה
לילה לילה

לנוכח שלהבת יוקדת
יוצאת בסופת מחול, במחול
עלמת אנדלוז רוקדת
יוצאת בסופת חול
כמו לילה כחול

קול תופים תופף
וזמר עם דובב...
גרסת עמליה חקל   העתקת מילות השיר

 
סוֹאֵן בִּדְמִי לֵיל אֹפֶל אַנְדָּלוֹז
נִשְׁמַע פִּתְאוֹם קוֹל זֶמֶר
עִם קוֹל תֻּפִּים
תֻּפֵּי מְחוֹלוֹת
בִּדְמִי אֲפֵלוֹת
הַרְחֵק מִשְּׁאוֹן דּוּמִיָּה
קוֹל שִׁירָה הוֹמִיָּה
שָׁם יַעֲלֹז בְּנַהַם עֹז
עַם אַנְדָּלוֹז
בְּקֶצֶב, קֶצֶב סְעָרָה
בְּחִיל יִגְאֶה מוֹרָא
שִׁכּוֹר הַלַּיְלָה הַשָּׁחֹר
תֻּפִּים זוֹרֵי מָגוֹר

מָחוֹל זוֹעֵף
בְּזֹהַר זֹהַב נֹהַר אֵשׁ
שְׁלוּפוֹת-צוֹלְבוֹת חַרְבוֹת-מָחוֹל
וְשִׁיר גּוֹעֵשׁ
גִּצִּים
שָׁמַיְמָה אַף רָצִים
מוּל צְבָא גִּצִּים
לָנֶצַח נוֹצְצִים
לַיְלָה לַיְלָה

לְנֹגַהּ שַׁלְהֶבֶת יוֹקֶדֶת
יוֹצֵאת בְּסוּפַת מָחוֹל, בַּמָּחוֹל
עַלְמַת אַנְדָּלוֹז רוֹקֶדֶת
כְּסַעַר סוּפַת-חוֹל
בְּלַיְלָה כָּחֹל

קוֹל תֻּפִּים תּוֹפֵף
עַם פֶּרֶא דָּם שׁוֹצֵף
יוֹקְדוֹת עֵינֵי הָעָם סָבִיב
בְּלֵיל אָבִיב
חֲנִית
נוֹצֶצֶת
מוּל עַלְמָה
בְּאֵשׁ שְׂטָנִית
אָדֹם נִגָּר דָּמָהּ
לַיְלָה לַיְלָה

לְנֹגַהּ שַׁלְהֶבֶת...

סואן בדמי ליל אופל אנדלוז
נשמע פתאום קול זמר
עם קול תופים
תופי מחולות
בדמי אפלות
הרחק משאון דומייה
קול שירה הומייה
שם יעלוז בנהם עוז
עם אנדלוז
בקצב, קצב סערה
בחיל יגאה מורא
שיכור הלילה השחור
תופים זורי מגור

מחול זועף
בוזוהר זוהב נוהר אש
שלופות-צולבות חרבות-מחול
ושיר גועש
גצים
שמימה אף רצים
מול צבא גצים
לנצח נוצצים
לילה לילה

לנוגה שלהבת יוקדת
יוצאת בסופת מחול, במחול
עלמת אנדלוז רוקדת
כסער סופת חול
כמו לילה כחול

קול תופים תופף
עם פרא דם שוצף
יוקדות עיני העם סביב
בליל אביב
חנית
נוצצת
מול עלמה
באש שטנית
אדום ניגר דמה
לילה לילה

לנוגה שלהבת...
גרסת משמר העמק (אילנה שני)   העתקת מילות השיר

 הַרְחֵק בִּדְמִי לֵיל אֹפֶל אַנְדָּלוֹז
נִשְׁמַע פִּתְאוֹם קוֹל זֶמֶר
עִם קוֹל תֻּפִּים
תֻּפֵּי מְחוֹלוֹת
בִּדְמִי הַלֵּילוֹת
הַרְחֵק בִּתְהוֹם דּוּמִיָּה
קוֹל שִׁירָה הוֹמִיָּה
שָׁם יַעֲלֹז בְּנַהַם עֹז
עַם אַנְדָּלוֹז
בְּקֶצֶב, קֶצֶב סְעָרָה
בְּחִיל יִגְאֶה מוֹרָא
שִׁכּוֹר הַלַּיְלָה הַשָּׁחֹר
תֻּפִּים זוֹרֵי מָגוֹר

מָחוֹל גּוֹעֵשׁ
בְּנַהַם-לַהַט-לַהַב-אֵשׁ
שְׁלוּפוֹת צוֹלְבוֹת חַרְבוֹת מָחוֹל
בִּצְלִיל גּוֹעֵשׁ
גִּצִּים
שָׁמַיְמָה אָץ-רָצִים
מוּל צְבָא גִּצִּים
לָנֶצַח נוֹצְצִים
לָה לַ-לַ –

לְנֹגַהּ שַׁלְהֶבֶת יוֹקֶדֶת
יוֹצֵאת בְּסוּפַת מָחוֹל, בַּמָּחוֹל
עַלְמַת אַנְדָּלוֹז רוֹקֶדֶת
בְּסַעַר סוּפַת חוֹל
מוּל לַיְלָה כָּחֹל.

קוֹל תֻּפִּים תּוֹפֵף
עַם פֶּרֶא דָּם שׁוֹצֵף
יוֹקְדוֹת עֵינֵי הָעָם סָבִיב
בְּלֵיל אָבִיב
חֲנִית
נוֹצֶצֶת
מוּל עַלְמָה
מוּל אֵשׁ שְׂטָנִית
אָדֹם נִגָּר דָּמָהּ
לַיְלָה לַיְלָה

לְנֹגַהּ שַׁלְהֶבֶת...

הרחק בדמי ליל אופל אנדלוז
נשמע פתאום קול זמר
עם קול תופים
תופי מחולות
בדמי הלילות
הרחק בתהום דומייה
קול שירה הומייה
שם יעלוז בנהם עוז
עם אנדלוז
בקצב, קצב סערה
בחיל יגאה מורא
שיכור הלילה השחור
תופים זורי מזור

מחול גועש
בלהט, להט להב אש
____ חרבות מחול
מצל גועש
גצים
שמימה אט רצים
מול צבא גצים
לנצח נוצצים
טה לה לה לה

לנגה שלהבת יוקדת
יוצאת בסופת מחול, במחול
עלמת אנדלוז רוקדת
בסער סופת חול
בלילה כחול.הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

צפורה סמברג 
שנת הקלטה: 23.8.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

בביצוע זה מושרת המנגינה בלבד

הקלטות נוספות

על השיר

אורי לוי (נ' 1944) למד את השיר בקיבוץ עין כרמל; במשמר העמק הכירוהו אִמרי רון (נ' 1936), אילנה שני (נ' 1936) וזיוה אמיר (נ' 1930); עמליה חקל למדה את השיר מאמה, שלמדתהו (ככל הנראה) בתנועת "המחנות העולים" בתל-אביב.

המנגינה נפוצה ברחבי הארץ (בעיקר בפלמ"ח ובתנועות "האדומות") גם כמנגינה ללא מילים (ר' בהמשך ביצוע – צפורה סמברג).


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: