שני מכתבים

אִמָּא: עַל נְיָר לָבָן וְצַח כַּשֶּׁלֶג בָּא מִכְתָּב מִן הַגּוֹלָה כּוֹתֶבֶת אֵם בְּדִמְעַת עַיִן: "לִבְנִי הַטּוֹב בִּירוּשָׁלַיִם, אָבִיך מֵת, אִמְּךָ חוֹלָה בּוֹא הַבַּיְתָה לַגּוֹלָה! בּוֹא הַבַּיְתָה לַגּוֹלָה! נְחַכֶּה לְךָ בְּלִי הֶרֶף מִן הַבֹּקֶר עַד הָעֶרֶב בּוֹא הַבַּיְתָה, בֵּן חָבִיב בּוֹא הַבַּיְתָה לָאָבִיב בּוֹא הַבַּיְתָה בּוֹא הַבַּיְתָה בּוֹא, בֵּן חָבִיב". בֵּן: עַל נְיָר פָּשׁוּט, אָפֹר כָּאֵפֶר הוֹלֵךְ מִכְתָּב אֶל הַגּוֹלָה כּוֹתֵב חָלוּץ, בְּדִמְעַת עַיִן שְׁנַת תַּרְפָּ"ד בִּירוּשָׁלַיִם: "סִלְחִי לִי, אִמִּי הַחוֹלָה לֹא אָשׁוּב עוֹד לַגּוֹלָה! לֹא אָשׁוּב עוֹד לַגּוֹלָה! אִם אָהֹב תֶּאֶהְבִינִי בּוֹאִי הֵנָּה וְחַבְּקִינִי לֹא אֶהְיֶה עוֹד נָע וָנָד! לֹא אָזוּז מִפֹּה לָעַד! לֹא אָזוּזָה לֹא אָזוּזָה לֹא!"אמא: על ניר לבן וצח כשלג בא מכתב מן הגולה כותבת אם בדמעת עיין: "לבני הטוב בירושלים, אביך מת, אמך חולה בוא הביתה לגולה! בוא הביתה לגולה! נחכה לך בלי הרף מן הבוקר עד הערב בוא הביתה, בן חביב בוא הביתה לאביב בוא הביתה בוא הביתה בוא, בן חביב". בן: על ניר פשוט, אפור כאפר הולך מכתב אל הגולה כותב חלוץ, בדמעת עיין שנת תרפ"ד בירושלים: "סלחי לי, אימי החולה לא אשוב עוד לגולה! לא אשוב עוד לגולה! אם אהוב תאהביני בואי הנה וחבקיני לא אהיה עוד נע ונד! לא אזוז מפה לעד! לא אזוזה לא אזוזה לא!"
מילים: אביגדור המאירי
לחן: יואל אנגל
כתיבה: תרפ"ד

אִמָּא:
עַל נְיָר לָבָן וְצַח כַּשֶּׁלֶג
בָּא מִכְתָּב מִן הַגּוֹלָה
כּוֹתֶבֶת אֵם בְּדִמְעַת עַיִן:
"לִבְנִי הַטּוֹב בִּירוּשָׁלַיִם,
אָבִיך מֵת, אִמְּךָ חוֹלָה
בּוֹא הַבַּיְתָה לַגּוֹלָה!
בּוֹא הַבַּיְתָה לַגּוֹלָה!
נְחַכֶּה לְךָ בְּלִי הֶרֶף
מִן הַבֹּקֶר עַד הָעֶרֶב
בּוֹא הַבַּיְתָה, בֵּן חָבִיב
בּוֹא הַבַּיְתָה לָאָבִיב
בּוֹא הַבַּיְתָה
בּוֹא הַבַּיְתָה
בּוֹא, בֵּן חָבִיב".

בֵּן:
עַל נְיָר פָּשׁוּט, אָפֹר כָּאֵפֶר
הוֹלֵךְ מִכְתָּב אֶל הַגּוֹלָה
כּוֹתֵב חָלוּץ, בְּדִמְעַת עַיִן
שְׁנַת תַּרְפָּ"ד בִּירוּשָׁלַיִם:
"סִלְחִי לִי, אִמִּי הַחוֹלָה
לֹא אָשׁוּב עוֹד לַגּוֹלָה!
לֹא אָשׁוּב עוֹד לַגּוֹלָה!
אִם אָהֹב תֶּאֶהְבִינִי
בּוֹאִי הֵנָּה וְחַבְּקִינִי
לֹא אֶהְיֶה עוֹד נָע וָנָד!
לֹא אָזוּז מִפֹּה לָעַד!
לֹא אָזוּזָה
לֹא אָזוּזָה
לֹא!"
אמא:
על ניר לבן וצח כשלג
בא מכתב מן הגולה
כותבת אם בדמעת עיין:
"לבני הטוב בירושלים,
אביך מת, אמך חולה
בוא הביתה לגולה!
בוא הביתה לגולה!
נחכה לך בלי הרף
מן הבוקר עד הערב
בוא הביתה, בן חביב
בוא הביתה לאביב
בוא הביתה
בוא הביתה
בוא, בן חביב".

בן:
על ניר פשוט, אפור כאפר
הולך מכתב אל הגולה
כותב חלוץ, בדמעת עיין
שנת תרפ"ד בירושלים:
"סלחי לי, אימי החולה
לא אשוב עוד לגולה!
לא אשוב עוד לגולה!
אם אהוב תאהביני
בואי הנה וחבקיני
לא אהיה עוד נע ונד!
לא אזוז מפה לעד!
לא אזוזה
לא אזוזה
לא!"
הנוסח המקורי  

 בית ראשון שורה 1:
עַל נְיָר עָדִין וְצַח כַּשַּׁחַר

בית שני שורה 6:
לֹא אָזוּז מִפֹּה לָעַד
בית ראשון שורה 1:
על נייר עדין וצח כשחר

בית שני שורה 6:
לא אזוז מפה לעד
 פרטים נוספים


מפנקסה של הדסה ברלינסקי  

 עַל נְיָר אָפֹר אָפֹר כָּאֵפֶר [במקום שורה מחוקה: עַל נְיָר לָבָן וְצַח כַּשֶּׁלֶג]
הוֹלֵךְ מִכְתָּב מֵהַגּוֹלָה
כּוֹתֶבֶת אֵם בְּדִמְעָתַיִם
לִבְנָהּ יָחִיד בִּירוּשָׁלַיִם
אָבִיךָ מֵת, אִמְּךָ חוֹלָה
בּוֹא הַבַּיְתָה אֶל הַגּוֹלָה
אֲחַכֶּה לְךָ בְּלִי הֶרֶף
מִן הַבֹּקֶר עַד הָעֶרֶב
בּוֹא הַבַּיְתָה, בּוֹא הַבַּיְתָה

עַל נְיָר לָבָן צַח כַּשֶּׁלֶג [במקום שורה מחוקה: עַל נְיָר אָפֹר אָפֹר כָּאֵפֶר]
הוֹלֵך מִכְתָּב אֶל הַגּוֹלָה
כּוֹתֵב הַבֵּן בְּדִמְעָתַיִם
שְׁנַת תַּרְפָּ"ח בִּירוּשָׁלַיִם
סִלְחִי, אִמָּא יְקָרָה
לֹא אָשׁוּב אֶל הַגּוֹלָה
אִם אָהֹב תֹּאהֲבִינִי
בּוֹאִי הֵנָּה וּתְחַבְּקִיִני
[שורה מחוקה: לֹא אָזוּז מִכָּאן לָעַד]
לֹא אֶהְיֶה עוֹד נָע וָנָד
לֹא אָשׁוּב מִכָּאן לָעַד

על נייר אפור אפור כאפר [במקום שורה מחוקה: על נייר לבן וצח כשלג]
הולך מכתב מהגולה
כותבת אם בדמעתיים
לבנה יחיד בירושלים
אביך מת, אמך חולה
בוא הביתה אל הגולה
אחכה לך בלי הרף
מן הבוקר עד הערב
בוא הביתה, בוא הביתה

על נייר לבן צח כשלג [במקום שורה מחוקה: על נייר אפור אפור כאפר]
הולך מכתב אל הגולה
כותב הבן בדמעתיים
שנת תרפ"ח בירושלים
סלחי, אמא יקרה
לא אשוב אל הגולה
אם אהוב תאהביני
בואי הנה ותחבקיני
[שורה מחוקה: לא אזוז מכאן לעד]
לא אהיה עוד נע ונד
לא אשוב מכאן לעד
 פרטים נוספים


הנוסח המקורי  

 על נייר עדין וצח כשחר
בא מכתב...

הקלטה היסטורית
ביצוע:

 

ריקה לוינסון-קפלן 
שנת הקלטה: 1930
מקור: תקליט מסחרי בחברת Kalliope

תודה לאבי תדמור על ההקלטההקלטה היסטורית
ביצוע:

 

רחל אטאס, יוסי בנאי 
שנת הקלטה: 15.5.1960
מקור: היה היו זמנים - מצעד פזמוני הישוב

ביצוע:

 

שרה פטשפט-דניאלי 
פסנתר: שמואל פרשקו
שנת הקלטה: 6.8.1951

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

קבוצת "שיבולים" עין כרמל 
גיטרה: נגה אשד
שנת הקלטה: 19.9.2014

הקלטה: אדי ברומברג 
מתוך הקלטה חיה של ערב שירה שנערך בירושלים ע"י חברי הקבוצה, לציון יום הולדתם ה-70.

הקלטה חלקית.


ביצוע:

 

איילת אמוץ 
פסנתר: אלה שפושניק
שנת הקלטה: 1.6.2008
מקור: ערב ליואל אנגל במדרשה למוזיקה במכללת לוינסקי

תודה לפרופ' אמנון וולמן ולספריית המדרשה למוזיקה על מסירת ההקלטה.


הקלטה היסטורית
ביצוע:

 

יוסף גולנד 

אנו מתנצלים על איכות ההקלטה.
אם ברשותכם הקלטה טובה יותר, נשמח לקבל.


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

יהושע זטלר 
שנת הקלטה: 7.1.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

בעת כתיבת השיר (תרצ"ד) היה המבצע בן 7.


על השיר

השיר נדפס בנפרד בהוצאת "אבוקה" בשנת 1929 ושוב בהוצאת "הניגון: חברה עולמית להתפתחות המוסיקה העברית", תל אביב, 1932.

במופע "היה היו זמנים" אמר אורי זוהר אחרי השיר כך: "לא אהיה עוד נע ונד? נָא לא אהיה עוד נע ונד! אסע לחו"ל עד שיצא עשן!"

קיראו על השיר בהרחבה ב"גלגולו של מכתב (ו): אביך מת, אמך חולה" בבלוג עונ"ש של דוד אסף. אליהו הכהן מציין שם את הנוסח "על נייר עדין..." כנוסח המקורי, וכך אכן השיר נדפס ב1932. ואולם ב1929 נדפס הנוסח "על נייר לבן, צח כשלג".

ביצועים נוספים לשיר:


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 20.02.2022 15:58:02


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: