שיר ערש (לחן לברי)

העתקת מילות השיר

יֶלֶד, יֶלֶד לִי נִתַּן! חִבַּלְתִּיו אֶל קוֹל הַתַּן, יְלִדְתִּיו אֶל קוֹל פְּצָצָה, בֶּן חָלוּץ וַחֲלוּצָה; נוּמָה, נוּמָה, נוּם! נוּמָה, נוּמָה, נוּם! נוּם! הַיּוֹם אֲנִי עִמְּךָ! כִּי תִישַׁן, תִּישַׁן אִמְּךָ עֲיֵפָה גַם רְצוּצָה. נוּם, חָלוּץ בֶּן חֲלוּצָה. נוּמָה... שֶׂה חוֹלֶה, פָּרוּץ הַלּוּל, וּמִשְׁמֶרֶת עַל הַגְּבוּל, וְדַלָּה עוֹד הַקְּבוּצָה, – גְּדַל מַהֵר, בֶּן חֲלוּצָה. נוּמָה... נוּם וּגְדַל וּסְפֹג הָאוֹן! יוֹם גָּדוֹל כִּי עוֹד נָכוֹן, יָד עוֹזֶרֶת נְחוּצָה, נֶאֱמָנָה וַחֲרוּצָה. נוּמָה...ילד, ילד לי ניתן! חיבלתיו אל קול התן, ילדתיו אל קול פצצה, בן חלוץ וחלוצה; נומה, נומה, נום! נומה, נומה, נום! נום! היום אני עמך! כי תישן - תישן אמך עיפה גם רצוצה. נום, חלוץ בן חלוצה. נומה... שה חולה, פרוץ הלול, ומשמרת על הגבול, ודלה עוד הקבוצה, – גדל מהר, בן חלוצה. נומה... נום וגדל וספוג האון! יום גדול כי עוד נכון, יד עוזרת נחוצה, נאמנה וחרוצה: נומה...
מילים: שאול טשרניחובסקי
לחן: מרק לברי
כתיבה: 1936
הלחנה: 1937

יֶלֶד, יֶלֶד לִי נִתַּן!
חִבַּלְתִּיו אֶל קוֹל הַתַּן,
יְלִדְתִּיו אֶל קוֹל פְּצָצָה,
בֶּן חָלוּץ וַחֲלוּצָה;

נוּמָה, נוּמָה, נוּם!
נוּמָה, נוּמָה, נוּם!

נוּם! הַיּוֹם אֲנִי עִמְּךָ!
כִּי תִישַׁן, תִּישַׁן אִמְּךָ
עֲיֵפָה גַם רְצוּצָה.
נוּם, חָלוּץ בֶּן חֲלוּצָה.

נוּמָה...

שֶׂה חוֹלֶה, פָּרוּץ הַלּוּל,
וּמִשְׁמֶרֶת עַל הַגְּבוּל,
וְדַלָּה עוֹד הַקְּבוּצָה, –
גְּדַל מַהֵר, בֶּן חֲלוּצָה.

נוּמָה...

נוּם וּגְדַל וּסְפֹג הָאוֹן!
יוֹם גָּדוֹל כִּי עוֹד נָכוֹן,
יָד עוֹזֶרֶת נְחוּצָה,
נֶאֱמָנָה וַחֲרוּצָה.

נוּמָה...
ילד, ילד לי ניתן!
חיבלתיו אל קול התן,
ילדתיו אל קול פצצה,
בן חלוץ וחלוצה;

נומה, נומה, נום!
נומה, נומה, נום!

נום! היום אני עמך!
כי תישן - תישן אמך
עיפה גם רצוצה.
נום, חלוץ בן חלוצה.

נומה...

שה חולה, פרוץ הלול,
ומשמרת על הגבול,
ודלה עוד הקבוצה, –
גדל מהר, בן חלוצה.

נומה...

נום וגדל וספוג האון!
יום גדול כי עוד נכון,
יד עוזרת נחוצה,
נאמנה וחרוצה:

נומה...
 פרטים נוספים


הנוסח המקורי של טשרניחובסקי כפי שנדפס בעיתון דבר, תל אביב, 26.5.1936   העתקת מילות השיר

 יֶלֶד יֶלֶד לִי נִתַּן,
חִבַּלְתִיו אֶל קֹול הַתַּן,
יְלִדְתִּיו אֶל קוֹל פְּצָצָה -
בֶּן חָלוּץ וַחֲלוּצָה;
נוּמָה נוּמָה נוּם!
נוּמָה נוּמָה נוּם!

נוּם וּגְדַל וּסְפֹג הָאוֹן:
יוֹם גָּדוֹל כּי עוֹד נָכוֹן,
יָד עוֹזֶרֶת נְחוּצָה,
נֶאֱמָנָה וַחֲרוּצָה;
נוּמָה נוּמָה נוּם!
נוּמָה נוּמָה נוּם!

נוּם! הַיּוֹם אֲנִי עִמְּךָ!
כִּי תִישַׁן - תִּישַׁן אִמְּךָ!
עֲיֵפָה גַם רְצוּצָה,
נוּם חָלוּץ בֶּן חֲלוּצָה,
נוּמָה, נוּמָה, נוּם!
נוּמָה, נוּמָה, נוּם!

טָלֶה חוֹלֶה, פָּרַץ הַלּוּל,
וּמִשְׁמֶרֶת עַל הַגְּבוּל,
וְדַלָּה עוֹד הַקְּבוּצָה -
גְּדַל מַהֵר, בֶּן חֲלוּצָה,
נוּמָה, נוּמָה, נוּם!
נוּמָה, נוּמָה, נוּם!

וְאִם אֶדְמַע, לֹא תֵדַע מָה,
אַךְ אֶת שִׁירָתִי תִּשְׁמַע,
שִׁירָתָהּ שֶׁל חֲלוּצָה
("כַּדּוּרִית בּוֹ נְעוּצָה");
נוּמָה, נוּמָה, נוּם!
נוּמָה, נוּמָה, נוּם!

גְּדַל בָּעֲרִיסָה, קָטָן,
אֶל יְלֵל שׁוּעָל וָתַן,
רַעֲמָהּ שֶׁל פְּצָצָה -
בֶּן חָלוּץ וַחֲלוּצָה;
נוּמָה, נוּמָה, נוּם!
נוּמָה, נוּמָה, נוּם!
ילד ילד לי נתן,
חבלתיו אל קול התן,
ילדתיו אל קול פצצה -
בן חלוץ וחלוצה;
נומה נומה נום!
נומה נומה נום!

נום וגדל וספוג האון:
יום גדול כי עוד נכון,
יד עוזרת נחוצה,
נאמנה וחרוצה;
נומה נומה נום!
נומה נומה נום!

נום! היום אני עמך!
כי תישן - תישן אימך!
עייפה גם רצוצה,
נום חלוץ בן חלוצה,
נומה, נומה, נום!
נומה, נומה, נום!

טלה חולה, פרץ הלול,
ומשמרת על הגבול,
ודלה עוד הקבוצה -
גדל מהר, בן חלוצה,
נומה, נומה, נום!
נומה, נומה, נום!

ואם אדמע, לא תדע מה,
אך את שירתי תשמע,
שירתה של חלוצה
("כדורית בו נעוצה");
נומה, נומה, נום!
נומה, נומה, נום!

גדל בעריסה, קטן,
אל ילל שועל ותן,
רעמה של פצצה -
בן חלוץ וחלוצה;
נומה, נומה, נום!
נומה, נומה, נום!
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

סידור בלרסקי 
שנת הקלטה: 1950
מקור: מארז התקליטונים Songs of Palestine מס' H17-531 בחברת Besa Records
הקלטות נוספות

על השיר

הטקסט נדפס בעתון "דבר", 26.5.1936, עם תיארוך כתיבתו שלושה ימים קודם לכן.

ב9.11.1937 מתועד ב"דבר" כי השיר הושמע ברדיו בלחן לברי בביצוע זמרת הסופרן חווה ברגמן והפסנתרן אריך [לימים אריה] זקס.

אופוס 48 ברשימת יצירות לברי. נדפס בנוסח לקול ופסנתר בחוברת "שבעה שירים" (תש"י 1950). בנוסח המודפס התווים מותאמים לארבעה בתים של טקסט, אך בטקסט שלפני התווים נוסף בית חמישי "נום וגדל וספוג האון". ביצועי רגינה חומסקי בן אמתי וצפורה קופרמן מלווים נוסח תזמורתי של אותו העיבוד תואם לתווים המודפסים (בהבדל תזמור קל בין הביצועים), ובהם לקראת הסוף עצירה לאקורד חזק, חריף ונמוך המבטא את "רעמה של הפצצה". בביצוע לאה דגנית, הבית "גדל בעריסה קטן" מוחלף בבית "נום וגדל וספוג האון" בשינויים מסוימים, וגם האקורד של רעם הפצצה מוחלף באקורד מתון יותר. גם בביצוע המקהלתי, שעיבודו שונה, הבית האחרון הוא "נום בעריסה קטן".

מנשה רבינא, מתוך "צ'רניחובסקי במוסיקה" (מאזניים, סדרה ד, כרך י"ז [תשכ"ג]), עמ' 452: "בשיר זה מתגלים הסממנים, שנחשבו במשך תקופה ממושכת לישראליים מובהקים ושהשאירו סימנים על התפתחותה של המוסיקה הישראלית האמנותית. בבאס נשמעת הסינקופה; במלודיה מופיעה לעתים קרובות הקווארטה; ההתחלה היא בסקונדה שמתחת לצליל היסודי; הסולם הוא אאולי. שילוב נאה של יסדות בשיר-ערש ישראלי, שנכתב בתקופה של "משמרת על הגבול".

לשיר לחנים נוספים:

  • לחן עממי ספרדי-יהודי
  • לחן עמנואל עמירן
  • לחן משה ביק
  • לחן דוד זהבי
  • חיים בר דיין במאמרו "שאול טשרניחובסקי בעולם הנגינה" (דפים לידיעת הספר והספרנות, סיוון-אלול תש״ג 1943), עמ' 24, מונה לצד לחן עמירן עוד ארבעה לחנים:
  • לחן שאר ישוב אולסוונגר
  • לחן יצחק אדל
  • שני לחנים שונים מאת נחום נרדי

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 20.02.2023 23:48:01


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: