שירת אנשי החיל

העתקת מילות השיר

ג'וֹנִי הָיָה שָׁם וְגִ'ים הַחַיָּל וְג'וֹרְג' - קָצִין וּבֶן חַיִל אַךְ לַצָּבָא לֹא אִכְפַּת כְּלָל וּכְלָל הוּא נוֹסֵעַ בַּיּוֹם וּבַלַּיִל אַנְשֵׁי הַחַיִל יוֹמָם וָלַיִל נוֹסְעִים לְאֶרֶץ עוּץ פתאום מבול איום וְהֵם פּוֹגְשִׁים פִּתְאוֹם שבט לא ידוע אֲשֶׁר עוֹרוֹ צָבוּעַ בִּן רֶגַע יַהַפְכוּהוּ לְבָשָׂר קָצוּץ ג'וֹנִי בּוֹכֶה כְּבָר: עָיַפְתִּי לָנוּד וְגִ'ימִי: עָיַפְתִּי לָרֶצַח אַךְ ג'וֹרְגִ'י מֵבִין: הָעִקָּר הוּא הַגְּדוּד וְסָח לוֹ: הַצָּבָא קַיָּם לָנֶצַח אַנְשֵׁי הַחַיִל... ג'וֹנִי נִפְטַר לוֹ, וְגִ'ימִי מֵת וְג'וֹרְגִ'י עִקְבוֹתָיו נֶעֱלָמוּ אַךְ הַדָּם לָנֶצַח לוֹהֵט וְשׁוּב בְּנֵי הַחַיִל יִרְעָמוּ אַנְשֵׁי הַחַיִל...ג'וני היה שם וג'ים החייל וג'ורג' - קצין ובן חייל אך לצבא לא אכפת כלל וכלל הוא נוסע ביום ובליל אנשי החיל יומם וליל נוסעים לארץ עוץ פתאום מבול איום והם פוגשים פתאום שבט לא ידוע אשר עורו צבוע בן רגע יהפכוהו לבשר קצוץ ג'וני בוכה כבר: עייפתי לנוד וג'ימי: עייפתי לרצח אך ג'ורג'י מבין: העיקר הוא הגדוד וסח לו: הצבא קיים לנצח אנשי החיל... ג'וני נפטר לו, וג'ימי מת וג'ורג'י עקבותיו נעלמו אך הדם לנצח לוהט ושוב בני החיל ירעמו אנשי החיל...
מילים: ברטולט ברכט
תרגום: אברהם שלונסקי
לחן: קורט וייל

ג'וֹנִי הָיָה שָׁם וְגִ'ים הַחַיָּל
וְג'וֹרְג' - קָצִין וּבֶן חַיִל
אַךְ לַצָּבָא לֹא אִכְפַּת כְּלָל וּכְלָל
הוּא נוֹסֵעַ בַּיּוֹם וּבַלַּיִל

אַנְשֵׁי הַחַיִל
יוֹמָם וָלַיִל
נוֹסְעִים לְאֶרֶץ עוּץ
פתאום מבול איום
וְהֵם פּוֹגְשִׁים פִּתְאוֹם
שבט לא ידוע
אֲשֶׁר עוֹרוֹ צָבוּעַ
בִּן רֶגַע יַהַפְכוּהוּ לְבָשָׂר קָצוּץ

ג'וֹנִי בּוֹכֶה כְּבָר: עָיַפְתִּי לָנוּד
וְגִ'ימִי: עָיַפְתִּי לָרֶצַח
אַךְ ג'וֹרְגִ'י מֵבִין: הָעִקָּר הוּא הַגְּדוּד
וְסָח לוֹ: הַצָּבָא קַיָּם לָנֶצַח

אַנְשֵׁי הַחַיִל...

ג'וֹנִי נִפְטַר לוֹ, וְגִ'ימִי מֵת
וְג'וֹרְגִ'י עִקְבוֹתָיו נֶעֱלָמוּ
אַךְ הַדָּם לָנֶצַח לוֹהֵט
וְשׁוּב בְּנֵי הַחַיִל יִרְעָמוּ

אַנְשֵׁי הַחַיִל...
ג'וני היה שם וג'ים החייל
וג'ורג' - קצין ובן חייל
אך לצבא לא אכפת כלל וכלל
הוא נוסע ביום ובליל

אנשי החיל
יומם וליל
נוסעים לארץ עוץ
פתאום מבול איום
והם פוגשים פתאום
שבט לא ידוע
אשר עורו צבוע
בן רגע יהפכוהו לבשר קצוץ

ג'וני בוכה כבר: עייפתי לנוד
וג'ימי: עייפתי לרצח
אך ג'ורג'י מבין: העיקר הוא הגדוד
וסח לו: הצבא קיים לנצח

אנשי החיל...

ג'וני נפטר לו, וג'ימי מת
וג'ורג'י עקבותיו נעלמו
אך הדם לנצח לוהט
ושוב בני החיל ירעמו

אנשי החיל...
 פרטים נוספים


הנוסח של שלונסקי משנות השישים   העתקת מילות השיר

 ג'וֹנִי הָיָה שָׁם וְגִ'ימִי גַּם הוּא
וְג'וֹרְגִ'י סַמָּל וּבֶן-חַיִל
אַךְ לַצָּבָא לֹא אִכְפַּת כְּלָל וּכְלָל
הוּא נוֹסֵעַ יומם וליל בַּיּוֹם וּבַלַּיִל

אַנְשֵׁי הַחַיִל
יוֹמָם וָלַיִל
נוֹסְעִים לְאֶרֶץ עוּץ
תּוֹתָח רוֹעֵם יוֹם-יוֹם
וְהֵם פּוֹגְשִׁים פִּתְאוֹם
גֶּזַע בִּלְתִּי יָדוּעַ
אֲשֶׁר עוֹרוֹ צָבוּעַ
מִיָּד יְפַצְפְּצוּ אוֹתוֹ לְרֶסֶק קָצוּץ

ג'וני ג'וֹ מִתְאַנֵּחַ; הַוִּיסְקִי הוּא חַם
וְגִ'ימִי גּוֹנֵחַ כִּי קַר פֹּה
ג'וֹרְגִ'י שׁוֹלֵב אֶת זְרוֹעוֹ בִּזְרוֹעָם
וְאוֹמֵר הַצָּבָא הוּא הָעִקָּר פֹּה

אַנְשֵׁי הַחַיִל יוֹמָם וָלַיִל...

ג'וֹנִי בַּקֶּבֶר, גִ'ימִי בַּבּוֹר
גַּם ג'וֹרְג' כְּבָר רָקוּב מִכַּף עַד לֶסֶת
אַךְ הַדָּם עוֹדֶנּוּ אָדֹם
עוֹד לִשְׁכַּת הַגִּיּוּס מְגַיֶּסֶת

אַנְשֵׁי הַחַיִל יוֹמָם וָלַיִל...
ג'וני היה שם וג'ימי גם הוא
וג'ורג'י סמל ובן חיל
אך לצבא לא אכפת כלל וכלל
הוא נוסע יומם וליל

אנשי החיל
יומם וליל
נוסעים לארץ עוץ
תותח רועם יום יום
והם פוגשים פתאום
גזע בלתי ידוע
אשר אורו צבוע
מיד יפצפצו אותו לרסק קצוץ

ג'וני מתאנח; הוויסקי הוא חם
וג'ימי גונח כי קר פה
ג'ורג'י שולב את זרועו בזרועם
ואומר הצבא הוא העיקר פה

אנשי החיל יומם וליל...

ג'וני בקבר ג'ימי בבור
גם ג'ורג' כבר רקוב מכף עד לסת
אך הדם עודנו אדום
עוד לשכת הגיוס מגייסת

אנשי החיל יומם וליל...
 פרטים נוספים


הנוסח של שלונסקי משנת 1970   העתקת מילות השיר

 ג'וֹנִי הָיָה שָׁם וְגִ'ימִי גַּם הוּא
וְג'וֹרְגִ' סַמָּל וּבֶן-חַיִל
אַךְ לַצָּבָא לֹא אִכְפַּת "הוּ אִיז הוּ"
הוּא צוֹעֵד לוֹ בַּיּוֹם וּבַלַּיִל

אַנְשֵׁי הַחַיִל
יוֹמָם וָלַיִל
חַיִּים עַל הַתּוֹתָח
וְאִם יוֹרֵד מַבּוּל
וְהֵם רוֹאִים מִמּוּל
גֶּזַע בִּלְתִּי יָדוּעַ
שֶׁעוֹר פַּרְצוּפוֹ צָבוּעַ
וַדַּאי יְפַצְפְּצוּ אוֹתוֹ לְבִּיפְסְטֵק טַרְטָר

גִ'ים חוֹלֵם עַל שְׂמִיכוֹת כִּי קָפָא
וְג'וֹנִי רַק עַל וִיסְקִי עִם קֶרַח
ג'וֹרְגִ'י מַזְכִּיר כִּי אַנְשֵׁי הַצָּבָא
הֵם תָּמִיד בְּשַׂר תּוֹתָחִים שֶׁבַּדֶּרֶךְ

אַנְשֵׁי הַחַיִל...

ג'וֹנִי בַּקֶּבֶר וְגִ'ימִי בַּבּוֹר
גַּם ג'וֹרְגִ'י כְּבָר נִרְקַב מִכַּף עַד לֶסֶת
רַק הַדָּם עוֹדֶנּוּ אָדֹם
וְשׁוּב לִשְׁכַּת הַגִּיּוּס מְגַיֶּסֶת

אַנְשֵׁי הַחַיִל...
ג'וני היה שם וג'ימי גם הוא
וג'ורג' סמל ובן חיל
אך לצבא לא אכפת "הו איז הו"
הוא צועד לו ביום ובליל

אנשי החיל
יומם וליל
חיים על התותח
ואם יורד מבול
והם רואים ממול
גזע בלתי ידוע
שעור פרצופו צבוע
ודאי יפצפצו אותו לביפסטק טרטר

ג'ים חולם על שיכות כי קפא
וג'וני רק על ויסקי עם קרח
ג'ורג'י מזכיר כי אנשי הצבא
הם תמיד בשר תותחים שבדרך

אנשי החיל...

ג'וני בקבר וג'ימי בבור
גם ג'ורג'י כבר נרקב מכף עד לסת
רק הדם עודנו אדום
ושוב לשכת הגיוס מגייסת

אנשי החיל...
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (גרמנית)   העתקת מילות השיר

 Kanonenlied

John war darunter und Jim war dabei
und George ist Sergeant geworden.
Doch die Armee, sie fragt keinen. wer er sei
und marchierte hinauf nach dem Norden

Soldaten wohnen auf den Kanonen
von Cap bis Couch Behar.
Wenn es mal regnete und es begegnete
Ihnen 'ne neue Rasse, 'ne braune oder blasse,
Dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar.

Johnny war der Whisky zu warm
und Jimmy hatte nie genug Decken.
Aber Georgie nam beide beim Arm und sagte
"Die Armee kann mich verrecken".

Soldaten wohnen...

John ist gestorben und Jimmy ist tot
und George ist vermisst und verdorben.
Aber Blut ist immer noch rot
für die Armee wird jetzt wieder geworben!

Soldaten wohnen...

על השיר

מתוך "אופרה בגרוש". הנוסח העברי הועלה לראשונה בתיאטרון האוהל (בכורה: 6.9.1933).

שלונסקי עיבד את תרגומו מחדש בשנות השישים. זהו הנוסח המובא ב"שירונט" שם הוא מיוחס בשוגג לדן אלמגור. תרגום דן אלמגור משנת 1976 נדפס בשירונו "הצ'ופצ'יק של הקומקום", עמ' 227.

ביצועים (בתרגום שלונסקי בנוסח המאוחר):

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 22.06.2023 03:38:33


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: