הקטן
גופן
הגדל
גופן
תווים

להלן כל השירים באתר שבהם מונגשים תווים:

1. אבא נלחם לחופש (ואבא אמר עוד לפני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אבטיח (לחן רבינא) (לא על עץ ולא על שיח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אביב (בפרוס אביב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אביב (צליל צליל צליל ורון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אביב אביבי (אביב אביבי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אביב בגליל (ירח מלא בשמיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אביך לא מת (אביך לא מת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אבינו מלכנו (אבינו מלכנו חוננו ועננו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אגדה (על שפת ים כינרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אגדה יפה בלי שם (אהובה לי חמודה לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אגדת המערה (בין הר ועמק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אגלי טל (אגלי טל ירעפו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אדווין סמואל (באו חלוצים לבנות הארץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אדון עולם (לחן חסידי) (אדון עולם אשר מלך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אדון עולם (לחן לא ידוע 3) (אדון עולם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אדיר הוא (לחן זעירא) (אדיר הוא ולא ינום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אדמה (לחן אייזנשטט?) (אדמה אדמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אהבת הדסה (לחן עממי טורקי) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אהבת רעיה רצוני (אהבת רעיה רצוני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
21. אודם ערב (אודם ערב, אט שקע היום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
22. אווירון אווירון (לחן נרדי) (אווירון אווירון עופה עוף לשמי מרום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אוטו אוטו (לחן לא ידוע) (פם פם טו טו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
24. אוטו אוטו (לחן קפלן) (אוטו אוטו אוטו אוטו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
25. אוי אתה אילן מופלא (הוי אתה אילן מופלא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
26. אור היום דעך (בואי לי לילך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
27. אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
28. אורח סתיו (אל ביתנו בא אורח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
29. אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
30. אורחים לחג (יום טוב לנו, חג שמח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
31. אורחת גמלים (דין דין דן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
32. אז את אהובי ליוויתי (אז את אהובי ליוויתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
33. אז הזמר אזמרה (אז הזמר אזמרה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
34. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2) (אחד מי יודע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
35. אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
36. אחד שבילנו (אחד שבילנו בתבל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
37. אחותי (לחן עממי ערבי) (ילדה נעימה חכמת לב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
38. אחותי רועה (גבע עליתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
39. אחיי בני עמל (אחיי בני עמל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
40. אחיי כה לחי (אחיי כה לחי העפילו ההרה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
41. אחר הגשם (אחת שתיים אחת שתיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
42. אחת ושתיים (אחת ושתיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
43. איה (במשעול הרץ הגיאה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
44. איויתיך (בת ציון אהבך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
45. אין גרביים (אין גרביים אין נעליים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
46. אין דבר (בגלות מאום לא מצאתי) תווים בדף השיר
47. אין מקום ואין מקום (שתי מילים אני שומע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
48. אינך אשם (אינך אשם, אינך אשם) תווים בדף השיר
49. איתן (לחן קנור) (איתן נעמוד במקומנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
50. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
51. אל בכי (אל בכי אל דמע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
52. אל החורש (אל החורש הקרוב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
53. אל הכוכב (כוכב קטן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
54. אל הכפר (מן העיר, מן הכרך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
55. אל המטבח בא כלב (אל המטבח בא כלב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
56. אל המעיין (לחן עמירן) (אל המעיין בא גדי קטן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
57. אל הציפור (לחן לא ידוע 1) (שלום רב שובך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
58. אל הציפור (לחן לא ידוע 2) (שלום רב שובך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
59. אל הציפור (לחן מילנר) (שלום רב שובך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
60. אל יבנה הגליל (לחן עממי 1) (אל יבנה הגליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
61. אל נא תשאלוני (אל נא תשאלוני מדוע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
62. אל ספוד (אל ספוד אל בכות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
63. אל תירא (אל תירא, עבדי יעקב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
64. אל תיתנו להם רובים (בואי נא אחות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
65. אל תשמע בני (אל תשמע בני למוסר אב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
66. אל תתנגד לזכויות הנשים (אל תתנגד לזכויות הנשים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
67. אלגיה (על מלוא רוחב ים התכלת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
68. אלון עתיק (בירכתי חורשה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
69. אלון רב זלזלים (עלם רב תלתלים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
70. אלי חופי אדמת מולדת (אלי חופי אדמת מולדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
71. אלי ציון ונודדיה (אלי ציון ונודדיה) תווים בדף השיר
72. אלי ציון ועריה (אלי ציון ועריה) תווים בדף השיר
73. אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
74. אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
75. אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
76. אלימלך (הנה הוא אלימלך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
77. אם אשכחך ירושלים (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
78. אם בארזים נפלה שלהבת (אם בארזים נפלה שלהבת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
79. אם יכך לבכי (אם יכך לבכי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
80. אם כינרת (ניע נוע עננים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
81. אם נשוב (אם נשוב אל נופייך מולדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
82. אמא נעימה (מי אוהב את הילדים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
83. אמרה יש לנו (אמרה יש לנו מדברי חז"ל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
84. אן אתה הולך (אן אתה הולך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
85. אנו הדור (אנו הדור החזק הצעיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
86. אנו לשלום (עם תבל כולה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
87. אנו נבנה את הארץ (אנו נבנה את הארץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
88. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
89. אנו עומדים על משמרתנו (אנו עומדים על משמרתנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
90. אנחנו (נבנה ארצנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
91. אנחנו נרות צבעים (אנחנו נרות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
92. אנחנו שרים לך (אנחנו שרים לך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
93. אני אוזן-המן (אני אוזן המן) תווים בדף השיר
94. אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
95. אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
96. אני מן המדבר (אני מן המדבר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
97. אני מקוואי (אנחנו חיים פה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
98. אני נושא עמי (אני נושא עמי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
99. אני סביבון (אני סביבון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
100. אני פורים (אני פורים, אני פורים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
101. אני פרח קטן (אני פרח קטן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
102. אנייה יפהפייה (אנייה יפהפייה קחי אותי לחיפייה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
103. אנייה עם ארובה (או אה, מי זה בא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
104. אסון (לעיפרון קרה אסון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
105. אסיף וסוכות (משדה ומגן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
106. אסירי סיביר (השמש שוקעת צוללת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
107. אפלה תבל אופפת (אפלה תבל אופפת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
108. אפרוח מבושל (אפרוח מבושל, אפרוח מטוגן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
109. ארבעת הגנרלים (ארבעת הגנרלים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
110. ארנבת ארנבת (ארנבת ארנבת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
111. ארץ ישראל (לחן גרינשפון) (ואף על פי כן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
112. ארץ של שבת (ניתנה ארץ כולה קודש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
113. ארץ שלי (על דרכנו אור) תווים בדף השיר
114. ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
115. אש, אש! (אש, אש על כל תל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
116. אשכולית (אשכולית היא אשכולית צהבהבת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
117. אשרי האיש (אשרי האיש ישא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
118. אשרי הגפרור (לחן דאוס) (אשרי הגפרור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
119. אשרי הגפרור (לחן זהבי) (אשרי הגפרור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
120. אשתחווה אל היכל קדשך (אשתחווה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
121. את אמרת עם בוא השמש (את אמרת עם בוא השמש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
122. את דלת השובך פתחתי (את דלת השובך פתחתי) תווים בדף השיר
123. את הבטחת לי לבוא (את הבטחת לי לבוא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
124. את חכי לי (לחן זהבי) (את חכי לי ואחזור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
125. את חכי לי (לחן זעירא) (את חכי לי ואחזור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
126. אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
127. אתמול ראיתי (אתמול ראיתי את השביל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
128. בא אביב (תרגום לא ידוע 1) (בא אביב, אביב הגיע, קול קוקו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
129. בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
130. בא יום הולדת (לשלמה בא יום הולדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
131. באב אל וואד (פה אני עובר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
132. באגוזים נשחקה (לחן גלדשטיין) (באגוזים נשחקה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
133. באגוזים נשחקה (לחן ולבה) (באגוזים נשחקה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
134. באופל ליל (באופל ליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
135. בארוד בארוד (בארוד בארוד מחצבה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
136. בארזים נפלה שלהבת (בארזים נפלה שלהבת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
137. בארץ הפירמידות (שם בארץ הפירמידות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
138. בארץ ישראל (לחן שתיל) (בארץ ישראל ילדתי הנאה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
139. בארצנו אור וזיו (בארצנו אור וזיו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
140. בבוא היום (בבוא היום והם יחזורו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
141. בגינה (בערוגת הגינה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
142. בגליל (לחן ולבה) (עלי גבעה שם בגליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
143. בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
144. בגליל (לחן רבינא) (עלי גבעה שם בגליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
145. בגליל בתל-חי (בגליל בתל חי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
146. בגליל המערבי (גורן כפר) תווים בדף השיר
147. בגליל העליון (בגליל העליון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
148. בדרך מוצפת (בדרך מוצפת אור שמש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
149. בדרך צפונה (הנה הדרך עוד נמשכת ועוברת פה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
150. בדרך שם צועדת (בדרך שם צועדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
151. בהר אפרים ביקנעם (לחן זעירא) (בהר אפרים ביקנעם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
152. בהר בגיא (בהר בגיא בירק שדיי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
153. בהר מרום ישראל (בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
154. בוא דודי (בוא דודי, אלופי, הגורנה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
155. בוא יבוא יום אור (בוא יבוא יום אור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
156. בוגי ווגי מחבש (למה עצובים פנינו) תווים בדף השיר
157. בולבוסין (יום ראשון בולבוס) תווים בדף השיר
158. בולגריה (אייכם, אייכם עיני התכלת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
159. בונים סוכה (פטיש מסמר ניקח מהר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
160. בוקר אור (עורו, קומו ציפורי שיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
161. בוקר קיץ (לחן לא ידוע) (בוקר התעורר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
162. בחיוכים של נועם (בחיוכים של נועם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
163. בחלון (חלוני תמיד פתוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
164. בחצר יש באר (בחצר יש באר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
165. ביהודה ובגליל (ביהודה ובגליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
166. ביום השבת (אם עמלתם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
167. ביכורים (רנן עולה מכפר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
168. ביכורים (גם אנחנו פה הבאנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
169. בין גבולות (בין גבולות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
170. בין החוחים (בין החוחים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
171. בין העצים הירקרקים (בין העצים הירקרקים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
172. בין הרים (בין הרים ובין סלעים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
173. בין הרים מעיין נובע (בין הרים מעין נובע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
174. בין חגווי הסלע (והיה בחשכת הערב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
175. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
176. בין עופרת לעופרת (בגלעד שוטפים עינות המים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
177. בין ערביים (בין ערביים לטף רוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
178. בין פרחי אביב (לי הב תן יד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
179. בין פרחי הגן (בין פרחי הגן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
180. ביתנו ייבנה (בלי חת ובלי מורא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
181. בכל זאת יש בה משהו (אם לסלון נכנסת פתע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
182. בכפרי החביב (בכפרי החביב יש כבר אגדה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
183. בכרם תימן (בכרם תימן ירח שט) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
184. בכרמי תימן (כאשר עלה ירח בשיקמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
185. בלב ים (רועש גועש הים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
186. בלילות לא שנת (מה לאה הלב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
187. במורד נהר הוולגה (במורד נהר הוולגה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
188. במזל טוב (במזל טוב נברכה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
189. במחרשתי (במחרשתי כל אושרי ירשתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
190. במעגל (אחת, שתיים, שלוש, ארבע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
191. במקומותינו יש בית דין (תרגום אלתרמן) (במקומותינו יש בית דין) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
192. בן אחד המלכים (בן אחד המלכים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
193. בן המלך (פתחו השער עמדו כה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
194. בן השומר (מה תציץ כוכבי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
195. בן לעמא עניא (בן לעמא עניא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
196. בני גלעד (לחן לא ידוע 2) (לפני שנים רבות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
197. בני צאני (רועה צאן קטן היה חי) תווים בדף השיר
198. בסירה שייטנו שנינו (בסירה שייטנו שנינו) תווים בדף השיר
199. בעדן ילדים (יש מקום בעדן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
200. בעלי מלאכה (מי לי עושה שולחן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
201. בעלייה תחת גג (בית מט, עלייה רק) תווים בדף השיר
202. בעמק מזרחה (בעמק מזרחה לרגלי ההר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
203. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
204. בציר (לפרי הגפן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
205. בצפון הרחק (בצפון הרחק יש כפר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
206. בקול ששון (על בנים על בנות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
207. בר כוכבא (איש היה בישראל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
208. ברינה ושיר (ברינה ושיר ממחנק העיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
209. ברכת הנהנין (האל ברכנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
210. ברכת עם (תחזקנה ידי כל אחינו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
211. בשדה (הוי דרבן) תווים בדף השיר
212. בשדה ליבנה קטן עמד לו (בשדה ליבנה קטן עמד לו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
213. בשדות מישור ובכרים (בשדות מישור ובכרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
214. בשדמות בית לחם (בשדמות בית לחם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
215. בשורה טובה (לחן סמבורסקי) (בשורה טובה הבאתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
216. בשחק נוצצים (בשחק נוצצים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
217. בשירה על שפתיים (בשירה על שפתיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
218. בת הדרום (יושב אני בדד בחוצות הכרך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
219. בת הרב ואמה (אמי אמי הנהו שוב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
220. בת קטנטונת (נומי נומי בת קטנטונת) תווים בדף השיר
221. בת שבע (עת אל ענן אמריא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
222. בתל אביב על החולות (לשווא תרוץ מנדל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
223. גדוד בעיר (לחן בר-זמרא) (כל הרחובות אז רעמו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
224. גדליה רבע איש (אני הוא גדליה רבע איש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
225. גדרה (יש מושבה נחמדה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
226. גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
227. גיל שמחה וזמר (גיל שמחה וזמר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
228. גינה לי (גינה, גינה, גינה לי, פינה במסתרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
229. גינה לי (גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
230. גלגלי העולם (גלגלי העולם חורקים שן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
231. גלי ים (לחן 2) (גלי-גלי-גלי ים) תווים בדף השיר
232. גלין גלון (גלין גלון גלין גלון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
233. גם לשקט יש קול (גם לשקט יש קול, גם לשקט.) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
234. גם שמש גם גשם (גם שמש גם גשם הביטו וראו) תווים בדף השיר
235. געגועים על שיר (לחן הינדמית) (אשרי איש אשר ליבו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
236. גשם (טיף-טף, טיף-טף) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
237. גשם טוב נוטף (גשם טוב נוטף גשם טוב שוטף) תווים בדף השיר
238. גשם לשם (גשם לשם הרף כבר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
239. גשם משמים רד (גשם משמים רד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
240. דב (לחן סמבורסקי) (בא, בא – מי הבא?) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
241. דב (לחן ולבה) (בא, בא - מי הבא?) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
242. דברי חכמים לעולם קיימים (דברי חכמים לעולם קיימים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
243. דגל ישראל (לחן ולבה) (יום זה ישראל ניצח) תווים בדף השיר
244. דובון (כשדובון בלע סבון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
245. דובינושקה (לספינה האנגלית יש שריון וקיטור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
246. דוגית נוסעת (דוגית נוסעת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
247. דוד ירח בשמים (לחן ולבה) (דוד ירח בשמים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
248. דוד מלך ישראל (דוד, דוד מלך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
249. דודי לי (דודי לי ואני לו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
250. דודי לי ואני לו (דודי לי ואני לו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
251. דונם פה ודונם שם (אספר לך הילדה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
252. דין דן (היה הייתה צבת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
253. דל מבין (לחן עממי רוסי) (אשאל למה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
254. דם שוטף ארצנו (דם שוטף ארצנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
255. דמעה (דויה את דמעה ויוקדת) תווים בדף השיר
256. דן השובב (דן עוד לא מלאו לו שבע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
257. דני גיבור (לחן למפל) (אמא אמרה לי דני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
258. דרום אורל (את ארצי את ערבה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
259. דרכי ציון (דרכי ציון אבלות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
260. דרכים (אח, ערבה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
261. האביב בא לארצנו (האביב בא לארצנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
262. האביב הולך ובא (האביב הולך ובא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
263. האדרת (אבא הלך אל הקרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
264. האזינו נא חברה (האזינו נא חברה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
265. האח ערפילי הוד שאננים (האח ערפילי-הוד שאננים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
266. האחד במאי (לחן חתולי) (בעמק והר בגבע וגיא) תווים בדף השיר
267. האחד במאי (לחן משה ביק) (בעמק בהר בגבע בגיא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
268. האיכר החרוץ (אני איכר, איכר חרוץ) תווים בדף השיר
269. האילן (אור ותכלת על ראשי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
270. האינטרנציונל (קום התנערה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
271. האם השלישית (אמהות שרות, אמהות שרות) תווים בדף השיר
272. האסיף (מה הבשילו גן וכרם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
273. האפיפיור והסולטן (האפיפיור אדם קדוש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
274. האר האור לנו (האר האור לנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
275. הבאנו שלום עליכם (הבאנו שלום עליכם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
276. הבה נגילה (הבה נגילה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
277. הבה נזמרה (הבה נזמרה יחד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
278. הבה נרימה (הבה נרימה נס ואבוקה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
279. הבה שיר נשיר בכנען (הבה שיר נשיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
280. הבו לבנים (הבו לבנים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
281. הבו לנו יין (הבו לנו יין יין, לא שתינו עוד עדיין) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
282. הבו לנו סוסים (הבו לנו סוסים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
283. הבובה חולה (לחן ולבה) (הוי, הבובה התקררה) תווים בדף השיר
284. הבטנונית (ראו הביטו הזיקית) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
285. הבי לי שקט מעט נערה (הבי לי שקט מעט נערה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
286. הברד (משמים רד-רד-רד) תווים בדף השיר
287. הברז של הבית-סוהר (הברז של הבית סוהר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
288. הגדודנים (היו ימים של תכלת ברקיע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
289. הגידו חבריא מדוע (הגידו חבריא מדוע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
290. הגידי ילדתי (הגידי ילדתי מדוע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
291. הגינה (קהל גננים טובים אנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
292. הגיע ליל פסח (הגיע ליל פסח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
293. הג'יפ (הי הבט נא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
294. הגשם והילד (הו פתח נא לי ילד) תווים בדף השיר
295. הגשם חלף (הגשם הגשם חלף והלך לו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
296. הדובדבן פורח (הדובדבן פורח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
297. הו צמדים (הו צמדים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
298. הו תפוח תפוח (הו תפוח תפוח הו תפוח זהב) תווים בדף השיר
299. הוא מת זה כבר (הוא מת זה כבר) תווים בדף השיר
300. הודו על ארץ (הודו על ארץ ושמיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
301. הודי חמודי (זה הודי חמודי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
302. הוי אמא (הוי כמה ציוותה לי אמא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
303. הוי ארצי מולדתי (לחן ולבה) (הוי, ארצי מולדתי) תווים בדף השיר
304. הוי את ארץ הקדחת (הוי את ארץ הקדחת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
305. הוי וולגה (הוי וולגה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
306. הוי מרים (הוי מרים הוי מרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
307. הוי עד מתי (הוי עד מתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
308. הורה (הי הרמוניקה הרניני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
309. הורה בנכר (אל עצבת, בחורים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
310. הורה דקל (כסירה אל חוף חותרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
311. הורה הסופה (רוח רוח רוח חול) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
312. הורה הרים (לשדות אבואה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
313. הורה טוב (סובבוני להט אש בוערת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
314. הורה כאן (היש עוד אש בנפש?) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
315. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
316. הורה מלכדת (טירי דירי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
317. הורה ממטרה (רון קילוח בצינור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
318. הורה נתגבר (אם קשה לפרקים קצת הדרך) תווים בדף השיר
319. הורה סחרחורת (לא אל שכר הלב פתוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
320. הורה פלמ"ח (לארצנו בא אביב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
321. הורת הנוער (היום נרקוד כולנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
322. הזורעים בדמעה (הנה גשם גשם בא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
323. הזמיר (הזמיר, הזמיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
324. החלוצים (החלוצים ביד חרוצים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
325. החליל (החליל הוא פשוט ועדין) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
326. החשמונאים הקטנים (חשמונאים קטנים אנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
327. החתול על הגג (בבקתה על הגג) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
328. הט אוזן (הט אוזן והקשב לקול) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
329. הטיול (עם השחר הקיצונו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
330. הטנדר נוסע (הדרך כה רחוק רחוק ומשתרע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
331. הי הו (הי הו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
332. הי עלמות (עלמות עלמות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
333. הי רחוב (הי רחוב ארוך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
334. הי, נעליים (הי הי הי נעליים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
335. היא עזבה בית אבא ואמא (היא עזבה בית אבא ואמא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
336. הידעו הדמעות (הידעו הדמעות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
337. היה היו אי פעם בחורים (הלילה בא, ענן על הצמרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
338. היו זמנים (יבוא היום ועוד תשב אל מול האח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
339. היו לילות (היו לילות, אני אותם זוכרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
340. היום אני שר (היום אני שר לכוכב ולים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
341. היונים עפות (יונים עפות בשמים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
342. היית כזה (היית כזה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
343. הייתה צעירה בכינרת (הייתה צעירה בכינרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
344. היכון (בכרם בניר בעיר ובכפר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
345. הילד החרוץ (ילד, ילד, בואה!) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
346. הילד והקשת (הנה הנה גשת בשמיים קשת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
347. הירדן (על חופי ירדן ערבה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
348. הך הך בתוף (הך הך בתוף) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
349. הכבשה (כבשה קטנה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
350. הכד (ראיתיך עם כד צמוד אל השפתיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
351. הכדור (הכדור למעלה עף) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
352. הכוכב (לחן קטה יעקב) (הגידה נא לנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
353. הכושית והקוף (אצים רצים דחק ברחוב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
354. הכרזת חג (יבורך יבורך כל הבא) תווים בדף השיר
355. הכרם בסתיו (כרם כרם כרם מה העצב כך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
356. הכרמלה (נעלה מן המדבר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
357. הליכה לקיסריה (אלי, אלי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
358. הליצנים (בים בים בם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
359. הללו לדבורה (הללו הודו יה כי הגדיל עשה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
360. הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
361. הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
362. הם יצאו לשדות (הם יצאו לשדות בין ערביים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
363. המבדיל בין קודש לחול (לחן בבלי) (המבדיל בין קודש לחול) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
364. המגדל הראשון (בהרי בגלבוע חרון יעשן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
365. המחול (תן ידיים כה וכה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
366. המנון ברית המועצות (רפובליקות חופש בברית לא מופרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
367. המנון ה-אי.טי.אס (חיילות גאה ורם ליבנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
368. המנון הגבעטרון (גבעטרון הן כך כונינו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
369. המנון הנוער הדמוקרטי (רוח אחת תלכדנו) (רוח אחת תלכדנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
370. המנון הפלמ"ח (לחן זהבי) (מסביב יהום הסער) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
371. המנון חמשת האותות (עת הנחנו ידינו ברטט) תווים בדף השיר
372. המנון ל"הפועל" (שירת המרד עולה מזדמרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
373. המנון לבאר שבע (עיר מדבר חוגגת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
374. המנון לט"ו בשבט (לחן אפרים בן-חיים) (ברחבי כרמי מולדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
375. המנון לט"ו בשבט (לחן זעירא) (ברחבי כרמי מולדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
376. המנון לנמל תל-אביב (לחן גראד) (עלו עלו לרשת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
377. המנון תנועת "גורדוניה" (קומו אחים גורדונאים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
378. המעפילים (אל ראש ההר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
379. המריאו האוזים (מביצה המריאו, מאפסי שמים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
380. המתנדבים לספר (אפור אלמוני הוא גדודנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
381. הן אמרתי (הן אמרתי אמרתי אמרתי לך) תווים בדף השיר
382. הן אפשר (בשלכת נושב כבר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
383. הן ירונן (הן ירונן ירועע ויעור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
384. הנאווה (הנאווה הנאווה השיבי אהבה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
385. הנה בא היום (הנה בא היום לו קיווינו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
386. הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
387. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
388. הנה חיפושית (הנה חיפושית) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
389. הנה לנו ניגון יש (הנה לנו ניגון יש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
390. הנה מה טוב (לחן אדמון) (הנה מה טוב ומה נעים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
391. הנה תמו יום קרב וערבו (הנה תמו יום קרב וערבו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
392. הנודד (לחן אנגל) (נודד עני) תווים בדף השיר
393. הנודד (לחן צונזר) (נודד עני דופק פה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
394. הנחש (מהרו פה עמדו פה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
395. הנרות הללו (לחן שניידר) (הנרות הללו אנו מדליקין) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
396. העברת ידך (העברת ידך בליטוף מפוזר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
397. העומר (עומר עומר בן קמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
398. העורב מבשר חורף (קרע קרע קרע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
399. העז (עיזה עיזה עיזתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
400. העיוור (עיוור אין עיניים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
401. העלמה (דום טוותה העלמה בפלך) תווים בדף השיר
402. העמק הוא חלום (העמק הוא חלום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
403. העת לכם אתם (העת לכם אתם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
404. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
405. הפרדס (בחורף בוקר חורף בוקר צח) תווים בדף השיר
406. הפרפר לפרח (לחן ולבה) (שלום לך פרח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
407. הפשוש (פשוש זעיר צרי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
408. הצאר ניקולאי (הצאר ניקוליי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
409. הציפור (תוך גני ציפור קטנה) תווים בדף השיר
410. הצפצפה (בלבלובה עומדת לה הצפצפה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
411. הצפרדע (לצפרדע ארבע רגליים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
412. הקוזאקים (הקוזאקים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
413. הקוקייה (קומו ישנים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
414. הקוקייה (לחן נובקובסקי) (קומו בנים קומו קומו) תווים בדף השיר
415. הקטיף (הקטיף התחיל כבר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
416. הקיפוד (לחן רבינא) (רצה הקיפוד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
417. הרועים הם ישמחו (הרועים הם ישמחו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
418. הרכבת (רכבת ארוכה עוברת בסך) תווים בדף השיר
419. הרמוניקה (רע טוב היה לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
420. הרעות (על הנגב יורד ליל הסתיו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
421. הרצל טרומפלדור וז'בוטינסקי (הרצל וטרומפלדור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
422. הרקפת (מתחת לסלע צומחת לפלא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
423. השבועה (אנחנו אשר פה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
424. השדות החרושים (השדות החרושים זרועים ומחרישים) תווים בדף השיר
425. השה התועה (לחן שרה לוי) (לְבֵין הָרִים תָּעָה הַשֶּׂה) תווים בדף השיר
426. השועל (לחן זעירא) (השועל הלך לו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
427. השושנה (על אם הדרך שמה מתגוללת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
428. השחמחמונת (יום של קיץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
429. השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
430. השיר לדור עולה (לחן פוסטולסקי) (השיר לדור עולה יורש) תווים בדף השיר
431. השיר לנח"ל (מי בולע דרכים לאורכן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
432. השמיימה (השמיימה בעוד רגע ימריא מטוסנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
433. השנים שעברו (השנים שעברו בין אביב לענן) תווים בדף השיר
434. השעיני ראש (השעיני ראש, עצמי עיניים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
435. השקדייה (לחן כוכבי) (שקדיה יפת צמרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
436. השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
437. התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
438. התותחנים (בוערת אש לבנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
439. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
440. התרועה על הוולגה (רוב זמירות על הוולגה הושרו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
441. ואולי (ואולי לא היו הדברים מעולם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
442. ואני בקול תודה (ואני בקול תודה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
443. ואתם הרי ישראל (ואתם הרי ישראל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
444. וביום השבת (וביום השבת שני כבשים בני שנה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
445. ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
446. ודוד יפה עיניים (ודוד יפה עיניים הוא רועה בשושנים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
447. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
448. והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
449. וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
450. וטפכם (וטפכם אשר אמרתם) תווים בדף השיר
451. ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
452. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
453. ומי זה יודע (תרגום נאמן) (כשנושקה חמה למים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
454. וניה יצא להגן על מולדת (וניה יצא להגן על מולדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
455. ורדינת הערב (נער ראה ורדינה) תווים בדף השיר
456. ושאבתם מים (לחן עמירן - לחן מוקדם) (ושאבתם מים בששון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
457. ושובבתי (לחן זעירא) (ושובבתי את-ישראל אל-נוהו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
458. זאת הגברת שפנפנית (לשפן יש בית) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
459. זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
460. זה היה ביולי (זה היה ביולי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
461. זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
462. זה הערב (זה הערב אך נשירה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
463. זוג יתושים (מי זה פה צרח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
464. זוהרה (כוכב מצמץ על חיוורונו של ערב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
465. זכריה בן עזרא (אני זכריה בן עזרא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
466. זכריני (זכריני ביין הטוב ובזמר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
467. זמר (אם באופק רב האופל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
468. זמר (לחן נרדי) (לא אורחת גמלים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
469. זמר הדגלים (רונו, רונו, עמלים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
470. זמר הלל (זמר הלל ירון לבבך) תווים בדף השיר
471. זמר הספר (מסתר הואדי מגיח הליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
472. זמר זמר לך (זמר זמר לך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
473. זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
474. זמר לכפר סבא (עלה נא עלה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
475. זמר לספינה (שקיעה נוגה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
476. זמר לפורים (לחן מערבי) (חור כרפס ותכלת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
477. זמר לשבועות (שיר לגיא ולגבעות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
478. זמר נוגה (התשמע קולי רחוקי שלי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
479. זמר נעורים (נתפקד ונצאה, השמחה בלב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
480. זמר עז לא מאז (שירי לי זמר עז) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
481. זמר על חרב, סוס וחליל (שימי ידך עלי חרב) תווים בדף השיר
482. זמר של ספן (זמר של ספן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
483. זרום ירדן כחול המים (זרום ירדן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
484. זרמו גלים פלג זרום (לחן יידי) (זרמו גלים, פלג זרום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
485. חבר'ה זה לא נורא (חבר'ה זה לא נורא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
486. חבר'ה זו הייתה פעולונת (חבר'ה, זו היתה פעולונת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
487. חג (לחן זהבי) (ניבים דוברים אליי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
488. חג האור (לחן מילט) (ילד ילד ילד קט) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
489. חג הגז (שישו שמחו ביהודה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
490. חג המים (שיר ושבח לידיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
491. חג הנטיעות (לחן קרצ'בסקי) (משוש לך ארץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
492. חג לאדמה (חג חג לאדמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
493. חג פורים (חג פורים, חג פורים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
494. חד גדיא (על גבע רם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
495. חד גדיא (האזינו חבריא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
496. חד גדיא (טירונים אי שם היינו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
497. חד גדיא (לחן עממי ספרדי-יהודי) (חד גדיא, חד גדיא, דזבין אבא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
498. חודש ישועה חדש לי (חדש ישועה חדש לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
499. חולו חולו (חולו חולו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
500. חוליה צועדת (חוליה צועדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
501. חולצה כחולה (חולצה כחולה והיא עולה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
502. חושו אחים חושו (חושו אחים חושו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
503. חזק (תמיד, בים איבה רותח) תווים בדף השיר
504. חיוך (מתפתל משעול הפרא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
505. חיטה זהובה (אשוח בתום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
506. חייב אדם לבשומי (מפי חבורת שוהם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
507. חייו של תלמיד (כל פועל ופקיד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
508. חיל הספר (מן הגבול חייל פוסע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
509. חיל פרשים (חיל פרשים אנו וסוסים סוסי בזק לנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
510. חיל ציון (סטן בידיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
511. חיש התקדרו השמים (חיש התקדרו השמים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
512. חלב עיזים (חלב עיזים) תווים בדף השיר
513. חלוץ, חלוץ הנני (לחן "יאשעק יאשעק") (חלוץ חלוץ הנני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
514. חליל נעלם (יש חליל נעלם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
515. חמישה (חמישה יצאו מולדת לבנות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
516. חמישה כדורים (אשלח כדורי הראשון באויב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
517. חמש שנים (לחן לא ידוע - רוסי) (חמש שנים עברו על דן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
518. חנה על חלון יושבת (חנה על החלון יושבת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
519. חנוכה חנוכה (חנוכה חנוכה חג יפה כל כך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
520. חנוכייה יפהפייה (חנוכייה יפהפייה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
521. חניתה (לילה משתרע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
522. חרגול (הי הי לא נגר אנוכי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
523. חרוש, איכר, וזרע (חרוש איכר וזרע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
524. חשבתי מחשבת (חשבתי מחשבת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
525. חתול שובב (לחן אדמון) (היה היה חתול שובב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
526. טהורים יאבדו בלא יומם (טהורים יאבדו בלא יומם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
527. טוב לחיות בארצנו (טוב לחיות בארצנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
528. טוב ללכת בדרכים (העולם עגול ופתוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
529. טומבללייקה (תרגום עמנואל לין) (מה זה מה בלי שורש צומח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
530. טלעת מן בית אבוה (טלעת מן בית אבוה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
531. טנגו קיץ (קיץ על העיר, ואל נא תנסיני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
532. טעם המן (גזרתך תבנית נוגה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
533. טרם טרם יה חי לי לי (טרם טרם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
534. יד ביד צד בצד (יד ביד צד בצד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
535. יד ענוגה (יד ענוגה הייתה לה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
536. ידוע תדע (ידוע תדע פני צאנך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
537. ידי דיי (ידי ידי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
538. ידידי הוא טנקיסט (ידידי הוא טנקיסט) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
539. ידיים (הידיים אחת ושתיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
540. יהודי קטן אני (לחן וולפיאנסקי) (יהודי קטן אני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
541. יודקה (נזכור איך ימים ארוכים כשרשרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
542. יוחנן וגבריאל (יוחנן וגבריאל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
543. יוכבד (השמש רד עטנו אופל ליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
544. יום אחד (כל ימינו כעשן) תווים בדף השיר
545. יום הגז (הנה בא כבר יום הגז) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
546. יום הולדת (פנו דרך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
547. יום הולדת (מה יפה ומה נעים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
548. יום הולדת (יום הולדת למיכל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
549. יום הולדת הנה בא (לחן ביק) (יום הולדת הנה בא) תווים בדף השיר
550. יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
551. יום חורף נתת לי (יום חורף נתת לי ארצי המכשפת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
552. יום טוב לנו (לחן נרדי) (יום טוב לנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
553. יום טוב לנו (לחן עממי) (יום טוב לנו, חג פורים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
554. יום יבוא אחים (יום יבוא אחים, נחזורה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
555. יום יום אל הים (יום יום אל הים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
556. יום עובר וליל חומק (‏איזה רוח! רוח סער רב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
557. יום פורים (לחן ולבה) (יום פורים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
558. יום פורים (לחן נרדי) (יום פורים יום חג הוא לנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
559. יום שבת (יום שבת יום קודש הוא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
560. יוצאים אנחנו (לחן ולבה) (יוצאים יוצאים אנחנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
561. יוצאים אנחנו (לחן זעירא) (יוצאים יוצאים אנחנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
562. יוצקת השמש (יוצקת השמש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
563. יחדיו (יחדיו בסך נצעד) תווים בדף השיר
564. יחידי לדרך לי אצאה (יחידי לדרך לי אצאה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
565. ילד חן ילדת חן (ילד חן ילדת חן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
566. ילד קט גש אליי (בוא הנה ילד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
567. ילדה נעימה (ילדה נעימה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
568. ילדי הפקר (בין שלוש ובין ארבע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
569. ילדים בגבת (לחן קפלן) (ילדים קטנים בגבת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
570. ילדים בגבת (לחן רבינא) (ילדים קטנים בגבת) תווים בדף השיר
571. ילדתי על מה תתייפחי (ילדתי על מה תתייפחי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
572. ים מפרשים סירה (ים מפרשים סירה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
573. ים נהדר הוא כחול הבייקאל (ים נהדר הוא כחול הבייקאל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
574. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
575. יפים הלילות בכנען (לחן לא ידוע) (יפים הלילות בכנען) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
576. יצאנו אט (יצאנו אט) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
577. יציאת מצרים (לחן עממי תימני) (בני ישראל פה כולנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
578. ירדה השבת (ירדה השבת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
579. ירוחם (לחן זעירא) (מה לי, מי לי, מי לי, מה לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
580. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
581. ירמוז הגן (ירמוז הגן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
582. יש בארץ ילדה (יש בארץ ילדה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
583. יש ילדים (יש ילדים בני כפר ובני עיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
584. יש לי גן (לחן עבד אלרחים אלמסלוב) (יש לי גן ובאר יש לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
585. יש לנו תיש (הלחן המקורי) (יש לנו תיש) תווים בדף השיר
586. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
587. כאן על פני אדמה (לחן שרת) (כאן על פני אדמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
588. כאשר האדון (כאשר האדון כותן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
589. כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
590. כד קטן (כד קטן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
591. כולו שלך (אם איש יאמר לך בת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
592. כולנו חבר פועלים (כולנו חבר פועלים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
593. כורדי כורדי (כורדי כורדי) תווים בדף השיר
594. כושי כלב קט (כושי כלב קט) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
595. כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
596. כי בשמחה תצאו (לחן לא ידוע) (כי בשמחה תצאו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
597. כי יש יום (כי יש יום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
598. כי רד היום (כי רד היום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
599. כי תבוא אל מודיעין (לחן זעירא) (כי תבוא, כי תבוא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
600. כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
601. כי תבוא מלחמה (כי תבוא מלחמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
602. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
603. כינרת (כינרת כינרת אליך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
604. כינרת (כינרת כנרת, כינור) תווים בדף השיר
605. כיתתנו בלילה צועדת (לחן ולבה) (לרובה יד ויד נצמדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
606. כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
607. כך הולכים השותלים (כך הולכים השותלים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
608. כך עושים אוזן המן (קמח פה, שמן פה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
609. ככה כך (ככה, ככה, ככה!) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
610. כל אחד (אל נא תאמר: ראו אדם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
611. כל הנחלים (כל הנחלים הולכים זורמים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
612. כל העם (מי יכה אויב בשער) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
613. כל על פני ארץ (כל על פני ארץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
614. כלב כלב (כלב כלב הב הב הב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
615. כלניות (כלניות, כלניות) תווים בדף השיר
616. כלנית (לחן בן-חיים) (כלנית כלנית נחמדה וביישנית) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
617. כמדומה לי (אני רוכב לי כמו נשר בעבים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
618. כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
619. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) (כן יאבדו כל אויביך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
620. כפינו נישא (כפינו נישא אל מרום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
621. כפרי (לרגלי הרים נם כפרי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
622. כציפורים שם ביער (כציפורים שם ביער) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
623. כשאחזור (וכשאחזור, אקרא בשמך) תווים בדף השיר
624. כשהגענו אל השער (כשהגענו אל השער) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
625. כשהקיבה, אוי תציק (לחן עממי יידי) (כשהקיבה אוי תציק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
626. כשהקיבה, אוי תציק (לחן עממי רוסי) (כשהקיבה אוי תציק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
627. כשחלוץ (כשחלוץ מבית לינה לכביש נוסע) תווים בדף השיר
628. כשקברבה (כשקברבה למדבר ברחה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
629. כשתינוק נרדם (כשתינוק נרדם בערש צחורה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
630. ל"ג בעומר (ל"ג בעומר, ל"ג בעומר חג שמח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
631. ל"ג בעומר (לחן גולדפרב) (היערה היערה בקשת וחץ) תווים בדף השיר
632. ל"ג בעומר (לחן קרצ'בסקי) (היערה היערה היערה בקשת וחץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
633. לא אדע (לא ידעתי אנה נפשי נכספת) תווים בדף השיר
634. לא אדע מדוע (לא אדע מדוע יהמה ליבי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
635. לא אירא (לחן עממי 1) (לא אירא מרבבות עם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
636. לא אמות כי אחיה (לחן זעירא) (לא אמות כי אחיה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
637. לא הרוח המזמרת (לא הרוח המזמרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
638. לא כוכב (לא כוכב היה זה שנצנץ מליל) תווים בדף השיר
639. לא לעולם זדון ורשע (לא לעולם זדון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
640. לא פעם, בקיץ (לא פעם, בקיץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
641. לא רוצים לישון (לא רוצים לישון רוצים להשתגע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
642. לא תנותק השלשלת (שלשום שודדנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
643. לא, לא נהיה עבדים עוד לנצח (אם אש תתלקח מעלינו ורצח) תווים בדף השיר
644. לאוט לאט (לאוט לאט לשיח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
645. לבובה יש שתי עיניים (לבובה יש שתי עיניים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
646. לביבות נעשה (קמח קמח מן השק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
647. לביכורים תרומה (כל ירק גן) תווים בדף השיר
648. לבשו נא עוז (לבשו לבשו נא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
649. להבת שלהבת (להבת שלהבת) תווים בדף השיר
650. להגנת השלום (גרסת "על החומה") (שוב עשירים מציתים תבערה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
651. לו באת (לו באת פתאום לנגדי ברחוב) תווים בדף השיר
652. לו ידעו אבי אמי (לו ידעו אבי אמי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
653. לו מבין צחור כוכביך (לו מבין צחור כוכביך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
654. לוח (לוח יש בחדר) תווים בדף השיר
655. לחנוכה (זה יום חג הוא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
656. לחנוכה (לחן דוידוביץ') (היה היה מלך רשע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
657. לחנוכה (לחן עממי גרמני) (היה היה יווני רשע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
658. לי טלה (לי טלה, טליון קטן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
659. לי טלה קטן (לי טלה, טלה קטן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
660. ליובל (ליובל לאחי ליובלי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
661. ליווי (תרגום אפרים דרור) (מפוחית, תני מנגינה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
662. ליל אפלה (ליל אפלה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
663. ליל בא שקט רוגע (ליל בא שקט רוגע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
664. ליל גליל (כל הכפר שוקט, רוגע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
665. ליל הסהר (ליל הסהר נם חשאי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
666. ליל שימורים (לחן ברנשטיין) (ליל שימורים הוא ליל פורים) תווים בדף השיר
667. לילדה ביער (צוחקת צמרת היער) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
668. לילה (אויה לב זה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
669. לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
670. לילות בהירים (לילות בהירים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
671. ליצן קטן נחמד (ליצן קטן נחמד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
672. לכבוד החנוכה (אבי הדליק נרות לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
673. לכבוד שבת (לחן לא ידוע 1) (אמא יצאה אל השוק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
674. לכבוד שבת (לחן לא ידוע 2) (אמי יצאה אל השוק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
675. לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
676. לכה דודי (לחן נומבורג) (לכה דודי לקראת כלה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
677. לכו ונבנה (לכו ונבנה את חומת ירושלים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
678. לכלה ולחתן (לכלה זמרו נא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
679. למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
680. למה זה תישא עיניך (למה זה תישא עיניך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
681. למה כבתה המנורה (למה כבתה המנורה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
682. למה לי בשר שוורים (למה לי בשר שוורים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
683. למולדתי (למולדתי הבאת אותי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
684. למות (למות צעירה, למות לא רציתי) תווים בדף השיר
685. למחרת עם זריחת החמה (למחרת עם זריחת החמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
686. למלך הראשון (למלך הראשון עושים ככה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
687. למרות הכול (למרות הכול) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
688. למרחקים כי נפליגה (למרחקים כי נפליגה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
689. לנדוד תשוקת שומר (לנדוד לנדוד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
690. לנו השמש (לנו השמש, לנו הארץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
691. לסדנה (שיר לסדנה אשירה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
692. לעבודה (לעבודה ציל צליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
693. לפני אמא אתוודה (לחן זהבי) (ילדתי האהובה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
694. לפני שנים רבות רכבה עלמה (לפני שנים רבות רכבה עלמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
695. לקומוניזם מובילנו סטאלין הגדול (בשנת השבע עשרה נזכיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
696. לקטיף (מטר עליז דופק טיף-טיף) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
697. לקראת אביב (לחן זהבי) (לקראת אביב נרון בקול) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
698. לקראת הקוצרים (הוי הוי בנות) תווים בדף השיר
699. לקרב רוסיה האדירה (לקרב רוסיה אדירה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
700. לקרן הקיימת (לקרן הקיימת נעזור קרקע לגאול) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
701. לראש השנה (בפרוס חגנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
702. לראש השנה (את אבי את אמי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
703. לשכן בקתה יפה לו (לשכן בקתה יפה לו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
704. לשמש אחים (לשמש אחים ולחופש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
705. מאי פורים? (את הזקנים אל תשאלו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
706. מארש הארטילריה (זה לא רעם ברקיע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
707. מארש הטנקיסטים (שריון מוצק על טנק נישא בדהר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
708. מבאר שבע ועד דן (מבאר שבע ועד דן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
709. מדוע כה קודרים ימי (מדוע כה קודרים ימי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
710. מדוע שמינו (מדוע שמינו פתאום כה האירו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
711. מה אומרות עינייך (שמש שמש רד לים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
712. מה טוב עשית (בחוץ חשוך מלא אימים) תווים בדף השיר
713. מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
714. מה טובו (לחן עמירן) (מה טובו אהליך, יעקב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
715. מה יפים במאי פרחי החמד (מה יפים במאי פרחי החמד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
716. מה יפית האביב (מה יפית האביב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
717. מה נשתנה (מת פרעה טבע פרעה) תווים בדף השיר
718. מה תשתוחחי נפשי (מה תשתוחחי נפשי) תווים בדף השיר
719. מהבהבת השלהבת (מהבהבת השלהבת) תווים בדף השיר
720. מולדתי (מולדתי ארץ כנען) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
721. מוסקבה (עת הבוקר שמש קמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
722. מועדים לשמחה (מועדים לשמחה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
723. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
724. מחול הגת (הוי נשכימה לכרמים ונלינה בכפרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
725. מחול הסביבונים (סובב סובב לו הסביבון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
726. מחול השותלים (אנחנו עולים על גבעות והרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
727. מטוס! (מטוס נוצר, גמא את השמים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
728. מי בונה ירושלים (מי בונה ירושלים? ישראל!) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
729. מי זה הדליק (לחן אדמון) (מ י זה הדליק נרות דקים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
730. מי זה הדליק (לחן עממי יידי) (מי זה הדליק נרות דקים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
731. מי יבנה בית (מי יבנה, יבנה בית) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
732. מי ייתן לי אבר כיונה (מי ייתן לי אבר כיונה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
733. מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
734. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
735. מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
736. מים התיכון ועד הודו הרחוקה (מים התיכון ועד הודו הרחוקה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
737. מכאן ועד לגבול (הרבה אורות בעיר המרוחקת) תווים בדף השיר
738. מכורה (כי אצא אל הפלג) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
739. מכורתי (מכורתי, נוף מולדתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
740. מלא כוס יין אדום (מלא מלא כוס יין אדום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
741. מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
742. מלחים צעירונים (עט אוייב על המכורה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
743. ממוסקבה עד לנוף הקולחוזים (ממוסקבה עד לנוף הקולחוזים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
744. ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
745. מן הבוקר גשם (מן הבוקר גשם, גשם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
746. מנגינה לי (לחן לא ידוע) (מנגינה לי ונגינה לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
747. מנגינה נשכחת (הניגון חוזר בי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
748. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
749. מסביב למדורה (מסביב למדורה היאספו רועי הצאן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
750. מעבר לים (לחן גרשון אפרת) (מעבר לים, מעבר לים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
751. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
752. מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
753. מעונה בנחושתיים (מעונה בנחושתיים כעבד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
754. מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
755. מעשה ברועה (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
756. מפוחית (מפוחית הנעימי זמר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
757. מפוחית בין השיניים (לחן זהבי 1) (מפוחית בין השיניים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
758. מפוחית בין השיניים (לחן זהבי 2) (מפוחית בין השיניים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
759. מפוחית יתומה (כל תנועה כבר בחושך נדמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
760. מפליג מלח (מפליג מלח, מפליג הרחק,) תווים בדף השיר
761. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
762. מקהלת האיכרים (לא רוח קודר בערבה נהם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
763. מקהלת נוגנים (לחן צבי קפלן) (יוסי בכינור, פסי בתוף) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
764. מרגנית חיננית (מרגנית חיננית) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
765. משוך חסדך (משוך חסדך ליודעיך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
766. משחק פורים (צליל, צליל, צליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
767. משל יותם (הלוך הלכו העצים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
768. משמר הירדן (לחן גרמני) (כשאון רעם בשמיים) תווים בדף השיר
769. משמר הירדן (לחן מזי"א) (כקול רעם בשמיים) תווים בדף השיר
770. מתחומי העמדה (מתחומי העמדה אחשוב עלייך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
771. מתי יבוא המשיח (מתי יבוא המשיח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
772. מתן תורה (אז כל רוח לא ריחפה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
773. מתקדמת ספינתנו (מתקדמת ספינתנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
774. נא הגידי ילדתי (נא הגידי ילדתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
775. נא שכבי ונומי (נא שכבי ונומי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
776. נבנה קיבוץ גדול חדש (נבנה קיבוץ גדול חדש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
777. נגן עוגב (כל איש פורט) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
778. נגן קתרוס (צלצל קתרוס צלצל בעצב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
779. נדנדה (נדנדה נדנדה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
780. נוגות ילל התן (נוגות יילל התן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
781. נומה פרח (לחן עממי ארמני) (נומה פרח בני מחמדי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
782. נומה פרח (לחן עממי יידי 4) (נומה פרח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
783. נומי לך רעייתי (נומי לך רעייתי שנת מרגוע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
784. נח אמיץ כח (רצה הילד נח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
785. נחליאלי (לחן לא ידוע 1) (נחליאלי קל זנב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
786. נחש הנייר (אהוד עשה לו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
787. נחשל פה (נחשל פה מבלי הרף) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
788. נטה היום (נטה היום בא ערב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
789. נטוף נטפה הדמעה (נטוף נטפה הדמעה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
790. ניגון 1 המחנות העולים (ללא מילים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
791. ניגון 2 המחנות העולים (ללא מילים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
792. ניגון ואלס (ללא מילים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
793. ניגון עתיק (אם תרדנה בליל דמעותייך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
794. ניגונים (שתלתם ניגונים בי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
795. ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
796. ניצנים (ניצנים נראו בארץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
797. נמנמו גבעה ותל (Спят курганы темные) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
798. נס חנוכה (חנוכייה חנוכייה ספרי נא לי מעשייה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
799. נעולה היא דלתי (נעולה היא דלתי) תווים בדף השיר
800. נעלזה ונשמחה (נעלוזה ונשמחה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
801. נצא לשדה (כולנו כולנו נצא לשדה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
802. נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
803. נקטוף הפרחים (נקטוף הפרחים היפים בגן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
804. נקטופה (נקטופה נקטופה תפוח זהב) תווים בדף השיר
805. נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
806. נר לי (לחן סמבורסקי) (נר לי, נר לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
807. נרות אנו כולנו (נרות אנו כולנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
808. נרות דולקים (נרות דולקים, נרות דקים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
809. נרותיי הזעירים (לחן ארליך) (נרותיי הזעירים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
810. נשוטה נשוטה (נשוטה, נשוטה, החוף מתרחק לו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
811. נשף הלביבות (משחק חיזיון) (חנוכה חנוכה אין חלון בלי אש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
812. נשר נשר (נשר נשר אל תיגע עוד) תווים בדף השיר
813. סבא וסבתא (חמישים שנה עברו בדיוק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
814. סביבון סוב סוב (סביבון, סוב, סוב, סוב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
815. סביבוני ירוץ בגיל (סביבוני ירוץ בגיל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
816. סבלי הוולגה (על שפת וולגה הסוערת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
817. סואן בדמי הליל (סואן בדמי הליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
818. סוד של פורים (הס הס ילדים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
819. סוכתי (סוכתי הסוכה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
820. סוף העונה (עכשיו השמים נראים קצת אחרת) תווים בדף השיר
821. סורי הוי סורי (סורי הוי סורי רוח רעה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
822. סטנקה ראזין (על פני וולגה שוט ישוטו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
823. סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
824. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
825. סער בלילה (בריק ברק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
826. סער הרשע (סער הרשע ייליל על ראשנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
827. ספיח (לחן שרת) (הן לא חרשתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
828. ספיח (לחן2) (הן לא חרשתי) תווים בדף השיר
829. ספרו לקטנים גם לגדולים (ספרו לקטנים גם לגדולים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
830. סרפן אדום (אל נא אמא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
831. סתיו (לחן ולבה) (רוח סתיו נשאה בעצב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
832. סתיו נוגה (סתיו נוגה דפק בחלונות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
833. עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
834. עבודת האיכרים (הידעתם איך חורשים) תווים בדף השיר
835. עגבניה (הוי, הוי, הוי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
836. עד אור הבוקר (עד אור הבוקר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
837. עד הוא הים (עוד מעט ויכסיף גם הים האפל) תווים בדף השיר
838. עד מתי ספנים (כבר בוקר השכם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
839. עוד אזכור (עוד אזכור יום סתיו שוקע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
840. עוד שדי פורח (עוד שדי פורח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
841. עוד שיר אחד (ימים גולשים לתהום, לילות שוקעים בתוהו,) תווים בדף השיר
842. עודך זוכרת (עודך זוכרת לילות ירח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
843. עוז ואייל (עוז, עוז, עוז ואייל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
844. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
845. עול עבודה מפרכת (עול עבודה מפרכת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
846. עולם חדש (עולם חדש נברא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
847. עומד בחור ביער (עומד בחור ביער) תווים בדף השיר
848. עורה ישראל (עורה, עורה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
849. עורו (עורו הבחורים) תווים בדף השיר
850. עורו אחים (עורו אחים ונעלה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
851. עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) (עורי, עורי דבורה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
852. עורי עורי (עורי עורי לבשי עוזך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
853. עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
854. עייפה בובה זהבה (עייפה בובה זהבה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
855. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
856. עכו ארץ ישראל (אין אני איני פוחד מעכו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
857. עכשיו אפשר לומר (שלושה רעים הלכו יחדיו בליל עופרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
858. על אף הכול (דם ואש ותמרות עשן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
859. על גבעות שיח' אברק (אדמה אדמתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
860. על האגם (על האגם בתכלת הרוגעת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
861. על הגורן (את זוכרת היינו לנות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
862. על ההרים קול בכי נשמע (על ההרים קול בכי נשמע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
863. על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
864. על הכוס (הנה הנה כוסות מלאו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
865. על הנחל מתפרש הערפל (על הנחל מתפרש הערפל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
866. על הנפלאות (על הנפלאות ועל הגבורות) תווים בדף השיר
867. על הסלע (על הסלע הך הך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
868. על מרחבי ים (על מרחבי ים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
869. על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
870. על נהרות בבל (לחן עממי לועזי) (על נהרות בבל בכינו שם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
871. על ענפי שיטה (על ענפי שיטה רדה עלטה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
872. על ערבות דון (בערבות הדון השיירה עוברת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
873. על פסים וגלגלים (לחן לא ידוע 2) (על פסים וגלגלים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
874. על ראש החרמון (לחן ולבה) (על ראש החרמון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
875. עלומית (מי חייך וצחק מלוא עיניים וקול) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
876. עלי באר (הו באר הרבי טובך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
877. עלי דון (עלי דון אלה בודדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
878. עלי לארץ ישראל (עלי עלי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
879. עלי עין שוקקה (עלי עין שוקקה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
880. עלי עלי האש (כל הגברים שחורי זקן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
881. עלם ועלמה (עלם ועלמה ידעתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
882. עם הליל ספינה מפלגת (עם הליל ספינה מפלגת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
883. עם ישראל חי (לחן חסידי) (עם ישראל חי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
884. עם ישראל חי (לחן יזהר ירון) (עם ישראל חי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
885. עם סגולה (שישו ושמחו בעם אדוניי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
886. עם צאת השבת (כוכב ניצת) תווים בדף השיר
887. עם צהריים (עם צהריים לב הולם פעם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
888. עם שחר (עם שחר עורה ילד חן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
889. עם שחר (לחן יהודה שרת) (נבל מים ביד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
890. עמק (פלדה כחולה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
891. עמק יזרעאל (בקעה עמוקה בין הרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
892. עמק מולדת (על גבע ותל בעמק יזרעאל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
893. ענן שחור (לאן תעוף לאן תדאה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
894. עפיפון (עפיפון ארוך זנב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
895. עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
896. עץ התפוח (מלוא הארץ אין כצבע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
897. עץ ליבנה ניצב לו ביער (עץ ליבנה ביער יצב לו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
898. עץ נטעתי (לחן זעירא) (עץ נטעתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
899. עצב בלב (עצב בלב, שלכת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
900. עציץ פרחים (מן החלון פרח עציץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
901. עקרה (לחן שרת) (בן לו היה לי) תווים בדף השיר
902. ערב (בין ההרים הצל נרדם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
903. ערב בגליל (כבה השמש שיקד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
904. ערב בגליל (לחן זהבי) (כָּבָה הַשֶּׁמֶשׁ שֶׁיָּקַד) תווים בדף השיר
905. ערב שבת (את האבק מכל פינה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
906. ערבה פרשה כנפיים (ערבה פרשה כנפיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
907. ערבית (אט מצלצל פעמון ערבית) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
908. ערבת בכות (כבר דמדומי הערב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
909. ערפילים (ערפילים ערפילים ערפיליים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
910. עשר אצבעות (אצבעות לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
911. עשרה כושים (עשרה כושים ליער יצאו) תווים בדף השיר
912. עשרים (אלפים שנות עפר) תווים בדף השיר
913. עת לטעת (לחן זעירא) (מי במעדר ומי באת) תווים בדף השיר
914. עתיד יפה (עתיד יפה מזהיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
915. עתידות (לחן אידלזון) (ישטפו פלגי הדמעות) תווים בדף השיר
916. עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
917. פברואר 1946 (ללא דרך הגונדה צועדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
918. פה בארץ חמדת אבות (פה בארץ חמדת אבות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
919. פה בשדרה (פה בשדרה עצים יעמודו) תווים בדף השיר
920. פה שובבתי (פה שובבתי יום ביומו) תווים בדף השיר
921. פועלים (פועלים קטנים אנחנו) תווים בדף השיר
922. פורים נכנס לעיר (ראו כל בית ראו כל שער) תווים בדף השיר
923. פז ובדולח שן זהב (פז ובדולח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
924. פזמון הפנקס "א" (חבר אם מצבך רעוע) תווים בדף השיר
925. פזמון ליקינתון (לילה לילה מסתכלת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
926. פזמורת חיילים (חברה לצים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
927. פיל-פילון (פיל-פילון - אפו ארוך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
928. פלא פלאים (פלא פלאים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
929. פלמ"חי בשמירה (לילה שקט, נמה קרת,) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
930. פנה הגשם (פנה הגשם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
931. פנו דרך ליורה (משמים קול קורא) תווים בדף השיר
932. פעם חבר בודיוני (פעם חבר בודיוני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
933. פעמון ערבית (קול פעמון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
934. פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
935. פקדת הארץ (פקדת הארץ ותשוקקה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
936. פרדס (לחן אפרים בן חיים) (פרדס קטן אני יודע) תווים בדף השיר
937. פרדס (לחן לא ידוע 1) (פרדס קטן אני יודע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
938. פרדס (לחן לא ידוע 2) (פרדס קטן אני יודע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
939. פרה פרה (לחן לא ידוע 2) (פרה פרה הבוקר בא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
940. פרועה ונפתלת הדרך (פרועה ונפתלת הדרך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
941. פרחים לקטוף לי אצא (פרחים לקטוף לי אצא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
942. פריילעכס (ללא מילים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
943. פרפר בשדה (הלכתי עם גן הילדים) תווים בדף השיר
944. פרשים אולנים (פרשים, אולנים צבעונים שלנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
945. פתחו שערים (פתחו שערים ויבוא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
946. צאינה וראינה (לחן סמבורסקי) (צאינה וראינה בנות ירושלים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
947. צבעונים (צבעונים אחיי הצבעונים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
948. צברים (הננו אשר הננו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
949. צברים (צברים כינונו פרי קוצים מתוק) תווים בדף השיר
950. צדקתם הבונים הצעירים (צדקתם הבונים הצעירים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
951. צה"ל (בא מנגב סער) תווים בדף השיר
952. צוואת אמא (מבן לוחם אמא נפרדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
953. צוואתי (ידיד נפשי כשאגווע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
954. צועד וצועד (צועד וצועד האיש העובד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
955. צ'יזבאט (האש מפצחת זרדים בדממה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
956. ציפורי כבר הגיעה (ציפורי כבר הגיעה) תווים בדף השיר
957. צל עץ תמר ואור ירח (צל עץ תמר ואור ירח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
958. צלצלו מצילות (חשוק חשקה נפשם בזמר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
959. צלצלו צלצלו (צלצלו צליל צליל פעמוני העדר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
960. צמאת רק לי (הלילה ידעתי) תווים בדף השיר
961. צעדה החבריא (צעדה החבריא למרחב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
962. צ'ריומוחה (מרחוק צ'ריומוחה מתנועעה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
963. צ'רלסטון ארקוד הרבה (צ'רלסטון ארקוד הרבה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
964. קבלת התורה (תורה לי לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
965. קדרו פני השמים (קדרו קדרו פני השמים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
966. קדש ורחץ (לחן עממי בבלי) (קדש ורחץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
967. קול דודי (הגרסה המלאה) (קול דודי הנה זה בא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
968. קול מההרים (אל על באייל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
969. קול קורא אל הגר (מה לך הגר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
970. קול ששון (קול ששון וקול שמחה) תווים בדף השיר
971. קום (קום קום ילד קום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
972. קום נקומה (‏קום נקומה בני העוני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
973. קומה אחא (קומה אחא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
974. קומו שומרים (קומו שומרים) תווים בדף השיר
975. קוקיה (קו קו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
976. קטיושה (לחן בלאנטר) (לבלבו אגס וגם תפוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
977. קטנתי (קטנתי תשמעי בארצנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
978. קינת דוד (הצבי ישראל) תווים בדף השיר
979. קנה אזרח עוגה (בליל? סגריר אפל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
980. קנטטה לסטאלין (מקוטב אל קוטב מעל רכסי השלג) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
981. קפיטן, קפיטן (קפיטן היה אחד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
982. קציר בנגב (בשדות שואן קציר) תווים בדף השיר
983. קצרו בתלתן (קצרו הקוצרים בתלתן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
984. קריה יפהפייה (קריה יפהפייה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
985. קרן היסוד (ישראל העם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
986. קשה לשוח (לחן סמבורסקי) (הה, כמה קשה לשוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
987. קשתנו על שכמנו (קשתנו על שכמנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
988. רבינה (שט הערב חרש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
989. רד ערב (רד ערב דום אלינו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
990. רוח (לחן ולבה) (איזה רוח, איזה רוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
991. רוח אביב (רוח, רוח אביב נא שאני) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
992. רוח חורף (רוח רוח בא לגן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
993. רוח מבדרת (רוח מבדרת שֹבל שמלתה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
994. רוח רד מן ההרים (רוח רד מן ההרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
995. רוח רוח (רוח רוח רוח רגע לא ינוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
996. רוח רוח (רוח רוח עורה רוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
997. רוח רוח (לחן צבי קפלן) (רוח רוח, רוח רוח!) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
998. רומאנס (בכל פגישה מקרית) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
999. רונדו הסתובבו (לחן 1) (לללה... הסתובבו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1000. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1001. רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1002. רועה קטן (עדרים דודי נתן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1003. רותי (לי כל גל נושא מזכרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1004. רחובות את ביהודה (רחובות את ביהודה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1005. רחל (הן דמה בדמי זורם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1006. רחל על העין (רחל עמדה על העין) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1007. רחשי אביב (לחן מילט) (אל השדה לי אצאה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1008. ריח דבש וריח מנטה (ריח דבש וריח מנטה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1009. ריח ניר (ריח ניר לשדה מולדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1010. רינה (רינה - אני אוהב את השמיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1011. רינה רינה היי (רינה רינה היי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1012. ריקוד הגורן (הבי גורן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1013. ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1014. ריקוד הקבצנים (ים פם פם פם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1015. ריקוד לכובשי השממה (זה היום זה היום) תווים בדף השיר
1016. רכבת (הרכבת מקשקשת מרשרשת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1017. רמי-רם רץ לגן (מי זה כאן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1018. רק את לי נותרת (אחת היתה) תווים בדף השיר
1019. שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1020. שאי ברכה (שאי ברכה את ארצנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1021. שב גיבור החיל (אט זורם הנחל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1022. שבח למוזיקה (שבח שבח למוזיקה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1023. שבת (עוד מעט ירד אלינו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1024. שבת (שישה ימי החול) (לחן זעירא) (ששה ימי החל) תווים בדף השיר
1025. שבת בכפר (נטו צללים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1026. שבת בכפר (לחן זהבי) (שבת היום, דממה קדושה) תווים בדף השיר
1027. שבת המלכה (לחן לא ידוע) (החמה מראש האילנות נסתלקה) תווים בדף השיר
1028. שבת המלכה (לחן מינקובסקי) (החמה מראש האילנות נסתלקה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1029. שבת קודש על חוף ימי (לחן אנגל) (מול חוף ימי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1030. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1031. שדות שבעמק (שדות שבעמק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1032. שה (לחן ולבה) (שיי, רעי, שה בן כשב) תווים בדף השיר
1033. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1034. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה, כך מתחיל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1035. שוב הרוח לה שרה (שוב הרוח לה שרה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1036. שומר מה מליל (שומר מה מליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1037. שועלי שמשון (ארבעה, ארבעה על הג'יפ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1038. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1039. שושנת ישראל - פזמור לפורים (שושנת ישראל מתפרחת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1040. שחקו נא טף שלי (שחקו נא טף שלי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1041. שי (אעולל כגפן שארית הרחש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1042. שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1043. שיירה שלנו (לחן ולדמן) (שוב יוצא הזמר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1044. שיכון הוותיקים (נרים כוס תה חריף) תווים בדף השיר
1045. שיר אביב (האח מה ייף ינהר היום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1046. שיר אלייך (סתיו בחלונות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1047. שיר אפור (אפור, אפור הסלע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1048. שיר בוקר (אור אור!) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1049. שיר בני-חיל (בשמים קול הרעם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1050. שיר האדמה (לחן זהבי) (גבע סלע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1051. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1052. שיר הגשם (בואו עננים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1053. שיר הגשר (לילה סגריר שמי חורף קודרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1054. שיר הדנייפר (אצל זה החוף) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1055. שיר הדרור (הגיעה השעה, שעת גורל הגיעה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1056. שיר ההודיה (ליווית אותי ארצי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1057. שיר הוותיק (עור חליל, עורה כינור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1058. שיר הזורע (יום שמש עלה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1059. שיר החורף (חורף בא הידד הידד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1060. שיר החי"ל (דמנו נהר ואשד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1061. שיר החידות (מה, מה מתוק מדבש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1062. שיר החירות (לחן סמבורסקי) (פנינו אל השמש העולה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1063. שיר החלוצים (לחן גלדשטיין) (אנו נהיה הראשונים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1064. שיר החלוצים (לחן לא ידוע 1) (אנו נהיה הראשונים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1065. שיר החנוכה (בברכה אדליק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1066. שיר היובל (יספר נא פלאה ויושר בשירים) תווים בדף השיר
1067. שיר הים (רוחות הים מזמזמים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1068. שיר היער (אלונים בהדר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1069. שיר היער והגלות (יער יער) תווים בדף השיר
1070. שיר הכביש (הך פטיש עלה וצנח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1071. שיר הכלב (מה איום ומה נורא) תווים בדף השיר
1072. שיר הלגיונות (צבא, צבא, מה טובו אהליך!) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1073. שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1074. שיר המגן והמרי (בלילה באין אור) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1075. שיר המולדת (עלה, עמי, על אדמתך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1076. שיר המחנה (מסבלות גורל פרוע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1077. שיר המים (לחן בוסקוביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1078. שיר המסכות (זקן ארוך לי עד ברכיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1079. שיר המעלות (לחן עממי-אשכנזי) (שיר המעלות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1080. שיר המעמרים (לחן צבי קפלן) (שמש תלהט חומה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1081. שיר המרד (אל נא תחתו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1082. שיר המשוטט (הדרך לא אדעה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1083. שיר הנגב (השמעת איך בנגב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1084. שיר הנהג (עוד אזכור ימי הטנדר אחא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1085. שיר הנודד (מי יתנני עוף) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1086. שיר הנוטע (עם שחר נשכימה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1087. שיר הנוטעים בברגיאת (בגליל כאן בביתנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1088. שיר הנוער (רב לך נדוד בחושך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1089. שיר הנוער (העולם חלון פתוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1090. שיר הנוער (הולכים ובאים) תווים בדף השיר
1091. שיר הנוער האנטיפאשיסטי (נקום, נלחם, מבלי חוס ורחם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1092. שיר הנמל (למרחקים מפליגות הספינות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1093. שיר הספורט (החמה פזרי קרניך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1094. שיר הספנים (לדרך ספן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1095. שיר הספנים (קם השמש מן הלַיִל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1096. שיר העבודה (כחול ים המים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1097. שיר העבודה והמלאכה (לחן ולבה) (מי יצילנו מרעב?) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1098. שיר העגלון (הסתכלי השכם בבוקר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1099. שיר העיטור (לחן עמירן) (דרך פנו הנה באנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1100. שיר העלם (לחן סמבורסקי) (ערב כבר גלש מהר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1101. שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1102. שיר הערבה (עת הרוחות בערבה שורקות באפלה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1103. שיר הפועל (דגל על הרים הרימו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1104. שיר הפלוגה (השחר האיר והאופק רחב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1105. שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1106. שיר הצופים (קדימה אח בלי אש בלי חץ) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1107. שיר הצי האדום (הליל גווע השחר בוקע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1108. שיר הקברניט (עם ליל חורפי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1109. שיר הריחיים (סבו סבו הריחיים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1110. שיר הרעשן (מי ברעש מי ברעם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1111. שיר הרשת (הזקן, זקן, הזקן מנהריים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1112. שיר השדה (על שדנו רד הערב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1113. שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1114. שיר השורה (לחן זעירא) (הוי, ימים ולילות לא נספורה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1115. שיר השורה (לחן נוביקוב) (הוי ימים ולילות לא נספורה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1116. שיר השיכור (הדרך נראית לי כל כך ארוכה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1117. שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1118. שיר ידעתי (לחן ולבה) (שיר ידעתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1119. שיר יום יומי לתלמידים (אך פקחת את עיניך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1120. שיר לאלף עריסות (כמה מים יש בים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1121. שיר לגן הירק (פעם יצא לרקוד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1122. שיר לדודו (עלי נסים ונפלאות שקרונו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1123. שיר לחמוטל (מה אוכלה חמוטל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1124. שיר לחנוכה (בואו בואו ילדים) תווים בדף השיר
1125. שיר לכותל (פרצנו דרך שער אריות) תווים בדף השיר
1126. שיר לכת של צ'אפאייב (השמים עב הקדירו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1127. שיר לנטע (בוקר שבט) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1128. שיר לנמל (שחף צורח סער) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1129. שיר לעולה (לחן אדל) (אנחנו עדה עיקשת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1130. שיר לפלחה (שיר לפלחה שיר נשירה) תווים בדף השיר
1131. שיר לפסח (מעבדות גו ולב) תווים בדף השיר
1132. שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1133. שיר מזמור לפנסיונר (מאז כי עטה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1134. שיר מחוסר העבודה (בבוקר בערב) תווים בדף השיר
1135. שיר מים (שורו שורו בני הרים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1136. שיר מלחים (כשחף קל נישאת ברון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1137. שיר מעפילים (לחן רפפורט) (רוח ותורן רם ואופקים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1138. שיר נושאי הדגל (עלה השיר ועם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1139. שיר סובייטי (לא סיעות בני עורב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1140. שיר סיום הגן (לחן ביק) (שלום לך, גננו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1141. שיר על הגיבורים (איך בשדה פתוח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1142. שיר על לא כלום (היה ערב בשום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1143. שיר עם שוודי לאביב (על עלי עשב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1144. שיר ערבית (שיר ערבית נשמע מול זרמי נהר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1145. שיר ערש (נומי נומי ילדתי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1146. שיר ערש (נומי נומי נומי נים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1147. שיר ערש (נומי נומי נים ילדתי) תווים בדף השיר
1148. שיר ערש לשליקט (שלי,שלי, שליקט) תווים בדף השיר
1149. שיר ערש לתרזה (לחן זעירא) (מהלך לו נום ננס) תווים בדף השיר
1150. שיר ערש על הים (נומה בני אין לבכות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1151. שיר עשור (דיינו ביום חג) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1152. שיר פאר (שיר פאר לשדות) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1153. שיר פרטיזנים (בדרך לא דרך ביער) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1154. שיר קוצרי העמק (רונו לעמל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1155. שיר קיסריה (להיות בני חורין נולדנו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1156. שיר של זייד (פעם ועוד) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1157. שיר שמח (אם גם ראשנו שח) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1158. שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1159. שיר תל-חי (לחן גרינשפון) (חרמשים לכם מדוע) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1160. שירה של מירה'לה (זר וסמוי מעין אדם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1161. שירו השיר (שירו השיר על תירוש) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1162. שירת האביב (שורו נא שורו נא) תווים בדף השיר
1163. שירת הבוצרים (הבוצרים הולכים לכרם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1164. שירת הזורע (חרשי, חרשי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1165. שירת הזמיר (העולם כולו תפארת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1166. שירת החליל (הנה אחללה בחלילי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1167. שירת החליל (עם צאת החמה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1168. שירת הנודד (הי, ציוניוני הדרך) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1169. שירת הקציר (נפול נפלה תוך השדה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1170. שירת השומר (הולם צעדי בדמי הליל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1171. שירת עמל עולה אל על בגיל (שירת עמל עולה אל על בגיל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1172. שירתנו (לא שאננים וחוגגים) תווים בדף השיר
1173. שישו ושמחו (שישו ושמחו גילו גיל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1174. שכב בני (שכב בני, שכב במנוחה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1175. שכב הירדם (לחן לא ידוע) (שכב הירדם, בן לי יקיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1176. שכב הירדם (לחן עממי יידי 1) (שכב, הרדם, בן לי יקיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1177. שכב הירדם (לחן עממי יידי 2) (שכב הירדם, בן לי יקיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1178. שכב הירדם (לחן עממי יידי 3) (שכב הירדם בן לי יקיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1179. שכב הירדם (לחן עממי יידי 4) (שכב הירדם, בן לי יקיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1180. שכב הירדם (לחן עממי יידי 5) (שכב הירדם, בן לי יקיר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1181. שכב הירדם (לחן קרצ'בסקי) (שכב, הירדם, בן לי יקיר) תווים בדף השיר
1182. שכב והירדם (שכב והירדם, בן יקיר לי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1183. שכבי נומי בובה יפה (לחן לא ידוע) (שכבי נומי בובה יפה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1184. שלום לכפר מולדת (שלום עליך כפר מולדת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1185. שלום עירי נוחמה (נשיר ידידי מחר אלי קרב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1186. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) (שלום עליכם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1187. שלום עליכם (לחן לא ידוע 6) (שלום עליכם מלאכי השרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1188. שלום עליכם (לחן לא ידוע 8) (שלום עליכם מלאכי השרת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1189. שלושה חתולים (שלושה חתולים שוחחו בינהם) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1190. שלחו רגל (לחן קלדרה) (שלחו רגל פצחו רון) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1191. שלכת (עמוק עמוק העצב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1192. שם באחו (שם באחו אחו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1193. שם בחורש עב (שם בחורש עב) תווים בדף השיר
1194. שם ביער שם באחו (שם ביער שם באחו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1195. שם במקום יוריק (שם במקום יוריק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1196. שם הרחק ביער (שם הרחק ביער אלון עתיק ניצב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1197. שם ילדה קטנה צוחקת (רוח בחורשה חומקת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1198. שם על שפת הנחל (שם על שפת הנחל) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1199. שם ראיתי נערה אמה (לחן לא ידוע) (שם ראיתי נערה אמה) תווים בדף השיר
1200. שמאל הירדן (לחן זעירא) (כעמוד שבתווך לגשר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1201. שמאל ימין (שמאל ימין קדימה בלב מאמין) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1202. שמוני נוטרה (שמוני נוטרה את הכרמים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1203. שמחה רבה (שמחה רבה, שמחה רבה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1204. שמחו נא (שמחו נא, שמחו נא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1205. שמעו נא (שמעו נא חבריה והטו נא אוזן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1206. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1207. שמש אור (שמש אור הענן חלף) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1208. שמש נחבא (שמש נחבא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1209. שמש עולה ושוקעת (שמש עולה ושוקעת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1210. שנה טובה (לחן אדל) (שנה הלכה שנה באה) תווים בדף השיר
1211. שנה טובה (לחן נרדי) (שנה הלכה, שנה באה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1212. שני אלונים (פעם על גדות הוואדי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1213. שני נשרים (על אלון גבוה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1214. שני שושנים (אשיר לך שיר עתיק נושן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1215. שנינו הגשר נבנה (שנינו הגשר נבנה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1216. שנינו מחכים (כבר חלף היום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1217. שער אש נדלק ברום (שער אש נדלק ברום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1218. שערורייה (כף סכין מזלג הרביצו בצלחת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1219. שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן זעירא) (שקט, שקט, שקט, שקט) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1220. שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן לא ידוע) (שקט שקט שקט שקט) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1221. שתו העדרים (מעמק לגבעה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1222. שתיל קטן (שתיל קטן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1223. תאמר אהיה רב (תאמר אהיה רב) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1224. תה ואורז יש בסין (לחן עממי אוקראיני) (תה ואורז יש בסין) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1225. תהבהב לה האש בכירה (תהבהב לה האש בכירה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1226. תור, תור, תור (צמד חמד לי יונים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1227. תחת זיו כוכבי שמים (תחת זיו כוכבי שמים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1228. תחת שיח הירקרק (תחת שיח הירקרק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1229. תחת שיחים בירקרק עלים (תחת שיחים בירקרק עלים) תווים בדף השיר
1230. תחת שמי מוסקבה (אלף כוכבים במרום דולקים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1231. תכול המטפחת (טוהר ותכול המטפחת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1232. תמרה שמשיה (תמרה שמשיה תמרה יפהפיה) תווים בדף השיר
1233. תן כתף (תן כתף, עצום את העיניים) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1234. תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1235. תני את ידך (תני את ידך אחותי הנרגשת) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1236. תפילה לגשם (על טל מטר) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1237. תפילת בוקר (שבח ומזמור) תווים בדף השיר
1238. תפילת גשם (גשם, גשם, נאנח שדה מחום) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1239. תק תק תק (תק-תק-תק) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1240. תקוותנו (לחן ההמנון הלאומי) (עוד לא אבדה) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1241. תקציבים (ולו הזמין לי הקדוש ברוך הוא) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
1242. תקראי נא בשמי (תקראי נא בשמי) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר
1243. תרנגול אני (תרנגול אני, תרנגול קטן) תווים בדף השיר קובץ להאזנה - בדף השיר