מה פירושו של אלף

העתקת מילות השיר

מַה פֵּרוּשׁוֹ שֶׂל א', אוֹכְלִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, אֹכֶל אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ב', בּוֹנִים. וְעוֹד פֵּירוּשׁ, בַּיִת אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ג', גוֹדְרִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, גָּדֵר אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל של ד', דּוֹגְלִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, דֶּגֶל אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל של ה', הוֹלְכִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, הֵלֶךְ אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ו', וָוִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, וָו אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ז', זו¬ֹבְחִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, זֶבַח אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ח', חוֹטְאִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, חֵטְא אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ט', טוֹ¬עִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, טָעוּת אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל י', יו¬ֹלְדִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, יֶלֶד אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל כ', כּוֹתְבִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, כּוֹתֵב אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ל', לוֹמְדִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, לוֹמֵד אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל מ', מוֹרִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, מוֹרֶה אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל נ', נוֹטְעִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, נוֹטֵעַ אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ס', סוֹלְחִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, סְלִיחָה אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ע', עוֹבְדִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, עוֹבֵד אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל פ', פּוֹתְרִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, פּוֹתֵר אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל צ', צוֹדְקִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, צֶדֶק אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו צוֹדְקִים צֶדֶק, פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ק', קוֹרְאִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, קוֹרֵא אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו קוֹרְאִים קוֹרֵא, צוֹדְקִים צֶדֶק, פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ר', רוֹקְדִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, רוֹקֵד אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו רוֹקְדִים רוֹקֵד, קוֹרְאִים קוֹרֵא, צוֹדְקִים צֶדֶק, פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ש', שׁוֹמְרִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, שׁוֹמֵר אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו שׁוֹמְרִים שׁוֹמֵר, רוֹקְדִים רוֹקֵד, קוֹרְאִים קוֹרֵא, צוֹדְקִים צֶדֶק, פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ת', תּוֹפְרִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, תּוֹפֵר אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו תּוֹפְרִים תּוֹפֵר, רוֹקְדִים רוֹקֵד, קוֹרְאִים קוֹרֵא, צוֹדְקִים צֶדֶק, פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל, אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּיתמה פרושו של א', אוכלים. ועוד פירוש, אוכל אמרו ילדים כולכם יחדיו אוכלים אוכל, אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ב', בונים. ועוד פירוש, בית אמרו ילדים כולכם יחדיו בונים בית, אוכלים אוכל, אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ג', גודרים. ועוד פירוש, גדר אמרו ילדים כולכם יחדיו גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל, אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ד', דוגלים. ועוד פירוש, דגל אמרו ילדים כולכם יחדיו דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל, אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ה', הולכים. ועוד פירוש, הלך אמרו ילדים כולכם יחדיו הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל, אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ו', ווים. ועוד פירוש, וו אמרו ילדים כולכם יחדיו ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ז', זובחים. ועוד פירוש, זבח אמרו ילדים כולכם יחדיו זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ח', חוטאים. ועוד פירוש, חטא אמרו ילדים כולכם יחדיו חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ט', טועים. ועוד פירוש, טעות אמרו ילדים כולכם יחדיו טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של י', יולדים. ועוד פירוש, ילד אמרו ילדים כולכם יחדיו יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של כ', כותבים. ועוד פירוש, כותב אמרו ילדים כולכם יחדיו כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ל', לומדים. ועוד פירוש, לומד אמרו ילדים כולכם יחדיו לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של מ', מורים. ועוד פירוש, מורה אמרו ילדים כולכם יחדיו מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של נ', נוטעים. ועוד פירוש, נוטע אמרו ילדים כולכם יחדיו נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ס', סולחים. ועוד פירוש, סליחה אמרו ילדים כולכם יחדיו סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ע', עובדים. ועוד פירוש, עובד אמרו ילדים כולכם יחדיו עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של פ', פותרים. ועוד פירוש, פותר אמרו ילדים כולכם יחדיו פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאוי אלף בית מה פירושו של צ', צודקים. ועוד פירוש, צדק אמרו ילדים כולכם יחדיו צודקים צדק, פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל, אוי אויאוי אלף בית מה פירושו של ק', קוראים. ועוד פירוש, קורא אמרו ילדים כולכם יחדיו קוראים קורא, צודקים צדק, פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ר', רוקדים. ועוד פירוש, רוקד אמרו ילדים כולכם יחדיו רוקדים רוקד, קוראים קורא, צודקים צדק, פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל, אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ש', שומרים. ועוד פירוש, שומר אמרו ילדים כולכם יחדיו שומרים שומר, רוקדים רוקד, קוראים קורא, צודקים צדק, פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל, אויאויאוי אלף בית מה פירושו של ת', תופרים. ועוד פירוש, תופר אמרו ילדים כולכם יחדיו תופרים תופר, רוקדים רוקד, קוראים קורא, צודקים צדק, פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל, אויאויאוי אלף בית
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

מַה פֵּרוּשׁוֹ שֶׂל א', אוֹכְלִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, אֹכֶל
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ב', בּוֹנִים. וְעוֹד פֵּירוּשׁ, בַּיִת
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ג', גוֹדְרִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, גָּדֵר
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל של ד', דּוֹגְלִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, דֶּגֶל
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל של ה', הוֹלְכִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, הֵלֶךְ
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ו', וָוִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, וָו
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ז', זו¬ֹבְחִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, זֶבַח
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ח', חוֹטְאִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, חֵטְא
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ט', טוֹ¬עִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, טָעוּת
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל י', יו¬ֹלְדִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, יֶלֶד
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל כ', כּוֹתְבִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, כּוֹתֵב
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ל', לוֹמְדִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, לוֹמֵד
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל מ', מוֹרִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, מוֹרֶה
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל נ', נוֹטְעִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, נוֹטֵעַ
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ס', סוֹלְחִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, סְלִיחָה
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ע', עוֹבְדִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, עוֹבֵד
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל פ', פּוֹתְרִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, פּוֹתֵר
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל צ', צוֹדְקִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, צֶדֶק
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו צוֹדְקִים צֶדֶק, פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ק', קוֹרְאִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, קוֹרֵא
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו קוֹרְאִים קוֹרֵא, צוֹדְקִים צֶדֶק, פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ר', רוֹקְדִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, רוֹקֵד
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו רוֹקְדִים רוֹקֵד, קוֹרְאִים קוֹרֵא, צוֹדְקִים צֶדֶק, פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ש', שׁוֹמְרִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, שׁוֹמֵר
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו שׁוֹמְרִים שׁוֹמֵר, רוֹקְדִים רוֹקֵד, קוֹרְאִים קוֹרֵא, צוֹדְקִים צֶדֶק, פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית

מַה פֵּרוּשׁוּ שֶׁל ת', תּוֹפְרִים. וְעוֹד פֵּרוּשׁ, תּוֹפֵר
אִמְרוּ יְלָדִים כֻּלְּכֶם יַחְדָיו תּוֹפְרִים תּוֹפֵר, רוֹקְדִים רוֹקֵד, קוֹרְאִים קוֹרֵא, צוֹדְקִים צֶדֶק, פּוֹתְרִים פּוֹתֵר, עוֹבְדִים עוֹבֵד, סוֹלְחִים סְלִיחָה, נוֹטְעִים נוֹטֵעַ, מוֹרִים מוֹרֶה, לוֹמְדִים לוֹמֵד, כּוֹתְבִים כּוֹתֵב, יוֹלְדִים יֶלֶד, טוֹעִים טָעוּת, חוֹטְאִים חֵטְא, זוֹבְחִים זֶבַח, וָוִים וָו, הוֹלְכִים הֵלֶךְ, דּוֹגְלִים דֶּגֶל, גּוֹדְרִים גָּדֵר, בּוֹנִים בַּיִת, אוֹכְלִים אֹכֶל,
אוֹיאוֹיאוֹי אָלֶף בֵּית
מה פרושו של א', אוכלים. ועוד פירוש, אוכל
אמרו ילדים כולכם יחדיו אוכלים אוכל,
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ב', בונים. ועוד פירוש, בית
אמרו ילדים כולכם יחדיו בונים בית, אוכלים אוכל,
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ג', גודרים. ועוד פירוש, גדר
אמרו ילדים כולכם יחדיו גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל,
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ד', דוגלים. ועוד פירוש, דגל
אמרו ילדים כולכם יחדיו דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל,
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ה', הולכים. ועוד פירוש, הלך
אמרו ילדים כולכם יחדיו הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל,
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ו', ווים. ועוד פירוש, וו
אמרו ילדים כולכם יחדיו ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ז', זובחים. ועוד פירוש, זבח
אמרו ילדים כולכם יחדיו זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ח', חוטאים. ועוד פירוש, חטא
אמרו ילדים כולכם יחדיו חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ט', טועים. ועוד פירוש, טעות
אמרו ילדים כולכם יחדיו טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של י', יולדים. ועוד פירוש, ילד
אמרו ילדים כולכם יחדיו יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של כ', כותבים. ועוד פירוש, כותב
אמרו ילדים כולכם יחדיו כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ל', לומדים. ועוד פירוש, לומד
אמרו ילדים כולכם יחדיו לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של מ', מורים. ועוד פירוש, מורה
אמרו ילדים כולכם יחדיו מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של נ', נוטעים. ועוד פירוש, נוטע
אמרו ילדים כולכם יחדיו נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ס', סולחים. ועוד פירוש, סליחה
אמרו ילדים כולכם יחדיו סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ע', עובדים. ועוד פירוש, עובד
אמרו ילדים כולכם יחדיו עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של פ', פותרים. ועוד פירוש, פותר
אמרו ילדים כולכם יחדיו פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל אויאוי אלף בית

מה פירושו של צ', צודקים. ועוד פירוש, צדק
אמרו ילדים כולכם יחדיו צודקים צדק, פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל,
אוי אויאוי אלף בית

מה פירושו של ק', קוראים. ועוד פירוש, קורא
אמרו ילדים כולכם יחדיו קוראים קורא, צודקים צדק, פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ר', רוקדים. ועוד פירוש, רוקד
אמרו ילדים כולכם יחדיו רוקדים רוקד, קוראים קורא, צודקים צדק, פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל,
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ש', שומרים. ועוד פירוש, שומר
אמרו ילדים כולכם יחדיו שומרים שומר, רוקדים רוקד, קוראים קורא, צודקים צדק, פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל,
אויאויאוי אלף בית

מה פירושו של ת', תופרים. ועוד פירוש, תופר
אמרו ילדים כולכם יחדיו תופרים תופר, רוקדים רוקד, קוראים קורא, צודקים צדק, פותרים פותר, עובדים עובד, סולחים סליחה, נוטעים נוטע, מורים מורה, לומדים לומד, כותבים כותב, יולדים ילד, טועים טעות, חוטאים חטא, זובחים זבח, ווים וו, הולכים הלך, דוגלים דגל, גודרים גדר, בונים בית, אוכלים אוכל,
אויאויאוי אלף בית

ביצוע:

 

סמדר וייס, ענת צרפתי 
שנת הקלטה: 24.7.2018

הוקלט באולפן מכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב, ע"י אוהד כץ

הקלטות נוספות

על השיר

"שיר מצטבר" ללימוד האלף-בית. בכל אחד מהבתים מתווסף פרט נוסף לטקסט של הבית הקודם, כדוגמת "חד גדיא", למשל.

וכך כותבת לנו סמדר וייס, המבצעת את השיר עם אחותה ענת צרפתי:

השיר שאנו קוראות לו "מה פירושו של א'" הוא פיוט מסורתי משפחתי. הוא מושר במשפחת אמי רק פעם בשנה, בליל הסדר, עם סיום קריאת ההגדה, וגורם להרבה שמחה והנאה בכל פעם מחדש. השיר כנראה שימש להעסקת ילדי המשפחה בזמן הסדר, כדי שלא ישתעממו, וכמו כן שימש ללימוד האלף-בית. השיר אינו כתוב בשום מקום שאנחנו יודעות עליו ואנו שרים אותו בעל פה, כל המשפחה, ללא סולנים. שמענו אותו לראשונה בליל הסדר אצל סבתא שלנו, שגם היא השתתפה בשירה. כל פעם האתגר הוא לזכור את המילים, להגביר את הקצב ולהצליח להגיע בשלום עד סוף השיר.
מקורה של משפחת אמי הוא בבוכרה. הוריה עלו מבוכרה לארץ ישראל בשנות העשרים של המאה ה-20 והתיישבו בשכונת הבוכרים בירושלים, שם נפגשו והתחתנו. בשנת 1936 עברה המשפחה לפתח תקוה ונשארה שם.

איני יודעת מה מקור הפיוט, ואיך הוא התגלגל למשפחתי. השיר הועבר למעשה במשפחת סבתי, משפחת זכריה. שנים סברתי שאולי מקורו בבוכרה, אבל ייתכן שמקורו בירושלים. אשמח כמובן לדעת את מקורו ואני מקווה שהעלאתו בזמרשת תחשוף זאת. הרעיון לכתוב את המילים ולהקליט, נבע מהרצון שלנו להעביר את השיר לדור הבא. 


החיפוש אחרי מקורות השיר מצא שקיימת סוגה של שירים ביידיש, שירים שמהם לומדים את האלף בית העברי בעזרת מילים ביידיש שמתחילות באותה אות. ישנן כמה וכמה גרסאות לשירים בסוגה זו, שראשיתה כבר באירופה. ראו למשל כמה גרסאות במקורות הבאים:

 

א. דב ומאיר נוי, יידישע פאלקסלידער פון גאליציע, ירושלים 1971 (מס' 92)

ב. מילים בחוברת לתקליט "ציגעלע-מיגגעלע" בביצוע רות לוין (מס' 26)

ג. שיר בביצוע חוקרת הפולקלור רות רובין באוספי הספרייה הלאומית

ד. המוסיקולוג יעקב מזור נזכר בשיר כזה, שלמד בהיותו בן 12 (1947) בירושלים, בעת חתונה משפחתית, מפי בת דודה שביקשה להעסיק את הילדים חסרי המנוח. הבית הפותח: וואס לערנט א יינגעלע אין חדר? - א/ וואס דער טייטש? אוי, אוי/ נאך א פשאט, א שטעקעלע/ זאגט זשע קינדער אלע אין אינעם. תרגום: מה לומד ילד ב"חדר" - א'/ מה פירוש? אוי, אוי/ עוד פירוש - מקל קטן/ אמרו ילדים כולם כאחד/ אוי אוי מקל קטן. זהו שיר הומוריסטי. למשל ייצוג האותיות ח - חלמער חכמים (חכמי חלם), ט - טבריה טפשים, י - ירושלים יאכנעס. גם מי שאינו דובר יידיש, יכול לראות את הקשר של שירים אלה לשיר "מה פירושו של אלף". מופיעים בהם אותם מרכיבים שנמצאים בשיר ה"עברי": מה פירוש...ועוד פירוש...אמרו ילדים...כולם ביחד...אוי אוי. נראה שהשיר חובר בירושלים, בהשראת השירים ביידיש שהגיעו מהגולה או חוברו בירושלים. במבט כללי השירים ביידיש נשמעים יותר "עממיים" ואפילו כ"שירי רחוב" ואילו "מה פירושו" נכתב כנראה על ידי מחבר מיומן והוא יותר "ספרותי". (תודה ליעקב מזור ולפרופ' אליהו שלייפר על עזרתם.)


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
עדכון אחרון: 21.11.2021 17:45:28


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: