רבבות כוכבים

העתקת מילות השיר

רִבְבוֹת הַכּוֹכָבִים, אֵיזֶהוּ כּוֹכָבִי, בַּחוּרִים, מַה רַבִּים, אֵיזֶהוּ בְּחִיר לְבָבִי, כֵּן! אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ כֵּן, כֵּן, כֵּן, אַתָּה לִבִּי קוֹרֵעַ, כֵּן. בְּמֹחִי שְׁאֵלָה וּמִי יִפְתְּרֶנָּה, בְּלִבִּי לֶהָבָה וּמִי יְכַבֶּנָּה, כֵּן! אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ... בַּמַּשְׁתֵּלָה בָּחוּר יֵשׁ שָׁם לִבִּי הֵחֵל לִקְדֹּחַ, מִי הִדְלִיק בִּי הָאֵשׁ מִי הִצִּית הַמֹּחַ, כֵּן! אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ...רבבות הכוכבים, איזהו כוכבי, בחורים, מה רבים, איזהו בחיר לבבי, כן! אתה הוא היודע כן כן כן, אתה לבי קורע, כן. במוחי שאלה ומי יפתרנה בליבי להבה ומי יכבנה כן! אתה הוא היודע... במשתלה בחור יש שם לבי החל לקדוח, מי הדליק בי האש מי הצית המוח כן! אתה הוא היודע...
מילים: לא ידוע
לחן: עממי

רִבְבוֹת הַכּוֹכָבִים,
אֵיזֶהוּ כּוֹכָבִי,
בַּחוּרִים, מַה רַבִּים,
אֵיזֶהוּ בְּחִיר לְבָבִי, כֵּן!

אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ
כֵּן, כֵּן, כֵּן,
אַתָּה לִבִּי קוֹרֵעַ,
כֵּן.

בְּמֹחִי שְׁאֵלָה
וּמִי יִפְתְּרֶנָּה,
בְּלִבִּי לֶהָבָה
וּמִי יְכַבֶּנָּה, כֵּן!

אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ...

בַּמַּשְׁתֵּלָה בָּחוּר יֵשׁ
שָׁם לִבִּי הֵחֵל לִקְדֹּחַ,
מִי הִדְלִיק בִּי הָאֵשׁ
מִי הִצִּית הַמֹּחַ, כֵּן!

אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ...
רבבות הכוכבים,
איזהו כוכבי,
בחורים, מה רבים,
איזהו בחיר לבבי, כן!

אתה הוא היודע
כן כן כן,
אתה לבי קורע,
כן.

במוחי שאלה
ומי יפתרנה
בליבי להבה
ומי יכבנה כן!

אתה הוא היודע...

במשתלה בחור יש
שם לבי החל לקדוח,
מי הדליק בי האש
מי הצית המוח כן!

אתה הוא היודע...
 פרטים נוספים


גרסת אריה אורי   העתקת מילות השיר

 בֵּין רְבָבוֹת כּוֹכָבִים,
אֵיזֶהוּ כּוֹכָבִי?
בַּחוּרִים מַה רַבִּים!
אֵיזֶה הוּא בְּחִיר לְבָבִי?

כֵּן-כֵּן.
אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ
כֵּן-כֵּן-כֵּן,
אַתָּה לִבִּי קוֹרֵעַ, כֵּן.

בַּקְּבוּצָה שָׁם בָּחוּר יֵשׁ
שָׁם הֵחֵל לִבִּי לִפְרֹחַ
הוּא הִדְלִיק בִּי אֶת הָאֵשׁ
וְהִבְעִיר לִי אֶת הַמֹּחַ.

כֵּן-כֵּן.
בין רבבות כוכבים
איזהו כוכבי
בחורים מה רבים
איזה הוא בחיר לבבי

כן כן
אתה הוא היודע
כן כן כן
אתה ליבי קורע כן

בקבוצה שם בחור יש
שם החל ליבי לפרוח
הוא הדליק בי את האש
והבעיר לי את המוח

כן כן
מתוך "שירי העלייה השלישית"   העתקת מילות השיר

 רְבָבוֹת כּוֹכָבִים,
אֵיזֶהוּ כּוֹכָבִי?
בַּחוּרִים מַה רַבִּים!
אֵיזֶה הוּא בְּחִיר לְבָבִי?

כֵּן-כֵּן.
אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ
כֵּן-כֵּן-כֵּן,
אַתָּה לִבִּי קוֹרֵעַ, כֵּן.

בְּמֹחִי שְׁאֵלָה,
וּמִי יִפְתְּרֶנָּה,
בְּלִבִּי לֶהָבָה
וּמִי יְכַבֶּנָּה?

כֵּן...

בַּמַּשְׁתֵּלָה בָּחוּר יֵשׁ,
שָׁם לִבִּי הֵחֵל לִקְדֹּחַ
מִי הִדְלִיק בִּי הָאֵשׁ,
מִי הִצִּית הַמֹּחַ?

כֵּן...

בַּמּוֹרָד מַעְיָן זַךְ,
יוֹם וָלַיְלָה מְפַכֶּה,
מַה הוֹמֶה, מַהוּ שָׂח,
אֶת גּוֹרַל מִי הוּא מְבַכֶּה?

כֵּן...
רבבות כוכבים,
איזהו כוכבי?
בחורים מה רבים!
איזה הוא בחיר לבבי?

כן כן
אתה הוא היודע
כן כן כן
אתה לבי קורע כן

במוחי שאלה
ומי יפתרנה
בלבי להבה
ומי יכבנה

כן...

במשתלה בחור יש
שם לבי החל לקדוח
מי הדליק בי האש
מי הצית המוח

כן...

במורד מעיין זך
יום ולילה מפכה
מה הומה מהו שח
את גורל מי הוא מבכה?

כן...
 פרטים נוספים


נוסח דוד פיינשטיין מראש פינה   העתקת מילות השיר

 בְּמוֹחִי יֵשׁ שְׁאֵלָה
וּמִי יִפְתְּרֶנָה
בְּלִבִּי יֵשׁ אַהֲבָה
וּמִי יְכַבֶּנָה
הוֹי הוֹי
אַתָּה לִבִּי יוֹדֵעַ – הֵן הֵן הֵֵן
אַתָּה לִבִּי קוֹרֵעַ - כֵּן כֵּן

לְרִבְבוֹת הַכּוֹכָבִים
אֵיזֶה הוּא כּוֹכָבִי
וּמָה רַבִּים הַבַּחוּרִים
אֵיזֶה בַּחוּר לְבָבִי
הוֹי הוֹי
אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ - הֵן הֵן הֵֵן
אַתָּה לִבִּי קוֹרֵעַ - כֵּן כֵּן
מַה גָּדוֹל הוּא לַחַץ לֵב
וּמִי יִקְלְעֶנוּ
מַה גָּדוֹל הוּא הַכְּאֵב
וּמִי יְרַפְּאֵנוּ
הוֹי הוֹי
אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ - הֵן הֵן הֵֵן
אַתָּה לִבִּי קוֹרֵעַ - כֵּן כֵּן

בַּמּוֹרָד שָׁם מַעֲיָן זַךְ
כָּל הַיּוֹם מְפַכֶּה
מַה הוֹמֶה מַה הוּא שָׂח
גּוֹרָלִי יְבַכֶּה
הוֹי הוֹי
אַתָּה לִבִּי יוֹדֵעַ - הֵן הֵן הֵֵן
אַתָּה לִבִּי קוֹרֵעַ - כֵּן כֵּן.


במוחי יש שאלה
ומי יפתרנה
בלבי יש אהבה
ומי יכבנה
הוי הוי
אתה לבי יודע - הן הן הן
אתה לבי קורע - כן כן

לרבבות הכוכבים
איזה הוא כוכבי
ומה רבים הבחורים
איזה בחור לבבי
הוי הוי
אתה הוא היודע - הן הן הן
אתה לבי קורע - כן כן

מה גדול הוא לחץ לב
ומי יקלענו
מה גדול הוא הכאב
ומי ירפאנו
הוי הוי
אתה הוא היודע - הן הן הן
אתה לבי קורע - כן כן

במורד שם מעין זך
כל היום מפכה
מה הומה מה הוא שח
גורלי יבכה
הוי הוי
אתה לבי יודע - הן הן הן
אתה לבי קורע - כן כן.
 פרטים נוספים


מפינקסה הפרטי של עליזה פרידלנד   העתקת מילות השיר

 בְּמוֹחִי שְׁאֵלָה וּמִי יִפְתְּרֶנָה
בְּלִבִּי לֶהָבָה וּמִי יְכַבֶּנָה
כֵּן כֵּן אַתָּה הַיּוֹדֵעַ,
כֵּן כֵּן כֵּן כֵּן אַתָּה לִבִּי קוֹרֵעַ כֵּן כֵּן
רִבְבוֹת הַכּוֹכָבִים אֵיזֶה הוּא כּוֹכָבִי
מָה רַבִּים הַבַּחוּרִים אֵיזֶה בְּחִיר לְבָבִי
כֵּן כֵּן אַתָּה הוּא הַיּוֹדֵעַ כֵּן כֵּן
אַתָּה לִבִּי קוֹרֵעַ כֵּן כֵּן

במוחי שאלה ומי יפתרנה
בליבי להבה ומי יכבנה
כן כן אתה היודע,
כן כן כן כן אתה לבי קורע כן כן
רבבות הכוכבים איזה הוא כוכבי
מה רבים הבחורים איזה בחיר לבבי
כן כן אתה הוא היודע כן אתה ליבי קורע כן
 פרטים נוספים


גרסה יידית מאת עליזה גרינבלאט   העתקת מילות השיר

 דו דו

כ'גיי אַרום בײַם ברעג פֿון ים,
און זוך דיך אַלץ אַרום,
אַ שטילע כוואַליע מורמלט קוים
דעם צויבער פֿון דײַן שטים.

רעפֿריין:
דו, דו,
פֿון אַלע צאַרטע בלומען,
דו, דו, דו, דו
פֿון אַלע מײַנע טרוימען,
דו, דו.

שפּרייטן זיך די הימלען אויס
העט גאַנץ ווײַט אַוועק,
קומט אַ ווינטעלט צו גיין
און קלאַפּט אָן בײַם ברעג.

דו, דו...

סודען זיך די ווינטלעך שטיל
מיט געטלעכן געזאַנג,
און אין האַרצן טיף בײַ מיר,
פֿלאַטערט אַ פֿאַרלאַנג.

דו, דו...

נעמט מײַן בענקשאַפֿט, ווינטלעך, אויף
און טראָגט אַוועק אַ גרוס,
זאָגט אים אַז איך בענק אַזוי,
כ'גיי פֿון בענקשאַפֿט אויס.

דו, דו...


 פרטים נוספים


מפנקסו של מנדל מנצר   העתקת מילות השיר

 מה רבים הכוכבים
איזה הוא כוכבי
מה רבים הבחורים
איזה הוא בחיר לבבי

רק, כן, אתה הוא היודע...


 פרטים נוספים


איזוהי בחורתי (מפי בת עמי זמירי מיסוד המעלה)   העתקת מילות השיר

 מה יפים הכוכבים
איזה הוא כוכבי
מה יפות הבחורות
איזו היא בחורתי, כן.
הרי -- את יודעת, כן,
את ליבי קורעת, כן.

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

שמעון פלמן 
שנת הקלטה: 29.3.1990
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

שר, בלווי קהל, את הבית הראשון של גרסת "משירי העליה השלישית", במסיבת סיום סדנת ראש פינה.

הוקלט במסגרת: סדנת אתנומוסיקולוגיה בראש פינה
הקלטות נוספות

על השיר

עוד באותה מנגינה:

ביצוע נוסף: סוזי מילר בתכנית י' מסדרת "שרתי לך ארצי".


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
עדכון אחרון: 10.06.2024 10:52:18


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: