שירי ערשהאזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אל החורש (אל החורש הקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אניית כנפיים (אנייה אנייה עם כנף כשל יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  בת קטנטונת (נומי נומי בת קטנטונת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  גמדים (שם הרחק בלב הים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  דובי דובי שן (דובי, דובי, שכב לישון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  דוגית נוסעת (דוגית נוסעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  הי לי לולי נומה (הי לי לולי נומה)
 10.  הירח הצהוב (הירח הצהוב לטייל יצא ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  היש כעוללי (לחן סמבורסקי) (היש כעוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  היש כעוללי (לחן קרצ'בסקי) (היש כעוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  הכוכב (לחן קטה יעקב) (הגידה נא לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  יענקלה (נומה לי כבר יענקלה בן חמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  כוכבים בדלי (אויה אויה אויה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  כי ישכב הילד (כי ישכב הילד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  כשתינוק נרדם (כשתינוק נרדם בערש צחורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  ליל בא שקט רוגע (ליל בא שקט רוגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  ליל מנוחה (החמה שקעה נומה בן יקר) תווים בדף השיר
 20.  לילה דממה (לילה, דממה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  לילה טוב (נוסח עליזה וקס) (בונה נוקס די לתת לי בוקס) תווים בדף השיר
 22.  לילה טוב (תרגום אפרים דרור) (ליל שלווה סוס גמור אתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  לילה כבר רד (לילה כבר רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  לילות בהירים (לילות בהירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  מלאך השינה (תרגום אחאי) (נרדם ישן כל פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  נא שכבי ונומי (נא שכבי ונומי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  נום אפרוחי (נום אפרוחי שלי)
 29.  נום בן יקיר (נום, בן יקיר מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  נום בני (נום בני שכב במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  נום וגדל (נומה ילדי, נומה נום וגדל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  נום חביבי (נום חביבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  נום ילדי (נומה ילד בבת עין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  נומה בן (נומה בן, עצום נא עין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  נומה בן יקיר (נומה בן יקיר)
 36.  נומה בני (נומה בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  נומה בני (נומה בני ילדי עטרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  נומה ילד (לחן בנימין גוסטין) (נומה ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  נומה ילד (לחן שמואל פרשקו) (נומה ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  נומה ילד נומה נום (נומה ילד נומה נום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  נומה ילדי (נומה ילדי נום וישן) תווים בדף השיר
 42.  נומה ילדי הירדם (נומה ילדי הירדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  נומה נום ילדי (נומה נום ילדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  נומה נום רחום לי (נומה נום רחום לי) תווים בדף השיר
 45.  נומה נומה עוללי (נומה נומה עוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  נומה פרח (לחן דומה ל"משה בתיבה") (נומה פרח, בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  נומה פרח (לחן עממי ארמני) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 48.  נומה פרח (לחן עממי יידי 1) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  נומה פרח (לחן עממי יידי 2) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  נומה פרח (לחן עממי יידי 3) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  נומה פרח (לחן עממי יידי 4) (נומה פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 52.  נומי קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  נומי בת המים (נומי נומי בת המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  נומי יפתי (נומי יפתי בת חמד)
 55.  נומי לך רעייתי (נומי לך רעייתי שנת מרגוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 56.  נומי נא בתי בערש (את בוכה ומתייפחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  נומי נומי בובתי (נומי נומי בובתי נומי נים חביבתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  נומי נומי בת שעשוע (נומי נומי בת שעשוע)
 59.  נומי נומי חביבה (נומי, נומי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  ניגונים (שתלתם ניגונים בי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 61.  ניטשו צללים (לחן "עננים קודרים יזעפו") (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  ניטשו צללים (לחן דומם שטה) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  ניטשו צללים (לחן לא ידוע) (ניטשו צללים דום ציפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 65.  ניטשו צללים (לחן עממי יידי) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  עייפה בובה זהבה (עייפה בובה זהבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  פזמון ליקינתון (לילה לילה מסתכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 68.  פרוש כנפיך ערב (פרוש כנפיך ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  צימוקים ושקדים (תרגום מלצר) (בבית המקדש באופל החדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  צימוקים ושקדים (תרגום פישר) (שן בני עצום את עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 71.  צעצועים (לחן לא ידוע) (צעצועים שכבו לישון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  צעצועים (לחן רבינא) (צעצועים הלכו לישון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 73.  צעצועים למקום (צעצועים למקום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  קן ציפור (לחן אדל) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 75.  קן ציפור (לחן אורי גבעון) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 76.  קן ציפור (לחן נרדי) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 77.  רועת הכוכבים (הלבנה תשמור על כוכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 78.  שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  שיר הערש לאבי (נומה נומה ראש יגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 80.  שיר הערש עברייה שוררת (נומה שנתך)
 81.  שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  שיר לאלף עריסות (כמה מים יש בים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  שיר ערש (ממרומי שמי התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 84.  שיר ערש (נומי נומי ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 85.  שיר ערש (הירדמי ילדה קטנטונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  שיר ערש (נומי נומי נומי נים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 87.  שיר ערש (עוללי הו בוא ושכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 88.  שיר ערש (תחת ערש בני הרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 89.  שיר ערש (לאט לך, ציפורי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 90.  שיר ערש (בא הלילה הירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 91.  שיר ערש (כבר כבה הירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  שיר ערש (מעשה מקדם)
 93.  שיר ערש (עץ צומח בגני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 94.  שיר ערש (נומה ילדי ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 95.  שיר ערש (נום בני נום כבר נדם כל היקום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 96.  שיר ערש (נומה בני אל בכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 97.  שיר ערש (רד השמש ימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  שיר ערש (לילה טוב, הירדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 99.  שיר ערש (נומה, ילד, נום נום נומה, ילד חן, שכב דום)
 100.  שיר ערש (שן עצום עיניים)
 101.  שיר ערש (נומי נומי נים ילדתי) תווים בדף השיר
 102.  שיר ערש (נום נום בני היקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 103.  שיר ערש (נומי נומי די לנוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 104.  שיר ערש (שכב ברוך עריסתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 105.  שיר ערש (לחן אפרים בן חיים) (שבי נא אמא על ידי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 106.  שיר ערש (לחן גרינשפון) (משמים שמי התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 107.  שיר ערש (לחן זהבי) (הירדמי ילדה קטנטונת) תווים בדף השיר
 108.  שיר ערש (לחן לא ידוע) (שבי נא אמא על ידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 109.  שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 110.  שיר ערש (לחן נסימוב) (ערב בא והירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 111.  שיר ערש (לחן עמירן) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 112.  שיר ערש (לחן עממי ספרדי יהודי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 113.  שיר ערש (לחן קרצ'בסקי) (משמים שמי התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 114.  שיר ערש (תרגום אברהם לוינסון) (עננים קודרים יזעפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 115.  שיר ערש (תרגום אוריאל אופק) (עננים שחורים ירוצו)
 116.  שיר ערש (תרגום משה בסוק) (דוהרים, דולקים עבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 117.  שיר ערש (תרגום משה סחר) (עננים חולפים בשחק)
 118.  שיר ערש טורקי (כל תינוק הוא מיבב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 119.  שיר ערש יהודי (לחן לא ידוע) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 120.  שיר ערש יהודי (לחן עממי יידי) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 121.  שיר ערש כפרי (נומה ילד חמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 122.  שיר ערש לאלישבע (הבובה שלי גדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 123.  שיר ערש לאלישבע (לחן בן חיים) (הבובה שלי גדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 124.  שיר ערש לבובה (הסו כלב ודובון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 125.  שיר ערש לבובה (נומי נומי נים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 126.  שיר ערש לרות (נומי נומי רותיתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 127.  שיר ערש לשליקט (שלי,שלי, שליקט) תווים בדף השיר
 128.  שיר ערש לתרזה (לחן בראון) (לילה לילה נום ננס) קובץ להאזנה - בדף השיר
 129.  שיר ערש לתרזה (לחן זעירא) (מהלך לו נום ננס) תווים בדף השיר
 130.  שיר ערש נגבי (רוח רוח על ביתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 131.  שיר ערש על הים (נומה בני אין לבכות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 132.  שיר ערש עתיק (נטה היום ואלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 133.  שירת ערש (בליל מנוחה ודומייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 134.  שירת ערש (נומה נומה נומה נומה בן יקר) תווים בדף השיר
 135.  שירת ערש (לחן גרינשפון) (בליל מנוחה ודומיה) תווים בדף השיר
 136.  שכב בני (שכב בני, שכב במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 137.  שכב הירדם (לחן לא ידוע 1) (שכב הירדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 138.  שכב הירדם (לחן עממי יידי 1) (שכב, הרדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 139.  שכב הירדם (לחן עממי יידי 2) (שכב הירדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 140.  שכב הירדם (לחן עממי יידי 3) (שכב הירדם בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 141.  שכב הירדם (לחן עממי יידי 4) (שכב הירדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 142.  שכב הירדם (לחן עממי יידי 5) (שכב הירדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 143.  שכב הירדם (לחן קרצ'בסקי) (שכב, הירדם, בן לי יקיר) תווים בדף השיר
 144.  שכב והירדם (שכב והירדם, בן יקיר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 145.  שכבי נומי בובה יפה (לחן "משה בתיבה") (שכבי נומי בובה יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 146.  שכבי נומי בובה יפה (לחן לא ידוע) (שכבי נומי בובה יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 147.  שלום כוכב הערב (לחן קטה יעקב) (שלום כוכב הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 148.  שנינו מחכים (כבר חלף היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 149.  תחת ערש בני (תחת ערש בני הרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 150.  תישן חביבי (מעלה כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: