במעיין

העתקת מילות השיר

בַּמַּעְיָן עֵינִי צוֹפָה עִם עֲלוֹת שֶׁמֶשׁ; אוּלַי יִדְלֶה הַדְּלִי לִי אֹשֶׁר רַב מֵאֶמֶשׁ מַלֵּא הַדְּלִי לִי, גַּם לִי, גַּם לִי מַלֵּא! רַוֵּנִי אֹשֶׁר עַד בְּלִי דַי, רַוֵּה! לָעֵדֶר – מַיִם הָבָה לִי! תָּמָר גַּלְמוּדָה אֲנִי בִּשְׂדוֹת כְּנַעַן הוֹמֶה הַלֵּב אַךְ לוֹ רַק רוּחַ תֵּימָן תַּעַן מַלֵּא הַדְּלִי...במעין עיני צופה עם עלות שמש; אולי ידלה הדלי לי אושר רב מאמש מלא הדלי לי, גם לי, גם לי מלא! רוני אושר עד בלי די, רוה! לעדר – מים הבה לי! תמר גלמודה אני בשדות כנען הומה הלב אך לו רק רוח תען
מילים: אלכסנדר פן
לחן: נחום נרדי, עממי בדואי

בַּמַּעְיָן עֵינִי צוֹפָה עִם עֲלוֹת שֶׁמֶשׁ;
אוּלַי יִדְלֶה הַדְּלִי לִי אֹשֶׁר רַב מֵאֶמֶשׁ

מַלֵּא הַדְּלִי לִי,
גַּם לִי, גַּם לִי
מַלֵּא!
רַוֵּנִי אֹשֶׁר עַד בְּלִי דַי,
רַוֵּה!
לָעֵדֶר – מַיִם
הָבָה לִי!

תָּמָר גַּלְמוּדָה אֲנִי בִּשְׂדוֹת כְּנַעַן
הוֹמֶה הַלֵּב אַךְ לוֹ רַק רוּחַ תֵּימָן תַּעַן

מַלֵּא הַדְּלִי...
במעין עיני צופה עם עלות שמש;
אולי ידלה הדלי לי אושר רב מאמש

מלא הדלי לי,
גם לי, גם לי
מלא!
רוני אושר עד בלי די,
רוה!
לעדר – מים
הבה לי!

תמר גלמודה אני בשדות כנען
הומה הלב אך לו רק רוח תען
גרסת נאוה נחמן   העתקת מילות השיר

 לַמַּעְיָן עֵינִי צוֹפָה עִם עֲלוֹת שֶׁמֶשׁ;
אוּלַי יִרְוֶה הַדְּלִי לִי אֹשֶׁר רַב מֵאֶמֶשׁ

אוּלַי הַדְּלִי לִי
גַּם לִי גַּם לִי
מַלֵּא!
רַוֵּנִי אֹשֶׁר עַד בְּלִי דַּי,
רַוֵּה!
לְעֵדֶר – מַיִם
אַהֲבָה – לִי
הָבֵא!
למעין עיני צופה עים עלות שמש;
אולי ירווה הדלי לי אושר רב מאמש

אולי הדלי לי
גם לי גם לי
מלא!
רוני אושר עד בלי די,
רוה!
לעדר – מים
אהבה – לי
הבא!
גרסת חנה רוזן   העתקת מילות השיר

 לַמַּעְיָן עֵינִי צוֹפִיָּה עִם עֲלוֹת שֶׁמֶשׁ;
אוּלַי יִדְלֶה הַדְּלִי לִי אֹשֶׁר יוֹתֵר מֵאֶמֶשׁ

מַלֵּא הַדְּלִי לִי
גַּם לִי גַּם לִי
רַוֵּה!
לָעֵדֶר מַיִם
אֶשְׁאָבָה לִי.

כַּמָּה גַּלְמוּדָה אֲנִי בִּשְׂדוֹת כְּנַעַן
הוֹמֶה הַלֵּב אַךְ לוֹ רַק רוּחַ תֵּימָן תַּעַן

מַלֵּא הַדְּלִי...
למעין עיני צופיה עם עלות שמש;
אולי ידלה הדלי לי אושר יותר מאמש

מלא הדלי לי
גם לי גם לי
רווה!
לעדר מים
אשאבה לי

כמה גלמודה אני בשדות כנען
הומה הלב אך לו רק רוח תימן תען

מלא הדלי...
מתוך שירון של "השומר הצעיר", 1930   העתקת מילות השיר

 לַמַּעְיָן עֵינִי צוֹפָה עִם עֲלוֹת הַשֶּׁמֶשׁ;
אוּלַי יִדְלֶה הַדְּלִי לִי אֹשֶׁר רַב מֵאֶמֶשׁ

מַלֵּא הַדְּלִי לִי,
גַּם לִי, גַּם לִי
מַלֵּא!
רַוֵּנִי אֹשֶׁר עַד בְּלִי דַּי,
רַוֵּה!
לָעֵדֶר – מַיִם
הָבָה לִי!
למעיין עיני צופה עם עלות השמש;
אולי ידלה הדלי לי אושר רב מאמש

מלא הדלי לי,
גם לי, גם לי
מלא!
רווני אושר עד בלי די,
רווה!
לעדר – מים
הבה לי!

מתוך כתבי אלכסנדר פן   העתקת מילות השיר

 בַּמַּעְיָן עֵינִי צוֹפָה עִם עֲלוֹת שֶׁמֶשׁ;
אוּלַי יִדְלֶה הַדְּלִי לִי אֹשֶׁר רַב מֵאֶמֶשׁ

מַלֵּא הַדְּלִי לִי
עַד בְּלִי – עַד בְּלִי;
מַלֵּא!
רַוֵּנִי אֹשֶׁר גַּם לִי גַּם לִי
רַוֵּה!
לָעֵדֶר - מַיִם
אַהֲבָה - לִי!

תָּמָר גַּלְמוּדָה אֲנִי בִּשְׂדוֹת כְּנַעַן
קוֹרֵא הַלֵּב, אַךְ לִי רַק רוּחַ-תֵּימָן תַּעַן

מָלֵא – – –
במעין עיני צופה עים עלות שמש;
אולי ידלה הדלי לי אושר רב מאמש

מלא הדלי לי
עד בלי – עד בלי;
מלא!
רווני אושר גם לי גם לי
רווה!
לעדר - מים
אהבה - לי!

תמר גלמודה אני בשדות כנען
קורא הלב, אך לי רק רוח-תימן תען

מלא – – –
מפנקסו של גרשון גורביץ   העתקת מילות השיר

 עֵינִי צוֹפָה לַמַּעֲיָן...
עיני צופה למעיין...
 פרטים נוספים


מפי יפה ויינשטיין   העתקת מילות השיר

 לַמַּעֲיָן עֵינִי צוֹפָה
עִם עֲלוֹת שֶׁמֶשׁ
אוּלַי יִדְלֶה יִדְלֶה הַדְּלִי
עוֹד יוֹתֵר מֵאֶמֶשׁ

למעיין עיני צופה
עם עלות שמש
אולי ידלה ידלה הדלי
עוד יותר מאמש
 פרטים נוספים


מפנקסו של מנדל מנצר ומפי מקהלת השומר הצעיר בונצואלה   העתקת מילות השיר

 [בית ראשון ופזמון - כנוסח שירון השומר הצעיר (1930)]

[בית שני - כנוסח כתבי אלכסנדר פן]

[בית שלישי]
הָלַךְ דּוֹדִי נֶעֶלְמָה רַגְְלוֹ בַּיַּעַר
הִצִּית שְׂרֵפָה הֵטִיל בַּנֶּפֶשׁ רוּחַ סַעַר [בביצוע: רוּחַ וָסַעַר]
[בית ראשון ופזמון - כנוסח שירון השומר הצעיר (1930)]

[בית שני - כנוסח כתבי אלכסנדר פן]

[בית שלישי]
הלך דודי נעלמה רגלו ביער
הצית שרפה הטיל בנפש רוח סער [בביצוע: רוח וסער]

 פרטים נוספים


נוסח נוסף מפנקסו של מנדל מנצר   העתקת מילות השיר

 יָצָאתִי לַבְּאֵר, בְּאֵר, בַּעֲלוֹת הַשֶּׁמֶשׁ
אוּלַי יִדְלֶה הַדְּלִי לִי לִי יוֹתֵר מֵאֶמֶשׁ
רַוֵּנִי נַחַת אֹשֶׁר הַדְּלִי רַוֵּנִי נַחַת גַּם לִי גַּם לִי
אִם גַּם גַּלְמוּד אֲנִי גַּלְמוּד בִּשְׂדוֹת [הַ]כְּנַעַן
אִם גַּם גַּלְמוּד אֲנִי גַּלְמוּד בִּשְׂדוֹת חוֹרָׂן
יצאתי לבאר, באר, בעלות השמש
אולי ידלה הדלי לי לי יותר מאמש
רווני נחת אושר הדלי רווני נחת גם לי גם לי
אם גם גלמוד אני גלמוד בשדות [ה]כנען
אם גם גלמוד אני גלמוד בשדות חורן
 פרטים נוספים


מפי הרצליה רז   העתקת מילות השיר

 עֵינִי צוֹפָה לַמַּעֲיָן עִם עֲלוֹת הַשֶׁמֶשׁ
אוּלַי יִדְלֶה הַדְּלִי לִי אֹשֶׁר יוֹתֵר מֵאֶמֶשׁ
רַוֵּנִי נַחַת אֹשֶׁר הַדְּלִי רַוֵּנִי נַחַת גַּם לִי גַּם לִי
עיני צופה למעין עים עלות השמש
אולי ידלה הדלי לי אושר יותר מאמש
רוני נחת אושר הדלי רוני נחת גם לי גם ליהקלטת זמרדע
ביצוע:

 

בת-עמי זמירי 
הקלטה: יעקב מזור
שנת הקלטה: 17.12.1991
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

נוסח המילים נראה כ"נוסח גלילי" - הוא כמעט זהה לנוסח של יפה ויינשטיין וכמעט זהה לזה של הרצליה רז.

הקלטות נוספות

על השיר

השיר נכתב לאלכסנדר זייד. המעיין שבשיר הוא מעיין יצחקיה, ליד שדה יעקב (5 דקות משייח אבריק), ולפי הסיפור נהג אלכסנדר זייד לדלות ממנו מים. הלחן עממי ערבי, בהתאמה/עיבוד של נחום נרדי.

עוד על השיר:


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 11.02.2023 11:09:56


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: