היה זה שומר

העתקת מילות השיר

הָיָה זֶה שׁוֹמֵר לֵב יְהוּדִי בּוֹעֵר קָרָאנוּ לוֹ בְּשֵׁם "צַבָּר דּוֹקֵר". עֵינוֹ תָּמִיד פְּקוּחָה וְיָד לוֹ נְטוּיָה וְשִׁירָתוֹ נוֹתֶנֶת מְנוּחָה. עִם חֲשֵׁכָה אֶת הַמּוֹשָׁבָה יָצָא בְּפִיו מַפּוּחִית וּבְיָדוֹ רוֹבֶה נָשָׂא. שִׁירָתוֹ בְּצֵאתוֹ נֶעֶלְמָה בָּאֲפֵלָה וּבִמְנוּחָה יָצָא אֶת קַו הַהֲגָנָה. אַךְ שׁוֹמְרֵנוּ לֹא יָדַע כִּי יָשׁוּבְ נִשָּׂא בַּאֲלֻנְקָה. הָיָה זֶה שׁוֹמֵר לֵב יְהוּדִי בּוֹעֵר קָרָאנוּ לוֹ בְּשֵׁם "צַבָּר דּוֹקֵר". עֵינוֹ כָּעֵת סְתוּמָה יָדוֹ מְאֻבָּנָה שִׁירַת הַמַּפּוּחִית לֹא תִּשָּׁמַע.היה זה שומר לב יהודי בוער קראנו לו בשם "צבר דוקר". עינו תמיד פקוחה ידו מאוזנה ושיר המפוחית תמיד נשמע. עם חשכה את המושבה יצא בפיו משרוקית ובידו רובה נשא. שירתו בצאתו ___ בדממה ובמנוחה יצא אל קו ההגנה. אך שומרנו לא ידע כי ישוב __ אלונקה היה זה שומר לב יהודי בוער קראנו לא בשם "צבר דוקר" עינו כעת סגורה ידו מאובנה שירת המפוחית לא נשמעה.
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

הָיָה זֶה שׁוֹמֵר
לֵב יְהוּדִי בּוֹעֵר
קָרָאנוּ לוֹ בְּשֵׁם "צַבָּר דּוֹקֵר".
עֵינוֹ תָּמִיד פְּקוּחָה
וְיָד לוֹ נְטוּיָה
וְשִׁירָתוֹ נוֹתֶנֶת מְנוּחָה.

עִם חֲשֵׁכָה אֶת הַמּוֹשָׁבָה יָצָא
בְּפִיו מַפּוּחִית וּבְיָדוֹ רוֹבֶה נָשָׂא.
שִׁירָתוֹ בְּצֵאתוֹ נֶעֶלְמָה בָּאֲפֵלָה
וּבִמְנוּחָה יָצָא אֶת קַו הַהֲגָנָה.

אַךְ שׁוֹמְרֵנוּ לֹא יָדַע
כִּי יָשׁוּבְ נִשָּׂא בַּאֲלֻנְקָה.

הָיָה זֶה שׁוֹמֵר
לֵב יְהוּדִי בּוֹעֵר
קָרָאנוּ לוֹ בְּשֵׁם "צַבָּר דּוֹקֵר".
עֵינוֹ כָּעֵת סְתוּמָה
יָדוֹ מְאֻבָּנָה
שִׁירַת הַמַּפּוּחִית לֹא תִּשָּׁמַע.
היה זה שומר
לב יהודי בוער
קראנו לו בשם "צבר דוקר".
עינו תמיד פקוחה
ידו מאוזנה
ושיר המפוחית תמיד נשמע.

עם חשכה את המושבה יצא
בפיו משרוקית ובידו רובה נשא.
שירתו בצאתו ___ בדממה
ובמנוחה יצא אל קו ההגנה.

אך שומרנו לא ידע
כי ישוב __ אלונקה

היה זה שומר
לב יהודי בוער
קראנו לא בשם "צבר דוקר"
עינו כעת סגורה
ידו מאובנה
שירת המפוחית לא נשמעה.
גרסת אביבי ורבקה יבין   העתקת מילות השיר

 הָיָה זֶה שׁוֹמֵר
לֵב יְהוּדִי בּוֹעֵר
קָרָאנוּ לוֹ בְּשֵׁם "צַבָּר דּוֹקֵר".
עֵינוֹ תָּמִיד פְּקוּחָה
יָדוֹ מְאֻזָּנָה
וְשִׁיר הַמַּפּוּחִית תָּמִיד נִשְׁמָע.

עִם חֲשֵׁכָה אֶת הַמּוֹשָׁבָה יָצָא
בְּפִיו מַפּוּחִית וּבְיָדוֹ רוֹבֶה נָשָׂא.
שִׁירָתוֹ בְּצֵאתוֹ ___ בִּדְמָמָה
וּבִמְנוּחָה יָצָא אֶל קַו הַהֲגָנָה.

אַךְ שׁוֹמְרֵנוּ לֹא יָדַע
כִּי יָשׁוּבְנוּ (?) נִשָּׂא עַל אֲלֻנְקָה.

הָיָה זֶה שׁוֹמֵר
לֵב יְהוּדִי בּוֹעֵר
קָרָאנוּ לוֹ בְּשֵׁם "צַבָּר דּוֹקֵר".
עֵינוֹ כָּעֵת סְגוּרָה
יָדוֹ מְאֻבָּנָה
שִׁירַת הַמַּפּוּחִית לֹא נִשְׁמְעָה.
היה זה שומר
לב יהודי בוער
קראנו לו בשם "צבר דוקר".
עינו תמיד פקוחה
ידו מאוזנה
ושיר המפוחית תמיד נשמע.

עם חשכה את המושבה יצא
בפיו משרוקית ובידו רובה נשא.
שירתו בצאתו ___ בדממה
ובמנוחה יצא אל קו ההגנה.

אך שומרנו לא ידע
כי ישוב __ אלונקה

היה זה שומר
לב יהודי בוער
קראנו לא בשם "צבר דוקר"
עינו כעת סגורה
ידו מאובנה
שירת המפוחית לא נשמעה.
גרסה רחל אברמוב ממרחביה   העתקת מילות השיר

 הָיָה זֶה שׁוֹמֵר
לֵב יְהוּדִי בּוֹעֵר
קָרָאנוּ לוֹ בְּשֵׁם "צַבָּר דּוֹקֵר".
עֵינוֹ תָּמִיד פְּקוּחָה
וְיָד לוֹ נְטוּיָה
וּמְתִינוּתוֹ נוֹתֶנֶת מְנוּחָה.

עִם חֲשֵׁכָה אֶת הַמּוֹשָׁבָה יָצָא
וּבְפִיו מַפּוּחִית וּבְיָדוֹ רוֹבֶה נָשָׂא.
שִׁירָתוֹ בְּצֵאתוֹ נֶעֶלְמָה בַּחֲשֵׁכָה
וְכָכָה יָצָא אֶל קַו הַהֲגָנָה.

אַךְ שׁוֹמְרֵנוּ לֹא יָדַע
כִּי יָשׁוּב נִשָּׂא בַּאֲלֻנְקָה.

הָיָה זֶה שׁוֹמֵר
לֵב יְהוּדִי בּוֹעֵר
קָרָאנוּ לוֹ בְּשֵׁם "צַבָּר דּוֹקֵר".
עֵינוֹ כָּעֵת סְתוּמָה
יָדוֹ מְאֻבָּנָה
וְשִׁירָתוֹ יוֹתֵר לֹא נִשְׁמְעָה.

היה זה שומר
לב יהודי בוער
קראנו לו בשם "צבר דוקר".
עינו תמיד פקוחה
ויד לו נטויה
ומתינותו נותנת מנוחה.

עם חשכה את המושבה יצא
ובפיו מפוחית ובידו רובה נשא.
שירתו בצאתו נעלמה בחשיכה
וככה יצא אל קו ההגנה.

אך שומרנו לא ידע
כי ישוב נישא באלונקה.

היה זה שומר
לב יהודי בוער
קראנו לו בשם "צבר דוקר".
עינו כעת סתומה
ידו מאובנה
ושירתו יותר לא נשמעה
גרסה נוספת ממרחביה   העתקת מילות השיר

 הָיָה זֶה שׁוֹמֵר
לֵב יְהוּדִי בּוֹעֵר
קָרָאנוּ לוֹ בְּשֵׁם "צַבָּר דּוֹקֵר".
עֵינוֹ תָּמִיד פְּקוּחָה
וְיָד לוֹ נְטוּיָה
וּמְתִינוּתוֹ נוֹתֶנֶת מְנוּחָה.

עִם חֲשֵׁכָה אֶת הַמּוֹשָׁבָה יָצָא
וּבְפִיו מַפּוּחִית וּבְיָדוֹ רוֹבֶה-מַשָּׂא.
שִׁירָתוֹ וְצִלּוֹ נֶעֶלְמוּ בַּחֲשֵׁכָה
וּבִנְגִינָתוֹ יָצָא אֶת קַו הַהֲגָנָה.

אַךְ שׁוֹמְרֵנוּ לֹא יָדַע
כִּי יָשׁוּב נִשָּׂא בַּאֲלֻנְקָה.

הָיָה זֶה שׁוֹמֵר
לֵב יְהוּדִי בּוֹעֵר
קָרָאנוּ לוֹ בְּשֵׁם "צַבָּר דּוֹקֵר".
עֵינוֹ כָּעֵת סְתוּמָה
יָדוֹ מְאֻבָּנָה
שִׁירַת הַמַּפּוּחִית לֹא תִּשָּׁמַע.

היה זה שומר
לב יהודי בוער
קראנו לו בשם "צבר דוקר".
עינו תמיד פקוחה
ויד לו נטויה
ומתינותו נותנת מנוחה.

עם חשכה את המושבה יצא
ובפיו מפוחית ובידו רובה-משא.
שירתו וצילו נעלמו בחשיכה
ובנגינתו יצא את קו ההגנה.

אך שומרנו לא ידע
כי ישוב נישא באלונקה.

היה זה שומר
לב יהודי בוער
קראנו לו בשם "צבר דוקר".
עינו כעת סתומה
ידו מאובנה
שירת המפוחית לא תישמע.
גרסת שפרה ויינשטוק-אשכול   העתקת מילות השיר

 [בית 2 שורות 4-3]
שִׁירָתוֹ בְּצֵאתוֹ נִשְּׂאָה בָּאֲפֵלָה
וְכָךְ הִפְלִיג אֶל קַו הַהֲגָנָה

[בית שני שורות 3 - 4]
שירתו בצאתו נישאה באפילה
וכך הפליג אל קו ההגנה
 פרטים נוספים


מתוך פנקס אלמוני שמצא יאיר מיש   העתקת מילות השיר

 ...שִׁירָתוֹ וְצֵאתוֹ נֶעֶלְמוּ בַּחֲשֵׁכָה
[סוף:]
עֵינוֹ כָּעֵת סְגוּרָה
יָדוֹ מְאֻבָּנָה
וְשִׁיר הַמַּפּוּחִית לֹא נִשְׁמְעָה (?)

[הרוב כמו בגרסת רחל אברמוב]

... שירתו וצאתו נעלמו בחשיכה

[סוף:]
עינו כעת סגורה
ידו מאובנה
ושיר המפוחית לא נשמעה (?)
 פרטים נוספים


מתוך אוסף מאיר נוי   העתקת מילות השיר

 ...
עִם חֲשֵׁכָה עֵר אֶת הַמּוֹשָׁבָה יָצָא...

...
עם חשיכה ער את המושבה יצא...
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אביבי יבין, רבקה יבין 
שנת הקלטה: 22.12.2008
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

מנגינת הבית השני דומה למנגינת החלק השני של הניגון "טובים מאורות" (חסידות מודז'ץ), המיוחס לאדמו"ר רבי שאול ידידיה אלעזר. (תודה למשה זונדר על הזיהוי).

 

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
עדכון אחרון: 07.04.2022 18:32:35


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: