שיר ערש

העתקת מילות השיר

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר מַהֵר אַבָּא יָשׁוּב יָבִיא לְךָ כָּל טוּב נוּם נוּם נוּם נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר יָבִיא לְךָ שָׁתִיל שֶׁל בְּרוֹשׁ בָּרִיא יִהְיֶה לְךָ הָרֹאשׁ נוּם נוּם נוּם נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר יָבִיא לְךָ שָׁקֵד, עֵנָב בָּרִיא יִהְיֶה לְךָ הַגַּב נוּם נוּם נוּם נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר יָבִיא לְךָ הַדֻּבְדְּבָן בָּרִיא יִהְיֶה לְךָ הַקֻּרְקְבָן נוּם נוּם נוּם נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר יָבִיא לְךָ לִימוֹן, רִמּוֹן בָּרִיא יִהְיֶה לְךָ הַגָּרוֹן נוּם נוּם נוּם נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר יָבִיא לְךָ פְּרָחִים חָפְנַיִם בָּרִיא תִּהְיֶינָה הָעֵינַיִם נוּם נוּם נוּם נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר יָבִיא לְךָ וֶרֶד שׁוֹשָׁן תִּהְיֶה בָּרִיא, תִּהְיֶה רַעֲנָן נוּם נוּם נוּם נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר יָבִיא לְךָ אֶת הַדְּלַעַת בְּקֵבַתְךָ לֹא תְּהִי תּוֹלַעַת נוּם נוּם נוּם נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר יָבִיא לְךָ פְּרִי שְׁזִיף אַתָּה תִּגְדַּל, אַתָּה תִּף, תִּף נוּם נוּם נוּם נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר יָבִיא לְךָ פְּרִי תְּאֵנָה תִּנְעַם מְאֹד לְךָ הַשֵּׁנָה נוּם נוּם נוּם נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר יָבִיא לְךָ גַּם אֲבָטִיחַ תִּזְכֶּה בְּנִי לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ נוּם נוּם נוּםנום נום בני היקר אבא הלך לכפר מהר אבא ישוב יביא לך כל טוב נום נום נום נום נום בני היקר אבא הלך לכפר יביא לך שתיל של ברוש בריא יהיה לך הראש נום נום נום נום נום בני היקר אבא הלך לכפר יביא לך שקד, עינב בריא יהיה לך הגב נום נום נום נום נום בני היקר אבא הלך לכפר יביא לך הדובדבן בריא יהיה לך הקורקבן נום נום נום נום נום בני היקר אבא הלך לכפר יביא לך לימון, רימון בריא יהיה לך הגרון נום נום נום נום נום בני היקר אבא הלך לכפר יביא לך פרחים חופניים בריא תהיינה העיניים נום נום נום נום נום בני היקר אבא הלך לכפר יביא לך ורד שושן תהיה בריא, תהיה רענן נום נום נום נום נום בני היקר אבא הלך לכפר יביא לך את הדלעת בקיבתך לא תהי תולעת נום נום נום נום נום בני היקר אבא הלך לכפר יביא לך פרי שזיף אתה תגדל, אתה תיף, תיף נום נום נום נום נום בני היקר אבא הלך לכפר יביא לך פרי תאנה תנעם מאוד לך השינה נום נום נום נום נום בני היקר אבא הלך לכפר יביא לך גם אבטיח תזכה בני לימות המשיח נום נום נום
מילים: קדיש יהודה (לייב) סילמן
לחן: משה רפפורט

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
מַהֵר אַבָּא יָשׁוּב
יָבִיא לְךָ כָּל טוּב
נוּם נוּם נוּם

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
יָבִיא לְךָ שָׁתִיל שֶׁל בְּרוֹשׁ
בָּרִיא יִהְיֶה לְךָ הָרֹאשׁ
נוּם נוּם נוּם

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
יָבִיא לְךָ שָׁקֵד, עֵנָב
בָּרִיא יִהְיֶה לְךָ הַגַּב
נוּם נוּם נוּם

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
יָבִיא לְךָ הַדֻּבְדְּבָן
בָּרִיא יִהְיֶה לְךָ הַקֻּרְקְבָן
נוּם נוּם נוּם

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
יָבִיא לְךָ לִימוֹן, רִמּוֹן
בָּרִיא יִהְיֶה לְךָ הַגָּרוֹן
נוּם נוּם נוּם

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
יָבִיא לְךָ פְּרָחִים חָפְנַיִם
בָּרִיא תִּהְיֶינָה הָעֵינַיִם
נוּם נוּם נוּם

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
יָבִיא לְךָ וֶרֶד שׁוֹשָׁן
תִּהְיֶה בָּרִיא, תִּהְיֶה רַעֲנָן
נוּם נוּם נוּם

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
יָבִיא לְךָ אֶת הַדְּלַעַת
בְּקֵבַתְךָ לֹא תְּהִי תּוֹלַעַת
נוּם נוּם נוּם

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
יָבִיא לְךָ פְּרִי שְׁזִיף
אַתָּה תִּגְדַּל, אַתָּה תִּף, תִּף
נוּם נוּם נוּם

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
יָבִיא לְךָ פְּרִי תְּאֵנָה
תִּנְעַם מְאֹד לְךָ הַשֵּׁנָה
נוּם נוּם נוּם

נוּם נוּם בְּנִי הַיָּקָר
אַבָּא הָלַךְ לַכְּפָר
יָבִיא לְךָ גַּם אֲבָטִיחַ
תִּזְכֶּה בְּנִי לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ
נוּם נוּם נוּם
נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
מהר אבא ישוב
יביא לך כל טוב
נום נום נום

נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
יביא לך שתיל של ברוש
בריא יהיה לך הראש
נום נום נום

נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
יביא לך שקד, עינב
בריא יהיה לך הגב
נום נום נום

נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
יביא לך הדובדבן
בריא יהיה לך הקורקבן
נום נום נום

נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
יביא לך לימון, רימון
בריא יהיה לך הגרון
נום נום נום

נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
יביא לך פרחים חופניים
בריא תהיינה העיניים
נום נום נום

נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
יביא לך ורד שושן
תהיה בריא, תהיה רענן
נום נום נום

נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
יביא לך את הדלעת
בקיבתך לא תהי תולעת
נום נום נום

נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
יביא לך פרי שזיף
אתה תגדל, אתה תיף, תיף
נום נום נום

נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
יביא לך פרי תאנה
תנעם מאוד לך השינה
נום נום נום

נום נום בני היקר
אבא הלך לכפר
יביא לך גם אבטיח
תזכה בני לימות המשיח
נום נום נום
 פרטים נוספים

הקלטה היסטורית
ביצוע:

 

חווה הולבן 

על השיר

הטקסט נראה כנוסח עברי ציוני מעובד על סמך מוטיב יידי עממי, שכנראה עוברת בצורתו הגולמית בשיר הערש של קוזובסקי והתפרסם בנוסח ציוני אחר ב"נומי נומי" של יחיאל הלפרין.

בשירונו של סילמן נדפסו המילים בלבד. אפשר שהשיר הותאם מלכתחילה ללחן עממי יידי של שיר המקור שעל בסיסו נבנה, ואילו לחן רפפורט חובר מאוחר יותר.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 07.07.2024 14:30:07


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: