פרה פרה (לחן לא ידוע 1)

העתקת מילות השיר

פָּרָה, פָּרָה, הַבֹּקֶר בָּא אֶל הַשָּׂדֶה רוּצִי נָא. אַךְ יַעֲבֹר, יֵרֵד הַיּוֹם אֵלַי תָּשׁוּבִי נָא הֲלוֹם. חָלָב לָבָן מָתוֹק וָטוֹב לִי, פָּרָתִי, תִּתְנִי לָרֹב.פרה פרה, הבוקר בא אל השדה רוצי נא. אך יעבור ירד היום אלי תשובי נא הלום. חלב לבן מתוק וטוב לי פרתי תתני לרוב.
מילים: יצחק קצנלסון, זלמן שניאור
לחן: לא ידוע

פָּרָה, פָּרָה, הַבֹּקֶר בָּא
אֶל הַשָּׂדֶה רוּצִי נָא.

אַךְ יַעֲבֹר, יֵרֵד הַיּוֹם
אֵלַי תָּשׁוּבִי נָא הֲלוֹם.

חָלָב לָבָן מָתוֹק וָטוֹב
לִי, פָּרָתִי, תִּתְנִי לָרֹב.
פרה פרה, הבוקר בא
אל השדה רוצי נא.

אך יעבור ירד היום
אלי תשובי נא הלום.

חלב לבן מתוק וטוב
לי פרתי תתני לרוב.
 פרטים נוספים


מתוך "טל בוקר" 1905   העתקת מילות השיר

 בֹּקֶר בָּהִיר אוֹר וָגִיל
רוֹעֶה מְחַלֵּל חִיל חִיל חִיל
טְלָלִים רוֹחֲצִים כָּל צִיץ
עוֹפוֹת שָׁרִים צְוִיץ צְוִיץ צְוִיץ
רוּחַ הוֹמָה זוּ זוּ זוּ
פָּרָה הוֹמָה מוּ מוּ מוּ

פָּרָה פָּרָה בֹּקֶר בָּא
אֶל הַשָּׂדֶה רוּצִי נָא
וְכִנְטוֹת לָעֶרֶב יוֹם
שׁוּבִי שׁוּבִי נָא הֲלוֹם
וְחָלָב מָתוֹק חָלָב טוֹב
לָנוּ פָּרָה תְּנִי לָרֹב

בוקר בהיר אור וגיל
רועה מחלל חיל חיל חיל
טללים רוחצים כל ציץ
עופות שרים צויץ צויץ צויץ
רוח הומה זו זו זו
פרה הומה מו מו מו

פרה פרה בוקר בא
אל השדה רוצי נא
וכנטות לערב יום
שובי שובי נא הלום
וחלב מתוק חלב טוב
לנו פרה תני לרוב
 פרטים נוספים


מתוך "שחרית"   העתקת מילות השיר

 פרתנו

פָּרָה, פָּרָה, הַבֹּקֶר בָּא
אֶל הַשָּׂדֶה רוּצִי נָא!
וְכִנְטוֹת לָעֶרֶב יוֹם
שׁוּבִי, פָּרָה, נָא הֲלוֹם
חָלָב מָתוֹק, חָלָב טוֹב
לָנוּ, פָּרָה תְּנִי לָרֹב.
פרתנו

פרה, פרה. בוקר בא.
אל השדה רוצי נא!
וכנטות לערב יום
שובי, פרה, נא הלום
חלב מתוק, חלב טוב
לנו פרה תני לרוב.
 פרטים נוספים


מתוך "ספרנו"   העתקת מילות השיר

 פָּרָה, פָּרָה
הַבֹּקֶר בָּא
אֶל הַשָּׂדֶה
הוֹ, רוּצִי נָא
אִכְלִי עֵשֶׂב
עֵשֶׂב רַךְ
וּמַיִם שְׁתִי
מִפֶּלֶג זַךְ.

פָּרָה, פָּרָה
הָעֶרֶב בָּא
מִן הַשָּׂדֶה
הוֹ, שׁוּבִי נָא
וְחָלָב מָתוֹק
חָמִים וְטוֹב
פָּרָה, פָּרָה
תְּנִי לָרֹב.
פרה פרה
הבוקר בא
אל השדה
הו רוצי נא
אכלי עשב
עשב רך
ומים שתי
מפלג זך

פרה פרה
הערב בא
מן השדה
הו שובי נא
וחלב מתוק
חמים וטוב
פרה פרה
תני לרוב
 פרטים נוספים


נוסח שהלחין אפרים אבילאה   העתקת מילות השיר

 [כותרת: זמר לפרה]
[כמו ב"ספרנו" למעט:]
אִכְלִי חָצִיר
עֵשֶׂב רַךְ
[כותרת: זמר לפרה]
[כמו ב"ספרנו" למעט:]
אכלי חציר
עשב רך
 פרטים נוספים


מתוך "מה אספר לילד"   העתקת מילות השיר

 פָּרָה פָּרָה, בֹּקֶר בָּא
אֶל הַשָּׂדֶה רוּצִי נָא
כַּאֲשֶׁר יָבוֹא, יֵרֵד הַיּוֹם
שׁוּבִי שׁוּבִי נָא הֲלֹום
חָלָב לָבָן, מָתוֹק וָטוֹב
לִי פָּרָתִי תְּנִי לָרוֹב

פרה פרה, בוקר בא
אל השדה רוצי נא
כאשר יבוא, ירד היום
שובי שובי נא הלום
חלב לבן, מתוק וטוב
לי פרתי תני לרוב
 פרטים נוספים


מתוך "מקראות בן עמי המחודשות"   העתקת מילות השיר

 בֹּקֶר בָּהִיר, אוֹר וָגִיל
רוֹעֶה מְחַלֵּל: חִיל חָלִיל
פָּרָה פָּרָה, בֹּקֶר בָּא
אֶל הַשָּׂדֶה רוּצִי נָא

וּבִנְטוֹת לָעֶרֶב יוֹם
שׁוּבִי שׁוּבִי נָא הֲלוֹם
וְחָלָב מָתוֹק חָלָב טוֹב
לָנוּ פָּרָה תְּנִי לָרֹב

בוקר בהיר, אור וגיל
רועה מחלל: חיל חליל
פרה פרה, בוקר בא
אל השדה רוצי נא

ובנטות לערב יום
שובי שובי נא הלום
וחלב מתוק חלב טוב
לנו פרה תני לרוב
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

מרים כהן (ילידת רחובות) 
שנת הקלטה: 15.5.1991

הוקלט ב-15.5.91 בסדנה לאתנומוסיקולוגיה מטעם המרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

נכלל בתקליטור: ילד חן, ילדת חן
ילד חן, ילדת חן

על השיר

מרים כהן למדה את השיר בעשור השני של המאה העשרים.

הטקסט מבוסס על הבית השני בשיר "פרתנו". המילים נדפסו ב"טל בוקר: מקראה אחרי האלף בית" ורשה תרס"ה 1905 עם שם המחבר יצחק קצנלסון (בהיות המשורר בן 19 בלבד). השיר נדפס גם במקראה "ספרי הראשון" תרס"ט 1909, עמ' 42, תחת השם "בוקר קיץ". הבית הזה לבדו שב ונדפס במקראות נוספות, כגון "שחרית" (תרע"ז 1917 בוסטון).  ב"שחרית" כלולים "תווי זמרה" לשירים אחדים, אך לשיר זה לא נכללים תווים. נוסח טקסט זה של השיר מצוטט גם בספרו של חיים אהרן קפלן "דקדוק הלשון ושימושה" כרך א' עמ' 19 (לפחות במהדורת 1926). גרסה מקוצרת נדפסה גם ב"מקראות בן-עמי המחודשות" (תרע"ד), ספר ראשון, עמ' 12, ושם רשום בתוכן העניינים "על פי ז. שניאור". 

בשנת תשמ"ב ציטט את השיר (בנוסח המובא ב"שחרית") במלואו חיים באר בסוף שירו "מדינה בדרך" (השיר הראשון משניים בצמד השירים "נזקי מלחמה") שהתפרסם בעיתון מאזניים (כרך נ"ה, חוברת 1, עמ' 2), שם הוא ממוען לפגר פרה על שפת הים של צידון. 

השיר נשכח, אולם מעניין שלאחרונה (2011) השתמשה בו גולשת בשם רננה בתגובה על שידור של "האח הגדול" (כאן). השיר מופיע בתקליטור "ילד חן, ילדת חן".

(בירורים ביבליוגרפיים: יוסף גולדנברג)

עוד בלחן הזה: לפנות ערב (לחן לא ידוע). השיר ההוא נדפס בשם "ערב קיץ"  במקראה "ספרי הראשון" חמישה עמודים אחרי הדפסת שירנו בשם "בוקר קיץ" ואפשר שהיו צמד שנלמד בלחן אחד. "לפנות ערב" הוא שיר של זלמן שניאור, והדבר מחזק את שיוך המילים של השיר הנוכחי גם כן לזלמן שניאור כרשום ב"מקראות בן-עמי המחודשות".

ראו את השיר גם בלחן לא ידוע 2.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים  

מקור: "מקראות בן-עמי המחודשות, מהדורת תרע"ד, ספר ראשון: מקרוב ומסביב", הוצאת המחבר, ירושלים, תרע"ד 1914, עמוד 12

על פי התוכן מזוהה המחבר כזלמן שניאור

מילים  

מקור: "טל בוקר: מקראה עברית אחרי האלף בית", חנוך, ורשה, תרס"ה 1905, עמוד 31תגיות
עדכון אחרון: 01.03.2024 22:26:55


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: