אם הבחורות

העתקת מילות השיר

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה בַּקְבּוּקִים אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִפְקָקִים סוֹתְמִים סוֹתְמִים סוֹתְמִים יָמִים וְגַם לֵילוֹת עוֹד יוֹמַיִם, עוֹד שָׁנָה וְלֹא יִהְיוּ בְּתוּלוֹת אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה מִזְרוֹנִים אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִסְדִינִים שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים יָמִים וְגַם לֵילוֹת... אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לִשְׁקָעִים אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִתְקָעִים תּוֹקְעִים תּוֹקְעִים תּוֹקְעִים יָמִים וְגַם לֵילוֹת... אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לוּלָאוֹת אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְכַפְתּוֹרִים וְכָךְ מְכַפְתְּרִים יָמִים וְגַם לֵילוֹת... אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לְחוֹרִים אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְעַכְבָּרִים חוֹדְרִים חוֹדְרִים חוֹדְרִים יָמִים וְגַם לֵילוֹת... אם כל הבחורות תהיינה בקבוקים אז כל הבחורים יהיו לפקקים סותמים סותמים סותמים ימים וגם לילות עוד יומיים, עוד שנה ולא יהיו בתולות אם כל הבחורות תהיינה מזרונים אז כל הבחורים יהיו לסדינים שוכבים שוכבים שוכבים ימים וגם לילות... אם כל הבחורות תהיינה לשקעים אז כל הבחורים יהיו לתקעים תוקעים תוקעים תוקעים ימים וגם לילות... אם כל הבחורות תהיינה לולאות אז כל הבחורים יהיו לכפתורים וכך מכפתרים ימים וגם לילות... אם כל הבחורות תהיינה לחורים אז כל הבחורים יהיו לעכברים חודרים חודרים חודרים ימים וגם לילות...
מילים: לא ידוע
לחן: עממי

תוכן רגיש

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה בַּקְבּוּקִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִפְקָקִים
סוֹתְמִים סוֹתְמִים סוֹתְמִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת
עוֹד יוֹמַיִם, עוֹד שָׁנָה
וְלֹא יִהְיוּ בְּתוּלוֹת

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה מִזְרוֹנִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִסְדִינִים
שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת...

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לִשְׁקָעִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִתְקָעִים
תּוֹקְעִים תּוֹקְעִים תּוֹקְעִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת...

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לוּלָאוֹת
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְכַפְתּוֹרִים
וְכָךְ מְכַפְתְּרִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת...

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לְחוֹרִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְעַכְבָּרִים
חוֹדְרִים חוֹדְרִים חוֹדְרִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת...


אם כל הבחורות תהיינה בקבוקים
אז כל הבחורים יהיו לפקקים
סותמים סותמים סותמים
ימים וגם לילות
עוד יומיים, עוד שנה
ולא יהיו בתולות

אם כל הבחורות תהיינה מזרונים
אז כל הבחורים יהיו לסדינים
שוכבים שוכבים שוכבים
ימים וגם לילות...

אם כל הבחורות תהיינה לשקעים
אז כל הבחורים יהיו לתקעים
תוקעים תוקעים תוקעים
ימים וגם לילות...

אם כל הבחורות תהיינה לולאות
אז כל הבחורים יהיו לכפתורים
וכך מכפתרים
ימים וגם לילות...

אם כל הבחורות תהיינה לחורים
אז כל הבחורים יהיו לעכברים
חודרים חודרים חודרים
ימים וגם לילות...
 פרטים נוספים


מפי מיכה נצר   העתקת מילות השיר

 

תוכן רגיש

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת הָיוּ לְבַקְבּוּקִים
אָז הַבַּחוּרִים הָיוּ לִפְקָקִים
דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת
וְעוֹד הַפַּעַם עוֹד הַפַּעַם
מִבֹּקֶר עַד חֲצוֹת

וְ...
אִם הַבַּחוּרוֹת הָיוּ לְבַקְבּוּקִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים הָיו לִפְקָקִים...
אם כל הבחורות היו לבקבוקים
אז הבחורים היו לפקקים
דופקים דופקים דופקים
ימים וגם לילות
ועוד הפעם עוד הפעם
מבוקר עד חצות

ו...
אם הבחורות היו לבקבוקים
אז כל הבחורים היו לפקקים...
 פרטים נוספים


מפי אמנון בקר   העתקת מילות השיר

 

תוכן רגיש

דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת
שָׁנָה וְעוֹד שָׁנָה
וְלֹא יִהְיוּ בְּתוּלוֹת ו...

אִם הַבַּחוּרוֹת יִהְיוּ לְמַסְמְרִים
אֲזַי הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְפַטִּישִׁים

דּוֹפְקִים...
ו...

אִם הַבַּחוּרוֹת יִהְיוּ לְבַקְבּוּקִים
אֲזַי
הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִפְקָקִים

דּוֹפְקִים...

דופקים דופקים דופקים
ימים וגם לילות
שנה ועוד שנה
ולא יהיו בתולות ו...

אם הבחורות יהיו למסמרים
אזיי הבחורים יהיו לפטישים

דופקים...
ו...

אם הבחורות יהיו לבקבוקים
אזיי הבחורים יהיו לפקקים

דופקים...
גרסה שמצטט אורי אבנרי   העתקת מילות השיר

 

תוכן רגיש

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה בַּקְבּוּקִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִפְקָקִים

סוֹתְמִים סוֹתְמִים סוֹתְמִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת
וְעוֹד הַפַּעַם וְעוֹד הַפַּעַם
מִבֹּקֶר עַד חֲצוֹת

אִם כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִסְדִינִים
אָז כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה מִזְרָנִים

שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת
וְעוֹד הַפַּעַם וְעוֹד הַפַּעַם
מִבֹּקֶר עַד חֲצוֹת

אם כל הבחורות תהיינה בקבוקים
אז כל הבחורים יהיו לפקקים

סותמים סותמים סותמים
ימים וגם לילות
ועוד הפעם ועוד הפעם
מבוקר עד חצות

אם כל הבחורים יהיו לסדינים
אז כל הבחורות תהיינה מזרנים

שוכבים שוכבים שוכבים
ימים וגם לילות
ועוד הפעם ועוד הפעם
מבוקר עד חצות
 פרטים נוספים


מפי אורי אבנרי   העתקת מילות השיר

 

תוכן רגיש

אִם הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה בַּקְבּוּקִים
אֲזַי הַבָּנִים כֻּלָּם יִהְיוּ פְּקָקִים

דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים

אִם הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה מַסְמְרִים
אֲזַי הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְפַטִּישִׁים

דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים
מִבֹּקֶר עַד חֲצוֹת
וְעוֹד הַפַּעַם וְעוֹד הַפַּעַם
עַד שֶׁ---- מְאֹד

אם הבחורות תהיינה בקבוקים
אזי הבנים כולם יהיו פקקים

דופקים דופקים דופקים

אם הבחורות תהיינה מסמרים
אזי הבחורים יהיו לפטישים

דופקים דופקים דופקים
מבוקר עד חצות
ועוד הפעם ועוד הפעם
עד ש---- מאוד
מתוך "הוא הלך בשדות"   העתקת מילות השיר

 

תוכן רגיש

לוּ הָיוּ הַבַּחוּרוֹת מִזְרָנִים
הָיוּ הַבַּחוּרִים כָּל הַיּוֹם יְשֵׁנִים
הֵי, הֵי, הֵי, הי

לוּ הָיְתָה כָּל בַּחוּרָה – אֻכָּף
הָיָה גַּם כָּל בָּחוּר אוֹהֵב *לִרְכַּב
לו היו הבחורות מזרנים
היו הבחורים כל היום ישנים
הי הי הי הי

לו הייתה כל בחורה אוכף
היה גם כל בחור אוהב לרכב
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אורי אבנרי 
שנת הקלטה: 25.10.2016
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

השיר נזכר גם בספרו של יורם קניוק "תש"ח" (עמ' 19): 

כמה לילות אחרי כן הלכנו בהרים ושרנו "אנחנו הולכים כמו מתים" שעד כמה שאני יודע לא ח"נ ביאליק הוא שכתב את המילים, ושרנו גם את "כשהבחורות יהיו בקבוקים/הבחורים יהיו פקקים/דופקים דופקים", שלא טשרניחובסקי כתב.

הלחן דומה מאוד ללחן "מקהלת נוגנים", אך מכיוון שהוא פשוט מאוד, אין בטחון שעבר משיר לשיר באופן ישיר.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
עדכון אחרון: 09.06.2024 12:19:09


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: