שיר תפילה

העתקת מילות השיר

אֵל רַחוּם וְחַנּוּן, שְׁמַע תְּפִלָּתֵנוּ אַל תִּטֹּשׁ יְשֻׁרוּן, אַל נָא תַּעַזְבֵנוּ כִּי רַבּוֹת חָטָאנוּ לָךְ, עֲשֵׂה לְמַעַן שְׁמֶךָ וְרַחֵם נָא, רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ. כָּל עָרֵינוּ פְּרוּצוֹת, הַפְּרָזוֹת חָדֵלוּ מַה נָּשַׁמּוּ הֶעָרִים, הַדְּרָכִים אָבֵלוּ הָיְתַָה לָנוּ כְּצִיָּה אֶרֶץ נַחֲלָתֶךָ וְרַחֵם נָא, רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ. נָא הַבִּיטָה מִמָּרוֹם! צָר מְעוֹלֵל בָּנוּ כַּאֲרִי מַשְׁחִית הַיּוֹם קָם וַיִּטְרֹף בָּנוּ נָא הוֹשַׁע הָאֱלֹהִים אֶת שְׁאֵרִית עַמֶּךָ וְרַחֵם נָא, רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ. אֵל רַחוּם וְחַנּוּן, שְׁמַע תְּפִלָּתֵנוּ אַל תִּטֹּשׁ יְשֻׁרוּן, אַל נָא תַּעַזְבֵנוּ כִּי אֶקְרָא מִן הַמֵּצָר: עֲשֵׂה לְמַעַן שְׁמֶךָ! וְרַחֵם נָא, רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ.אל רחום וחנון שמע תפילתנו אל תיטוש ישורון, אל נא תעזבנו כי רבות חטאנו לך עשה למען שמך ורחם נא רחם צאן מרעיתך. כל ערינו פרוצות הפרזות חדלו מה נשמו הערים הדרכים אבלו היתה לנו כציה ארץ נחלתך ורחם נא רחם צאן מרעיתך נא הביטה ממרום צר מעולל בנו כארי משחית היום קם ויטרוף בנו נא הושע האלהים את שארית עמך ורחם נא רחם צאן מרעיתך אל רחום וחנון...
מילים: נחום (בן חיים זלמן) ירושלמי
לחן: לא ידוע

אֵל רַחוּם וְחַנּוּן, שְׁמַע תְּפִלָּתֵנוּ
אַל תִּטֹּשׁ יְשֻׁרוּן, אַל נָא תַּעַזְבֵנוּ
כִּי רַבּוֹת חָטָאנוּ לָךְ, עֲשֵׂה לְמַעַן שְׁמֶךָ
וְרַחֵם נָא, רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ.

כָּל עָרֵינוּ פְּרוּצוֹת, הַפְּרָזוֹת חָדֵלוּ
מַה נָּשַׁמּוּ הֶעָרִים, הַדְּרָכִים אָבֵלוּ
הָיְתַָה לָנוּ כְּצִיָּה אֶרֶץ נַחֲלָתֶךָ
וְרַחֵם נָא, רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ.

נָא הַבִּיטָה מִמָּרוֹם! צָר מְעוֹלֵל בָּנוּ
כַּאֲרִי מַשְׁחִית הַיּוֹם קָם וַיִּטְרֹף בָּנוּ
נָא הוֹשַׁע הָאֱלֹהִים אֶת שְׁאֵרִית עַמֶּךָ
וְרַחֵם נָא, רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ.

אֵל רַחוּם וְחַנּוּן, שְׁמַע תְּפִלָּתֵנוּ
אַל תִּטֹּשׁ יְשֻׁרוּן, אַל נָא תַּעַזְבֵנוּ
כִּי אֶקְרָא מִן הַמֵּצָר: עֲשֵׂה לְמַעַן שְׁמֶךָ!
וְרַחֵם נָא, רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ.
אל רחום וחנון שמע תפילתנו
אל תיטוש ישורון, אל נא תעזבנו
כי רבות חטאנו לך עשה למען שמך
ורחם נא רחם צאן מרעיתך.

כל ערינו פרוצות הפרזות חדלו
מה נשמו הערים הדרכים אבלו
היתה לנו כציה ארץ נחלתך
ורחם נא רחם צאן מרעיתך
נא הביטה ממרום צר מעולל בנו
כארי משחית היום קם ויטרוף בנו
נא הושע האלהים את שארית עמך
ורחם נא רחם צאן מרעיתך

אל רחום וחנון...
 פרטים נוספים


גרסת המקור   העתקת מילות השיר

 אֵל רַחוּם וְחַנּוּן שְׁמַע תְּפִלָּתֵנוּ
אַל תִּטֹּשׁ יְשֻׁרוּן אַל נָא תַּעַזְבֵנוּ
אִם רַבּוֹת חָטָאנוּ לְךָ
עֲשֵׂה לְמַעַן שְׁמֶךָ
וְרַחֵם נָא רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ

נָא הַבִּיטָה מִמָּרוֹם
צַר מָה עוֹלֵל לָנוּ
כַּאֲרִי מַשְׁחִית אָיֹם
קָם וַיִּטְרֹף בְּנוֹ
נָא הוֹשַׁע הָאֱלוֹהִים שְׁאֵרִית עַמֶּךָ
וְרַחֵם נָא רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ

כָּל עָרֵינוּ פְּרוּצוֹת
הַפְּרָזוֹן חָדֵלוּ
מַה נָּשַׁמּוּ הַשָּׂדוֹת
הַדְּרָכִים אָבֵלוּ
הָיְתָה לָנוּ כְּצִיָּה
אֶרֶץ נָחֲלָתֶךָ
יָהּ רַחֵם נָא רַחֵם
צֹאן מַרְעִיתֶךָ

אֵל רַחוּם וְחַנּוּן
שְׁמַע תְּפִלָּתֵנוּ
אַל תִּטֹּשׁ יְשֻׁרוּן
אַל נָא תַּעַזְבֵנוּ
כִּי אֶקְרָא מִן הַמֵּצַר
עֲנֵה לְמַעַן שְׁמֶךָ
וְרַחֵם נָא רַחֵם
צֹאן מַרְעִיתֶךָ
אל רחום וחנון שמע תפילתנו
אל תיטוש ישורון אל נא תעזבנו
אם רבות חטאנו לך
עשה למען שמך
ורחם נא רחם צאן מרעיתך

נא הביטה ממרום
צר מה עולל לנו
כארי משחית איום
קם ויטרוף בנו
נא הושע האלוהים שארית עמך
ורחם נא רחם צאן מרעיתך

כל ערינו פרוצות
הפרזון חדלו
מה נשמו השדות
הדרכים אבלו
הייתה לנו כציה
ארץ נחלתך
יה רחם נא רחם
צאן מרעיתך

אל רחום וחנון
שמע תפילתנו
אל תיטוש ישורון
אל נא תעזבנו
כי אקרא מן המיצר
ענה למען שמך
ורחם נא רחם
צאן מרעיתך
 פרטים נוספים


מפי ברוך נוימן   העתקת מילות השיר

 אֵל רַחוּם וְחַנּוּן
שְׁמַע תְּפִלָּתֵנוּ
אַל תִּטֹּשׁ יְשֻׁרוּן
אַל נָא תַּעַזְבֵנוּ

אִם רַבּוֹת חָטָאנוּ לָךְ
עֲשֵׂה לְמַעַן שְׁמֶךָ
וְרַחֵם נָא רַחֵם
צֹאן מַרְעִיתֶךָ
וְרַחֵם נָא רַחֵם

אֵל רַחוּם וְחַנּוּן...

וְרַחֵם, נָא רַחֵם.
אל רחום וחנון
שמע תפילתנו
אל תיטוש ישורון
אל נא תעזבנו

אם רבות חטאנו לך
עשה למען שמך
ורחם נא רחם
צאן מרעיתך

אל חנון...

ורחם, נא רחם.
 פרטים נוספים


מפי תמר זימנבודה   העתקת מילות השיר

 אֵל רַחוּם וְחַנּוּן
[המשך הבית כמו בגרסה ראשית]

אֵל רַחוּם וְחַנּוּן שְׁמַע תְּפִלָּתֵנוּ
אַל תִּטֹּשׁ יְשֻׁרוּן אַל נָא תַּעַזְבֵנוּ
מָה נָשָׁבוּ הַשָּׂדוֹת הַפְּרָחִים קָמֵלוּ
וְרַחֵם נָא רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ

הָיְתָה לָנוּ כְּצִיָּה אֶרֶץ נַחֲלָתֶךָ
מָה נָשָׁבוּ הַשָּׂדוֹת הַפְּרָחִים קָמֵלוּ
הָיְתָה לָנוּ כְּצִיָּה אֶרֶץ נַחֲלָתֶךָ
וְרַחֵם נָא רַחֵם צֹאן מַרְעִיתֶךָ
אל רחום וחנון
[המשך הבית כמו בגרסה ראשית]

אל רחום וחנון שמע תפילתנו
אל תיטוש ישורון אל נא תעזבנו
מה נשבו השדות הפרחים קמלו
ורחם נא רחם צאן מרעיתך

הייתה לנו כציה ארץ נחלתך
מה נשבו השדות הפרחים קמלו
היתה לנו כציה ארץ נחלתך
ורחם יה רחם צאן מרעיתךהקלטת זמרדע
ביצוע:

 

שמואל לוי, רחלי לוי (קישיק כהן) 
שנת הקלטה: 2017

המבצעת למדה את השיר מפי סבתה, שולמית קישיק כהן שלמדתהו מפי אמהּ, שמחה ארזי כהן, ילידת ירושלים (1896).

הקלטות נוספות

על השיר

המקור אותר במחזה "דבורה הנביאה" שנדפס בשנת תרפ"ד (1924).

על-פי אתי ארזי, השיר זומר עוד בראשית המאה ה-20 (ראו פרטים נוספים בהערות גרסת המילים הראשית).

המילים בנוסח זהה לנוסח ששר ברוך נוימן נכללו גם בפנקסו הפרטי של זאב פרנק, תחת הכותרת "שיר תפילה".

תמר זימנבודה מספרת ששרה את השיר בקבלת שבת בכפר הנוער שפיה. גם חנה רוגובוי למדה את השיר בכפר הנוער שפיה.

האזינו לשיר אל רחום וחנון המבוסס על טקסט זה.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  

תווים מימין לשמאל

מקור: "דבורה הנביאה: חיזיון תנ"כי בשירה בארבע מערכות בצירוף תווי זמרה לשירים", המדפיס [ירושלים], תרפ"ד, עמוד 34
תווים  


תיווי: יואב בלינסקי

מילים  


עדכון אחרון: 12.10.2023 10:45:08


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: