מזוג ידיד

העתקת מילות השיר

עוֹלֶה הַיָּמִין, יוֹרֵד הַשְּׂמֹאל כְּתֹרֶן בְּיַם גַּלִּים. יַם וִויסְקִי לָנוּ יְתָאֵר גַּן הָעֵדֶן הָאִיִּים. וּבְגַן עֵדֶן הָאִיִּים אַרְבַּעַת הַשָּׂרִים: שַׂר לֵב, שַׂר צְלָב, רִבּוּעַ, חֵץ שָׁרִים וּמְזַמְּרִים: מְזֹג יָדִיד, מְזֹג כּוֹס יַיִן עַד מְלוֹאָהּ, לַמַּלָּח בְּלִי יַיִן הָעוֹלָם כֻּלּוֹ חֶלְאָה. מָה אִכְפַּת אִם בִּשְׁתִיָּה נַעֲבֹר עַל הַמִּדָּה מַה מִּדָּה, אֵין מִדָּה, שְׁטוּת מִדָּה. שָׁם תַּחַת נְקִיקֵי תְּמָרִים זוֹרֵם לוֹ נַחַל גִּ'ין וּבִשְׁמֵי תְּכֵלֶת מִטַּבָּק עָבֵי עָשָׁן טָסִים. הָאֲבָנִים שָׁם פּוּדִינְגִים, כָּל עֵשֶׂב הוּא טַבָּק כָּל שַׁעַל יַיִן מִזְדַּמֵּן, כָּל בַּיִת הוּא פֻּנְדָּק. מְזֹג יָדִיד, מְזֹג... חַיּוֹת שָׁם נְשָׁמוֹת תּוֹעוֹת שֶׁל מַלָּחִים חוֹטְאִים וְגַם מִבְחַר יְפֵהפִיּוֹת מִכָּל מִינֵי גְּזָעִים. שָׁם חֹק לִשְׂמֹחַ וְלָשִׁיר וּבְעַד כָּל חֵטְא אוֹבְדִים וְכָךְ בְּבַטָּלָה חַיִּים, שָׁרִים וּמְזַמְּרִים: מְזֹג יָדִיד, מְזֹג...עולה הימין, יורד השמאל כתורן בים גלים. ים וויסקי לנו יתאר גן העדן האיים. ובגן עדן האיים ארבעת השרים: שר לב, שר צלב, ריבוע, חץ שרים ומזמרים: מזוג ידיד, מזוג כוס יין עד מלואה, למלח בלי יין העולם כולו חלאה. מה אכפת אם בשתייה נעבור על המידה מה מידה, אין מידה, שטות מידה. שם תחת נקיקי תמרים זורם לו נחל ג'ין ובשמי תכלת מטבק עבי עשן טסים. האבנים שם פודנגים, כל עשב הוא טבק כל שעל יין מזדמן, כל בית הוא פונדק. מזוג ידיד, מזוג... חיות שם נשמות תועות של מלחים חוטאים וגם מבחר יפהפיות מכל מיני גזעים. שם חוק לשמוח ולשיר ובעד כל חטא אובדים וכך בבטלה חיים, שרים ומזמרים: מזוג ידיד, מזוג...
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

עוֹלֶה הַיָּמִין, יוֹרֵד הַשְּׂמֹאל כְּתֹרֶן בְּיַם גַּלִּים.
יַם וִויסְקִי לָנוּ יְתָאֵר גַּן הָעֵדֶן הָאִיִּים.
וּבְגַן עֵדֶן הָאִיִּים אַרְבַּעַת הַשָּׂרִים:
שַׂר לֵב, שַׂר צְלָב, רִבּוּעַ, חֵץ שָׁרִים וּמְזַמְּרִים:

מְזֹג יָדִיד, מְזֹג כּוֹס יַיִן עַד מְלוֹאָהּ,
לַמַּלָּח בְּלִי יַיִן הָעוֹלָם כֻּלּוֹ חֶלְאָה.
מָה אִכְפַּת אִם בִּשְׁתִיָּה נַעֲבֹר עַל הַמִּדָּה
מַה מִּדָּה, אֵין מִדָּה, שְׁטוּת מִדָּה.

שָׁם תַּחַת נְקִיקֵי תְּמָרִים זוֹרֵם לוֹ נַחַל גִּ'ין
וּבִשְׁמֵי תְּכֵלֶת מִטַּבָּק עָבֵי עָשָׁן טָסִים.
הָאֲבָנִים שָׁם פּוּדִינְגִים, כָּל עֵשֶׂב הוּא טַבָּק
כָּל שַׁעַל יַיִן מִזְדַּמֵּן, כָּל בַּיִת הוּא פֻּנְדָּק.

מְזֹג יָדִיד, מְזֹג...

חַיּוֹת שָׁם נְשָׁמוֹת תּוֹעוֹת שֶׁל מַלָּחִים חוֹטְאִים
וְגַם מִבְחַר יְפֵהפִיּוֹת מִכָּל מִינֵי גְּזָעִים.
שָׁם חֹק לִשְׂמֹחַ וְלָשִׁיר וּבְעַד כָּל חֵטְא אוֹבְדִים
וְכָךְ בְּבַטָּלָה חַיִּים,
שָׁרִים וּמְזַמְּרִים:

מְזֹג יָדִיד, מְזֹג...
עולה הימין, יורד השמאל כתורן בים גלים.
ים וויסקי לנו יתאר גן העדן האיים.
ובגן עדן האיים ארבעת השרים:
שר לב, שר צלב, ריבוע, חץ שרים ומזמרים:

מזוג ידיד, מזוג כוס יין עד מלואה,
למלח בלי יין העולם כולו חלאה.
מה אכפת אם בשתייה נעבור על המידה
מה מידה, אין מידה, שטות מידה.

שם תחת נקיקי תמרים זורם לו נחל ג'ין
ובשמי תכלת מטבק עבי עשן טסים.
האבנים שם פודנגים, כל עשב הוא טבק
כל שעל יין מזדמן, כל בית הוא פונדק.

מזוג ידיד, מזוג...

חיות שם נשמות תועות של מלחים חוטאים
וגם מבחר יפהפיות מכל מיני גזעים.
שם חוק לשמוח ולשיר ובעד כל חטא אובדים
וכך בבטלה חיים,
שרים ומזמרים:

מזוג ידיד, מזוג...
 פרטים נוספים


גרסת עמליה (ויולה) חקל   העתקת מילות השיר

 שָׁם בֵּין נַקְנִיקֵי סְלָעִים זוֹרֵם לוֹ נְהַר גִּ'ין
בִּשְׁמֵי הַתְּכֵלֶת בְּלִי טַבָּק עָבֵי עָשָׁן טָסִים
הָאֲבָנִים שָׁם פּוּדִינְגִים, כָּל עֵשֶׂב הוּא טַבָּק
כָּל שַׁעַל יַיִן מִזְדַּמֵּן, כָּל בַּיִת הוּא פֻּנְדָּק.

מְזֹג יָדִיד, מְזֹג כּוֹס יַיִן מְלֵאָה
הָעוֹלָם בְּלִי יַיִן לַמַּלָּח כֻּלּוֹ חֶלְאָה.
אֵין דָּבָר אִם בִּשְׁתִיָּה תַּעֲבֹר עַל הַמִּדָּה –
מַה מִּדָּה, אֵין מִדָּה, שְׁטוּת מִדָּה!

עוֹלֶה הַיָּמִין, טוֹבֵל הַשְּׂמֹאל כְּתֹרֶן בֵּין גַּלִּים.
שָׁם וִויסְקִי לָנוּ יְזַמֵּר גַּן עֵדֶן הָאִיִּים.
שָׁם בְּגַן עֵדֶן הָאִיִּים אַרְבַּעַת הַשָּׂרִים:
לֵב וּצְלָב, רִבּוּעַ עֵץ עוֹמְדִים וּמְזַמְּרִים:

מְזֹג יָדִיד...
שם בין נקיקי סלעים זורם לו נהר ג'ין
בשמי התכלת בלי טבק עבי עשן טסים
האבנים שם פודינגים, כל עשב הוא טבק
כל שעל יין מזדמן, כל בית הוא פונדק.

מזוג ידיד, מזוג כוס יין מלאה
העולם בלי יין למלח כולו חלאה
אין דבר אם בשתייה תעבור על המידה –
מה מידה, אין מידה, שטות מידה!

עולה הימין, טובל השמאל כתורן בין גלים
שם וויסקי לנו יזמר גן עדן האיים.
שם בגן עדן האיים ארבעת השרים:
לב וצלב, רבוע עץ עומדים ומזמרים:

מזוג ידיד...
גרסת רבקה הבסי   העתקת מילות השיר

 יָמִין יוֹרֶדֶת, שְׂמֹאל עוֹלָה כְּתֹרֶן עַל גַּלִּים,
יַם וִיסְקִי לָנוּ יְתָאֵר גַּן עֵדֶן הָאֵלִים.
וּבְגַן עֵדֶן הָאֵלִים אַרְבַּעַת הַשָּׂרִים:
שַׂר לֵב, שַׂר חֵץ, רָבוּעַ, צְלוּב, שָׁרִים וּמְזַמְּרִים:

מִזְגִי *זוּ כּוֹס הַיַּיִן בִּמְלוֹאָהּ,
הֵן הָעוֹלָם בְּלִי יַיִן הוּא מַמָּשׁ כְּמוֹ חֶלְאָה.
אֵין דָּבָר אִם בַּשְּׁתִיָּה נַעֲבֹר אֶת הַמִּדָּה,
מַה מִּדָּה, אֵין מִדָּה, שְׁטוּת מִדָּה.
ימין יורדת שמאל עולה כתורן על גלים,
ים וסקי לנו יתאר גן עדן האלים.
ובגן עדן האלים ארבעת השרים:
שר לב, שר חץ, רבוע, *צלוב, שרים ומזמרים:

מזגי זו כוס הייין במלואה,
הן העולם בלי ייין הוא ממש כמו חלאה.
אין דבר אים בשתיה נעבור את המידה,
מה מדה, אין מדה, שטות מדה
גרסת אריה אורי   העתקת מילות השיר

 יוֹרֵד הַיָּמִין טוֹבֵל הַשְּׂמֹאל כְּתֹרֶן בְּיַם גַּלִּים
יַם וִיסְקִי לָנוּ יְתָאֵר אֶת מַמְלֶכֶת הָאִיִּים
וּבְמַמְלֶכֶת הָאִיִּים אַרְבַּעַת הַמְּלָכִים
שַׂר חֵץ, שַׂר לֵב, רִבּוּעַ, צְלָב שְׂמֵחִים וּמְשַׂמְּחִים

מְזֹג יָדִיד מְזֹג כּוֹס יַיִן עַד מְלוֹאָהּ
לְמַלָּח בְּלִי יַיִן הָעוֹלָם כֻּלּוֹ חֶלְאָה
וּמָה אִכְפַּת בִּשְׁתִיָּה אִם נַעֲבֹר עַל הַמִּדָּה
מָה מִדָּה אֵין מִדָּה שְׁטוּת מִדָּה

חַיּוֹת שָׁם נְשָׁמוֹת אוֹבְדוֹת שֶׁל מַלָּחִים חוֹטְאִים
וְגַם מִבְחַר יְפֵהפִיּוֹת מִכָּל מִינֵי גְּזָעִים
חֹק רַק לִשְׂמֹחַ שָׁם שׂוֹרֵר וְרַק לַחֵטְא עוֹבְדִים
וְכָך בְּבַטָּלָה חַיִּים שְׂמֵחִים וּמְשַׂמְּחִים

מְזֹג יָדִיד...

מִתַּחַת נַקְנִיקֵי סְלָעִים זוֹרֵם לוֹ נְהַר גִ'ין
וּבִשְׁמֵי תְּכֵלֶת מִטַּבָּק עַנְנֵי עָשָׁן טָסִים
הָאֲבָנִים שָׁם פּוּדִינְגִּים, כָּל עֵשֶׂב הוּא טַבָּק
כָּל שַׁעַל יַיִן מִזְדַמֵּן, כָּל בַּיִת הוּא בַּרְדָּק [*שרים: קבּק]

מְזֹג יָדִיד...

יורד הימין טובל השמאל כתורן בים גלים
ים ויסקי לנו יתאר את ממלכת האיים
ובממלכת האיים ארבעת המלכים
שר חץ, שר לב, ריבוע, צלב שמחים ומשמחים

מזוג ידיד מזוג כוס יין עד מלואה
למלח בלי יין העולם כולו חלאה
ומה אכפת בשתייה אם נעבור על המידה
מה מידה אין מידה שטות מידה

חיות שם נשמות אובדות של מלחים חוטאים
וגם מבחר יפהפיות מכל מיני גזעים
חוק רק לשמוח שם שורר ורק לחטא עובדים
וכך בבטלה חיים שמחים ומשמחים

מזוג ידיד...

מתחת נקניקי סלעים זורם לו נהר ג'ין
ובשמי תכלת מטבק ענני עשן טסים
האבנים שם פודינגים, כל עשב הוא טבק
כל שעל יין מזדמן, כל בית הוא ברדק [*שרים: קבק]

מזוג ידיד...


 פרטים נוספים


גרסת יורם הרועה   העתקת מילות השיר

 יָמִין יוֹרֶדֶת שְׂמֹאל עוֹלָה כְּתֹרֶן יַם גַּלִּים
יַם וִיסְקִי לָנוּ יְתָאֵר גַּן עֵדֶן הָאִיִּים
וּבְגַן עַדֶן הָאִיִּים אַרְבַּעַת הַשָּׂרִים
שַׂר חֵץ, שַׂר לֵב, רִבּוּעַ, צְלָב שָׁרִים וּמְזַמְּרִים

מְזֹג יָדִיד מְזֹג כּוֹס הַיַּיִן בִּמְלוֹאָהּ
כִּי לְמַלָּח בְּלִי יַיִן כָּל הָעוֹלָם חֶלְאָה
וּמָה נוֹרָא אִם בִּשְׁתִיָּה נַעֲבֹר עַל הַמִּדָּה
מָה מִדָּה אֵין מִדָּה שְׁטוּת מִדָּה

וְתַחַת נַקְנִיקֵי תְּמָרִים זוֹרֵם לוֹ נַחַל גִ'ין
וּבִשְׁמֵי תְּכֵלֶת שֶׁל טַבָּק עַנְנֵי עָשָׁן טָסִים
שָׁם הַסְּלָעִים הֵם פּוּדִינְגִּים, כָּל עֵשֶׂב הוּא טַבָּק
כָּל שַׁעַל יַיִן מִזְדַמֵּן, כָּל בַּיִת הוּא פֻּנְדָּק

הוֹ, מִזְגִי זוֹ כּוֹס הַיַּיִן בִּמְלוֹאָהּ
כִּי לְמַלָּח בְּלִי יַיִן כָּל הָעוֹלָם חֶלְאָה
וּמָה נוֹרָא אִם בִּשְׁתִיָּה נַעֲבֹר עַל הַמִּדָּה
מָה מִדָּה אֵין מִדָּה שְׁטוּת מִדָּה
ימין יורדת שמאל עולה כתורן ים גלים
ים ויסקי לנו יתארגן עדן האיים
ובגן עדן האיים ארבעת השרים
שר חץ, שר לב, ריבוע, צלב שרים ומזמרים

מזוג ידיד, מזוג כוס היין במלואה
כי למלח בלי יין כל העולם חלאה
ומה נורא אם בשתייה נעבור על המידה
מה מידה, אין מידה, שטות מידה

ותחת נקניקי תמרים זורם לו נחל ג'ין
ובשמי תכלת של טבק ענני עשן טסים
שם הסלעים הם פודינגים, כל עשב הוא טבק
כל שעל יין מזדמן, כל בית הוא פונדק

הו, מזגי זו כוס היין במלואה
כי למלח בלי יין כל העולם חלאה
ומה נורא אם בשתייה נעבור על המידה
מה מידה, אין מידה, שטות מידה

 פרטים נוספים


נוסח חבורת בית רוטשילד   העתקת מילות השיר

 טוֹבֵל הַיָּמִין, עוֹלֶה הַשְּׂמֹאל...
... שָׁרִים וּמְזַמְּרִים

[הרוב כמו אריה אורי]
טובל הימין, עולה השמאל...
... שרים ומזמרים

[הרוב כמו אריה אורי]
נוסח אורי זוהר   העתקת מילות השיר

 טוֹבֵל הַיָּמִין, יוֹרֵד הַשְּׂמֹאל כְּתֹרֶן בְּיַם גַּלִּים
יַם תְּכֵלֶת לָנוּ יְטַהֵר גַּן עֵדֶן הָאִיִּים
בְּגַן עֵדֶן הָאִיִּים אַרְבַּעַת הַשָּׂרִים
שַׂר חֵץ...

[בפזמון]
...
לֹא אִכְפַּת בַּשְּׁתִיָּה נַעֲבֹר עַל הַמִּדָּה

[בבית שני]
מִתַּחַת נַקְנִיקֵי תְּמָרִים...

[בבית שלישי]
...
וְחֹק לְשַׂמֵּחַ שָׁם שׂוֹרֵר, בְּעַד הַחֵטְא חַיִּים
וְכָךְ בְּאַהֲבָה חַיִּים, שׁוֹתִים וּמְזַמְּרִים
טובל הימין, יורד השמאל כתורן בים גלים
ים תכלת לנו יטהר גן עדן האיים
בגן עדן האיים ארבעת השרים
שר חץ...

[בפזמון]
...
לא אכפת בשתייה נעבור על המידה

[בבית שני]
מתחת נקניקי תמרים...

[בבית שלישי]
...
וחוק לשמוח שם שורר, בעד החטא חיים
וכך באהבה חיים, שותים ומזמרים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

רבקה הבסי 
שנת הקלטה: 3.9.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

מקור הלחן אינו ידוע, אולם חלקו הראשון נכלל במחרוזת כלית מלווה בקטעי קישור ביידיש בביצוע תזמורת תחנת הרדיו האמריקאית WEVD. ההקלטה שמורה בארכיון הצליל הלאומי ואינה פתוחה לקהל. תודה לצבי גלעד על הזיהוי.

ביצוע נוסף: יפה ירקוני


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  

מקור: "מחברות מאיר נוי", עמוד 6 בהד' [סדרת מחברות עם תווים] 4תגיות
עדכון אחרון: 26.03.2024 01:57:30


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: