בני מולדת

בְּנֵי מוֹלֶדֶת אָנוּ יַחַד עֹז וָמֶרֶץ סִיסְמָתֵנוּ וְכֻלָּנוּ בְּלִי כָּל פַּחַד נִשָּׁאֵר עַל עֶמְדָּתֵנוּ לֹא יַפְחִיד אִיּוּם וָלַחַץ יוֹם וָלַיִל תְּהִי מִשְׁמֶרֶת בְּעֹז נַבְלִיג כְּאֵב וָמַחַץ עַד יָדֵנוּ תְּהִי גּוֹבֶרֶת בְּנֵי מוֹלֶדֶת... אָנוּ נִבְנֶה עֲתִידֵנוּ נִכּוֹנָה יַחַד, זָקֵן, צָעִיר עַד יָבוֹא יוֹם נִצְּחוֹנֵנוּ וְצִדְקֵנוּ כַּשֶּׁמֶשׁ יָאִיר בְּנֵי מוֹלֶדֶת...בני מולדת אנו יחד עוז ומרץ סיסמתנו וכולנו בלי כל פחד נישאר על עמדתנו לא יפחיד איום ולחץ יום וליל תהי משמרת בעוז נבליג כאב ומחץ עד ידנו תהי גוברת בני מולדת... אנו נבנה עתידנו ניכונה יחד, זקן, צעיר עד יבוא יום נצחוננו וצדקנו כשמש יאיר בני מולדת...
מילים: דב (?)
לחן: שאר ישוב אולסבנגר (אלמגור)

בְּנֵי מוֹלֶדֶת אָנוּ יַחַד
עֹז וָמֶרֶץ סִיסְמָתֵנוּ
וְכֻלָּנוּ בְּלִי כָּל פַּחַד
נִשָּׁאֵר עַל עֶמְדָּתֵנוּ

לֹא יַפְחִיד אִיּוּם וָלַחַץ
יוֹם וָלַיִל תְּהִי מִשְׁמֶרֶת
בְּעֹז נַבְלִיג כְּאֵב וָמַחַץ
עַד יָדֵנוּ תְּהִי גּוֹבֶרֶת

בְּנֵי מוֹלֶדֶת...

אָנוּ נִבְנֶה עֲתִידֵנוּ
נִכּוֹנָה יַחַד, זָקֵן, צָעִיר
עַד יָבוֹא יוֹם נִצְּחוֹנֵנוּ
וְצִדְקֵנוּ כַּשֶּׁמֶשׁ יָאִיר

בְּנֵי מוֹלֶדֶת...
בני מולדת אנו יחד
עוז ומרץ סיסמתנו
וכולנו בלי כל פחד
נישאר על עמדתנו

לא יפחיד איום ולחץ
יום וליל תהי משמרת
בעוז נבליג כאב ומחץ
עד ידנו תהי גוברת

בני מולדת...

אנו נבנה עתידנו
ניכונה יחד, זקן, צעיר
עד יבוא יום נצחוננו
וצדקנו כשמש יאיר

בני מולדת...
 פרטים נוספים


מפי אליהו גמליאל  

 בְּנֵי מוֹלֶדֶת אָנוּ יַחַד
עֹז וָמֶרֶץ סִיסְמָתֵנוּ
וְכֻלָּנוּ בְּלִי כָּל פַּחַד
נְשַׁחְרֵר אֶת אַדְמָתֵנוּ

לֹא יַפְחִידֵנוּ אִיּוּם וָלַחַץ
יוֹם וָלַיְלָה תְּהִי מִשְׁמֶרֶת
בְּעֹז נַבְלִיגָה כְּאֵב וָמַחַץ
עַד יָדֵנוּ תְּהִי גּוֹבֶרֶת
בני מולדת אנו יחד
עוז ומרץ סיסמתנו
וכולנו בלי כל פחד
נשחרר את אדמתנו

לא יפחידנו איום ולחץ
יום ולילה תהי משמרת
בעוז נבליגה כאב ומחץ
עד ידנו תהי גוברת.
 פרטים נוספים


ממחברתה של אסתר ברוך (גולדמן)  

 בְּנֵי מוֹלֶדֶת אָנוּ יַחַד
עֹז וָמֶרֶץ סִיסְמָתֵנוּ
וְכֻלָּנוּ בְּלִי כָּל פַּחַד
נִשָּׁאֵר עַל אַדְמָתֵנוּ

לֹא יַפְחִיד אִיּוּם וָלַחַץ
יוֹם וָלַיְלָה תְּהִי מִשְׁמֶרֶת
בְּעֹז נַבְלִיג כְּאֵב וּמַחַץ
וְיָדֵנוּ תְּהִי גּוֹבֶרֶת

אָנוּ נִבְנֶה עֲתִידֵנוּ
__________
עַד יָבוֹא יוֹם נִצְּחוֹנֵנוּ
וְצִדְקֵנוּ כַּשֶּׁמֶשׁ יָאִיר
בני מולדת אנו יחד
עוז ומרץ סיסמתנו
וכולנו בלי כל פחד
נישאר על אדמתנו

לא יפחיד איום ולחץ
יום ולילה תהי משמרת
בעוז נבליג כאב ומחץ
וידנו תהי גוברת

אנו נבנה עתידנו
__________
עד יבוא יום ניצחוננו
וצדקנו כשמש יאיר
גרסת עלי כהן  

 בְּנֵי מוֹלֶדֶת אָנוּ יַחַד
עֹז וָמֶרֶץ סִסְמָתֵנוּ
וְכֻלָּנוּ בְּלִי כָּל פַּחַד
נִשָּׁאֵר עַל אַדְמָתֵנוּ

עוֹד יָבוֹא יוֹם נִצְחוֹנֵנוּ
וְצִדְקֵנוּ כַּשֶּׁמֶשׁ יָאִיר

לֹא יַפְחִידֵנוּ אִיּוּם וָלַחַץ
יוֹם וָלַיְלָה תְּהִי מִשְׁמֶרֶת
בְּעֹז נַבְלִיגָה כְּאֵב וּמַחַץ
וְיָדֵנוּ תְּהִי גּוֹבֶרֶת

עוֹד יָבוֹא יוֹם נִצְחוֹנֵנוּ
וְצִדְקֵ נוּ כַּשֶּׁמֶשׁ יָאִיר

בני מולדת אנו יחד
עוז ומרץ סיסמתנו
וכולנו בלי כל פחד
נשאר על אדמתנו

עוד יבוא יום נצחוננו
וצדקינו כשמש יאיר

לא יפחידנו איום ולחץ
יום ולילה תהי משמרת
בעוז נבליגה כאב ומחץ
וידנו תהי גוברת

עוד יבוא יום נצחוננו
וצדקינו כשמש יאיר
 פרטים נוספים


מפנקסו של חיים גוזמן  

 [שורה רביעית]
נִשָּׁאֵר עֶמְדָּתֵנוּ [צ"ל "נִשָּׁאֵר בְּעֶמְדָּתֵנוּ"?]

[במקור זה בית יחיד]
[שורה רביעית]
נישאר עמדתנו [צ"ל "נישאר בעמדתנו"?]

[במקור זה בית יחיד]
 פרטים נוספים


מפי יצחק פישר  

 בְּנֵי מוֹלֶדֶת אָנוּ יַחַד
עֹז וָמֶרֶץ סִסְמָתֵנוּ
וְכֻלָּנוּ בְּלִי שׁוּם פַּחַד
נִלָּחֵם עַל עֶמְדָּתֵנוּ

אָנוּ נִבְנֶה עֳתִידֵנוּ
נִפֹּלָה יַחַד זָקֵן, צָעִיר
עוֹד יָבוֹא יוֹם נִצְחוֹנֵנוּ
וְצִדְקֵנוּ כַּשֶּׁמֶשׁ יָאִיר

בְּנֵי מוֹלֶדֶת...

בני מולדת אנו יחד
עוז ומרץ סיסמתנו
וכולנו בלי שום פחד
נילחם על עמדתנו

אנו נבנה עתידנו
ניפולה יחד זקן, צעיר
עד בוא יבוא יום נצחוננו
וצדקנו השמש יאיר

בני מולדת...
מפי זלמן ורחל אברמוב  

 [שורה 4]
נִשָּׁאֵר עַל עֶמְדּוֹתֵינוּ

[בית 2]
לֹא יַפְחִידוּנוּ אִיּוּם וְלַחַץ
... כְּאֵב וְלַחַץ
[שורה 4]
נישאר על עמדותינו

[בית 2]
לא יפחידונו איום ולחץ
... כאב ולחץהקלטה היסטורית
ביצוע:

 

מקהלת בית הכנסת המאוחד 
ניצוח: מרטין ברקוביץ
שנת הקלטה: 1947
מקור: תקליט מסחרי Song and Soil/משירי המולדת


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אליהו גמליאל, זמרדעי זמרשת 
שנת הקלטה: 11.10.2010
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

הוקלט על-ידי שי דרורי מ-Timeless Recordings

הוקלט במסגרת: מפגש זמרדעים ד'

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

זלמן אברמוב, רחל אברמוב (פלק) 
הקלטה: יעקב מזור
שנת הקלטה: 18.5.1992
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:22:16).

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אסתר ברוך (גולדמן) 
שנת הקלטה: 28.6.2010
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

יצחק פישר 
שנת הקלטה: 8.1.2013
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

עלי כהן 
שנת הקלטה: 7.3.2011
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

על השיר

כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 22.03.2022 07:26:49


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: