גמלי

העתקת מילות השיר

גָּמָל גָּמָלִי כּוֹס עָמָל לוֹ וְלִי צַוָּארוֹ מַה יָּפֶה וּפַעֲמוֹנוֹ גַּם הוּא נָאֶה אָהֳלִי הוּא בֵּיתִי וְאֵתִי מִשְׁפַּחְתִּי פַּת קִיבָר לִי נוֹתַר מִתְּמוֹל שִׁלְשׁוֹם לְיוֹם מָחָר קַר הַחֹרֶף, קַר קַר הַחֹרֶף וְנִשְׁאָר דּוֹלֵף הַגֶּשֶׁם וְנִגָּר דּוֹלֵף, דּוֹלֵף אַךְ אֵין דָּבָר, הַכֹּל חוֹלֵף בֵּן לִי, בֵּן אוֹנִים בֵּן לִי, בֵּן זְקוּנִים וְעֵינַיִם לוֹ יוֹנִים וְגַם בַּת לִי אַחַת יְפֵהפִיָּה שְׁחֹרָה כַּדָּת וְאִשְִּׁתִּי תִּפְאַרְתִּי עַל פָּנֶיהָ חוּט שָׁנִי יְרֻקָּה כַּדָּלִיָּה וּכַגֶּפֶן פּוֹרִיָּה טוּלוּלוּלוּלוּ טוּאוֹלוּ טוּלוּלוּלוּלוּ טוּלוּלוּ זַרְעִי וְטַפִּי יַרְבֶּה כַּחוֹל גַּם יִרְעֶה וְגַם יִמְשֹׁל עַל כָּל הַר, עַל כָּל גֶּבַע מִנִּי דָּן וְעַד בְּאֵר-שֶׁבַע טוּלוּלוּלוּלוּ טוּאוֹלוּ טוּלוּלוּלוּלוּ טוּלוּלוּגמל גמלי כוס עמל לו ולי צווארו מה יפה ופעמונו גם הוא נאה אוהלי הוא ביתי ואתי משפחתי פת קיבר לי נותר מתמול שלשום ליום מחר קר החורף קר קר החורף ונשאר דולף הגשם וניגר דולף דולף אך אין דבר הכל חולף בן לי, בן אונים בן לי, בן זקונים ועיניים לו יונים וגם בת לי אחת יפהפיה שחורה כדת ואשתי תפארתי על פניה חוט שני ירוקה כדליה וכגפן פוריה טולולולולו טואולו טולולולולו טולולו זרעי וטפי ירבה כחול גם ירעה וגם ימשול על כל הר, על כל גבע מני דן ועד באר-שבע לולולולולו טואולו, טולולולולו טולולו
מילים: זמיר
לחן: מרדכי זעירא

גָּמָל גָּמָלִי
כּוֹס עָמָל לוֹ וְלִי
צַוָּארוֹ מַה יָּפֶה
וּפַעֲמוֹנוֹ גַּם הוּא נָאֶה

אָהֳלִי הוּא בֵּיתִי
וְאֵתִי מִשְׁפַּחְתִּי
פַּת קִיבָר לִי נוֹתַר
מִתְּמוֹל שִׁלְשׁוֹם לְיוֹם מָחָר

קַר הַחֹרֶף, קַר
קַר הַחֹרֶף וְנִשְׁאָר
דּוֹלֵף הַגֶּשֶׁם וְנִגָּר
דּוֹלֵף, דּוֹלֵף
אַךְ אֵין דָּבָר, הַכֹּל חוֹלֵף

בֵּן לִי, בֵּן אוֹנִים
בֵּן לִי, בֵּן זְקוּנִים
וְעֵינַיִם לוֹ יוֹנִים
וְגַם בַּת לִי אַחַת
יְפֵהפִיָּה שְׁחֹרָה כַּדָּת

וְאִשְִּׁתִּי תִּפְאַרְתִּי
עַל פָּנֶיהָ חוּט שָׁנִי
יְרֻקָּה כַּדָּלִיָּה
וּכַגֶּפֶן פּוֹרִיָּה
טוּלוּלוּלוּלוּ טוּאוֹלוּ
טוּלוּלוּלוּלוּ טוּלוּלוּ

זַרְעִי וְטַפִּי יַרְבֶּה כַּחוֹל
גַּם יִרְעֶה וְגַם יִמְשֹׁל
עַל כָּל הַר, עַל כָּל גֶּבַע
מִנִּי דָּן וְעַד בְּאֵר-שֶׁבַע
טוּלוּלוּלוּלוּ טוּאוֹלוּ
טוּלוּלוּלוּלוּ טוּלוּלוּ
גמל גמלי
כוס עמל לו ולי
צווארו מה יפה
ופעמונו גם הוא נאה

אוהלי הוא ביתי
ואתי משפחתי
פת קיבר לי נותר
מתמול שלשום ליום מחר

קר החורף קר
קר החורף ונשאר
דולף הגשם וניגר
דולף דולף
אך אין דבר הכל חולף

בן לי, בן אונים
בן לי, בן זקונים
ועיניים לו יונים
וגם בת לי אחת
יפהפיה שחורה כדת

ואשתי תפארתי
על פניה חוט שני
ירוקה כדליה
וכגפן פוריה
טולולולולו טואולו
טולולולולו טולולו

זרעי וטפי ירבה כחול
גם ירעה וגם ימשול
על כל הר, על כל גבע
מני דן ועד באר-שבע
לולולולולו טואולו,
טולולולולו טולולו
ממחברתו של דויד מערבי   העתקת מילות השיר

 גְּמַלִּי גְּמַלִּי
כּוֹס עָמָל לוֹ וְלִי
צַוָּארוֹ מַה יָּפֶה
פַּעֲמוֹנוֹ גַּם הוּא נָאֶה

אָהֳלִי וּבֵיתִי
וְאִתִּי מִשְׁפַּחְתִּי
פַּת קִבָּר לִי נִשְׁאַר
מִתְּמוֹל שִׁלְשׁוֹם לְיוֹם מָחָר

[אין המשך]

גמלי גמלי
כוס עמל לו ולי
צווארו מה יפה
פעמונו גם הוא נאה

אהלי וביתי
ואתי משפחתי
פת קיבר לי נשאר
מתמול שלשום ליום מחר

[אין המשך]
 פרטים נוספים


מהפנקס הקטן של הדסה ברלינסקי   העתקת מילות השיר

 גָּמָל גְּמַלִּי
חֲבֵרִי בַּעֲמָלִי...

בֵּן לִי בֶּן אוֹנִים...
יֵשׁ לִי גַּם בַּת אַחַת...

קַר הַחֹרֶף וְנִזְעָם
קַר הַחֹרֶף וְנִסְעָר
יוֹרֵד הַגֶּשֶׁם וְנִגָּר
דּוֹלֵף דּוֹלֵף
אֵין דָּבָר גַּם זֶה חוֹלֵף
יָבוֹא יוֹם אָבִיב חַם
לַבָּקָר וְלָאָדָם
וּמִרְעֶה בְּשֶׁפַע
מִדָּן וְעַד בְּאֵר שֶׁבַע

גמל גמלי
חברי בעמלי...

בן לי בן אונים...
יש לי גם בת אחת...

קר החורף ונזעם
קר החורף ונסער
יורד הגשם וניגר
דולף דולף
אין דבר גם זה חולף
יבוא יום אביב חם
לבקר ולאדם
ומרעה בשפע
מדן ועד באר שבע
 פרטים נוספים


נוסח משה נתנזון   העתקת מילות השיר

 גָּמָל גְּמַלִּי...

אָהֳלִי וּבֵיתִי
וְאִתִּי מִשְׁפַּחְתִּי
פַּת קִבָּר לִי נִשְׁאַר...

בֵּן לִי בֶּן זְקוּנִים
בֵּן לִי בֶּן אוֹנִים...

עֻזִּי מָעֻזִּי
אִמְרִי _____ גְּדִיָּה וּגְדִי
הַשִּׁנַּיִם לָהּ נַהֲרַיִם
זָבַת חָלָב בִּרְכַּת שָׁמַיִם [?]

זִרְעִי וּטְפִי...
לוּלוּלוּלוּ...

שיר התימני

גמל גמלי...

אהלי הוא ביתי
ואתי משפחתי
פת קיבר עוד לי נשאר...

בן לי בן זקונים
בן לי בן אונים...


עזי מעוזי
אמרי _____ גדיה וגדי
השיניים לה נהריים
זבת חלב ברכת שמיים [?]

זרעי וטפי...
לולולולו...ביצוע:

 

משה נתנזון 
פסנתר: אברהם (אייב) אלשטיין (עלשטיין)
שנת הקלטה: 1945
מקור: תקליטון P2000-B בחברת Metro
נכלל בתקליט: ארץ ישראל בשיר Sing Palestine - משה נתנזון Moshe Nathanson
הקלטות נוספות

על השיר

עובדיה סנדלון למד אותו מאביו, משה סנדלון, אשר לְמָדוֹ בקורס של ההגנה בג'וערה בשנות הארבעים המוקדמות.

השיר לא נדפס בשירוניו של זעירא. בארכיון מרדכי זעירא בספרייה הלאומית נשמר עיבוד של השיר לקול ופסנתר תחת הכותרת "גמלי", ושם רשום שם מחבר המילים: זמיר. השיר נמצא מועתק [עם זיהוי המלחין] גם במחברת של דוד מערבי (שנפטר ב1945) ולכן ספק אם מחבר הטקסט הוא עמנואל זמיר. בקטלוג הספרייה הלאומית רשום "זמירי" (האם משה זמירי מקבוצת הרועים בה היה חבר גם אלכסנדר פן?) אך אפשר שזו טעות ולא ברורה האסמכתא לכך. בתקליט של משה נתנזון, השיר תחת השם "שיר התימני".

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 04.02.2024 10:55:44


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: