פנורמה מעין חרוד משנת היווסדה

העתקת מילות השיר

בְּלֵב לֶבְקוֹבִיץ' עָלָה פֹּה לִיצֹר קְבוּצָה גְּדוֹלָה וּבְכֵן נָשִׁיר עַל הַקְּבוּצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא (לַמְצַדְרִיצָה) מֵאִתָּנוּ מִי לֹא יַסְכִּים קֹדֶם כָּל כָּבוֹד לַטְּרַסְקִים כִּי שֵׁם טוֹב לָהֶם יָצָא לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא כִּי שׁוֹתִים תָּמִיד הֵם רַק "סָמוֹגוֹן" כְּלוֹמַר אַרַק (סָמָגוֹן) "פּוֹ מוּז'וּצְקִי" בעז קונצא (מוּזִ'יצְקִי או: מוּז'וֹצְקִי?) לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא צְבִי נָדָב רֹאשׁ וַעַד הַפּוֹעֵל וְגַם גִּבּוֹר בְּיִשְׂרָאֵל תְּנוּ כָּבוֹד לַמּוֹעֵצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא מֹשֶׁה שַׁפִּירָא גְּזְבַּר הַגְּדוּד מִתְנַפֵּחַ תָּמִיד כְּמוֹ דּוּד מָלֵא אֵשׁ כְּמוֹ פְּצָצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא מֹשֶׁה שְׁוַיְגֵר הַסְּפָּקָה אי וַלְיָאִיט דוּרָאקָא (נְיֵהי) וְגַם צִיר לַמּוֹעֵצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא שְׁוַיְגֵר יִצְחָק - רַק כסמט אַ מְלַמֵד בְּלַיְבְּט אַ מְלַמֵד אֵין תַּחְבּוּלָה וְאֵין עֵצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא וגמן מסטיר נא וסיע רוקי נַגָּר, כְּלֵי זְמֵר, בּוּקִי סְרוּקִי וּבַטְּרַסְק הוּא רֹאשׁ קְבוּצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא קמנצקי אַ פָּשׁוּט אִיד יוֹשֵׁב לוֹ בַּ"מֶּרְכָּזִית" כּוֹתֵב לְ"מְחַיֵּינוּ"בעז קונצא לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא דורן זֶה רוֹפֵא שִׁנַּיםִ יֵשׁ לוֹ שִׁיר יְפֵה "רַגְלַיִם" הֵכִין נֶשֶׁף וְלֹא יָצָא לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא פֹּה נִשְׁאַר אַ בָּחוּר רידר ווי א שיפל אן די רידער בלה מִן הַגְּדוּד יָצָא לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא אַלּוֹנִי, בומזה ומוסטון הֵמָּה קַנְקֵרִים בְּלִי "נוּן" לֹא, זֶה רַק בַּהֲלָצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא בַּמִּטְבָּח, תּוֹדָה לָאֵל חֲמִיצָה רַק לבצל רַק בָּצָל וַחֲמִיצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא עַל צְעִירוֹת נָשִׁיר לְחוּד אַח, שְׁאֵלַת נָשִׁים בַּגְּדוּד מִי פִּתְרוֹן לָהּ כְּבָר יִמְצָא לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא סטפקה זוֹ גְּדוֹלָה כַּזֶּרֶת אַךְ רוֹקֶדֶת וּמְזַמֶּרֶת אֵשֶׁת חַיִל אַךְ גּוּצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא אַךְ לֹא "פרומך" הִיא גַּם שַׂרְ'קָה הִיא רוֹקֶדֶת "אוטשן ז'רקו" גִּילָה, רִנָּה וְדִיצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא שׁוּלַמִּית זוֹ הִיא מִין פְּרַקְמַטְיָה פיעווי סורט אָרִיסְטוֹקְרַטְיָה חֵן וּגְרַצְיָה "בעז קונצא" לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא מִרְיָם מִקְּרִים "ניבע, נימע" אַךְ "סיבע" הִיא "נא אומע" הִיא אַ חוּתְ'ן חֲפֵצָה לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא נו און דְּבוֹרָה אין אודזער מחנה סְתָם א גדודניצע א יאכנע האקט אין טשאיניק בעז קונצא לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא לְיוּלְיָה כָּץ אַךְ "אָח וְאָח" מַמָּשׁ שֶׁמֶן זַיִת זַךְ מַצַּב רוּחַ בעז קונצא לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָאבלב לבקוביץ עלה פה ליצור קבוצה גדולה ובכן נשיר על הקבוצה למצדריצם-צא-צא מאיתנו מי לא יסכים קודם כל כבוד לטרסקים כי שם טוב להם יצא למצדריצם-צא-צא כי שותים תמיד הם רק "סמוגון" כלומר ארק "פו מוז'וצקי" בעז קונצא למצדריצם-צא-צא צבי נדב ראש ועד הפועל וגם גיבור בישראל תנו כבוד למועצה למצדריצם-צא-צא משה שפירא גזבר הגדוד מתנפח תמיד כמו דוד מלא אש כמו פצצה למצדריצם-צא-צא משה שוויגר הספקה אי וליאיט דוראקא וגם ציר למועצה למצדריצם-צא-צא שוויגר יצחק - רק כסמט א מלמד בלייבט א מלמד אין תחבולה ואין עיצה למצדריצם-צא-צא וגמן מסטיר נא וסיע רוקי נגר, כלי זמר, בוקי סרוקי ובטרסק הוא ראש קבוצה למצדריצם-צא-צא קמנצקי א פשוט איד יושב לו ב"מרכזית" כותב ל"מחיינו"בעז קונצא למצדריצם-צא-צא דורן זה רופא שיניים יש לו שיר יפה "רגליים" הכין נשף ולא יצא למצדריצם-צא-צא פה נשאר א בחור רידר ווי א שיפל אן די רידער בלה מן הגדוד יצא למצדריצם-צא-צא אלוני, בומזה ומוסטון המה קנקרים בלי "נון" לא, זה רק בהלצה למצדריצם-צא-צא במטבח, תודה לאל חמיצה רק לבצל רק בצל וחמיצה למצדריצם-צא-צא על צעירות נשיר לחוד אח, שאלת נשים בגדוד מי פתרון לה כבר ימצא למצדריצם-צא-צא סטפקה זו גדולה כזרת אך רוקדת ומזמרת אשת חיל אך גוצה למצדריצם-צא-צא אך לא "פרומך" היא גם שר'קה היא רוקדת "אוטשן ז'רקו" גילה, רינה ודיצה למצדריצם-צא-צא שולמית זו היא מין פרקמטיה פיעווי סורט אריסטוקרטיה חן וגרציה "בעז קונצא" למצדריצם-צא-צא מרים מקרים "ניבע, נימע" אך "סיבע" היא "נא אומע" היא א חות'ן חפצה למצדריצם-צא-צא נו און דבורה אין אודזער מחנה סתם א גדודניצע א יאכנע האקט אין טשאיניק בעז קונצא למצדריצם-צא-צא ליוליה כץ אך "אח ואח" ממש שמן זית זך מצב רוח בעז קונצא למצדריצם-צא-צא
מילים: אברהם שלונסקי
לחן: לא ידוע
כתיבה: 1922

בְּלֵב לֶבְקוֹבִיץ' עָלָה
פֹּה לִיצֹר קְבוּצָה גְּדוֹלָה
וּבְכֵן נָשִׁיר עַל הַקְּבוּצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא (לַמְצַדְרִיצָה)

מֵאִתָּנוּ מִי לֹא יַסְכִּים
קֹדֶם כָּל כָּבוֹד לַטְּרַסְקִים
כִּי שֵׁם טוֹב לָהֶם יָצָא
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

כִּי שׁוֹתִים תָּמִיד הֵם רַק
"סָמוֹגוֹן" כְּלוֹמַר אַרַק (סָמָגוֹן)
"פּוֹ מוּז'וּצְקִי" בעז קונצא (מוּזִ'יצְקִי או: מוּז'וֹצְקִי?)
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

צְבִי נָדָב רֹאשׁ וַעַד הַפּוֹעֵל
וְגַם גִּבּוֹר בְּיִשְׂרָאֵל
תְּנוּ כָּבוֹד לַמּוֹעֵצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

מֹשֶׁה שַׁפִּירָא גְּזְבַּר הַגְּדוּד
מִתְנַפֵּחַ תָּמִיד כְּמוֹ דּוּד
מָלֵא אֵשׁ כְּמוֹ פְּצָצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

מֹשֶׁה שְׁוַיְגֵר הַסְּפָּקָה
אי וַלְיָאִיט דוּרָאקָא (נְיֵהי)
וְגַם צִיר לַמּוֹעֵצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

שְׁוַיְגֵר יִצְחָק - רַק כסמט
אַ מְלַמֵד בְּלַיְבְּט אַ מְלַמֵד
אֵין תַּחְבּוּלָה וְאֵין עֵצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

וגמן מסטיר נא וסיע רוקי
נַגָּר, כְּלֵי זְמֵר, בּוּקִי סְרוּקִי
וּבַטְּרַסְק הוּא רֹאשׁ קְבוּצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

קמנצקי אַ פָּשׁוּט אִיד
יוֹשֵׁב לוֹ בַּ"מֶּרְכָּזִית"
כּוֹתֵב לְ"מְחַיֵּינוּ"בעז קונצא
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

דורן זֶה רוֹפֵא שִׁנַּיםִ
יֵשׁ לוֹ שִׁיר יְפֵה "רַגְלַיִם"
הֵכִין נֶשֶׁף וְלֹא יָצָא
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

פֹּה נִשְׁאַר אַ בָּחוּר רידר
ווי א שיפל אן די רידער
בלה מִן הַגְּדוּד יָצָא
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

אַלּוֹנִי, בומזה ומוסטון
הֵמָּה קַנְקֵרִים בְּלִי "נוּן"
לֹא, זֶה רַק בַּהֲלָצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

בַּמִּטְבָּח, תּוֹדָה לָאֵל
חֲמִיצָה רַק לבצל
רַק בָּצָל וַחֲמִיצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

עַל צְעִירוֹת נָשִׁיר לְחוּד
אַח, שְׁאֵלַת נָשִׁים בַּגְּדוּד
מִי פִּתְרוֹן לָהּ כְּבָר יִמְצָא
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

סטפקה זוֹ גְּדוֹלָה כַּזֶּרֶת
אַךְ רוֹקֶדֶת וּמְזַמֶּרֶת
אֵשֶׁת חַיִל אַךְ גּוּצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

אַךְ לֹא "פרומך" הִיא גַּם שַׂרְ'קָה
הִיא רוֹקֶדֶת "אוטשן ז'רקו"
גִּילָה, רִנָּה וְדִיצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

שׁוּלַמִּית זוֹ הִיא מִין פְּרַקְמַטְיָה
פיעווי סורט אָרִיסְטוֹקְרַטְיָה
חֵן וּגְרַצְיָה "בעז קונצא"
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

מִרְיָם מִקְּרִים "ניבע, נימע"
אַךְ "סיבע" הִיא "נא אומע"
הִיא אַ חוּתְ'ן חֲפֵצָה
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

נו און דְּבוֹרָה אין אודזער מחנה
סְתָם א גדודניצע א יאכנע
האקט אין טשאיניק בעז קונצא
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא

לְיוּלְיָה כָּץ אַךְ "אָח וְאָח"
מַמָּשׁ שֶׁמֶן זַיִת זַךְ
מַצַּב רוּחַ בעז קונצא
לַמְצַדְרִיצָם-צָא-צָא
בלב לבקוביץ עלה
פה ליצור קבוצה גדולה
ובכן נשיר על הקבוצה
למצדריצם-צא-צא

מאיתנו מי לא יסכים
קודם כל כבוד לטרסקים
כי שם טוב להם יצא
למצדריצם-צא-צא

כי שותים תמיד הם רק
"סמוגון" כלומר ארק
"פו מוז'וצקי" בעז קונצא
למצדריצם-צא-צא

צבי נדב ראש ועד הפועל
וגם גיבור בישראל
תנו כבוד למועצה
למצדריצם-צא-צא

משה שפירא גזבר הגדוד
מתנפח תמיד כמו דוד
מלא אש כמו פצצה
למצדריצם-צא-צא

משה שוויגר הספקה
אי וליאיט דוראקא
וגם ציר למועצה
למצדריצם-צא-צא

שוויגר יצחק - רק כסמט
א מלמד בלייבט א מלמד
אין תחבולה ואין עיצה
למצדריצם-צא-צא

וגמן מסטיר נא וסיע רוקי
נגר, כלי זמר, בוקי סרוקי
ובטרסק הוא ראש קבוצה
למצדריצם-צא-צא

קמנצקי א פשוט איד
יושב לו ב"מרכזית"
כותב ל"מחיינו"בעז קונצא
למצדריצם-צא-צא

דורן זה רופא שיניים
יש לו שיר יפה "רגליים"
הכין נשף ולא יצא
למצדריצם-צא-צא

פה נשאר א בחור רידר
ווי א שיפל אן די רידער
בלה מן הגדוד יצא
למצדריצם-צא-צא

אלוני, בומזה ומוסטון
המה קנקרים בלי "נון"
לא, זה רק בהלצה
למצדריצם-צא-צא

במטבח, תודה לאל
חמיצה רק לבצל
רק בצל וחמיצה
למצדריצם-צא-צא

על צעירות נשיר לחוד
אח, שאלת נשים בגדוד
מי פתרון לה כבר ימצא
למצדריצם-צא-צא

סטפקה זו גדולה כזרת
אך רוקדת ומזמרת
אשת חיל אך גוצה
למצדריצם-צא-צא

אך לא "פרומך" היא גם שר'קה
היא רוקדת "אוטשן ז'רקו"
גילה, רינה ודיצה
למצדריצם-צא-צא

שולמית זו היא מין פרקמטיה
פיעווי סורט אריסטוקרטיה
חן וגרציה "בעז קונצא"
למצדריצם-צא-צא

מרים מקרים "ניבע, נימע"
אך "סיבע" היא "נא אומע"
היא א חות'ן חפצה
למצדריצם-צא-צא

נו און דבורה אין אודזער מחנה
סתם א גדודניצע א יאכנע
האקט אין טשאיניק בעז קונצא
למצדריצם-צא-צא

ליוליה כץ אך "אח ואח"
ממש שמן זית זך
מצב רוח בעז קונצא
למצדריצם-צא-צא
 פרטים נוספים

על השיר

מתוך דבריה של חגית הלפרין, "מעגבניה ועד סימפוניה: השירה הקלה של אברהם שלונסקי" (הוצאת פועלים, 1997), עמ' 35:

השיר חובר בין ינואר לאפריל 1922. חרוזים אלו הם תעודה מיוחדת במינה, שהייתה גנוזה במשך שנים במגרתו של המשורר ... ה"פנורמה" הוא "שיר לעת מצוא", שנכתב כנראה לרגל אחת החגיגות שנערכו ב"גדוד העבודה" בראשית ימי עין חרוד. לחרוזים אלו נודעת חשיבות רבה, לא רק בחקר שירתו של שלונסקי, אלא גם לחקר התפתחותה של הספרות העברית החדשה, בשל היותם כתובים ברובם הגדול בהברה הספרדית [באותן שנים שלונסקי עדיין כתב את שירתו הקאנונית בהברה אשכנזית]. הפזמון בנוי על פי מודל הצ'אסטושקה הרוסית. ב"פנורמה" מופיעים האנשים בשמותיהם האמיתיים ללא כסות.

השיר מושר באותו לחן של "מירושלים עד מתולה" ולפי אותו עיקרון. אפשר ש"מירושלים עד מתולה" הוא פרודיה על השיר הזה. בקול ישראל שודרה הקלטה של אברהם אלדמע (אביו של גיל אלדמע) שר את השיר הנוכחי בלחן זה. שי מנדלוביץ' מוסר כי ביצועו שודר בתוכנית "ימי הטראסק בתל-אביב הקטנה" בסדרת התכניות "ימים טובים". התכנית שודרה לראשונה ב-12 במארס 1976 ואני הקלטתי אותה בשידור חוזר ב-17 באוגוסט.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 26.06.2023 15:49:48


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: