עשרה זמירים

העתקת מילות השיר

הזמירים: - עֲשָׂרָה זְמִירִים, זְמִירִים קְטַנִּים, לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל עָבַרְנוּ; צָדוּ יְלָדִים אֶת-הָאֶחָד, וְרַק תִּשְׁעָה נִשְׁאַרְנוּ. מקהלה: הוֹי, מִיַּעַר, מֵאוֹר שֶׁמֶשׁ, מִיַּעַר מָלֵא כָּל-טוּב, לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה, וְהוּשַׂם בִּכְלוּב. הזמירים: - טְרִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי, מקהלה: - לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה, וְהוּשַׂם בִּכְלוּב. הזמירים: - תִּשְׁעָה זְמִירִים, זְמִירִים קְטַנִּים, לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל עָבַרְנוּ; צָדוּ יְלָדִים אֶת-הָאֶחָד, וְרַק שְׁמוֹנָה נִשְׁאַרְנוּ. מקהלה: הוֹי, מִיַּעַר, מֵאוֹר שֶׁמֶשׁ, מִיַּעַר מָלֵא כָּל-טוּב, לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה, וְהוּשַׂם בִּכְלוּב. הזמירים: - טְרִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי, המקהלה: - לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה, וְהוּשַׂם בִּכְלוּב. הזמירים: - שְׁמוֹנָה זְמִירִים, זְמִירִים קְטַנִּים, לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל עָבַרְנוּ; צָדוּ יְלָדִים אֶת-הָאֶחָד, וְרַק שִׁבְעָה נִשְׁאַרְנוּ. מקהלה: הוֹי, מִיַּעַר, מֵאוֹר שֶׁמֶשׁ, מִיַּעַר מָלֵא כָּל-טוּב, לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה, וְהוּשַׂם בִּכְלוּב. הזמירים: - טְרִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי, המקהלה: - לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה, וְהוּשַׂם בִּכְלוּב. הזמירים: - שְׁנַיִם זְמִירִים, זְמִירִים קְטַנִּים, לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל עָבַרְנוּ; צָדוּ יְלָדִים אֶת-הָאֶחָד, וְרַק אֶחָד נִשְׁאַרְתִּי. מקהלה: הוֹי, מִיַּעַר, מֵאוֹר שֶׁמֶשׁ, מִיַּעַר מָלֵא כָּל-טוּב, לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה, וְהוּשַׂם בִּכְלוּב. הזמירים: - טְרִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי, המקהלה: - לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה, וְהוּשַׂם בִּכְלוּב. מקהלה: - בָּא הָאָבִיב, קַרְנִי-הַשֶּׁמֶשׁ אוֹר וְחֹם שָׁלְחוּ; רִחֲמוּ יְלָדִים עַל הַזְּמִירִים, וְאֶת הַכְּלוּב פָּתְחוּ. הוֹי עוּפוּ זְמִירִים טוֹבִים, עוּפוּ מִן-הַכְּלוּב, אֶל-יַעַר, אֶל-אוֹר שֶׁמֶשׁ, אֶל-יַעַר מָלֵא כָּל-טוּב. המקהלה והזמירים: טְרִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי טְרִילִי, לִילִי, לִילִי לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי! הזמירים: - עשרה זמירים, זמירים קטנים, לארץ-ישראל עברנו; צדו ילדים את-האחד, ורק תשעה נשארנו. מקהלה: הוי, מיער, מאור שמש, מיער מלא כל-טוב, לוקח זמיר קטן, יפה, והושם בכלוב. הזמירים: - טרילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לי, המקהלה: - לוקח זמיר קטן, יפה, והושם בכלוב. הזמירים: - תשעה זמירים, זמירים קטנים, לארץ-ישראל עברנו; צדו ילדים את-האחד, ורק שמונה נשארנו. מקהלה: הוי, מיער, מאור שמש, מיער מלא כל-טוב, לוקח זמיר קטן, יפה, והושם בכלוב. הזמירים: - טרילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לי, המקהלה: - לוקח זמיר קטן, יפה, והושם בכלוב. הזמירים: - שמונה זמירים, זמירים קטנים, לארץ-ישראל עברנו; צדו ילדים את-האחד, ורק שבעה נשארנו. מקהלה: הוי, מיער, מאור שמש, מיער מלא כל-טוב, לוקח זמיר קטן, יפה, והושם בכלוב. הזמירים: - טרילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לי, המקהלה: - לוקח זמיר קטן, יפה, והושם בכלוב. הזמירים: - שניים זמירים, זמירים קטנים, לארץ-ישראל עברנו; צדו ילדים את-האחד, ורק אחד נשארתי. מקהלה: הוי, מיער, מאור שמש, מיער מלא כל-טוב, לוקח זמיר קטן, יפה, והושם בכלוב. הזמירים: - טרילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לי, המקהלה: - לוקח זמיר קטן, יפה, והושם בכלוב. מקהלה: - בא האביב, קרני-השמש אור וחום שלחו; רחמו ילדים על הזמירים, ואת הכלוב פתחו. הוי עופו זמירים טובים, עופו מן-הכלוב, אל-יער, אל-אור שמש, אל-יער מלא כל-טוב. המקהלה והזמירים: טרילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לי טרילי, לילי, לילי לילי, לילי, לילי, לי!
מילים: יחיאל היילפרין
לחן: עממי יידי

הזמירים:
- עֲשָׂרָה זְמִירִים, זְמִירִים קְטַנִּים,
לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל עָבַרְנוּ;
צָדוּ יְלָדִים אֶת-הָאֶחָד,
וְרַק תִּשְׁעָה נִשְׁאַרְנוּ.

מקהלה:
הוֹי, מִיַּעַר, מֵאוֹר שֶׁמֶשׁ,
מִיַּעַר מָלֵא כָּל-טוּב,
לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה,
וְהוּשַׂם בִּכְלוּב.

הזמירים:
- טְרִילִי, לִילִי, לִילִי,
לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי,

מקהלה:
- לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה,
וְהוּשַׂם בִּכְלוּב.

הזמירים:
- תִּשְׁעָה זְמִירִים, זְמִירִים קְטַנִּים,
לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל עָבַרְנוּ;
צָדוּ יְלָדִים אֶת-הָאֶחָד,
וְרַק שְׁמוֹנָה נִשְׁאַרְנוּ.

מקהלה:
הוֹי, מִיַּעַר, מֵאוֹר שֶׁמֶשׁ,
מִיַּעַר מָלֵא כָּל-טוּב,
לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה,
וְהוּשַׂם בִּכְלוּב.

הזמירים:
- טְרִילִי, לִילִי, לִילִי,
לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי,

המקהלה:
- לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה,
וְהוּשַׂם בִּכְלוּב.

הזמירים:
- שְׁמוֹנָה זְמִירִים, זְמִירִים קְטַנִּים,
לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל עָבַרְנוּ;
צָדוּ יְלָדִים אֶת-הָאֶחָד,
וְרַק שִׁבְעָה נִשְׁאַרְנוּ.

מקהלה:
הוֹי, מִיַּעַר, מֵאוֹר שֶׁמֶשׁ,
מִיַּעַר מָלֵא כָּל-טוּב,
לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה,
וְהוּשַׂם בִּכְלוּב.

הזמירים:
- טְרִילִי, לִילִי, לִילִי,
לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי,

המקהלה:
- לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה,
וְהוּשַׂם בִּכְלוּב.

הזמירים:
- שְׁנַיִם זְמִירִים, זְמִירִים קְטַנִּים,
לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל עָבַרְנוּ;
צָדוּ יְלָדִים אֶת-הָאֶחָד,
וְרַק אֶחָד נִשְׁאַרְתִּי.


מקהלה:
הוֹי, מִיַּעַר, מֵאוֹר שֶׁמֶשׁ,
מִיַּעַר מָלֵא כָּל-טוּב,
לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה,
וְהוּשַׂם בִּכְלוּב.

הזמירים:
- טְרִילִי, לִילִי, לִילִי,
לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי,

המקהלה:
- לֻקַּח זָמִיר קָטָן, יָפֶה,
וְהוּשַׂם בִּכְלוּב.

מקהלה:
- בָּא הָאָבִיב, קַרְנִי-הַשֶּׁמֶשׁ
אוֹר וְחֹם שָׁלְחוּ;
רִחֲמוּ יְלָדִים עַל הַזְּמִירִים,
וְאֶת הַכְּלוּב פָּתְחוּ.

הוֹי עוּפוּ זְמִירִים טוֹבִים,
עוּפוּ מִן-הַכְּלוּב,
אֶל-יַעַר, אֶל-אוֹר שֶׁמֶשׁ,
אֶל-יַעַר מָלֵא כָּל-טוּב.

המקהלה והזמירים:
טְרִילִי, לִילִי, לִילִי,
לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי
טְרִילִי, לִילִי, לִילִי
לִילִי, לִילִי, לִילִי, לִי!


הזמירים:
- עשרה זמירים, זמירים קטנים,
לארץ-ישראל עברנו;
צדו ילדים את-האחד,
ורק תשעה נשארנו.

מקהלה:
הוי, מיער, מאור שמש,
מיער מלא כל-טוב,
לוקח זמיר קטן, יפה,
והושם בכלוב.

הזמירים:
- טרילי, לילי, לילי,
לילי, לילי, לילי, לי,
המקהלה:
- לוקח זמיר קטן, יפה,
והושם בכלוב.

הזמירים:
- תשעה זמירים, זמירים קטנים,
לארץ-ישראל עברנו;
צדו ילדים את-האחד,
ורק שמונה נשארנו.

מקהלה:
הוי, מיער, מאור שמש,
מיער מלא כל-טוב,
לוקח זמיר קטן, יפה,
והושם בכלוב.

הזמירים:
- טרילי, לילי, לילי,
לילי, לילי, לילי, לי,
המקהלה:
- לוקח זמיר קטן, יפה,
והושם בכלוב.

הזמירים:
- שמונה זמירים, זמירים קטנים,
לארץ-ישראל עברנו;
צדו ילדים את-האחד,
ורק שבעה נשארנו.

מקהלה:
הוי, מיער, מאור שמש,
מיער מלא כל-טוב,
לוקח זמיר קטן, יפה,
והושם בכלוב.

הזמירים:
- טרילי, לילי, לילי,
לילי, לילי, לילי, לי,
המקהלה:
- לוקח זמיר קטן, יפה,
והושם בכלוב.

הזמירים:
- שניים זמירים, זמירים קטנים,
לארץ-ישראל עברנו;
צדו ילדים את-האחד,
ורק אחד נשארתי.


מקהלה:
הוי, מיער, מאור שמש,
מיער מלא כל-טוב,
לוקח זמיר קטן, יפה,
והושם בכלוב.

הזמירים:
- טרילי, לילי, לילי,
לילי, לילי, לילי, לי,
המקהלה:
- לוקח זמיר קטן, יפה,
והושם בכלוב.

מקהלה:
- בא האביב, קרני-השמש
אור וחום שלחו;
רחמו ילדים על הזמירים,
ואת הכלוב פתחו.

הוי עופו זמירים טובים,
עופו מן-הכלוב,
אל-יער, אל-אור שמש,
אל-יער מלא כל-טוב.

המקהלה והזמירים:
טרילי, לילי, לילי,
לילי, לילי, לילי, לי
טרילי, לילי, לילי
לילי, לילי, לילי, לי!
 פרטים נוספים


מתוך "גן ילדים" 1918   העתקת מילות השיר

 [הפזמון]
הָהּ, לֹא יָשִׁיר עוֹד בַּיַּעַר,
לֹא יוּכַל עוֹד לָעוּף,
זָמִיר קָטָן, זָמִיר יָפֶה
נָפַל תּוֹךְ הַכְּלוּב.

[בית אחרון]
בָּא הָאָבִיב, זָרְחָה שֶׁמֶשׁ
עֲלֵי גַּן וְאָחוּ;
חָמְלוּ יְלָדִים עַל הַזְּמִירִים,
אֶת הַכְּלוּב פָּתָחוּ.

הוֹ עוּפוּ, עוּפוּ, זְמִירִים קְטַנִּים,
עוּפוּ מִן הַכְּלוּב,
עוּפוּ, עוּפוּ אֶל הַיַּעַר,
שָׁמָּה יֵשׁ כָּל טוּב.
[הפזמון]
הה, לא ישיר עוד ביער
לא יוכל עוד לעוף
זמיר קטן, זמיר יפה
נפל תוך הכלוב

[בית אחרון]
בא האביב, זרחה שמש
עלי גן ואחו
חמלו ילדים על הזמירים
את הכלוב פתחו

הו עופו עופו זמירים קטנים
עופו מן הכלוב
עופו עופו אל היער
שמה יש כל טוב
 פרטים נוספים


עשרה ציפורים: הנוסח המקורי מזמירות "תרע"ב"   העתקת מילות השיר

 עֲשָׂרָה צִפֳּרִים, צִפֳּרִים קְטַנִּים
...

[הסוף כמו ב"גן ילדים"]
עשרה ציפורים, ציפורים קטנים
...

[הסוף כמו ב"גן ילדים"]
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

דורון תבורי 
עיבוד: עודד זהבי
נכלל בתקליטור: מסע - שירים לצד הדרך
מסע - שירים לצד הדרך
הקלטות נוספות

על השיר

בשירון "בקרן זוית", חלק ראשון, מציין בדברי ההקדמה יואל אנגל, מלחין השירים בשירון: "כל המנגינות שבקובץ הזה - שלי הן, מלבד שתים (N3, 12) שהן בנויות על יסוד מילודיות עממיות". מנגינה מס' 3 היא מנגינת "סייחי בן רמכי"; מנגינה מס' 12 היא מנגינת השיר הזה.

הוראות משחק מתוך "גן ילדים", עמ' 101 בחלק המילים:

המורה מחלקת את הילדים לכלובים ולזמירים. עשרה כלובים מסביב לחדר (הכלובים בני שלושה או ארבעה ילדים). הזמירים עפים סביב-סביב באמצע החדר. בכל פעם כשהם שרים: "צדו ילדים את האחד" - נצוד אחד הזמירים. הזמירים מצטערים על אחיהם ובתנועות ידיים מתאימות הם מביעים את צערם על שלא ישיר ביער ולא יעוף; אחרי הקינה הם עפים שוב, עד שנשאר האחד מכולם; ואולם האביב קרב והילדים חסים על הזמירים הכלואים - הכלובים נפתחים והזמירים עפים מתוכם, זה אחר זה, בסדר הראשון, סביב-סביב ובשמחה רבה; כששרים "טרי לי לי לי" הזמירים מרימים ומנפנפים כנפיהם, והילדים-הכלובים מוחאים כף.

עוד באותו לחן: "עשרה ציונים היינו" וכן מקהלת נוגנים (לחן עממי יידי). כנראה כבר ביידיש הותאם הלחן לטקסטים שונים. ראו גם את מילות השיר המקורי "צען ברידער" ותרגומו לעברית, "עשרה אחים".


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  


מתוך: גן ילדים"מילים  


מתוך: "גן ילדים"
תגיות
עדכון אחרון: 06.07.2024 15:44:08


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: