שיר ג'בתא

העתקת מילות השיר

כִּי אֶזְכֹּר יָמִים עָבְרוּ בִּגְ'בָּתָא עַתִּיקָה יֶהֱמוּ מֵעַי רַק לָהּ בִּצְלִילֵי הַרְמוֹנִיקָה אַייי.... יֶהֱמוּ מֵעַי רַק לָהּ... תּוֹר זָהָב הָיָה בִּגְבַת פְּתוּחִים הַמַּחְסָנִים עַכְבָּרִים לֹא מֻזְמָנִים שׁוֹטְטוּ עַל מִזְרוֹנִים אַייי... עַכְבָּרִים לֹא מֻזְמָנִים בִּמְקוֹם מַטָּע צָמְחוּ סְלָעִים וּבַחִטָּה גָּדַל דַּרְדַּר, בִּמְקוֹם רַדְיוֹ הַיַּנְשׁוּף בְּחָרְבוֹת הַכְּפָר אָז שָׁר אַייי... בִּמְקוֹם רַדְיוֹ הַיַּנְשׁוּף ... אָז קוֹמְבַּיְן עוֹד לֹא הָיָה לֹא תִּזְמֹרֶת,לֹא חַשְׁמַל, עֶרֶב עֶרֶב בֵּית הַשֵּׁייח' הִשְׁתּוֹקֵק לְקַרְנָבָל אַייי ... עֶרֶב עֶרֶב בֵּית הַשֵּׁייח' ... שְׂרוּפוֹת מְפֻחָמוֹת ... בַּחוּרִים אָפוּ עוּגוֹת בַּחוּרוֹת עַל צַלָּחוֹת גֶ'ז נִגְּנוּ בְּמַזְלְגוֹת . אַייי... בַּחוּרוֹת עַל צַלָּחוֹת... וּבְלֵיל יָרֵחַ חַם סַח חָבֵר אֶל חֲבֵרָה בּוֹאִי, נַעֲלֶה אָחוֹת, לִמְרוֹמֵי הָעֲרֵמָה, אַייי בּוֹאִי, נַעֲלֶה אָחוֹת... אָז שׁוֹמֵר יָשַׁן עַל קַשׁ וְחָלַם עַל לְבִיבוֹת, וְשָׁכַח הָעֵר רַפְתָן כִּי הִפְלִיג בַּחֲלוֹמוֹת אייי וְשָׁכַח הָעֵר רַפְתָן ... וְכִי גֶּשֶׁם רַד בַּחוּץ בּוּלְפוּף קַר קִלְקֵל קֵיבוֹת , בַּקַּלַּחַת אֲסֵפוֹת עִרְבְּלוּ אָז תִּסְבּוֹכוֹת אַייי... בַּקַּלַּחַת אֲסֵפוֹת ... וְעֵת לֶחֶם לֹא הָיָה וְהָיָה עָצוּב מְאֹד בַּחוּרִים בְּ"בֵּרָאלָאךְ" אָז שִׂחֲקוּ כְּתִינוֹקוֹת. אַייי... בַּחוּרִים בְּ"בֵּרָאלָאךְ" כִּי אֶזְכֹּר יָמִים עָבְרוּ בִּגְ'בָּתָא עַתִּיקָה יֶהֱמוּ מֵעַי רַק לָהּ בִּצְלִילֵי הַרְמוֹנִיקָה אַייי יֶהֱמוּ מְעַי רַק לָהּ... כי אזכור ימים עברו בג'בתא עתיקה יהמו מעיי רק לה בצלילי הרמוניקה אייי ... יהמו מעיי רק לה ... תור זהב היה בגבת פתוחים המחסנים עכברים לא מוזמנים שוטטו על מזרונים אייי ... עכברים לא מוזמנים ... במקום מטע צמחו סלעים ובחיטה גדל דרדר, במקום רדיו הינשוף בחורבות הכפר אז שר. אייי ... במקום רדיו הינשוף ... אז קומביין עוד לא היה לא תזמורת, לא חשמל, ערב ערב בית השייח' השתוקק לקרנבל. אייי ... ערב ערב בית השייח' ... שרופות מפוחמות בחורים אפו עוגות בחורות על צלחות ג'ז ניגנו במיזלגות. אייי ... בחורות על צלחות ... ובליל ירח חם סח חבר אל חברה בואי, נעלה אחות, למרומי הערמה. אייי ... בואי, נעלה אחות ... אז שומר ישן על קש וחלם על לביבות, ושכח העיר רפתן כי הפליג בחלומות. אייי ... ושכח העיר רפתן ... וכי גשם רד בחוץ בולפוף קר קילקל קיבות, בקלחת אסיפות ערבלו אז תסבוכות. אייי ... בקלחת אסיפות ... ועת לחם לא היה והיה עצוב מאד בחורים ב"בראלאך" אז שחקו כתינוקות. אייי ... בחורים ב"בראלאך" ... כי אזכור ימים עברו בג'בתא עתיקה יהמו מעי רק לה בצלילי הרמוניקה. אייי ... יהמו מעי רק לה ...
מילים: יהושע רבינוב
לחן: לא ידוע (רוסי)

כִּי אֶזְכֹּר יָמִים עָבְרוּ
בִּגְ'בָּתָא עַתִּיקָה
יֶהֱמוּ מֵעַי רַק לָהּ
בִּצְלִילֵי הַרְמוֹנִיקָה
אַייי....
יֶהֱמוּ מֵעַי רַק לָהּ...

תּוֹר זָהָב הָיָה בִּגְבַת
פְּתוּחִים הַמַּחְסָנִים
עַכְבָּרִים לֹא מֻזְמָנִים
שׁוֹטְטוּ עַל
מִזְרוֹנִים
אַייי...
עַכְבָּרִים לֹא מֻזְמָנִים

בִּמְקוֹם מַטָּע
צָמְחוּ סְלָעִים
וּבַחִטָּה גָּדַל דַּרְדַּר,
בִּמְקוֹם רַדְיוֹ הַיַּנְשׁוּף
בְּחָרְבוֹת הַכְּפָר אָז שָׁר
אַייי...
בִּמְקוֹם רַדְיוֹ הַיַּנְשׁוּף ...

אָז קוֹמְבַּיְן עוֹד לֹא הָיָה
לֹא תִּזְמֹרֶת,לֹא חַשְׁמַל,
עֶרֶב עֶרֶב בֵּית הַשֵּׁייח'
הִשְׁתּוֹקֵק לְקַרְנָבָל
אַייי ...
עֶרֶב עֶרֶב בֵּית הַשֵּׁייח' ...

שְׂרוּפוֹת מְפֻחָמוֹת ...
בַּחוּרִים אָפוּ עוּגוֹת
בַּחוּרוֹת עַל צַלָּחוֹת
גֶ'ז נִגְּנוּ בְּמַזְלְגוֹת .
אַייי...
בַּחוּרוֹת עַל צַלָּחוֹת...

וּבְלֵיל יָרֵחַ חַם
סַח חָבֵר אֶל חֲבֵרָה
בּוֹאִי, נַעֲלֶה אָחוֹת,
לִמְרוֹמֵי הָעֲרֵמָה,
אַייי
בּוֹאִי, נַעֲלֶה אָחוֹת...

אָז שׁוֹמֵר יָשַׁן עַל קַשׁ
וְחָלַם עַל לְבִיבוֹת,
וְשָׁכַח הָעֵר רַפְתָן
כִּי הִפְלִיג
בַּחֲלוֹמוֹת
אייי
וְשָׁכַח הָעֵר רַפְתָן ...

וְכִי גֶּשֶׁם רַד בַּחוּץ
בּוּלְפוּף קַר קִלְקֵל קֵיבוֹת ,
בַּקַּלַּחַת אֲסֵפוֹת
עִרְבְּלוּ אָז תִּסְבּוֹכוֹת
אַייי...
בַּקַּלַּחַת אֲסֵפוֹת ...

וְעֵת לֶחֶם לֹא הָיָה
וְהָיָה עָצוּב מְאֹד בַּחוּרִים בְּ"בֵּרָאלָאךְ"
אָז שִׂחֲקוּ כְּתִינוֹקוֹת.
אַייי...
בַּחוּרִים בְּ"בֵּרָאלָאךְ"

כִּי אֶזְכֹּר יָמִים עָבְרוּ
בִּגְ'בָּתָא עַתִּיקָה
יֶהֱמוּ מֵעַי רַק לָהּ
בִּצְלִילֵי הַרְמוֹנִיקָה
אַייי
יֶהֱמוּ מְעַי רַק לָהּ...


כי אזכור ימים עברו
בג'בתא עתיקה
יהמו מעיי רק לה
בצלילי הרמוניקה
אייי ...
יהמו מעיי רק לה ...

תור זהב היה בגבת
פתוחים המחסנים
עכברים לא מוזמנים
שוטטו על מזרונים
אייי ...
עכברים לא מוזמנים ...

במקום מטע צמחו סלעים
ובחיטה גדל דרדר,
במקום רדיו הינשוף
בחורבות הכפר אז שר.
אייי ...
במקום רדיו הינשוף ...

אז קומביין עוד לא היה
לא תזמורת, לא חשמל,
ערב ערב בית השייח'
השתוקק לקרנבל.
אייי ...
ערב ערב בית השייח' ...

שרופות מפוחמות
בחורים אפו עוגות
בחורות על צלחות
ג'ז ניגנו במיזלגות.
אייי ...
בחורות על צלחות ...

ובליל ירח חם
סח חבר אל חברה
בואי, נעלה אחות,
למרומי הערמה.
אייי ...
בואי, נעלה אחות ...

אז שומר ישן על קש
וחלם על לביבות,
ושכח העיר רפתן
כי הפליג בחלומות.
אייי ...
ושכח העיר רפתן ...

וכי גשם רד בחוץ
בולפוף קר קילקל קיבות,
בקלחת אסיפות
ערבלו אז תסבוכות.
אייי ...
בקלחת אסיפות ...

ועת לחם לא היה
והיה עצוב מאד
בחורים ב"בראלאך"
אז שחקו כתינוקות.
אייי ...
בחורים ב"בראלאך" ...

כי אזכור ימים עברו
בג'בתא עתיקה
יהמו מעי רק לה
בצלילי הרמוניקה.
אייי ...
יהמו מעי רק לה ...
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

שלמה צפריר  
שנת הקלטה: 6.3.2018
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

 שלמה צפריר, בן להורים ממייסדי קיבוץ גבת, שר (מהזכרון) את שישה הבתים הראשונים של השיר.

הקלטות נוספות

על השיר

 שיר מקומי מקיבוץ גבת. מושר בלחן "מה לעשות".

ג'בתא - חורבות כפר ערבי בעמק יזרעאל, שם התיישב קיבוץ גבת ב- 1926.

מספר אלי סט: 

השיר היה מבוצע בקצב מאד איטי, המבצעת המיתולוגית שלו היתה האמא המאמצת שלי בגבת - חסיה צפריר (ציפרשטיין), (גלויברזון מנעוריה). היא היתה שרה את הבית והציבור היה מצטרף במילים אַיי, אַיי, אַיי... ושתי השורות האחרונות של הבית.

 

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 18.06.2023 15:11:20


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: