בין פרחי הגן

העתקת מילות השיר

בֵּין פִּרְחֵי הַגָּן הַמְּלַבְלְבִים פְּגַשְׁתִּיהָ בִּדְמִי עֲלוּמַי. בֵּין פִּרְחֵי הַגָּן, בֵּין סִבְכֵי אִילָן, שָׁם מָצָאתִי אֶת אֹשֶׁר חַיַּי. לָה לָה לָה... פַּעַם שָׂחָה לִי: הוֹ בְּחִיר לִבִּי, תִּשָּׂאֵנִי אֶל קְצוֹת הַתֵּבֵל? אָז אָמַרְתִּי לָהּ: אֲחוֹתִי כַּלָּה, נִסַּע נָא לְאַדְמַת יִשְׂרָאֵל. לָה לָה לָה... נִבְנֶה קֵן קָטָן עַל אַדְמַת אֲבוֹת, נִחְיֶה שְׁנֵינוּ כְּבֹעַז וְרוּת. עוּרָה, רַב חוֹבֵל! עָגֶנְךָ הָרֵם! תִּשָּׂאֵנוּ לְאַדְמַת הַחֵרוּת! לָה לָה לָה... וּבְתֵל אָבִיב, תֵּל נֶחְמָד, חָבִיב, עִם רֵיחוֹת תַּפּוּחִים וּסְמָדַר, נִתְגַשֵּׁם חֲלוֹם: תֵּל אָבִיב, שָׁלוֹם! פֹּה נִבְנֶה לָנוּ קֵן נֶהְדָּר! לָה לָה לָה... וּבוֹנִים, בּוֹנִים זֶה רַבּוֹת שָׁנִים כְּבָר בָּנִינוּ בָּתִּים לִרְבָבוֹת רַק בֵּיתִי בֵּיתִי, אֶת הַקֵּן שֶׁלִּי לֹא זָכִיתִי עֲדַיִן לִבְנוֹת. לָה לָה לָה...בין פרחי הגן המלבלבים פגשתיה בדמי עלומי. בין פרחי הגן בין סבכי אילן, שם מצאתי את אושר חיי. לה לה לה... פעם שחה לי הו בחיר ליבי, תישאני אל קצות התבל? אז אמרתי לה: אחותי כלה, נסע נא לאדמת ישראל. לה לה לה... נבנה קן קטן על אדמת אבות נחיה שנינו כבועז ורות עורה רב חובל עגנך הרם תישאנו לאדמת החירות לה לה לה... ובתל אביב תל נחמד חביב עם ריחות תפוחים וסמדר נתגשם חלום תל אביב שלום פה נבנה לנו קן נהדר לה לה לה... ובונים בונים זה רבות שנים כבר בנינו בתים לרבבות רק ביתי ביתי את הקן שלי לא זכיתי עדיין לבנות
מילים: יוסף אוקסנברג
לחן: סמיון בליסון (בֶּליסון), ולנטין קרוצ'ינין
כתיבה: 1928
הלחנה: 1924

בֵּין פִּרְחֵי הַגָּן הַמְּלַבְלְבִים
פְּגַשְׁתִּיהָ בִּדְמִי עֲלוּמַי.
בֵּין פִּרְחֵי הַגָּן, בֵּין סִבְכֵי אִילָן,
שָׁם מָצָאתִי אֶת אֹשֶׁר חַיַּי.

לָה לָה לָה...

פַּעַם שָׂחָה לִי: הוֹ בְּחִיר לִבִּי,
תִּשָּׂאֵנִי אֶל קְצוֹת הַתֵּבֵל?
אָז אָמַרְתִּי לָהּ: אֲחוֹתִי כַּלָּה,
נִסַּע נָא לְאַדְמַת יִשְׂרָאֵל.

לָה לָה לָה...

נִבְנֶה קֵן קָטָן עַל אַדְמַת אֲבוֹת,
נִחְיֶה שְׁנֵינוּ כְּבֹעַז וְרוּת.
עוּרָה, רַב חוֹבֵל! עָגֶנְךָ הָרֵם!
תִּשָּׂאֵנוּ לְאַדְמַת הַחֵרוּת!

לָה לָה לָה...

וּבְתֵל אָבִיב, תֵּל נֶחְמָד, חָבִיב,
עִם רֵיחוֹת תַּפּוּחִים וּסְמָדַר,
נִתְגַשֵּׁם חֲלוֹם: תֵּל אָבִיב, שָׁלוֹם!
פֹּה נִבְנֶה לָנוּ קֵן נֶהְדָּר!

לָה לָה לָה...

וּבוֹנִים, בּוֹנִים זֶה רַבּוֹת שָׁנִים
כְּבָר בָּנִינוּ בָּתִּים לִרְבָבוֹת
רַק בֵּיתִי בֵּיתִי, אֶת הַקֵּן שֶׁלִּי
לֹא זָכִיתִי עֲדַיִן לִבְנוֹת.

לָה לָה לָה...
בין פרחי הגן המלבלבים
פגשתיה בדמי עלומי.
בין פרחי הגן
בין סבכי אילן,
שם מצאתי את אושר חיי.

לה לה לה...

פעם שחה לי
הו בחיר ליבי,
תישאני אל קצות התבל?
אז אמרתי לה: אחותי כלה,
נסע נא לאדמת ישראל.

לה לה לה...

נבנה קן קטן
על אדמת אבות
נחיה שנינו כבועז ורות
עורה רב חובל
עגנך הרם
תישאנו לאדמת החירות

לה לה לה...

ובתל אביב תל נחמד חביב
עם ריחות תפוחים וסמדר
נתגשם חלום תל אביב שלום
פה נבנה לנו קן נהדר

לה לה לה...

ובונים בונים
זה רבות שנים
כבר בנינו בתים לרבבות
רק ביתי ביתי את הקן שלי
לא זכיתי עדיין לבנות
נוסח מלא מאוסף מאיר נוי   העתקת מילות השיר

 [בית ראשון כרגיל]

לִבְלְבוּ פְּרָחִים שִׂגְשְׂגוּ דְּשָׁאִים
סוֹד הִמְתִּיקוּ עֵצִים בַּד לְבַד [אוֹ: צַמְּרוֹת עֲדֵי עַד]
עֵת חִבַּקְתִּי לָהּ עֵת נָשַׁקְתִּי לָהּ
עֵת נִשְׁבַּעְתִּי לֶאֱהֹב עֲדֵי עַד

בֵּין פִּרְחֵי הַגַּן עִם הַדִּמְדּוּמִים
רָזֵי קֶסֶם נִגְלוּ לְעֵינַי
הוֹי אֵלִי אֵלִי עֲבוּר מוֹלַדְתִּי
מַה חָפַצְתִּי לְהַקְרִיב אֶת חַיַּי

פַּעַם שָׂחָה לִי: הוֹ בְּחִיר נַפְשִׁי
[המשך הבית כרגיל]

[סוף הבית הבא:]
נִסַּע נָא לְאַדְמַת הַחֵרוּת

עַל גַּלֵּי הַיָּם בִּסְפִינַת קִיטוֹר
נְתִיבֵנוּ פִּלַּסְנוּ בַּשִּׁיר
מֶה הָמָה הַלֵּב מַה צָּהַל הַלֵּב
עֵת הִגַּעְנוּ לְיָפוֹ הָעִיר

וּדְמָעוֹת זָלְגוּ מֵעֵינֵי חָלוּץ
וְנָטְפוּ עַל הַחוֹל דִּמְעוֹת גִּיל
אִישׁ אָחַז בְּאִישׁ וּבְמַעְגָּל חִישׁ חִישׁ
הֵם רָקְדוּ "אֵל יִבְנֶה הַגָּלִיל""

[שני בתים אחרונים כרגיל]

[בית ראשון כרגיל]

לבלבו פרחים שגשגו דשאים
סוד המתיקו עצים בד לבד [או: צמרות עדי עד]
עת חיבקתי לה עת נשקתי לה
עת נשבעתי לאהוב עדי עד

בין פרחי הגן עם הדמדומים
רזי קסם נגלו לעיניי
הוי אלי אלי עבור מולדתי
מה חפצתי להקריב את חיי

פעם שחה לי: הו בחיר נפשי
[המשך הבית כרגיל]

[סוף הבית הבא:]
ניסע נא לאדמת החרות

על גלי הים בספינת קיטור
נתיבנו פילסנו בשיר
מה המה הלב מה צהל הלב
עת הגענו ליפו העיר

ודמעות זלגו מעיני חלוץ
ונטפו על החול דמעות גיל
איש אחז באיש ובמעגל חיש חיש
הם רקדו "אל יבנה הגליל"

[שני בתים אחרונים כרגיל]
 פרטים נוספים


מפנקסה של שיינע כהן   העתקת מילות השיר

 בֵּין פִּרְחֵי הַגַּן, בֵּין שִׂבְכֵי אִילָן
פְּגַשְׁתִּיהָ בִּדְמִי עֲלוּמַי...

לִבְלְבוּ...

בֵּין פִּרְחֵי הַגַּן עִם הַדִּמְדּוּמִים
רָזֵי קֶסֶם נִגְלוּ לְעֵינַי
הוֹי אֵלִי אֵלִי עֲבוּר יַלְדָּתִי
מַה חָפַצְתִּי לְהַקְרִיב אֶת חַיַּי

פַּעַם סָחָה לִי...

נִבְנֶה קֵן קָטָן עַל אַדְמַת אָבוֹת
וְנִחְיֶה שָׁם כְּבֹעַז וְרוּת
עוּרָה רַב חוֹבְלִים, עָגְנְךָ הָרֵם
תִּשָּׂאֵנוּ לְאַדְמַת הַחֵרוּת

עַל גַּלֵּי הַיָּם בִּסְפִינַת קִיטוֹר
נְתִיבֵנוּ פִּלַּסְנוּ בְּשִׁיר
מֶה הָמָה הַלֵּב, מַה צָּהַל הַלֵּב,
עֵת הִגַּעְנוּ לְיָפוֹ (אוֹ: תֵּל אָבִיבָה) הָעִיר

וּדְמָעוֹת זָלְגוּ מֵעֵינֵי חָלוּץ
עַל הַתֵּל נָטְפוּ דִּמְעוֹת גִּיל
אִישׁ אָחַז בְּאִישׁ וּבְמַעְגָּל חִישׁ חִישׁ
רָקְדוּ הוֹרָה אֵל יִבְנֶה הַגָּלִיל

וְתֵל אָבִיב, תֵּל נֶחְמָד חָבִיב
עִם רֵיחוֹת...

וּבוֹנִים בּוֹנִים כְּבָר חָמֵשׁ שָׁנִים
וּבָתִּים כְּבָר נִבְנוּ לִרְבָבוֹת
אַךְ בֵּיתִי בֵּיתִי אֶת הַקֵּן שֶׁלִּי
לֹא הִסְפַּקְתִּי עֲדַיִן לִבְנוֹת

בין פרחי הגן, בין שבכי אילן
פגשתיה בדמי עלומיי...

לבלבו...

בין פרחי הגן עם הדמדומים
רזי קסם נגלו לעיניי
הוי אלי אלי עבור ילדתי
מה חפצתי להקריב את חיי

פעם סחה לי...

נבנה קן קטן על אדמת אבות
ונחיה שם כבועז ורות
עורה רב חובלים, עוגנך הרם
תישאנו לאדמת החרות

על גלי הים בספינת קיטור
נתיבנו פילסנו בשיר
מה המה הלב מה צהל הלב
עת הגענו ליפו (או: תל אביבה) העיר

ודמעות זלגו מעיני חלוץ
על התל נטפו דמעות גיל
איש אחז באיש ובמעגל חיש חיש
רקדו הורה אל יבנה הגליל

ותל אביב, תל נחמד חביב
עם ריחות...

ובונים בונים כבר חמש שנים
ובתים כבר נבנו לרבבות
אך ביתי ביתי את הקן שלי
לא הספקתי עדיין לבנות
 פרטים נוספים


הנוסח ששר אברהם פררה   העתקת מילות השיר

 בֵּין פִּרְחֵי הַגַּן...

לִבְלְבוּ פְּרָחִים שִׂגְשְׂגוּ דְּשָׁאִים
סוֹד הִמְתִּיקוּ צַמָּרוֹת עֲדֵי עַד
עֵת חִבַּקְתִּי לָהּ, עֵת נָשַׁקְתִּי לָהּ
עֵת נִשְׁבַּעְתִּי אֱהֹב עֲדֵי עַד

פַּעַם שָׂחָה לִי הוֹי בְּחִיר לִבִּי
תִּשָּׂאֵנִי לִקְצוֹת תֵּבֵל...

נִבְנֶה קֵן קָטָן עַל אַדְמַת אָבוֹת
נִחְיֶה שְׁנֵינוּ כְּבֹעַז וְרוּת
עוֹּרָה רַב חוֹבְלִים, עָגְנְךָ הָרֵם
תִּשָּׂאֵנוּ לְאַדְמַת הַחֵרוּת

וּבְתֵל אָבִיב...

וּבוֹנִים בּוֹנִים...

בין פרחי הגן...

לבלבו פרחים שגשגו דשאים
סוד המתיקו צמרות עדי עד
עת חיבקתי לה, עת נישקתי לה
עת נשבעתי אהוב עדי עד

פעם שחה לי הוי בחיר לבי
תישאני לקצות תבל...

נבנה קן קטן על אדמת אבות
נחיה שנינו כבועז ורות
עורה רב חובלים, עוגנך הרים
תישאנו לאדמת החרות

ובתל אביב...

ובונים בונים...
מילים בשפת המקור (רוסית)   העתקת מילות השיר

 Кирпичики ("לבנים")

На окраине где-то города
Я в убогой семье родилась,
Горе мыкая, лет пятнадцати
На кирпичный завод нанялась.

Было трудно мне время первое,
Но потом, проработавши год,
За веселый гул, за кирпичики
Полюбила я этот завод.

На заводе том Сеньку встретила,
Лишь, бывало, заслышит гудок,
Руки вымоет и бежит к нему
В мастерскую, набросив платок.

Каждую ноченьку с ним встречалися,
Где кирпич образует проход...
Вот за Сеньку-то, за кирпичики
Полюбила я этот завод.

Но, как водится, безработица
По заводу ударила вдруг,
Сенька вылетел, а за ним и я,
И еще двести семьдесят штук.

Тут война пошла буржуазная,
Огрубел, обозлился народ,
И по винтику, по кирпичику
Растаскал опустевший завод.

После Смольного, счастья вольного,
Развернулась рабочая грудь,
Порешили мы вместе с Сенькою
На знакомый завод заглянуть.

Там нашла я вновь счастье старое,
На ремонт поистративши год,
И по винтику, по кирпичику
Возродили мы с Сенькой завод.

Запыхтел завод, загудел гудок,
Как бывало, по-прежнему он.
Стал директором, управляющим
На заводе товарищ Семен.

Так любовь моя и семья моя
Укрепилась от всяких невзгод...
За веселый гул, за кирпичики
Полюбила я этот завод.


תרגום הטקסט הרוסי (תמר ועמוס רודנר)   העתקת מילות השיר

 לְבֵנִים

בֵּין הַפַּרְוָרִים, אֵצֶל עִיר קְטַנָּה
לָעוֹלָם בָּאתִי בֵּין עֲנִיִּים
וְיָצָאתִי בַּת שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה
לַעֲבֹד בְּמִפְעַל לִלְבֵנִים

הַתְחָלָה קָשָׁה, גַּם הִרְגַּשְׁתִּי רַע
סוֹף שָׁנָה (שֶׁחָלְפָה לָהּ לְאַט)
- בַּלְּבֵנִים וּבְהַשְׁכָּמַת צְפִירָה
הִתְאַהַבְתִּי בְּאֹפֶן מֻחְלָט

הִנֵּה בַּמִּפְעָל ... סֶנְקָה הַמָּתֹק...
כְּשֶׁצְּפִירָה אֶת הָאֹזֶן תַּחְרִישׁ
- כְּבָר יָדַי אֶשְׁטֹף (עַל הָרֹאשׁ פְּלָאטוֹק)
לַמְּלַטֶּשֶׁת עִם סֶנְקָה הָאִישׁ

כְּשֶׁהָעֶרֶב רַד- שְׁנֵינוּ יָד בְּיָד
בֵּין הָמוֹן לְבֵנִים נְטַיֵּל,
הַמִּפְעָל הֲרֵי הוּא מָקוֹם נֶחְמָד
שֶׁאֹהַב אוֹתוֹ יוֹם וְגַם לֵיל

זֶה הָיָה צָפוּי, אַבְטָלָה עַכְשָׁו
הַמַּשְׁבֵּר אֶת רֹאשׁוֹ רַק הֵרִים
- סֶנְקָה חִישׁ פֻּטַּר וַאֲנִי אַחֲרָיו
עִם מֵאָה חֲבֵרוֹת/חֲבֵרִים

הֲפִיכָה פִּתְאוֹם, נֶגֶד בּוּרְז'וּאִים
בְּרוּטָלִיזְם, פְּרִיצַת הֲמוֹנִים
כָּל פְּרִיט בַּמְּלַאי עַד אַחֲרוֹן בְּרָגִים
נִגְנְבוּ מִמִּפְעַל הַלְּבֵנִים

חֹפֶשׁ וְשִׂמְחָה לַמַּהְפְּכָנִים
פּוֹעֲלִים בְּחִיּוּךְ עַל פָּנִים
אָז הֶחְלַטְנוּ (סֶנְקָה וְגַם אֲנִי )
לְבַקֵּר בְּמִפְעַל הַלְּבֵנִים

שׁוּב חָזְרָה שִׂמְחָה כְּפִזְמוֹן חוֹזֵר
תַּהֲלִיךְ שֶׁל שִׁקּוּם - חוּץ וּפְנִים
עַד פְּרִיט אַחֲרוֹן - made in ussr
סֶנְקָה, 'נִי, וּמִפְעַל הַלְּבֵנִים

הַמִּפְעָל עוֹבֵד, שָׁר צוֹפָר בְּקוֹל
הַחַיִּים בַּמַּסְלוּל הַנָּכוֹן
מִי הַמְּנַהֵל? מִי שׁוֹלֵט בַּכֹּל?
- אִם לֹא סֶנְקָה - טוֹבָארִיש סֶמְיוֹן

מִשְׁפַּחְתִּי, חַיַּי, וְאַהֲבָתִי
כְּמוֹ סוּגִים עַכְשָׁו בַּשּׁוֹשַׁנִּים
עַל בָּסִיס חָזָק (וְגַם אֵיכוּתִי)
שֶׁל חֲרֹשֶׁת יִצּוּר לְבֵנִים
תרגמו: רוס יולין ועמוס רודנר

בין הפרוורים, אצל עיר קטנה
לעולם באתי בין עניים
ויצאתי בת שש עשרה שנה
לעבוד במפעל ללבנים

התחלה קשה, גם הרגשתי רע
סוף שנה (שחלפה לה לאט)
- בלבֵנים ובהשכמת צפירה
התאהבתי באופן מוחלט

הנה במפעל ... סנקה המתוק...
כשצפירה את האוזן תחריש
- כבר ידי אשטוף (על הראש פלאטוֹק)
למלטשת עם סנקה האיש

כשהערב רד- שנינו יד ביד
בין המון לבנים נטייל
המפעל הרי הוא מקום נחמד
שאוהַב אותו יום וגם ליל

זה היה צפוי, אבטלה עכשיו
המשבר את ראשו רק הרים
- סנקה חיש פוּטר ואני אחריו
עם מאה חברות/חברים

הפיכה פתאום, נגד בורז'ואים
ברוטליזם, פריצת המונים
כל פריט במלאי עד אחרון ברגים
נגנבו ממפעל הלבנים

חופש ושמחה למהפכנים
פועלים בחיוך על פנים
אז החלטנו (סנקה וגם אני )
לבקר במפעל הלבנים

שוב חזרה שמחה כפזמון חוזר
תהליך של שיקום - חוץ ופנים
עד פריט אחרון - made in ussr
סנקה, 'ני, ומפעל הלבנים

המפעל עובד, שר צופר בקול
החיים במסלול הנכון
מי המנהל? מי שולט בכל?
- אם לא סנקה - טובאריש סמיון

משפחתי, חיי, ואהבתי
כמו סוגים עכשיו בשושנים
על בסיס חזק (וגם איכותי)
של חרושת יצור לבנים
 פרטים נוספים


שיר יידי לפי אותו לחן   העתקת מילות השיר

 דעם שנײַדערס טעכטערל (אַ שטעטעלע אין אוקראַיִנע)
[בת החייט]

פֿון חיים טויבער

1.
כ'קאָן אַ מעשׂהלע,
ניט קיין פֿריילעכע,
זי דערציילן וועל איך איצט פֿאַר אײַך,
פֿון אַ שטעטעלע,
אין אוקראַיִנע
צווישן בערג דאָרט, בײַם דניעסטער דעם טײַך.

רעפֿריין:
אונטער בערגעלע,
אין אַ געסעלע
האָט אַן אָרעמער שנײַדער געוווינט
מיט אַ טעכטערל,
אַ שיין פּעסעלע,
מיט אַן אוצר האָט גאָט אים באַלוינט.

זי האָט אייגעלעך
ווי דער הימל בלוי,
אין די בעקלעך צוויי גריבלעך מיט חן,
ליפּן קאַרשעלעך
פֿריש ווי מאָרגנטוי,
בלאָנדע לעקלעך ווי אַ גאָלדענע קרוין.

2.
און דאָס שנײַדערל
האָט זײַן טעכטערל
מער ווי אויגן אין קאָפּ אָפּגעהיט,
און אין געסעלע
איז זיך פּעסעלע
ווי אַ רויז אויסגעוואַקסן, צעבליט.

רעפֿריין:
די בחורימלעך
פֿונעם געסעלע
גייט אויס פּשוט דאָס חיות נאָך איר,
ווען דאָס שנײַדערל
מיט זײַן טעכטערל
גייען שבת פֿאַר נאַכט אויף שפּאַציר.

3.
נאָר דאָס שטעטעלע
אין אוקראַיִנע
האָט אַ פֿינצטערער וואָלקן פֿאַרהילט,
שוואַרצער טויט האָט דאָרט
אין דעם שטעטעלע
זיך מיט ייִדישע לעבנס צעשפּילט.

רעפֿריין:
זײַנען פּויערים
פֿון די דערפֿעלעך
פֿון דעם פֿעלד, פֿונעם אַקער אַוועק
און אויף שטעטעלע
זיך אַ לאָז געטאָן
מיט רציחה, מיט קאָסעס און העק.

אויך דאָס שנײַדערל
מיט זײַן טעכטערל
האָבן זיי ניט געלאָזט דאָרט פֿאַרבײַ,
און מיט חוזק נאָך
אויפֿן טאַטנס בראָך
אים געצוווּנגען צו שטיין נאָך דערבײַ.

4.
נאָר דער שוואַכינקער
קליינער שנײַדערל
האָט באַקומען אַ כּוח פֿון אַ בער,
ווילד געביסן זיך,
אויסגעריסן זיך
און געכאַפּט גרויסע שנײַדערשע שער.

רעפֿריין:
„מערדער שמוציקע!
ניין, איר קריגט זי ניט!
ס'טאָר ניט זײַן גאָטס מתּנה פֿאַרפֿלעקט.”
און אין פּעסעלעס
יונגן הערצעלע
האָט ער די שער ביזן הענטל געשטעקט.

5.
אין דעם שטעטעלע
אויפֿן מאַרק אַצינד
אַ משוגענער דרייט זיך אַרום,
ווײַסע האָר ווי שניי,
אויגן — טענות צוויי
מאָנען ענטפֿער פֿון עמעצן שטום.

רעפֿריין:
אַזוי ענדיקט זיך
שוין דאָס מעשׂהלע,
זײַט מיר מוחל וואָס כ'זינג מיט אַ טרער.
איך קום פֿון שטעטעלע
אין אוקראַיִנע,
זינגען פֿריילעך איז מיר זייער שווער.


תרגום הטקסט היידי   העתקת מילות השיר

 תרגמו: תמר ועמוס רודנר

הִנֵּה מַעֲשֶׂה שֶׁשִּׂמְחָה בּוֹ אֵין
הַאֲזִינוּ שוֹמְעֵי סִפּוּרִים
עַל עֲיָרָה קְטַנָּה בְּאוּקְרָאִינָה
לְחוֹף הַדְּניֶסְטֶר שֶׁבֵּין הֶהָרִים

לְרַגְלֵי הָהָר, בְּסִמְטָה קְטַנָּה,
שָׁם בְּעֹנִי חַיָּט הִתְגַּלְגֵּל
וְאִתּוֹ בִּתּוֹ, פֶּסְיָה הַנָּאוָה
הָאוֹצָר שֶׁנָּתַן לוֹ הָאֵל

הָעֵינַיִם'לָך – כְּחוֹל שָמַיִם'לָךְ
הַשְּׂפָתַיִם כְּדֻבְדְּבָנִים
בַּלְּחָיַיִמְ'לָךְ גּוּמוֹת חֵנְדֶעלָךְ
תַּלְתַלֵּי בְּלוֹנְד סָבִיב לַפָּנִים

הַחַיָּט שָׁמַר, אֶת בִּתּוֹ נָטַר
עוֹד יוֹתֵר מֵאֶת בָּבַת עֵינוֹ –
פֶּסְיָה הַנָּאוָה, בְּסִמְטָה קְטַנָּה,
שׁוֹשַׁנָּה שֶׁפָּרְחָה בְּגַנּוֹ

בַּסִּמְטָה גָּרִים חֶבְרֶ'ה בַּחוּרִים
וְנַפְשָׁם אַחֲרֶיהָ יָצְתָה
כְּשֶׁהַחַיָּט וְאִתּוֹ הַבַּת
מְטַיְּלִים בְּשַׁבָּת בַּסִּמְטָה.

עַל עֲיָרָה קְטַנָּה בְּאוּקְרָאִינָה
גָּח עָנָן מְאַיֵּם וְאָפֵל
שְחוֹר הַמָּוֶת בַּעֲיָרָה קְטַנָּה
בְּחַיֵּי הַיְּהוּדִים מְהַתֵּל

הִנֵּה הַפּוֹרְעִים שֶׁמִּן הַכְּפָרִים
הִתְקַבְּצוּ, נֶאֶסְפוּ מִכָּל צַד
בַּעֲיָרָה קְטַנָּה מָוֶת הִשְׁתּוֹלֵל
רְצִיחוֹת בְּכָל כְּלִי שֶׁבַּיָד

לַחַיָּט הָאָב, שֶׁבִּתּוֹ אִתּוֹ,
לֹא הִנִּיחוּ פִּרְאֵי הָאָדָם
הַחַיָּט נִלְפַּת וְלַאֲסוֹנוֹ
הִרְחִיקוּהוּ בְּחֹזֶק יָדָם

וְהָאִיש קָטָן וְאֵינוֹ אֵיתָן
כְּדֻבָּה שַׁכּוּלה הִתְגַּבֵּר
בִּפְרָאוּת פִּתְאוֹם, הִשְׁתַּחְרֵר, חָטַף
אֶת מִסְפָּרָיו הַגְּדוֹלִים בְּיוֹתֵר

רוֹצֵחַ מְטֻנָּף! אוֹתָהּ לֹא תִּקְטֹף!
לֹא תַּכְתִּים מַתְּנַת אֵל הַתְּמִימָה!
וּבְפֶּסְיָה'לֶה, בְּלִבָּהּ הָרַךְ,
מִסְפָּרַיִם נוֹעֵץ עַד תֻּמָּם.

בָּעֲיָרָה – בַּשּׁוּקְ, גַּם בַּכִּכָּר
מְטֹרָף מִסְתּוֹבֵב, לֹא צוֹעֵק
כְּשֶׁלֶג שְׂעָרוֹ, שְׁתֵּי תְּלוּנוֹת עֵינָיו
וּפוֹנוֹת אֶל נִמְעָן, שֶׁשּׁוֹתֵק...

הִנֵּה הִסְתַּיְּמָה הַמַּעֲשִׂיָּה
מְחִילָה, אִם בַּשִּׁיר גַּם דְּמָעוֹת
אֲנִי מֵעִיר קְטַנָּה בְּאוּקְרָאִינָה,
בָּהּ לִשְׂמֹחַ קָשֶׁה עַד מְאֹד
תרגמו: תמר ועמוס רודנר

הנה מעשה ששמחה בו אין
האזינו שומעי סיפורים
על עיירה קטנה באוקראינה
לחוף הדנייסטר שבין ההרים

לרגלי ההר, בסמטה קטנה,
שם בעוני חייט התגלגל
ואתו ביתו, פסיה הנאווה
האוצר שנתן לו האל

העיניים'לך כחול שמיים'לך
השפתיים כדובדבנים
בלחיימ'לך גומות חנדעלך
תלתלי בלונד סביב לפנים

החיט שמר את ביתו נטר
עוד יותר מאת בבת עינו
פסיה הנאווה בסמטה קטנה
שושנה שפרחה בגנו

בסמטה גרים חבר'ה בחורים
ונפשם אחריה יצתה
כשהחייט ואתו הבת
מטיילים בשבת בסמטה.

על עיירה קטנה באוקראינה
גח ענן מאיים ואפל
שחור המוות בעיירה קטנה
בחיי היהודים מהתל

הנה הפורעים שמן הכפרים
התקבצו נאספו מכל צד
בעיירה קטנה מוות השתולל
רציחות בכל כלי שביד

לחייט האב שבתו אתו
לא הניחו פראי האדם
החייט נלפת ולאסונו
הרחיקוהו בחוזק ידם

והאיש קטן ואינו איתן
כדובה שכולה התגבר
בפראות פתאום השתחרר חטף
את מספריו הגדולים ביותר

רוצח מטונף אותה לא תקטוף
לא תכתים מתנת אל התמימה
ובפסיה'לה בלבה הרך
מספריים נועץ עד תומם.

בעירה בשוק גם בכיכר
מטורף מסתובב לא צועק
כשלג שערו שתי תלונות עיניו
ופונות אל נמען ששותק...

הינה הסתימה המעשייה
מחילה אם בשיר גם דמעות
אני מעיר קטנה באוקראינה
בה לשמוח קשה עד מאודהקלטת זמרדע
ביצוע:

 

שמעון פלמן 
שנת הקלטה: 29.3.1990
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

פלמן, בלווי קהל, שר את הבית הראשון, במסיבת סיום סדנת ראש פינה.

הוקלט במסגרת: סדנת אתנומוסיקולוגיה בראש פינה
הקלטות נוספות

על השיר

השיר העברי נכתב למנגינת השיר הרוסי Кирпичики ("לבנים"), אך ללא זיקה למילותיו של השיר הרוסי שהיה מאד פופולארי במחצית השניה של שנות ה- 20. המנגינה כפי שהושר השיר בעברית שונה מעט בפתיחתה מהמנגינה המקורית (ר' תווי מנגינת השיר המקורי להלן).  

על פי מאיר נוי (אוסף מאיר נוי בבית הספרים הלאומי, מחברת 5, עמ' 81): הטקסט העברי חובר ב- 1927 והוקדש ליעקב טימן, ששר למחבר המילים אוקסנברג את הלחן הרוסי. המידע מהתכנית "היו לילות" בגלי צה"ל, 27.7.1973.

על המקור הרוסי מספר אורי יעקובוביץ':

השיר המקורי (מילים של פאוול גרמאן) הופיע במחזה "היער" של מיירהולד על פי מחזה של א. נ. אוסטרובסקי (הפרמיירה היתה ב- 19.1.1924), בסצנת מפגש האהבה בין פיוטר ואקסיושה. המנגינה המקורית היא מנגינת הוואלס Две собачки ("שני כלבלבים") של המלחין  ס. בֶּליסון* שנכתבה לפני כן ושהותאמה למילים של השיר ע"י ואלנטין קרוצ'ינין. 

* על שמותיו השונים של המלחין ר' בביוגרפיה שלו באתרנו.

ומוסיף עמוס רודנר:

שיר מימי ה nep, התכנית הכלכלית שהתירה יוזמה אישית מסויֶמת. השיר נאסר בימי סטלין, אולי בשל הדגש על היוזמה מלמטה של עובדי בית החרושת, ואולי משום שתפס שהמחבר מלגלג על הקומוניסטית הנלהבת (והפתיה).

על פי רוברט רוטשטיין, השיר נדפס באנתולוגיות שונות בשנים 1927, 1932 וכעבור זמן ב-1967 עם שינויים בטקסט.

ביצועים נוספים:

עוד באותה מנגינה:

  • בת החייט, תרגום השיר היידי באותו לחן בפי איזי הוד
  • בסמטה צרה
  • לרגלי הכרמל, שיר ששרה להקת "פינה בעמק" כנראה ליובל כפר יהושע. ראו מחברת מס' 16 עם תווים באוסף מאיר נוי, עמ' 144 (עמ' 50 בקובץ הסרוק).

כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים ותווים  

מקור: "מחברות מאיר נוי", עמוד 79-81 בהד' [סדרת מחברות עם תווים] 5
תווים  

 תווי השיר המקורי.תגיות
עדכון אחרון: 29.08.2023 20:17:35


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: