היה היו לי ימים טובים

העתקת מילות השיר

הָיֹה הָיוּ לִי יָמִים טוֹבִים וַאֲנִי כִּדְרוֹר צוֹהֵל חֲסַר דְּאָגָה וְגַעֲגוּעִים הוֹלֵךְ סוֹבֵב בָּטֵל צֹֹאן וּבָקָר רָעֹֹה רָעִיתִי עַל סוּס קַל טָס בַּשָֹּדוֹת מִבֵּיתִי דָּאֹֹה דָּאִיתִי אֶל הַיָּפָה בַּבָּנוֹת שָׁם חִכְּתָה לִי הַיְּפֵיפִיָּה לִבָּהּ פּוֹעֵם וּמַכֶּה [אבלס: הוֹמֶה וּבוֹכֶה] שָׁם חִכְּתָה בְּצִפִּיָּה מָתַי יָבוֹא הָרוֹעֶה? אַךְ הַקַּיִץ הֵאִיר מַהֵר הֵאִיר וּבָא הַסְּתָו וּמִישֶהוּ סוֹחֵר מוֹכֵר נָסַע אִתָּהּ לָרַב דֹּם יָרֵאתִי וּמִפְּנֵי מַה בְּחַרְבִּי זֹאת לֹא אֶנְקֹם אֵלֶיהָ רַצְתִּי מְלֵא חֵֵמָה רוּחָהּ שָׁלַחְתִּי לָרוֹם יָדַי רֻתְּקוּ בָּאֲזִיקִים בַּעֲווֹן סוֹחֵר אַהֲבָה אָסוּר אֶסְבֹּל לְעוֹלָמִים הָרַגְתִּי בַּת חַוָּה. היֹה היו לי ימים טובים ואני כדרור צוהל חסר דאגה וגעגועים הולך סובב בטל צאן ובקר רעֹה רעיתי על סוס קל טס בשדות מביתי דאֹה דאיתי אל היפה בבנות שם חיכתה לי היפיפייה לבה פועם ומכה [אבלס: הומה ובוכה] שם חיכתה בציפייה מתי יבוא הרועה? אך הקיץ האיר מהר האיר ובא הסתיו ומישהו סוחר מוכר נסע איתה לרב דום יראתי ומפני מה בחרבי זאת לא אנקום אליה רצתי מלא חימה רוחה שלחתי לרום ידי רותקו באזיקים בעוון סוחר אהבה אסור אסבול לעולמים הרגתי בת חוה.
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

הָיֹה הָיוּ לִי יָמִים טוֹבִים
וַאֲנִי כִּדְרוֹר צוֹהֵל
חֲסַר דְּאָגָה וְגַעֲגוּעִים
הוֹלֵךְ סוֹבֵב בָּטֵל

צֹֹאן וּבָקָר רָעֹֹה רָעִיתִי
עַל סוּס קַל טָס בַּשָֹּדוֹת
מִבֵּיתִי דָּאֹֹה דָּאִיתִי
אֶל הַיָּפָה בַּבָּנוֹת

שָׁם חִכְּתָה לִי הַיְּפֵיפִיָּה
לִבָּהּ פּוֹעֵם וּמַכֶּה [אבלס: הוֹמֶה וּבוֹכֶה]
שָׁם חִכְּתָה בְּצִפִּיָּה
מָתַי יָבוֹא הָרוֹעֶה?

אַךְ הַקַּיִץ הֵאִיר מַהֵר
הֵאִיר וּבָא הַסְּתָו
וּמִישֶהוּ סוֹחֵר מוֹכֵר
נָסַע אִתָּהּ לָרַב

דֹּם יָרֵאתִי וּמִפְּנֵי מַה
בְּחַרְבִּי זֹאת לֹא אֶנְקֹם
אֵלֶיהָ רַצְתִּי מְלֵא חֵֵמָה
רוּחָהּ שָׁלַחְתִּי לָרוֹם

יָדַי רֻתְּקוּ בָּאֲזִיקִים
בַּעֲווֹן סוֹחֵר אַהֲבָה
אָסוּר אֶסְבֹּל לְעוֹלָמִים
הָרַגְתִּי בַּת חַוָּה.


היֹה היו לי ימים טובים
ואני כדרור צוהל
חסר דאגה וגעגועים
הולך סובב בטל

צאן ובקר רעֹה רעיתי
על סוס קל טס בשדות
מביתי דאֹה דאיתי
אל היפה בבנות

שם חיכתה לי היפיפייה
לבה פועם ומכה [אבלס: הומה ובוכה]
שם חיכתה בציפייה
מתי יבוא הרועה?

אך הקיץ האיר מהר
האיר ובא הסתיו
ומישהו סוחר מוכר
נסע איתה לרב

דום יראתי ומפני מה
בחרבי זאת לא אנקום
אליה רצתי מלא חימה
רוחה שלחתי לרום

ידי רותקו באזיקים
בעוון סוחר אהבה
אסור אסבול לעולמים
הרגתי בת חוה.
 פרטים נוספים


גרסת שירים לכייפת   העתקת מילות השיר

 הָיֹֹה הָיוּ לִי יָמִים טוֹבִים
וַאֲנִי צָעִיר וְצוֹהֵל
חֲסַר דְּאָגוֹת וְגַעֲגוּעִים
סוֹבֵב הוֹלֵךְ בָּטֵל

שָׁם חִכְּתָה לִי יְפֵיפִיָּה
לִבָּהּ פּוֹעֵם הוֹמֶה
שָׁם עָמְדָה בְּצִפִּיָּה
מָתַי יָבוֹא הָרוֹעֶה

אַךְ הַקֵּץ הֵקִיץ מַהֵר
הֵקִיץ וּבָא הַסְּתָיו
וּמִישֶהוּ סוֹחֵר מוֹכֵר
נָסַע אִתָּהּ אֶל הָרַב

דֹּם יָרֵאתִי מִפְּנֵי מַַה
בְּחַרְבִּי זוֹ לֹא אֶנְקֹם
אֵלֶיהָ רַצְתִּי מְלֵא חֵמָה
רוּחָהּ שָלַחְתִּי לָרוֹם

יָדַי רֻתְּקוּ בְּשַׁלְשְׁלָאוֹת
בַּעֲווֹן סוֹחֵר אַהֲבָה
אָסוּר אֶסְבֹּלָה לְעוֹלָמִים
הָרַגְתִּי בַּת חַוָּה


היֹה היו לי ימים טובים
ואני צעיר וצוהל
חסר דאגות וגעגועים
סובב הולך בטל

שם חיכתה לי יפיפיה
לבה פועם הומה
שם עמדה בציפיה
מתי יבוא הרועה

אך הקץ הקיץ מהר
הקיץ ובא הסתיו
ומישהו סוחר מוכר
נסע אתה אל הרב

דום יראתי מפני מה
בחרבי זו לא אנקום
אליה רצתי מלא חימה
רוחה שלחתי לרום

ידי רותקו בשלשלאות
בעוון סוחר אהבה
אסור אסבולה לעולמים
הרגתי בת חוה
 פרטים נוספים


מפנקסה של הדסה ברלינסקי   העתקת מילות השיר

 [בית 1 כמו בנוסח כייפת מלבד:]
[שורה 2] וַאֲנִי בָּחוּר צוֹהֵל [רק בנוסח הפנקס הקטן]
[שורה 4] הוֹלֵךְ סוֹבֵב בָּטֵל

[בית 2 כמו בנוסח הראשי מלבד שורה 2]
עַל סוּס טָס בָּשָֹדוֹת

שָׁם חִכְְּתָה לִי הַיְּפֵהפִיָּה
לִבָּהּ פּוֹעֵם וּמַכֶּה...

אַךְ הַקַּיִץ הֵעִיר מַהֵר
הַקֵּץ יָבוֹא עִם סְתָיו
מִישֶׁהוּ סוֹחֵר מוֹכֵר
נָסַע אִתָּהּ אֶל הָרַב

דֹּם הֶרְאֵיתִי מִפְּנֵי מַה
בְּחַרְבִּי זוֹ אֶקֹּם
אֵלֶיהָ רַצְתִּי...

יָדַי רֻתְּקוּ בְּשַׁרְשְׁרָאוֹת
בַּעֲווֹן סוֹחֵר אַהֲבָה...


[בית 1 כמו בנוסח כייפת מלבד:]
[שורה 2] ואני בחור צוהל [רק בנוסח הפנקס הקטן]
[שורה 4] הולך סובב בטל

[בית 2 כמו בנוסח הראשי מלבד שורה 2]
על סוס טס בשדות

שם חיכתה לי היפהפיה
ליבה פועם ומכה...

אך הקיץ העיר מהר
הקץ יבוא עם סתיו
מישהו סוחר מוכר
נסע איתה אל הרב

דם הראתי מפני מה
בחרבי זו אקום
אליה רצתי...

ידיי רותקו בשרשראות
בעוון סוחר אהבה...
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

נעמי אבלס 
שנת הקלטה: 8.2.2014
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

הלחן שמופיע בתווים במחברתו של מאיר נוי, שונה במקצת מגרסת אבלס, אותה גם שרה יפה ויינשטיין. 

האזינו לביצוע של דרורה חבקין


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים ותווים  

מקור: "מחברות מאיר נוי", עמוד 13-14 בהד' [סדרת מחברות עם תווים] 5

עדכון אחרון: 01.07.2023 21:42:41


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: