נום חביבי

העתקת מילות השיר

נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר יָם סוֹעֵר בְּלֵיל יָרֵחַ כּוֹכָבִים בַּשָּׁמַיִם אַל תַּבֵּט בִּדְמִי הַלַּיִל נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר. לֹא יָשׁוּב אָבִינוּ עוֹד אֵלֵינוּ מִבֵּיתוֹ לְקָחוּהוּ בָּרְחוֹבוֹת הֵם סְחָבוּהוּ לַגַּרְדּוֹם הֵם הֶעֱלוּהוּ נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר. אֶת הַדֶּגֶל הֵם הֵרִימוּ אֶת נֵס הַמֶּרֶד הֵם הֵנִיפוּ חַיִּים שְׁקֵטִים וּבְרוּכִים הוּא רָצָה אָז לְהָקִים. נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹרנום חביבי, עפעפיך סגור ים סוער בליל ירח כוכבים בשמים אל תבט בדמי הליל נום חביבי, עפעפיך סגור. לא ישוב אבינו עוד אלינו מביתו לקחוהו ברחובות הם סחבו לגרדום הם העלוהו נום חביבי, עפעפיך סגור. את הדגל הם הרימו את נס המרד הם הניפו חיים שקטים וברוכים הוא רצה אז להקים. נום חביבי, עפעפיך סגור.
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר
יָם סוֹעֵר בְּלֵיל יָרֵחַ
כּוֹכָבִים בַּשָּׁמַיִם
אַל תַּבֵּט בִּדְמִי הַלַּיִל
נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר.

לֹא יָשׁוּב אָבִינוּ עוֹד אֵלֵינוּ
מִבֵּיתוֹ לְקָחוּהוּ
בָּרְחוֹבוֹת הֵם סְחָבוּהוּ
לַגַּרְדּוֹם הֵם הֶעֱלוּהוּ
נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר.

אֶת הַדֶּגֶל הֵם הֵרִימוּ
אֶת נֵס הַמֶּרֶד הֵם הֵנִיפוּ
חַיִּים שְׁקֵטִים וּבְרוּכִים
הוּא רָצָה אָז לְהָקִים.
נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר
נום חביבי, עפעפיך סגור
ים סוער בליל ירח
כוכבים בשמים
אל תבט בדמי הליל
נום חביבי, עפעפיך סגור.

לא ישוב אבינו עוד אלינו
מביתו לקחוהו
ברחובות הם סחבו
לגרדום הם העלוהו
נום חביבי, עפעפיך סגור.

את הדגל הם הרימו
את נס המרד הם הניפו
חיים שקטים וברוכים
הוא רצה אז להקים.
נום חביבי, עפעפיך סגור.
 פרטים נוספים


מתוך פנקס פרטי משנות הארבעים   העתקת מילות השיר

 נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר
יָם סוֹעֵר בְּלֵב יָרֵחַ
הַכּוֹכָבִים שֶׁבַּשָּׁמַיִם
הֵם זוֹרְחִים בִּדְמִי הַלַּיִל
נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר.

לֹא יָשׁוּב אָבִיךָ עוֹד אֵלֶיךָ
לֹא יָשׁוּב אָבִיךּ לְעוֹלָם
הַשְּׁחָקִים סְחָבוּהוּ
לַגַּרְדּוֹם הֵם הֶעֱלוּהוּ
נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר.

אֶת נֵס הַמֶּרֶד הֵם הֵנִיפוּ
וּלְאוֹת הַמִּלְחָמָה הֵרִיעוּ
חַיִּים שְׁקֵטִים וּשְׁקֵטִים
הֵם רוֹצִים לְהָקִים
נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר

נָפַל אָבִיךָ עַל קִדּוּשׁ ה'
בְּעַד אַרְצוֹ וּמוֹלַדְתּוֹ
וְנִשְׁמָתוֹ הַטְּהוֹרָה
תֵּחָרֵט עָמֹק בְּלִבְּךָ
נוּם חַבִּיבִּי, עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר
נום חביבי, עפעפיך סגור
ים סוער בלב ירח
הכוכבים שבשמים
הם זורחים בדמי הליל
נום חביבי, עפעפיך סגור.

לא ישוב אביך עוד אליך
לא ישוב אביך לעולם
השחקים סחבוהו
לגרדום הם העלוהו
נום חביבי, עפעפיך סגור.

את נס המרד הם הניפו
ולאות המלחמה הריעו
חיים שקטים ושקטים
הם רוצים להקים
נום חביבי, עפעפיך סגור

נפל אביך על קידוש ה'
בעד ארצו ומולדתו
ונשמתו הטהורה
תיחרט עמוק בלבך
נום חביבי, עפעפיך סגור
 פרטים נוספים


מפנקסה של איה רופין   העתקת מילות השיר

 נוּם חַבִּיבִּי עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר
יָם סוֹעֵר בְּלֵיל יָרֵחַ
כּוֹכָבִים שֶׁבַּשָּׁמַיִם
אַל תִּרְאֶה בִּדְמִי הַלַּיִל
נוּם חַבִּיבִּי עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר

לֹא יָשׁוּב אָבִיךָ לְעוֹלָם
לְקָחוּהוּ אוֹיְבֵינוּ
לַשְּׁוָקִים הֵם סְחָבוּהוּ
לַגַּרְדּוֹם הֵם הֶעֱלוּהוּ
נוּם חַבִּיבִּי עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר
נום חביבי עפעפיך סגור
ים סוער בליל ירח
כוכבים שבשמיים
אל תראה בדמי הליל
נום חביבי עפעפיך סגור

לא ישוב אביך לעולם
לקחוהו אויבינו
לשווקים הם סחבוהו
לגרדום הם העלוהו
נום חביבי עפעפיך סגור
 פרטים נוספים


מתוך שירון שבט הצופים בחדרה   העתקת מילות השיר

 [בבית ראשון]
הַכּוֹכָבִים בַּשָּׁמַיִם אַל תָּנוּד בִּדְמוֹת הָעַיִן (?)

לֹא יָשׁוּב אָבִיךָ אֵלֵינוּ עוֹד
לְקָחוּהוּ אוֹיְבָיו...

אֶת הַדֶּגֶל הֵם הֵרִימוּ
אֶת נֵס הַמֶּרֶד הֵם הֵנִיפוּ
חַיִּים שְׁלֵוִים וּבְרוּכִים
הוּא רָצָה לְהָקִים
נוּם חַבִּיבִּי עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר

[בבית ראשון]
הכוכבים בשמיים אל תנוד בדמות העין

לא ישוב אביך אלינו עוד
לקחוהו אויביו...

את הדגל הם הרימו
את נס המרד הם הניפו
חיים שלווים וברוכים
הוא רצה להקים
נום חביבי עפעפיך סגור
 פרטים נוספים


מפי מרגלית שריג וצילה הירשפלד   העתקת מילות השיר

 נוּם חַבִּיבִּי עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר
יָם סוֹעֵר בְּלֵיל יָרֵחַ
הַכּוֹכָבִים שֶׁבַּשָּׁמַיִם
נוֹצְצִים בִּדְמִי הַלַּיִל
נוּם חַבִּיבִּי עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר.

לֹא יָשׁוּב אַבָּא אֵלֵינוּ
עוֹד שָׁבוּהוּ אוֹיְבֵינוּ
בַּשְּׁוָקִים הֵם סְחָבוּהוּ
לַגַּרְדּוֹם הֵם הֶעֱלוּהוּ
נוּם חַבִּיבִּי עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר.

אֶת הַדֶּגֶל הֵם הֵנִיפוּ
אֶת נֵס-עַמֵּנוּ הֵם הֵרִימוּ
חַיִּים טוֹבִים וּשְׁלֵוִים
הֵם רָצוּ לְהַעֲלִים
נוּם חַבִּיבִּי עַפְעַפֶּיךָ סְגֹר.
נום חביבי עפעפיך סגור
ים סוער בליל ירח
הכוכבים שבשמים
נוצצים בדמי הליל
נום חביבי עפעפיך סגור.

לא ישוב אבא אלינו
עוד שבוהו אויבינו
בשווקים הם סחבוהו
לגרדום הם העלוהו
נום חביבי עפעפיך סגור.

את הדגל הם הניפו
את נס-עמנו הם הרימו
חיים טובים ושלווים
הם רצו להעלים
נום חביבי עפעפיך סגור.הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

צילה הירשפלד, מרגלית שריג 
גיטרה: נגה אשד
שנת הקלטה: 24.2.2018
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

על פי יודקה בן-דוד לחן השיר הוא פולני או רוסי והמילים הן תרגום מיידיש, של שיר שהושר ע"י ה"בונד" בתחילת המאה ה- 20.

תודה לאורי יעקובוביץ'.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 06.11.2023 14:28:45


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: