יצחק לוי : קובץ שירים
הוצאה: צל וצליל כנראה 1954

על החוברת לא נדפס תאריך, ואולם בשתי ספריות אותרו עותקים שהקדיש המחבר בשנת 1954: בעותק שבמכללת לוינסקי הקדשת המחבר לניסן כהן מלמד מיום 5.8.1954, ובעותק שבספריית האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים הקדשת המחבר לשבתאי פטרושקה מיום 23.11.1954. כנראה החוברת הייתה אז חדשה.


השירים המופיעים באתר:*

מיון לפי: כותר | אתחלתא

 1.  אל הציפור (לחן יצחק לוי) (שלום רב שובך, צפורה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אל נורא עלילה (לחן יצחק לוי) (אל נורא עלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  אל רחום וחנון (אל רחום וחנון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  במדינת הגמדים (במדינת הגמדים רעש מהומה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  הקיפוד (לחן יצחק לוי) (רצה הקיפוד עם מישהו לרקוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  הרקפת (הרקפת הרקפת מסתתרת בסלעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  ותיראה לפניך (ותיראה לפניך עקדת יצחק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  חג הסוכות (הקימותי סוכת-חן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  חנום (הליל מט לגווע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  לבי במזרח (לחן יצחק לוי) (לבי במזרח ואנכי בסוף מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  לדודי ישנה קרחת (לדודי ישנה קרחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  לרותי יום הולדת (לרותי יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  מה דודך מדוד (לחן יצחק לוי) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  מצאתי (הלכתי ביער הלוך לאיטי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  סרנדה (אהבתי לטייל פה בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  עץ נטעתי (לחן יצחק לוי) (עץ נטעתי בחג האילן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  עקרה (לחן יצחק לוי) (בן לו היה לי ילד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  פזמון ליום פורים (יום אל קרן עמו נישא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  ציון הלא תשאלי (לחן יצחק לוי) (ציון הלא תשאלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  צעיר עברי (צעיר עברי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  רק על עצמי (רק על עצמי לספר ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  שיר ביכורים (חבריא נרון נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  שיר הטייל (על גב תרמיל צנוע ובידי מקל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  תורת אמת (לחן יצחק לוי) (תורת אמת נתן לעמו אל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

תווים/צילומים מהמקור או תווים המבוססים עליו:

 1.  אודך כי עניתני (לחן יצחק לוי) (אודך כי עניתני) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אל הציפור (לחן יצחק לוי) (שלום רב שובך, צפורה נחמדת) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אל נורא עלילה (לחן יצחק לוי) (אל נורא עלילה) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אל רחום וחנון (אל רחום וחנון) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  במדינת הגמדים (במדינת הגמדים רעש מהומה) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  הודו לאדוניי כי טוב (לחן יצחק לוי) (הודו לאדוני כי טוב) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  הינך יפה רעייתי (לחן יצחק לוי) (הינך יפה רעייתי) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  הקיפוד (לחן יצחק לוי) (רצה הקיפוד עם מישהו לרקוד) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  הרועה (הרועה עדרו) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  הרקפת (הרקפת הרקפת מסתתרת בסלעים) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  ותיראה לפניך (ותיראה לפניך עקדת יצחק) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  חג הסוכות (הקימותי סוכת-חן) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  חלילי הכינרת (לארצי פנינה מזהרת) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  חנום (הליל מט לגווע) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  יש לי אח קטן (לחן יצחק לוי) (יש לי אח קטן מאוד) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  לבי במזרח (לחן יצחק לוי) (לבי במזרח ואנכי בסוף מערב) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  לדודי ישנה קרחת (לדודי ישנה קרחת) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  לרותי יום הולדת (לרותי יום הולדת) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  מה דודך מדוד (לחן יצחק לוי) (מה דודך מדוד) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  מה נשתנה (לחן יצחק לוי) (מה נשתנה הלילה הזה) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  מצאתי (הלכתי ביער הלוך לאיטי) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  סרנדה (אהבתי לטייל פה בלילה) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  סרנדה (אהבתי לטייל פה בלילה) [תווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  עץ נטעתי (לחן יצחק לוי) (עץ נטעתי בחג האילן) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  עץ נטעתי (לחן יצחק לוי) (עץ נטעתי בחג האילן) [תווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  עקרה (לחן יצחק לוי) (בן לו היה לי ילד קטן) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  עשרה כושים קטנים (תרגום רות גרבר, לחן יצחק לוי) (עשרת בני כושים קטנים) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  פזמון ליום פורים (יום אל קרן עמו נישא) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  ציון הלא תשאלי (לחן יצחק לוי) (ציון הלא תשאלי) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  צעיר עברי (צעיר עברי) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  רוח רוח (לחן יצחק לוי) (רוח רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  רק על עצמי (רק על עצמי לספר ידעתי) [תווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  שיר ביכורים (חבריא נרון נרקודה) [תווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  שיר הטייל (על גב תרמיל צנוע ובידי מקל) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  תורת אמת (לחן יצחק לוי) (תורת אמת נתן לעמו אל) [מילים ותווים] קובץ להאזנה - בדף השיר

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: