כאשר החיילים יוצאים

העתקת מילות השיר

כַּאֲשֶׁר הַחַיָּלִים יוֹצְאִים לָרְחוֹבוֹת כָּל הָאֲנָשִׁים עַל יַד הַחַלּוֹנוֹת מִפְּנֵי מַה, מִפְּנֵי זֶה רַק מִפְּנֵי הַצִּ'ימְבְּרָמָסָה, צִּ'ימְבְּרָמָסָה בּוּם אָלִי אָלֹה, אָלִי אָלֹה כַּמָּה יָפֶה כַּמָּה נָאֶה כַּמָּה זֶה מְדַגְדֵּגכאשר החיילים יוצאים לרחובות כל האנשים על יד החלונות מפני מה, מפני זה רק מפני הצ'ימברמסה, צ'ימברמסה בום אלי אלה, אלי אלה כמה יפה כמה נאה כמה זה מדגדג
מילים: עממי גרמני
תרגום/נוסח עברי: לא ידוע
לחן: עממי גרמני

כַּאֲשֶׁר הַחַיָּלִים יוֹצְאִים לָרְחוֹבוֹת
כָּל הָאֲנָשִׁים עַל יַד הַחַלּוֹנוֹת
מִפְּנֵי מַה, מִפְּנֵי זֶה
רַק מִפְּנֵי הַצִּ'ימְבְּרָמָסָה, צִּ'ימְבְּרָמָסָה בּוּם
אָלִי אָלֹה, אָלִי אָלֹה
כַּמָּה יָפֶה כַּמָּה נָאֶה
כַּמָּה זֶה מְדַגְדֵּג
כאשר החיילים יוצאים לרחובות
כל האנשים על יד החלונות
מפני מה, מפני זה
רק מפני הצ'ימברמסה, צ'ימברמסה בום
אלי אלה, אלי אלה
כמה יפה כמה נאה
כמה זה מדגדג
 פרטים נוספים


גרסת משה חבצלת (1)   העתקת מילות השיר

 כַּאֲשֶׁר הַחַיָּלִים שָׁבִים (אוֹ: חוֹזְרִים) אֶל הַמּוֹלֶדֶת
כּוֹרְעוֹת כָּל הַבַּחוּרוֹת לָלֶדֶת
מִפְּנֵי מַה, בַּשְּׁבִיל מַה
וְרַק בִּשְׁבִיל הַצִּ'ימְבְּרָרָסָה בּוּמְבְּרָרָסָה סָה
אָלִי אָלוֹ, כַּמָּה יָפֶה כַּמָּה נָאֶה
כַּמָּה זֶה מְדַגְדֵּג
כאשר החיילים שבים (או: חוזרים) אל המולדת
כורעות כל הבחורות ללדת
מפני מה, בשביל מה
ורק בשביל הצ'ימבררסה בומבררסה סה
אלי אלו, כמה יפה כמה נאה
כמה זה מדגדג
גרסת משה חבצלת (2)   העתקת מילות השיר

 כַּאֲשֶׁר הַגִּימְנַזִיסְטִים יוֹצְאִים לָרְחוֹבוֹת
פּוֹתְחוֹת הַבַּחוּרוֹת אֶת הַדְּלָתוֹת וְהַחַלּוֹנוֹת
מִפְּנֵי מַה, בִּשְׁבִיל מַה
וְרַק מִפְּנֵי הַצּ'וּמְבְּרָרָסָה בּוּמְבְּרָרָסָה סָה...
כאשר הגימנזיסטים יוצאים לרחובות
פותחות הבחורות את הדלתות והחלונות
מפני מה, בשביל מה
ורק מפני הצ'ומבררסה בומבררסה סה...
נוסח שמביא דן אלמגור   העתקת מילות השיר

 כְּשֶׁהַמִּתְנַדְּבִים בָּאִים
עוֹבְרִים בָּרְחוֹבוֹת-אוֹת
פּוֹתְחוֹת הַבַּחוּרוֹת
אֶת הַחַלּוֹנוֹת-אוֹת
רַק מִפִּי הַצּ'וּמְבָּלָלִיסָה X3
סָה-סְחִיטָה!
כשהמתנדבים באים
עוברים ברחובות-אות
פותחות הבחורות
את החלונות-אות
רק מפי הצ'ומבלליסה X3
סה-סחיטה!
 פרטים נוספים


כשהגימנזיסטים יוצאים - גרסת מיכה נצר   העתקת מילות השיר

 כְּשֶׁהַגִּימְנָזִיסְטִים יוֹצְאִים לָרְחוֹבוֹת
פּוֹתְחוֹת הַבַּחוּרוֹת אֶת הַחַלּוֹנוֹת.
מִפְּנֵי מַה, מִפְּנֵי מַה?
רַק מִפְּנֵי הַ-
צְ'יוּמְבְּרָרָסָה צְ'יוּמְבְּרָרָסָה סָה X2
אַיהִי, אַיהוֹ, כַּמָּה יָפֶה כַּמָּה נֶחְמָד X3
כַּמָּה זֶה מְצַלְצֵל.
כשהגימנזיסטים יוצאים לרחובות
פותחות הבחורות את החלונות.
מפני מה, מפני מה?
רק מפני ה-
צ'יומבררסה צ'יומבררסה סה
איהי, איהו, כמה יפה כמה נחמד
כמה זה מצלצל.
מפי בלהה קורקין   העתקת מילות השיר

 כְּשֶׁהַחַיָּלִים הוֹלְכִים בָּרְחוֹבוֹת
אָז כָּל הַצְּעִירוֹת פּוֹתְחוֹת אֶת הַחַלּוֹנוֹת
מִפְּנֵי מַה מִפְּנֵי מַה
רַק מִפְּנֵי הַצִ'ימְבְּרָבָסָה צִ'ימְבְּרָבָּסָה סָה
רַק מִפְּנֵי הַצִ'ימְבְּרָבָסָה צִ'ימְבְּרָבָּסָה סָה
אֵלִי אֵלוֹ כַּמָּה יָפֶה כַּמָּה נָאֶה
אֵלִי אֵלוֹ כַּמָּה זֶה נֶהֱדָר
כשהחיילים הולכים ברחובות
אז כל הצעירות פותחות את החלונות
מפני מה מפני מה
רק מפני הצ'ימברבסה צ'ימברבסה סה
רק מפני הצ'ימברבסה צ'ימברבסה סה
אלי אלו כמה יפה כמה נאה
אלי אלו כמה זה נהדר
מתוך אוסף יעקב צדקוני   העתקת מילות השיר

 אוֹי שׁוֹשַׁנָּה אוֹי שׁוֹשַׁנָּה
רְאִי אֵיךְ הַחַיִּים יָפִים
הָרוֹבֶה בַּיָּד, מָגֵן דָּוִד בַּצַּד
וְהַנַּעֲלַיִם מְצֻחְצָחִים

מִפְּנֵי מַה? מִפְּנֵי זֶה
רַק מִפְּנֵי הַצוּמְבְּרָבָּסָה צוּמְבְּרָבָּסָה [זֶה?]
הֲרֵי הֲרֵי כַּמָּה יָפֶה, כַּמָּה נָקִי [?]
כַּמָּה זֶה מְדַגְדֵּג

בַּקַּנְטִין אֶפְשָׁר לִקְנוֹת
מִכָּל בַּכֹּל כֹּל
אַךְ כְּשֶׁאֵין צְעִירוֹת
זֶה גָּרוּעַ מִכֹּל

מִפְּנֵי מַה?...
אוי שושנה אוי שושנה
ראי איך החיים יפים
הרובה ביד, מגן דוד בצד
והנעליים מצוחצחים

מפני מה? מפני זה
רק מפני הצומברבסה צומברבסה [זה?]
הרי הרי כמה יפה, כמה נקי [?]
כמה זה מדגדג

בקנטין אפשר לקנות
מכול בכול כול
אך כשאין צעירות
זה גרוע מכול

מפני מה?...
 פרטים נוספים


גרסת האחיות רוזנפלד   העתקת מילות השיר

 כשהסרדיוטים עוברים ברחובות
ציפורי הדסה פותחות חלונות
מפני מה מפני זה X2
רק מפני הצינגלרטה צינגלרטה טה X2
הלי הלו כמה יפה כמה נחמד X3
כמה הן נהנות


מילים בשפת המקור (גרמנית)   העתקת מילות השיר

 Wenn die Soldaten
durch die Stadt marschieren,
Öffnen die Mädchen
die Fenster und die Türen.
Ei warum? Ei darum! Ei warum? Ei darum!
Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassa, Schingdara!
Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassasa!

Zweifarben Tücher, Schnauzbart und Sterne
Herzen und küssen die Mädchen so gerne
Ei warum? Ei darum! Ei warum? Ei darum!
Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassa, Schingdara!
Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassasa!

Eine Flasche Rotwein und ein Stückchen Braten
Schenken die Mädchen ihren Soldaten
Ei warum? Ei darum! Ei warum? Ei darum!
Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassa, Schingdara!
Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassasa!

Wenn im Felde blitzen Bomben und Granaten,
Weinen die Mädchen um ihre Soldaten.
Ei warum? Ei darum! Ei warum? Ei darum!
Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassa, Schingdara!
Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassasa!

Kommen die Soldaten wieder in die Heimat,
Sind ihre Mädchen alle schon verheirat´
Ei warum? Ei darum! Ei warum? Ei darum
Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassa, Schingdara!
Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassasa!

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

גלילה סלמן (רוזנפלד), ציפורה שחר (רוזנפלד) 
הקלטה: יעקב מזור
שנת הקלטה: 29.3.1990
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:17:34).

הוקלט במסגרת סדנה לאתנומוסיקולוגיה של תלמידים מאוניברסיטת בר אילן.

הקלטות נוספות

על השיר

לדברי משה חבצלת, ששר את השיר לעיל, הוא וחבריו למדו את השיר מחיילים גרמנים, ששירתו כאן במלחמת העולם הראשונה, הם חיברו לשיר נוסח עברי ולאחר מכן נוסף נוסח "מעודן" יותר, המחליף את החיילים בגימנזיסטים.

האזינו לשיר המקורי. לחן אחר של הטקסט המקורי שימש את השיר העברי "על ההרים".


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 27.09.2023 10:44:59


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: