אלף-בית

העתקת מילות השיר

חֶדֶר קָטֹן, צַר וְחָמִים, וְעַל הַכִּירָה אֵשׁ; שָׁם הָרַבִּי לְתַלְמִידָיו מוֹרֶה אָלֶף-בֵּית. אֶת תּוֹרָתִי, יַלְדֵי חֶמֶד, שִׁמְעוּ, זִכְרוּ-נָא; שְׁנוּ, יְלָדִים וַחֲזֹרוּ: קָמֶץ-אָלֶף - אָ! שִׂימוּ עַיִן, הַטּוּ אֹזֶן אֶל הַכָּתוּב פֹּה; מִי שֶׁיִּקְרָא מַהֵר עִבְרִית, דֶּגֶל אֶתֵּן לוֹ. אֶת תּוֹרָתִי... אַל נָא תִּירְאוּ, אִם בִּתְחִלָּה יִקְשֶׁה זֶה מְאֹד; אַשְׁרֵי מִי שֶׁלָּמַד תּוֹרָה, מַה לִּיהוּדִי עוֹד? אֶת תּוֹרָתִי... עֵת תַּזְקִינוּ אַף תָּבִינוּ בָּאוֹתִיּוֹת שָׁם, תִּרְאוּ כַּמָּה דְּמָעוֹת תּוֹכָן, וְכַמָּה נַחֲלֵי דָּם. אֶת תּוֹרָתִי... וְעֵת בַּגָּלוּת תִּשְּׂאוּ עֻלְּכֶם, אַף תֵּאָנְחוּ מַר; בָּאוֹתִיּוֹת אָז תְּבַקְּשׁוּ נֹחַם מִכָּל צַר. אֶת תּוֹרָתִי...האלף-בית חדר קטון, צר וחמים, ועל הכירה אש; שם הרבי לתלמידיו מורה אלף-בית. את תורתי, ילדי חמד, שמעו, זכרו-נא; שנו, ילדים וחזורו: קמץ-אלף – א! שימו עין, הטו אוזן אל הכתוב פוה; מי שיקרא מהר עברית, דגל אתן לו. את תורתי... אל נא תיראו, אם בתחילה יקשה זה מאוד; אשרי מי שלמד תורה, מה ליהודי עוד? את תורתי... עת תזקינו אף תבינו באותיות שם, תראו כמה דמעות תוכן, וכמה נחלי דם. את תורתי... ועת בגלות תשאו עולכם, אף תאנחו מר; באותיות אז תבקשו נוחם מכל צר. את תורתי...
מילים: פייר-ז'אן דה בראנז'ה, מרק ורשבסקי
תרגום/נוסח עברי: פסח קפלן
לחן: מרק ורשבסקי
כתיבה: 1843/1844
הלחנה: 1901
תרגום/נוסח עברי: 1901/1903

חֶדֶר קָטֹן, צַר וְחָמִים,
וְעַל הַכִּירָה אֵשׁ;
שָׁם הָרַבִּי לְתַלְמִידָיו
מוֹרֶה אָלֶף-בֵּית.

אֶת תּוֹרָתִי, יַלְדֵי חֶמֶד,
שִׁמְעוּ, זִכְרוּ-נָא;
שְׁנוּ, יְלָדִים וַחֲזֹרוּ:
קָמֶץ-אָלֶף - אָ!

שִׂימוּ עַיִן, הַטּוּ אֹזֶן
אֶל הַכָּתוּב פֹּה;
מִי שֶׁיִּקְרָא מַהֵר עִבְרִית,
דֶּגֶל אֶתֵּן לוֹ.

אֶת תּוֹרָתִי...

אַל נָא תִּירְאוּ, אִם בִּתְחִלָּה
יִקְשֶׁה זֶה מְאֹד;
אַשְׁרֵי מִי שֶׁלָּמַד תּוֹרָה,
מַה לִּיהוּדִי עוֹד?

אֶת תּוֹרָתִי...

עֵת תַּזְקִינוּ אַף תָּבִינוּ
בָּאוֹתִיּוֹת שָׁם,
תִּרְאוּ כַּמָּה דְּמָעוֹת תּוֹכָן,
וְכַמָּה נַחֲלֵי דָּם.

אֶת תּוֹרָתִי...

וְעֵת בַּגָּלוּת תִּשְּׂאוּ עֻלְּכֶם,
אַף תֵּאָנְחוּ מַר;
בָּאוֹתִיּוֹת אָז תְּבַקְּשׁוּ
נֹחַם מִכָּל צַר.

אֶת תּוֹרָתִי...
האלף-בית

חדר קטון, צר וחמים,
ועל הכירה אש;
שם הרבי לתלמידיו
מורה אלף-בית.

את תורתי, ילדי חמד,
שמעו, זכרו-נא;
שנו, ילדים וחזורו:
קמץ-אלף – א!

שימו עין, הטו אוזן
אל הכתוב פוה;
מי שיקרא מהר עברית,
דגל אתן לו.

את תורתי...

אל נא תיראו, אם בתחילה
יקשה זה מאוד;
אשרי מי שלמד תורה,
מה ליהודי עוד?

את תורתי...

עת תזקינו אף תבינו
באותיות שם,
תראו כמה דמעות תוכן,
וכמה נחלי דם.

את תורתי...

ועת בגלות תשאו עולכם,
אף תאנחו מר;
באותיות אז תבקשו
נוחם מכל צר.

את תורתי...




 פרטים נוספים


על פי ספר השירים   העתקת מילות השיר

 



חֶדֶר קָטֹן צַר וְחָמִים
וְעַל הַכִּירָה אֵשׁ,
שָׁם הָרַבִּי אֶת תַּלְמִידָיו
מְלַמֵּד אָלֶף-בֵּית.

אֶת תּוֹרָתִי, יַלְדֵי חֶמֶד,
שִׁמְעוּ, זִכְרוּ נָא!
שְׁנוּ, יְלָדִים וַחֲזֹרוּ
קָמֶץ אָלֶף אָ.

שִׂימוּ עַיִן הַטּוּ אֹזֶן
אֶל הַכָּתוּב פֹּה,
מִי שֶׁיִּקְרָא הֵיטֵב עִבְרִית
דֶּגֶל אֶתֵּן לוֹ.

אֶת תּוֹרָתִי...

כָּל הַתְחָלוֹת תָּמִיד קָשׁוֹת
אַחַר יֵקַל מְאֹד,
אַשְׁרֵי מִי שֶׁלָּמַד תּוֹרָה
מַה לִּיהוּדִי עוֹד?
אֶת תּוֹרָתִי...

חדר קטון צר וחמים
ועל הכירה אש
שם הרבי את תלמידיו
מלמד אלף בית

את תורתי ילדי חמד
שמעו זכרו נא
שנו ילדים וחזורו
קמץ אלף א

שימו עין הטו אוזן
אל הכתוב פה
מי שיקרא היטב עברית
דגל אתן לו

את תורתי

כל התחלות תמיד קשות
אחר יקל מאוד
אשרי מי שלמד תורה
מה ליהודי עוד

את תורתי




 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (יידיש)   העתקת מילות השיר

 



אויפֿן פּריפּעטשיק ברענט אַ פֿײַערל
און אין שטוב איז הייס,
און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך
דעם אלף־בית.

רעפֿריין:
זאָגט זשע, קינדערלעך, געדענקט זשע טײַערע,
וואָס איר לערנט דאָ;
זאָגט זשע נאָך אַ מאָל, און טאַקע נאָך אַ מאָל:
קמץ־אלף: אָ!

לערנט, קינדער, מיט גרויס חשק,
אַזוי זאָג איך אײַך אָן;
ווער ס׳וועט גיכער פֿון אײַך קענען עבֿרי,
דער באַקומט אַ פֿאָן.

לערנט, קינדער, האָט נישט מורא,
יעדער אָנהייב איז שווער;
גליקלעך דער וואָס האָט געלערנט תּורה,
צי דאַרף אַ מענטש נאָך מער?

איר וועט, קינדער, עלטער ווערן,
וועט איר אַליין פֿאַרשטיין,
וויפֿל אין די אותיות ליגן טרערן
און וויפֿל געוויין...

אַז איר וועט, קינדער, דעם גלות שלעפּן,
אויסגעמוטשעט זײַן,
זאָלט איר פֿון די אותיות כּוח שעפּן,
קוקט אין זיי אַרײַן!


מילים בשפת המקור (צרפתית)   העתקת מילות השיר

 



Leçon de lecture (שעור קריאה)

Au printemps, sous le feuillage,
Le maître d’école assis
Fait aux enfants du village
Courtes leçons et longs récits.
Vieux balafré de l’empire,
De la voix les corrigeant,
Il dit : — M’eût-on fait sergent
Si je n’avais pas su bien lire ?

A, B, C, D, point de cris, point de pleurs ;
Enfants, lisez, et vous aurez des fleurs.

Oui, ces fleurs que je cultive
Sont les prix qu’on obtiendra.
Pour les savants je m’en prive.
En avant ! À qui mieux lira !
Bon vouloir ne peut suffire.
Sachez que l’homme de bien,
Seul, en vaut deux s’il lit bien,
En vaut trois s’il sait bien écrire.
A, B, C, D, point de cris, point de pleurs ;
Enfants, lisez, et vous aurez des fleurs.

Moutard, n’as-tu pas de honte
De prendre un n pour un u ?
À propos, que je vous conte
Un fait chez nous trop peu connu.
Après nos jours de détresse,
Voulant, le sabre au côté,
Rapprendre la liberté,
J’ai combattu cinq ans en Grèce.
A, B, C, D, point de cris, point de pleurs ;
Enfants, lisez, et vous aurez des fleurs.

Près de quitter les Hellènes,
De toutes parts triomphants,
Un jour, sur le port d’Athènes,
J’entre à l’école des enfants.
Le maître alors faisait lire
Un marin d’âge avancé.
Le voyant à l’A b c,
Comme un Français, moi, j’allais rire.
A, B, C, D, point de cris, point de pleurs ;
Enfants, lisez, et vous aurez des fleurs.

Venant à moi, le vieux maître
Me dit : « Voici le héros
« Qu’ici chacun veut connaître,
« Le capitaine des brûlots.
« Il a vengé sa patrie,
« Brisé l’orgueil du sultan,
« Brûlé vif un capitan
« Et fait trembler Alexandrie. »
A, B, C, D, point de cris, point de pleurs ;
Enfants, lisez, et vous aurez des (leurs.

« Oui, c’est Canaris lui-même,
« Canaris, notre fierté.
« Il n’eut avec le baptême
« Qu’ignorance et que pauvreté.
« S’il s’assied, plein de sagesse,
« Au banc des petits garçons ;
« S’il est humble à mes leçons,
« C’est encor pour servir la Grèce. »[1]
A, B, C, D, point de cris, point de pleurs ;
Enfants, lisez, et vous aurez des fleurs.

De l’écolier que j’admire
Alors je presse la main.
Canaris jusqu’au navire
Me conduisit le lendemain,
Et me dit sur le rivage
Ce beau mot que j’ai noté :
Le savoir, c’est liberté ;
L’ignorance, c’est esclavage.
A, B, C, D, point de cris, point de pleurs ;
Enfants, lisez, et vous aurez des fleurs.


 פרטים נוספים


Урок (שיעור)   העתקת מילות השיר

 



Урок (שיעור)
מילים ברוסית: ואסילי סטפנוביץ' קורוצ'קין

На лужайке детский крик:
Учит грамоте ребят,
Весь седой, ворчун старик,
Отставной солдат.
«Я согнулся, я уж слаб,
А виды видал!
Унтер не был бы, когда б
Грамоте не знал!
Дружно, дети! все зараз:
Буки-аз! Буки-аз!
Счастье в грамоте для вас.

У меня ль в саду цветок
Насадил я каждый сам
И из тех цветов венок
Грамотному дам.
Битый — правду говорит
Молвь людей простых —
Стоит двух, кто не был бит,
Грамотей — троих.
Дружно, дети! все зараз:
Буки-аз! Буки-аз!
Счастье в грамоте для вас.

Митя, видишь карандаш?
За моей следи рукой:
Это иже, а не наш;
Экой срам какой!
Да, прислушайте: с полком
В Греции я был,
В двадцать, значит… а в каком,
Значит, позабыл.
Дружно, дети! все зараз:
Буки-аз! Буки-аз!
Счастье в грамоте для вас.

Отстояли мы друзей!
Раз, иду себе один,
Вижу — школа для детей
У ворот Афин.
В школе учится моряк,
Детям не под стать;
Я взглянул — и как дурак
Начал хохотать.
Дружно, дети! все зараз:
Буки-аз! Буки-аз!
Счастье в грамоте для вас.

Но учитель мне сказал:
„Ты глупей ребенка сам:
Ты героя осмеял,
Страшного врагам.
Он за греков мстил — пред ним
Трепетал султан,
И упал, сожжен живым,
Вражий капитан“.
Дружно, дети! все зараз:
Буки-аз! Буки-аз!
Счастье в грамоте для вас.

„Гордость края моего —
Он Кана́ри — да!
В мире встретили его
Горе и нужда;
Он, умея побеждать,
Сел букварь учить,
Всё затем, чтобы опять
Греции служить!“
Дружно, дети! все зараз:
Буки-аз! Буки-аз!
Счастье в грамоте для вас.

Весь зардевшись, в стороне
Я в смущении стоял;
Но герой сжал руку мне,
Слово мне сказал…
Мне послышался завет
Бога самого:
„Знанье — вольность, знанье — свет;
Рабство без него!“
Дружно, дети! все зараз:
Буки-аз! Буки-аз!
Счастье в грамоте для вас».



 פרטים נוספים


תרגום הרוסית לעברית מאת אלי ס"ט   העתקת מילות השיר

 



שִׁעוּר

עַל הַדֶּשֶׁא צְרָחוֹת יְלָדִים,
מְלַמֵּד אוֹתָם קְרֹא וּכְתֹב
זָקֵן נִרְגָּן, שְׂעָרוֹ כֻּלּוֹ אָפֹר,
חַיָּל בְּדִימוֹס.
"אֲנִי כָּפוּף, כְּבָר חַלָּשׁ,
אַךְ רָאִיתִי מַרְאוֹת
וְהַאִם הָיִיתִי קָצִין, אִם
קְרֹא וּכְתֹב לֹא יָדַעְתִּי?

בְּבַת אַחַת, יְלָדִים! כֻּלָּם יַחַד:
אָלֶף בֵּית, אָלֶף בֵּית!
אָשְׁרְךָ בִּידִיעַת קְרֹא וּכְתֹב.

אִם פְּרָחִים יֵשׁ בְּגַנִּי,
שְׁתַלְתִּים, אֶחָד אֶחָד, בְּעַצְמִי
וּמֵהַפְּרָחִים זֵר
אֶתֵּן לְיוֹדְעֵי קְרֹא וּכְתֹב
וְלַמְּדֻכָּאִים אֹמַר אֶת הָאֱמֶת:
תְּפִלַּת הָאִישׁ הַפָּשׁוּט
שָׁוָה שְׁנַיִם שֶׁלֹּא דֻּכְּאוּ,
שְׁלוֹשָׁה יוֹדְעֵי קְרֹא וּכְתֹב.

בְּבַת אַחַת, יְלָדִים! כֻּלָּם יַחַד...

מִיטְיֶה, אַתָּה רוֹאֶה אֶת הָעִפָּרוֹן?
עֲקֹב אַחֲרֵי הַיָּד שֶׁלִּי,
זֶה דּוֹמֶה, אַךְ לֹא שֶׁלָּנוּ;
אֵיזוֹ בּוּשָׁה!
כֵּן, תַּקְשִׁיבוּ: עִם הַגְּדוּד
הָיִיתִי בְּיָוָן
בִּשְׁנוֹת הָעֶשְׂרִים, כְּלוֹמַר... הֵיכָן,
כְּלוֹמַר... כְּבָר שָׁכַחְתִּי.

בְּבַת אַחַת, יְלָדִים! כֻּלָּם יַחַד ...

עַל יְדִידִים שָׁמַרְנוּ.
פַּעַם, הָלַכְתִּי לְבַדִּי,
וְרָאִיתִי בֵּית סֵפֶר לִילָדִים
בְּשַׁעֲרֵי אָתוּנָה.
שָׁם, בְּבֵית הַסֵּפֶר,
לָמַד מַלָּח,
נִרְאֶה מוּזָר בֵּין הַיְּלָדִים.
הִסְתַּכַּלְתִּי - וּכְמוֹ טִפֵּשׁ
הִתְחַלְתִּי לִצְחֹק.

בְּבַת אַחַת, יְלָדִים! כֻּלָּם יַחַד ...

אָז הַמּוֹרָה אָמְרָה לִי:
"אַתָּה טִפֵּשׁ, יוֹתֵר מִגִּילְךָ:
זִלְזַלְתָּ בְּאוֹיְבָיו הַנּוֹרָאִים
שֶׁל הַגִּבּוֹר.
הוּא, אֶת נִקְמַת הַיְּוָנִים נָקַם,
לְמוּלוֹ הַסּוּלְטָן רָעַד
וְנָפַל, נִשְׂרַף בַּחַיִּים,
מַצְבִּיא הָאוֹיֵב.

בְּבַת אַחַת, יְלָדִים! כֻּלָּם יַחַד ...

גַּאֲוַת אַרְצִי הוּא קָנַרִיס - כֵּן!
הוּא פָּגַשׁ בָּעוֹלָם
אֶת הַצַּעַר וְהַמַּחְסוֹר;
הוּא יָדַע לְנַצֵּחַ
וְהִתְיַשֵּׁב לִלְמֹד אֶת סֵפֶר הָא'-ב'
הַכֹּל, כָּךְ, כְּדֵי
לְשָׁרֵת אֶת יָוָן!"

בְּבַת אַחַת, יְלָדִים! כֻּלָּם יַחַד ...

מַסְמִיק כֻּלִּי, בַּצַּד,
עָמַדְתִּי בִּמְבוּכָה;
אַךְ הַגִּבּוֹר, לַחַץ יָדִי,
וּבַמִּלָּה שֶׁנֶּאֶמְרָה לִי...
שָׁמַעְתִּי הַבְטָחָה,
מֵאֱלֹהִים עַצְמוֹ:
"יֶדַע הוּא חֹפֶשׁ, יֶדַע הוּא אוֹר;
בִּלְעָדָיו - עַבְדוּת!"

בְּבַת אַחַת, יְלָדִים! כֻּלָּם יַחַד:
אָלֶף בֵּית, אָלֶף בֵּית!
אָשְׁרְךָ בִּידִיעַת קְרֹא וּכְתֹב.

9.2022
שיעור

על הדשא צרחות ילדים
מלמד אותם קרוא וכתוב
זקן נרגן שערו כולו אפור
חייל בדימוס
אני כפוף כבר חלש
אך ראיתי מראות
והאם הייתי קצין אם
קרוא וכתוב לא ידעתי

בבת אחת ילדים כולם יחד
אלף בית אלף בית
אשרך בידיעת קרוא וכתוב

אים פרחים יש בגני
שתלתים אחד אחד בעצמי
ומהפרחים זר
אתן ליודעי קרוא וכתוב
ולמדוכאים אומר את האמת
תפילת האיש הפשוט
שוה שניים שלוא דוכאו
שלושה יודעי קרוא וכתוב

בבת אחת ילדים כולם יחד

מטיה אתה רואה את העיפרון
עקוב אחרי היד שלי
זה דומה אך לא שלנו
איזו בושה
כן תקשיבו עם הגדוד
הייתי ביון
בשנות העשרים כלומר היכן
כלומר כבר שכחתי

בבת אחת ילדים כולם יחד

על ידידים שמרנו
פעם הלכתי לבדי
וראיתי בית ספר לילדים
בשערי אתונה
שם בבית הספר
למד מלח
נראה מוזר בין הילדים
הסתכלתי וכמו טיפש
התחלתי לצחוק

בבת אחת ילדים כולם יחד

אז המורה אמרה לי
אתה טיפש יותר מיגלך
זלזלת באויביו הנוראים
של הגיבור
הוא את נקמת היונים נקם
למולו הסולטן רעד
ונפל נשרף בחיים
מצביא האויב

בבת אחת ילדים כולם יחד

גאות ארצי הוא קנריס כן
הוא פגש בעולם
את הצער והמחסור
הוא ידע לנצח
והתיישב ללמוד את ספר הא"ב
הכול כך כדי
לשרת את יוון

בבת אחת ילדים כולם יחד

מסמיק כולי בצד
עמדתי במבוכה
אך הגיבור לחץ ידי
ובמילה שנאמרה לי
שמעתי הבטחה
מאלוהים עצמו
ידע הוא חופש ידע הוא אור
בלעדיו עבדות

בבת אחת ילדים כולם יחד
אלף בית אלף בית
אשרך בידיעת קרוא וכתוב




 פרטים נוספים

ביצוע:

 

לא ידוע 
שנת הקלטה: 1948

המבצע הוא ילד השר את הבית השני בלבד.

מתוך: אוסף תקליטי השידור של קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
אוסף תקליטי השידור של קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
הקלטות נוספות

על השיר

לפי דוד אסף במאמרו "'קטן וחמים? - השיר 'אויפן פירפעטשיק' והשינוי בדימויו של החדר", בתוך: החדר: מחקרים, תעודות, פרקי ספרות וזכרונות" (עורכים עמנואל אטקס ודוד אסף, עורך משנה אוריאל גלמן), הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2010, עמ' 132-111:

השיר היידי המקורי נדפס לראשונה בשנת 1901 בספרו של מרק ורשבסקי "יידישע פאלקסלידער מיט נאטן" (שירי עם יהודיים עם תווים); "התרגום העברי הראשון לשיר נדפס לראשונה בשנת 1905 בהעלמת שם המתרגם בשירונו של נוח פינס "הזמיר" (ורשה, תרס"ה, עמ' 154 - 155), [למעשה נדפס עוד קודם לכן בעתון "עולם קטן" בי"ט אב תרס"ג, 12.8.1903 תוך ציון שם המחבר – זֶמֶרֶשֶׁת] והוא מעשה ידיו של הסופר והעיתונאי פסח קפלן. התרגום של שני הבתים האחרונים נוסף מאוחר יותר והופיע לראשונה בספרו של פסח קפלן "ספר הזמירות" (ורשה, תרע"ג, עמ' 115). קפלן עצמו הכינס כמה שינויים בין תרגום לתרגום.

בשנת 2012 גילה מיכאל לוקין בבלוג ברוסית מקור בצרפתית (כנראה בתיווך רוסית) לטקסט השיר היידי. את הדברים הביא דוד אסף בחיבור מאוחר יותר, שיר הוא לא רק מילים: פרקי מסע בזמר העברי (הוצאת עם עובד, תש"ף/2019), עמ' 37: 

"מאחורי החדר הצר והחמים ... הסתתר ככל הנראה - מפתיע ככל שיישמע הדבר - שנסון צרפתי מאמצע המאה ה19. השיר "Leçon de lecture" (שיעור קריאה) נכתב ב-1843 או 1844 ונדפס בקובץ שיריו האחרון, שראה אור בפאריז בשנת 1857, זמן קצר לאחר מותו.  . . . הדמיון הרב בין השירים מצביע על כך שוורשבסקי הכיר את השיר הצרפתי, אולי ישירות מן המקור, ואולי - סביר יותר - באמצעות התרגום לרוסית שנעשה בידי  . . . ואסילי [סטפנוביץ'] קורוצ'קין (Kurochkin), משנת 1858. תרגומיו של קורוצ'קין לשירתו של בראנז'ה התפרסמו במיוחד והופיעו במהדורות רבות, ואפשר להניח שוורשבסקי, כמו כל משכיל רוסי בן הזמן, הכיר אותם היטב. השיר [ברוסית] התפרסם לראשונה ב-1858 ונכלל בקובץ תרגומיו של קורוצ'קין לשירי בראנז'ה, שנדפס באותה שנה בסנקט פטרבורג וזכה לתפוצה רבה. התרגום [לרוסית] חופשי למדיי . . . לפי שעה לא התברר אם שירו של בראנז'ה גם הולחן והושר ברוסית. בין כך ובין כך, ורשבסקי לא הסתפק בתרגום מילולי ואף לא בעיבוד קל של השיר, אלא "גייר" אותו והקנה לו את דיוקן החדר היהודי.


מאיר נוי בספרו "אותיות האלף בית מספרות ומזמרות ביידיש ובעברית" מביא גם לחן נוסף מאוחר יותר של יהואש הירשברג וכן תרגומים חלופיים של מנשה גפן, יוסף כהן צדק, ח"ב איילון-ברניק ודן אלמגור, לצד תרגום אחד לגרמנית וארבעה לאנגלית.


תרגומים נוספים:

  • "האלף בית", תרגומו של חיים אריה חזן
  • "האלף בית", תרגומו שן בנציון אילון-ברניק
  • "בתנור עולה להבה גדולה", תרגום מאוחר של אבי קורן שהקליט דודו פישר (התרגום מתועד באוסף מאיר נוי)
  • "בתנור החם מבוערת אש", תרגום יורם טהרלב לתחילת השיר בלבד (במסגרת מחרוזת של הגבעטרון)
  • "ילדיי שלי תלמידיי שלי כך נלמד תורה", תרגום מאוחר אולי מאת דן אלמגור (באוסף מאיר נוי מתועד התרגום עם סימן שאלה לגבי המבצע)
  • "על האח שם אש יוקדת", תרגום מנשה גפן (לא הוקלט)

עוד בזמרשת באותו לחן:

שיר מאוחר יותר באותו לחן:

ביצועים נוספים:


בשנת 1931 פרסם ז'בוטינסקי מאמר בשם "על האח" (אויפן פריפעטשיק) בהשראת שיר זה. קראו את המאמר באתר מכון ז'בוטינסקי. (קובץ PDF)



מאוספי יד ושם


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  



תווים  
על פי תווים רשומים מימין לשמאל בספר השירים מאת אידלזון.

מבוסס על: "ספר השירים - קובץ ראשון; לגני ילדים, לבתי-ספר עממיים ותיכונים", ילקוט, ברלין, תרע"ב 1912 , עמוד 6



תיווי: אלי מיטב

תווים  





מילים  


מתוך עמוד השער של "עולם קטן" (קרקוב), י"ט אב תרס"ג, צולם מעותק מיקרופילם בידי יוסי גולדנברג

מילים  


תגיות




עדכון אחרון: 24.03.2024 01:22:17


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: