על הרכב

העתקת מילות השיר

עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי זְקֵנִים עֲשֶׂרֶת, כָּל הַדֶּרֶךְ נָמוּ, נָמוּ, נָחֲרוּ בְּלִי הֶרֶף. עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי: בַּל זְקֵנִים אוֹבִיל אָמַרְתִּי – דִּיּוֹ, סוּסָתִי! דִּיּוֹ, סוּסָתִי! עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי זְקֵנוֹת עֲשֶׂרֶת, כָּל הַדֶּרֶךְ רָבוּ, רָבוּ, קִלְּלוּ בְּלִי הֶרֶף. עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי: בַּל זְקֵנוֹת אוֹבִיל אָמַרְתִּי – דִּיּוֹ, סוּסָתִי! דִּיּוֹ, סוּסָתִי! עַל הָרֶכֶב זוֹ הַפַּעַם בַּחוּרוֹת עֲשֶׂרֶת, כָּל הַדֶּרֶךְ שָׁרוּ, שָׁרוּ, צָחֲקוּ בְּלִי הֶרֶף. עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי: רַק בַּחוּרוֹת אוֹבִיל אָמַרְתִּי – דִּיּוֹ, סוּסָתִי! דִּיּוֹ, סוּסָתִי!על הרכב העמסתי זקנים עשרת, כל הדרך נמו, נמו, נחרו בלי הרף. על כן מאז אני נדרתי: בל זקנים אוביל אמרתי – דיו, סוסתי! דיו, סוסתי! על הרכב העמסתי זקנות עשרת, כל הדרך רבו, רבו, קיללו בלי הרף. על כן מאז אני נדרתי: בל זקנות אוביל אמרתי – דיו, סוסתי! דיו, סוסתי! על הרכב זו הפעם בחורות עשרת, כל הדרך שרו, שרו, צחקו בלי הרף. על כן מאז אני נדרתי: רק בחורות אוביל אמרתי – דיו, סוסתי! דיו, סוסתי!
מילים: עממי הולנדי
תרגום/נוסח עברי: לא ידוע
לחן: עממי הולנדי
הלחנה: מאה 17

עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי זְקֵנִים עֲשֶׂרֶת,
כָּל הַדֶּרֶךְ נָמוּ, נָמוּ, נָחֲרוּ בְּלִי הֶרֶף.
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי:
בַּל זְקֵנִים אוֹבִיל אָמַרְתִּי –
דִּיּוֹ, סוּסָתִי! דִּיּוֹ, סוּסָתִי!

עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי זְקֵנוֹת עֲשֶׂרֶת,
כָּל הַדֶּרֶךְ רָבוּ, רָבוּ, קִלְּלוּ בְּלִי הֶרֶף.
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי:
בַּל זְקֵנוֹת אוֹבִיל אָמַרְתִּי –
דִּיּוֹ, סוּסָתִי! דִּיּוֹ, סוּסָתִי!

עַל הָרֶכֶב זוֹ הַפַּעַם בַּחוּרוֹת עֲשֶׂרֶת,
כָּל הַדֶּרֶךְ שָׁרוּ, שָׁרוּ, צָחֲקוּ בְּלִי הֶרֶף.
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי:
רַק בַּחוּרוֹת אוֹבִיל אָמַרְתִּי –
דִּיּוֹ, סוּסָתִי! דִּיּוֹ, סוּסָתִי!
על הרכב העמסתי זקנים עשרת,
כל הדרך נמו, נמו, נחרו בלי הרף.
על כן מאז אני נדרתי:
בל זקנים אוביל אמרתי –
דיו, סוסתי! דיו, סוסתי!

על הרכב העמסתי זקנות עשרת,
כל הדרך רבו, רבו, קיללו בלי הרף.
על כן מאז אני נדרתי:
בל זקנות אוביל אמרתי –
דיו, סוסתי! דיו, סוסתי!

על הרכב זו הפעם בחורות עשרת,
כל הדרך שרו, שרו, צחקו בלי הרף.
על כן מאז אני נדרתי:
רק בחורות אוביל אמרתי –
דיו, סוסתי! דיו, סוסתי!
מפי קבוצת "שיבולים" עין-כרמל (ילידי 1944)   העתקת מילות השיר

 אֶת הָרֶכֶב כְּבָר אָסַרְתִּי
זְקֵנִים שָׂכָרוּ
כָּל הַדֶּרֶךְ יָשְׁבוּ שָׁתְקוּ, שָׁתְקוּ מִבְּלִי הֶרֶף
וּמֵאָז, מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי
זְקֵנִים לִבְלִי הוֹבִיל אָמַרְתִּי
הֵי, דִּיּוֹ סוּסָתִי!
הֵי, דִּיּוֹ סוּסָתִי!

אֶת הָרֶכֶב כְּבָר אָסַרְתִּי
זְקֵנוֹת שָׂכָרוּ
כָּל הַדֶּרֶךְ יָשְׁבוּ פִּטְפְּטוּ, פִּטְפְּטוּ בְּלִי הֶרֶף
וּמֵאָז, מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי
זְקֵנוֹת לִבְלִי הוֹבִיל אָמַרְתִּי
הֵי, דִּיּוֹ סוּסָתִי!
הֵי, דִּיּוֹ סוּסָתִי!

אֶת הָרֶכֶב כְּבָר אָסַרְתִּי
בַּחוּרִים שָׂכָרוּ
כָּל הַדֶּרֶךְ יָשְׁבוּ שָׁתוּ, שָׁתוּ מִבְּלִי הֶרֶף
מֵאָז, מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי
בַּחוּרִים לִבְלִי הוֹבִיל אָמַרְתִּי
הֵי דִּיּוֹ סוּסָתִי
(כאן הבנים צועקים: "בַּחוּרוֹת לִבְלִי הוֹבִיל אָמַרְתִּי!")

אֶת הָרֶכֶב כְּבָר אָסַרְתִּי
בַּחוּרוֹת שָׁכָרוּ
כָּל הַדֶּרֶךְ יָשְׁבוּ שָׁרוּ, שָׁרוּ מִבְּלִי הֶרֶף
מֵאָז, מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי
בַּחוּרוֹת לְהוֹבִיל אָמַרְתִּי...
(כאן הבנים צועקים: "בַּחוּרוֹת לִבְלִי הוֹבִיל אָמַרְתִּי")

את הרכב כבר אסרתי
זקנים שכרו
כל הדרך ישבו שתקו, שתקו מבלי הרף
ומאז, מאז אני נדרתי
זקנים לבלי הוביל אמרתי
הי, דיו סוסתי!
הי, דיו סוסתי!

את הרכב כבר אסרתי
זקנות שכרו
כל הדרך ישבו פטפטו, פטפטו בלי הרף
ומאז, מאז אני נדרתי
זקנות לבלי הוביל אמרתי
הי, דיו סוסתי!
הי, דיו סוסתי!

את הרכב כבר אסרתי
בחורים שכרו
כל הדרך ישבו שתו, שתו מבלי הרף
מאז, מאז אני נדרתי
בחורים לבלי הוביל אמרתי
הי דיו סוסתי
(כאן הבנים צועקים: "בחורות לבלי הוביל אמרתי!")

את הרכב כבר אסרתי
בחורות שכרו
כל הדרך ישבו שרו, שרו מבלי הרף
מאז, מאז אני נדרתי
בחורות להוביל אמרתי...
(כאן הבנים צועקים: "בחורות לבלי הוביל אמרתי")
מפנקסה של איה רופין   העתקת מילות השיר

 [על בסיס גרסת "שיבולים"]
בית א:
כָּל הַדֶּרֶךְ יָשְׁבוּ נָחֲרוּ
נָחֲרוּ בְּלִי הֶרֶף

בית ב:
כָּל הַדֶּרֶךְ יָשְׁבוּ שָׂחוּ
שָׂחוּ בְּלִי הֶרֶף

[דילוג על בית ג]
[על בסיס גרסת "שיבולים"]
בית א:
כל הדרך ישבו נחרו
נחרו בלי הרף

בית ב:
כל הדרך ישבו שחו
שחו בלי הרף

[דילוג על בית ג]
 פרטים נוספים


גרסת נוגה קופלביץ   העתקת מילות השיר

 בית אחרון:

עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי יְלָדִים עֲשֶׂרֶת,
כָּל הַדֶּרֶךְ שָׁרוּ, שָׁרוּ, צָחֲקוּ בְּלִי הֶרֶף.
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי:
רַק יְלָדִים אוֹבִיל אָמַרְתִּי –
דִּיּוֹ, סוּסָתִי! דִּיּוֹ, סוּסָתִי!"
על הרכב העמסתי ילדים עשרת,
כל הדרך שרו, שרו, צחקו בלי הרף.
על כן מאז אני נדרתי:
רק ילדים אוביל אמרתי –
דיו, סוסתי! דיו, סוסתי!"
 פרטים נוספים


גרסת ציונה קיפניס   העתקת מילות השיר

 עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי זְקֵנִים בְּלִי טַעַם,
כָּל הַדֶּרֶךְ, כָּל הַדֶּרֶךְ נָחֲרוּ בְּזַעַם.
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי אָמַרְתִּי:
זְקֵנִים לְבַל אוֹבִיל נָדַרְתִּי –
דִּיּוֹ, סוּסָתִי! דִּיּוֹ, סוּסָתִי!

עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי זְקֵנוֹת עֲשֶׂרֶת,
כָּל הַדֶּרֶךְ רָבוּ, רָבוּ, קִלְּלוּ בְּלִי הֶרֶף.
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי אָמַרְתִּי:
בַּל זְקֵנוֹת אוֹבִיל נָדַרְתִּי –
דִּיּוֹ, סוּסָתִי! דִּיּוֹ, סוּסָתִי!

אֶת הָרֶכֶב זוֹ הַפַּעַם בַּחוּרוֹת שָׂכָרוּ,
כָּל הַדֶּרֶךְ, כָּל הַדֶּרֶךְ הִשְׁתּוֹבְבוּ וְשָׁרוּ.
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי אָמַרְתִּי:
רַק בַּחוּרוֹת אוֹבִיל נָדַרְתִּי –
דִּיּוֹ, סוּסָתִי! דִּיּוֹ, סוּסָתִי!
על הרכב העמסתי זקנים בלי טעם,
כל הדרך, כל הדרך נחרו בזעם.
על כן מאז אני אמרתי:
זקנים לבל אוביל נדרתי –
דיו, סוסתי! דיו, סוסתי!

על הרכב העמסתי זקנות עשרת,
כל הדרך רבו, רבו, קיללו בלי הרף.
על כן מאז אני אמרתי:
בל זקנות אוביל נדרתי –
דיו, סוסתי! דיו, סוסתי!

את הרכב זו הפעם בחורות שכרו,
כל הדרך, כל הדרך השתובבו ושרו.
על כן מאז אני אמרתי:
רק בחורות אוביל נדרתי –
דיו, סוסתי! דיו, סוסתי!
גרסת ביצועה של דרורה חבקין   העתקת מילות השיר

 הבית האחרון -
עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי בַּחוּרוֹת עֲשֶׂרֶת
כָּל הַדֶּרֶךְ שָׁרוּ שָׁרוּ צָחֲקוּ בְּלִי הֶרֶף
[וההמשך כרגיל]
הבית האחרון -
על הרכב העמסתי בחורות עשרת
כל הדרך שרו שרו צחקו בלי הרף
[וההמשך כרגיל]
נוסח נתיבה בן יהודה   העתקת מילות השיר

 [משורה 3 ובהתאם בשאר הבתים]

עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נִשְׁבַּעְתִּי
בַּל זְקֵנִים הוֹבִיל הוֹסַפְתִּי!
וִיּוֹ סוּסָתִי! וִיּוֹ סוּסָתִי!

בית שלישי:
[במקום בַּחוּרוֹת]
צוֹפוֹת

[משורה 3 ובהתאם בשאר הבתים]

על כן מאז אני נשבעתי
בל זקנים הוביל הוספתי!
ויו סוסתי! ויו סוסתי!

בית שלישי:
[במקום בחורות]
צופות
 פרטים נוספים


מפי הילה שי   העתקת מילות השיר

 [בית שני:]
עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי זְקֵנוֹת הַפַּעַם
כָּל הַדֶּרֶךְ רָבוּ רָבוּ, קִלְּלוּ בְּזַעַם

[בית שלישי:]
אֶת הָרֶכֶב זוֹ הַפַּעַם בַּחוּרוֹת שָׂכָרוּ
כָּל הַדֶּרֶךְ הִשְׁתּוֹבֵבוּ, צָחֲקוּ וְשָׁרוּ
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי:
בַּחוּרוֹת הוֹבִיל מֵאָז בָּחַרְתִּי
דְּיוֹ סוּסָתִי...
[בית שני:]
על הרכב העמסתי זקנות הפעם
כל הדרך רבו רבו קללו בזעם

[בית שלישי:]
את הרכב זו הפעם בחורות שכרו
כל הדרך השתובבו, צחקו ושרו
על כן מאז אני נדרתי
בחורות הוביל מאז בחרתי
דיו סוסתי...
מפי לאה פלק ואיטה שיינצייט   העתקת מילות השיר

 עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי
בַּטְלָנִים עֲשֶׂרֶת
כָּל הַדֶּרֶךְ הִשְׁתַּעַשְׁעוּ
צָחֲקוּ בְּלִי הֶרֶף
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי
בַּל בַּטְלָנִים אוֹבִיל אָמַרְתִּי
דִּיּוֹ סוּסָתִי דִּיּוֹ סוּסָתִי

עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי
כַּרְסָנִים בְּלִי טַעַם
כָּל הַדֶּרֶךְ הִתְקוֹטְטוּ
הִתְנַפְּחוּ [?] בְּזַעַם
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי
בַּל כַּרְסָנִים אוֹבִיל אָמַרְתִּי
דִּיּוֹ סוּסָתִי דִיּוֹ סוּסָתִי

אֶת הָרֶכֶב זוֹ הַפַּעַם
שוֹבָבִים תָּפְסוּ
כָּל הַדֶּרֶךְ הִתְלוֹצְצוּ
אַף עָלַי לֹא חָסוּ
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי נָדַרְתִּי
בַּל שׁוֹבָבִים אוֹבִיל אָמַרְתִּי
דִּיּוֹ סוּסָתִי דִּיּוֹ סוּסָתִי

על הרכב העמסתי
בטלנים עשרת
כל הדרך השתעשעו
צחקו בלי הרף
על כן מאז אני נדרתי
בל בטלנים אוביל אמרתי
דיו סוסתי דיו סוסתי

על הרכב העמסתי
כרסנים בלי טעם
כל הדרך התקוטטו
התנפחו [?] בזעם
על כן מאז אני נדרתי
בל כרסנים אוביל אמרתי
דיו סוסתי דיו סוסתי

את הרכב זו הפעם
שובבים תפסו
כל הדרך התלוצצו
אף עליי לא חסו
על כן מאז אני נדרתי
בל שובבים אוביל אמרתי
דיו סוסתי דיו סוסתי
 פרטים נוספים


מפי מקהלת ילדי רמת גן   העתקת מילות השיר

 עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי זְקֵנוּת עֲשֶׂרֶת
כָּל הַדֶּרֶךְ קִשְׁקְשׁוּ הֵן
פִּטְפְּטוּ בְּלִי הֶרֶף
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי יוֹדֵעַ
עִם זְקֵנוֹת יוֹתֵר אֵינִי נוֹסֵעַ
הֵי דִּיּוֹ הֵי

עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי זְקֵנִים עֲשֶׂרֶת
כָּל הַדֶּרֶךְ רָבוּ רָבוּ
צָעֲקוּ בְּלִי הֶרֶף
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי יוֹדֵעַ
עִם זְקֵנִים יוֹתֵר אֵינִי נוֹסֵעַ
הֵי דִּיּוֹ הֵי

עַל הָרֶכֶב הֶעֱמַסְתִּי יְלָדִים עֲשֶׂרֶת
כָּל הַדֶּרֶךְ שָׁרוּ שָׁרוּ
צָחֲקוּ בְּלִי הֶרֶף
עַל כֵּן מֵאָז אֲנִי יוֹדֵעַ
רַק עִם יְלָדִים אֲנִי נוֹסֵעַ
הֵי דִּיּוֹ הֵי
על הרכב העמסתי זקנות עשרת
כל הדרך קישקשו הן
פטפטו בלי הרף
על כן מאז אני יודע
עם זקנות יותר איני נוסע
הי דיו הי

על הרכב העמסתי זקנים עשרת
כל הדרך רבו רבו
צעקו בלי הרף
על כן מאז אני יודע
עם זקנים יותר איני נוסע
הי דיו הי

על הרכב העמסתי ילדים עשרת
כל הדרך שרו שרו
צחקו בלי הרף
על כן מאז אני יודע
רק עם ילדים אני נוסע
הי דיו הי
מילים בשפת המקור (הולנדית)   העתקת מילות השיר

 'k Heb m'n wagen volgeladen,
vol met oude wijven.
Toen we op de markt kwamen
begonnen zij te kijven
Nu neem ik van mijn levensdagen
geen oude wijven op m'n wagen.

Hop paardje hop.
Hop paardje hop.

'k Heb m'n wagen volgeladen,
vol met oude mannen.
Toen we op de markt kwamen
Begonnen ze saam te spannen
Nu neem ik van mijn levensdagen
geen oude mannen op m'n wagen.

Hop paardje hop.
Hop paardje hop.

'k Heb m'n wagen volgeladen,
vol met jonge meisjes.
Toen we op de markt kwamen
zongen zij als sijsjes
Nu neem ik van mijn levensdagen
alleen nog jonge meisjes op m'n wagen.

Hop paardje hop.
Hop paardje hop.


 פרטים נוספים


גרסה גרמנית   העתקת מילות השיר

 Hab mein Wage voll'geladen
voll mit alten Weibsen
Als wir in die Stadt neinkamen hubn sie anzu keifen
Drum lad ich all mein Lebetage
nie alte Weibsen auf mein Wage
Hue! Schimmel, hue!

Hab mein Wage voll gelade
voll mit Maenner alten
Als wir in die Stadt neinkamen
murrten sie und schalten
Drum lad ich all mein Lebetage
nie alte Maenner auf mein Wage
Hue! Schimmel, hue!

Hab mein Wage voll gelade
voll mit jungen Maedchen
Als wir in die Stadt neinkamen
sangen sie durchs Staedtchen.
Drum lad ich all mein Legetage
nur junge Maedchen auf mein Wage.
Hue, Schimmel, Hue


 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

קבוצת "שיבולים" עין כרמל 
גיטרה: נגה אשד
שנת הקלטה: 19.9.2014
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

הקלטה: אדי ברומברג 
מתוך הקלטה חיה של ערב שירה שנערך בירושלים ע"י חברי הקבוצה, לציון יום הולדתם ה-70.
 
 

הקלטות נוספות

על השיר

תרגום עברי של שיר ממקור הולנדי (ראו ביצוע לדוגמה) שמוכר גם בגרמנית, גם כשיר מקהלה (ראו ביצוע לדוגמה). לפי "מכבי לידרבוך" המקור הולנדי מהמאה ה-17. וכך מעיד גם יואל שר: 

למורה אסתר חנני (שלימדה את נוגה קופלביץ) קדם בבית הספר העממי בית-הכרם בירושלים המורה לזמרה מקס למפל. למדתי אצלו את השיר הזה באמצע שנות ה-40, ונדמה לי שהוא הציג לנו אותו כשיר עם הולנדי.

ביצוע נוסף: מקהלת ילדי רמת גן.

האזינו לצדוק סביר בתרגום מאוחר יותר לשיר (1959) מאת גלעד בן ש"ך: העגלון העליז.

עוד בלחן זהה (במקרה או שלא במקרה) לשורה הראשונה של הלחן: "אמרה אמא לדבורה".

פול דסאו חיבר "וריאציות מבדחות" (Lustige Variationen) על הלחן לקלרינט, בסון ופסנתר.

 

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  

מקור: "אוטוביוגרפיה בשיר וזמר", כתר, 1990, עמוד 110תיווי: יואב בלינסקי
תגיות
עדכון אחרון: 13.04.2024 15:42:08


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: