מקהלות

יצירות שנכתבו/עובדו למקהלות.

האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אביב (לחן זהבי) (אביב, אביב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  אגלי טל (אגלי טל ירעפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אדון עולם (לחן וינבר) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אדון עולם (לחן לבנדובסקי 2) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אדוניי לא גבה לבי (אדוניי לא גבה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  אוי אתה אילן מופלא (אוי אתה אילן מופלא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  אוירדיקה (באופל יער שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  אומן ושוליה (למסגר אומן שוליה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  אח, בנה הגליל (לחן זעירא) (בלילה בסאון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  אחותי צוחקת (צחוק, צחוק – פעמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  אחיי בני עמל (אחיי בני עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  איויתיך (לחן ריפאת ביי) (בת ציון אהבך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  אל המעיין (לחן עמירן) (אל המעיין בא גדי קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  אל יבנה הגליל (לחן עממי 1) (אל יבנה הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  אל ספוד (אל ספוד אל בכות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  אל תזכרו ראשונות (אל תזכרו ראשונות)
 25.  אל תיתנו להם רובים (בואי נא אחות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  אלגיה (על מלוא רוחב ים התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  אלה חמדה לבי (אלה חמדה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  אלוהים באו גויים בנחלתך (אלוהים, באו גויים בנחלתך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 29.  אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  אליהו הנביא (לחן אשכנזי 1) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  אלכסנדר נבסקי (אחים הי קומו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  אם כינרת (ניע נוע עננים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  אמנם כן (אמנם כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  אנו (אנו העומדים בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  אנו עולים ושרים (אנו עולים ושרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 1) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 2) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 42.  אנוש כחציר ימיו (לחן שלמר - אנצ'יס) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  אנחנו (נבנה ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 44.  אנחנו המעט (היד אדוניי תקצר לתת רבים ביד מעטים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 46.  אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 47.  אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 48.  אסיף וסוכות (משדה ומגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  ארץ ישראל (לחן גרינשפון) (ואף על פי כן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  ארצה עלינו (ארצה עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 52.  ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  אשא עיניי (לחן אידלזון) (אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי) תווים בדף השיר
 54.  אשא עיניי (לחן יצחק אליהו נבון) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  אשא עיניי (לחן שיץ) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  אשים מדבר (אשים מדבר לאגם-מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  אשירה לאדוניי (לחן פוסטולסקי) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 58.  אשרי אדם (אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  אשרי האיש (אשרי האיש ישא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 60.  אשרי הגפרור (לחן זהבי) (אשרי הגפרור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 61.  את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 63.  בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 64.  באופל ליל (באופל ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 65.  באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  בארצנו אור וזיו (לחן קפלן) (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 68.  בבית ספרנו (בבית ספרנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  בדמי החורש (בדמי החורש נועם צל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 70.  בוא דודי (בוא דודי נצא השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  בוא ואשק לך (בוא ואשק לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 72.  בוקר אור (עורו, קומו ציפורי שיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  בחורי לאן תיסע (בחורי לאן תיסע)
 74.  בחיוכים של נועם (בחיוכים של נועם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 75.  ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 76.  בין העצים הירקרקים (לחן אלמן) (בין העצים הירקרקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 77.  בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 78.  בירח מאי (בירח מאי שמלונת משי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  בית חרושת (גלגלים על צירים וצירים לרצועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  ביתנו ייבנה (בלי חת ובלי מורא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 81.  במחרשתי (במחרשתי כל אושרי ירשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  במקומותינו יש בית דין (תרגום אלתרמן) (במקומותינו יש בית דין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 84.  בנות עלינה (ערב כבר ירד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 85.  בעדן ילדים (יש מקום בעדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 86.  בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 87.  בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 89.  בצרתה לי קראתי (בצרתה לי קראתי) תווים בדף השיר
 90.  ברוך אל עליון (ברוך אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 91.  ברוך אתה (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  ברך הלבבות (ברך הלבבות המצחים המוחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  ברכת הנהנין (האל ברכנו לחם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 94.  ברכת שלום (תרגום טשרניחובסקי) (צלצל רז אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 95.  בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 96.  בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 97.  גדוד בעיר (לחן אנגל) (כל הרחובות אז רעמו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 98.  גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 99.  גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 100.  גלגלי העולם (גלגלי העולם חורקים שן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 101.  דודו (הערב יורד עלי אופק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 102.  דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 103.  דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 104.  דין דן (היה הייתה צבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 105.  דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 106.  דני גיבור (לחן למפל) (אמא אמרה לי דני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 107.  דרום אורל (את ארצי, את ערבה גדושת קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 108.  דרור יקרא (לחן תימני 1) (דרור יקרא לבן עם בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 109.  דרכו עוז (לבשו עוז! דרכו עוז! לעזרת העם!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 110.  האביב הולך ובא (האביב הולך ובא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 111.  האווזים (האווזים הולכים יחפים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 112.  האורות הרכרכים (האורות הרכרכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 113.  האזינו לקולנו (דון דון דון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 114.  האמנם (האמנם לא אקצור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 115.  האנקורים (בוקר בוקר אל פתחי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 116.  הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 117.  הבו גודל לגיבור (הבו גודל לגיבור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 118.  הבו לבנים (הבו לבנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 119.  הבו לנו יין (הבו לנו יין יין, לא שתינו עוד עדיין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 120.  הגשם חלף (הגשם הגשם חלף והלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 121.  הדליקו אורות (לחן ברנע) (הדליקו אורות במנורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 122.  ההד (חיטה זקופה עמדה ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 123.  ההד (האח יפית הד כה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 124.  הודו לשולטן (הודו לשולטן יתהלל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 125.  הוי חוסי נא (הוי חוסי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 126.  הוי כר הדשא (הוי כר הדשא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 127.  הולכים בלילה (הולכים בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 128.  הורה טוב (סובבוני להט אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 129.  הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 130.  הזורעים בדמעה (הנה גשם גשם בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 131.  הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 132.  החלקה הנשכחת (סתיו מאפיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 133.  החתול על הגג (בבקתה על הגג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 134.  הט אוזן (הט אוזן והקשב לקול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 135.  הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 136.  הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 137.  הידעו הדמעות (הידעו הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 138.  היה בארץ מלך (מפי אבי שמעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 139.  היו לילות (היו לילות, אני אותם זוכרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 140.  היורה (גשם גשם משמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 141.  היש כעוללי (לחן קרצ'בסקי) (היש כעוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 142.  הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 143.  הכרזה (עד הים שופרות תבל כולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 144.  הללויה (הבה נשירה שיר הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 145.  הללויה (הללו הללו הללו הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 146.  הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 147.  הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 148.  הללויה (לחן לבנדובסקי 1) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 149.  הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 150.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 151.  הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 152.  המחברת (מה רוגזת מה כועסת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 153.  המרסייז (נלך בנים של המולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 154.  הנה אלה מרחוק יבואו (הנה אלה מרחוק יבואו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 155.  הנה הוא בא (הנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 156.  הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 157.  הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 158.  הנה תמו יום קרב וערבו (הנה תמו יום קרב וערבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 159.  הנחל בעמק (הנחל בעמק בעצב יזרום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 160.  הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 161.  הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 162.  הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 163.  הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 164.  העומר (עומר עומר בן קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 165.  העיירה בוערת (שריפה, אחים, שריפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 166.  העמק הוא חלום (העמק הוא חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 167.  הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 168.  הפעמונית (כך פעמונית בגיא תרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 169.  הצבי ישראל (הצבי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 170.  הציפורים הקטנות (ציפורי שיר קטנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 171.  הציפורת (הציפורת סלסלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 172.  הצפרדעונת קוואקיה (לחן דאוס) (בביצה על קצה אייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 173.  הקיץ עבר (בואו רעיי הקיץ עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 174.  הקרב האחרון (רוח אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 175.  הר וכר הוריקו (הר וכר הוריקו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 176.  הרשי נא לי (הרשי נא לי ילדונת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 177.  השושנה (על אם הדרך שמה מתגוללת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 178.  השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 179.  השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 180.  התרגעות (אם יש אי שם רחוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 181.  התשמעי (התשמעי צליל כסף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 182.  וביום השבת (לחן חסידי 1) (וביום השבת שני כבשים בני שנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 183.  ובנו בתים (ובנו בתים וישבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 184.  ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 185.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 186.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 187.  והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 188.  ויקרב פזורינו (ויקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 189.  ולא ילמדו עוד מלחמה (לא ירעו ולא ישחיתו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 190.  ומלאו הגרנות בר (ומלאו הגרנות בר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 191.  וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 192.  וקרב פזורינו (לחן מסורתי) (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 193.  ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 194.  ושאבתם מים (לחן עמירן - לחן מוקדם) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 195.  ותחזינה עינינו (לחן ניסן כהן מלמד) (ותחזינה עינינו בשובך לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 196.  זאת אדמתי (זאת אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 197.  זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 198.  זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 199.  זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 200.  זמר (לחן לברי) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 201.  זמר הפלוגות (את זמר הפלוגות נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 202.  זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 203.  זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 204.  זמר לספינה (שקיעה נוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 205.  זמר לשמחת תורה (התקבצו מלאכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 206.  חג (לחן אנגל) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 207.  חג (לחן זהבי) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 208.  חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 209.  חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 210.  חג הפרחים (חג היום, חג היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 211.  חד גדיא (לחן נאדל) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 212.  חד גדיא (תרגום דושמן בלחן פירוז'ניקוב) (מעשה בגדי, מעשה בגדי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 213.  חולצה כחולה (חולצה כחולה והיא עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 214.  חושו אחים חושו (חושו אחים חושו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 215.  חושלים פה (חושלים פה, חושלים פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 216.  חזק לב (אם איד כמו סלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 217.  חמש שנים (לחן לא ידוע - רוסי) (חמש שנים עברו על דן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 218.  חמת החלילים (נלך אל חמת החלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 219.  חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
 220.  חצץ (הרי ישימון צחיח סלע וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 221.  טהורים יאבדו בלא יומם (טהורים יאבדו בלא יומם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 222.  יום ליבשה (לחן עממי חסידי 2) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 223.  יופססה (פעם אחת בחור יצא אל המושבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 224.  ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 225.  יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 226.  יענך אל ביום צרה (יענך אל ביום צרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 227.  יצאו הבנות (יצאו הבנות חולל בכר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 228.  ירדה השבת (ירדה השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 229.  ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 230.  יש לי גן (לחן עבד אלרחים אלמסלוב) (יש לי גן ובאר יש לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 231.  ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 232.  ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 233.  כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 234.  כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 235.  כולה שלי (מן היום בו נקראתי לפלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 236.  כולנו אח (לחן נסימוב) (כולנו אח לעול אחד נרתמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 237.  כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 238.  כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן עממי) (אדיר במלוכה בחור כהלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 239.  כי לקח טוב נתתי לכם (כי לקח טוב נתתי לכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 240.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 241.  כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 242.  כי רד היום (כי רד היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 243.  כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 244.  כינרת (בלחן האור וברטט היופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 245.  כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 246.  כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 247.  כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 248.  כפינו נישא (כפינו נישא אל מרום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 249.  לא אירא (לחן עממי 1) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 250.  לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 251.  לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 252.  ליאור (ליאור הלוא נביט לוורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 253.  ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 254.  לילה (אויה לב זה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 255.  לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 256.  לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 257.  לכבוד החנוכה (לחן עממי חסידי) (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 258.  לכה דודי (לחן וינבר) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 259.  לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 260.  לכלה ולחתן (לכלה זמרו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 261.  למדבר (לך לך למדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 262.  למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 263.  למרות הכול (למרות הכול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 264.  למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 265.  לנדוד תשוקת שומר (לנדוד לנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 266.  לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 267.  לסדנה (שיר לסדנה אשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 268.  לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 269.  מגש הכסף (והארץ תשקוט עין שמים אודמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 270.  מדורות הדליקו (לחן סקרלטי) (מדורות הדליקו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 271.  מדינת ישראל (לחן נרדי) (מדינה מדינה לעמי הנודד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 272.  מה במהרה (מה במהרה נגוזו חלפו שמחותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 273.  מה טוב לנוח (מה טוב לנוח מעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 274.  מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 275.  מה טובו (לחן טלמון) (מה טובו אהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 276.  מה טובו (לחן עמירן) (מה טובו אהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 277.  מה ידידות משכנותיך (מה ידידות משכנותיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 278.  מה יפית האביב (מה יפית האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 279.  מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 280.  מולדתי ארץ כנען (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 281.  מולדתי ארץ כנען (לחן רפפורט) (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 282.  מזמור לדוד (לחן אנגל) (מזמור לדויד אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 283.  מזמור לדוד (לחן עממי חסידי 1) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 284.  מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 285.  מחול הגשם (לחן גרינשפון) (הוי, הוי, ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 286.  מחמד לבבי (התכלא ציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 287.  מי זורע מי קוצר (מי זורע מי קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 288.  מי ייתן לי אבר כיונה (מי ייתן לי אבר כיונה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 289.  מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 290.  מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 291.  מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 292.  מי יעלה בהר אדוניי (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 293.  מינואט (הבה זקן ונער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 294.  מכורתי (מכורתי, נוף מולדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 295.  מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 296.  ממזרח אביא זרעך (ממזרח אביא זרעך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 297.  מנגד (קשוב הלב האוזן קשבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 298.  מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 299.  מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 300.  מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 301.  מפי אל (אין אדיר כאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 302.  מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 303.  מקהלת העבדים (אברותיך הרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 304.  מקום מנוחתי (אל תבקשי בניר ויער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 305.  משאת נפשי (לחן לא ידוע 1 - הלחן המוכר) (שמש אביב נטה ימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 306.  משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 307.  משמר הירדן (הלאה ירדן) (הלאה ירדן, הלאה זול!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 308.  משמר הירדן (לחן אידלזון) (כשאון רעם בשמים) תווים בדף השיר
 309.  נא הגידי יפתי (נא הגידי יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 310.  נבכי תהום דגון בקע (נבכי תהום דגון בקע) תווים בדף השיר
 311.  נדודים (לילה לילה אפן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 312.  נדנדה (לחן סמבורסקי) (נד נד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 313.  נוגה זרוע (נוגה זרוע על תלם המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 314.  נומי בת המים (נומי נומי בת המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 315.  נטה היום (נטה היום בא ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 316.  נטעתי עץ (נטעתי עץ בתל אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 317.  ניגון ביאליק קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 318.  ניצני שלום (יצמח שלום רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 319.  נס חנוכה (ראו הנה פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 320.  נעלזה ונשמחה (נעלזה ונשמחה נצאה במחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 321.  נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 322.  נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 323.  נר לי (לחן אדל) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 324.  נרות דולקים (נרות דולקים, נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 325.  נרותיי הזעירים (לחן ארליך) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 326.  נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 327.  נרותיי הנחמדים (לחן ליוב תרגום בנימין עומר) (נרותיי הזעירים אורכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 328.  סביבון (זים זים זים ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 329.  סביבון סוב סוב סוב (סביבון, סוב, סוב, סוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 330.  סביבוני ירוץ בגיל (סביבוני ירוץ בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 331.  סוב, סוב, סביבון (סוב סוב סוב סוב סוב סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 332.  סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 333.  סוכתנו (לחן סמבורסקי) (קרש מוט קרש מוט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 334.  סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 335.  סעי יונה (לחן עממי תימני 1) (סעי יונה ושמעיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 336.  ספנים (לחן נחום נרדי) (הרחק מן החוף השקט, הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 337.  סתר חיק אלוה (סתר חיק אלוה) תווים בדף השיר
 338.  עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 339.  עגבניה (הוי, הוי, הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 340.  עד אור הבוקר (עד אור הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 341.  עדרים (על הרים על הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 342.  עדרים (עדרים יצאו לאחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 343.  עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 344.  עורה ישראל (לחן עממי חסידי) (עורה, עורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 345.  עורו נא אחים (עורו נא אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 346.  עורי אדמה (עורי אדמה התעוררי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 347.  עורי צפון (לחן נרדי) (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 348.  עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 349.  על גבעות שיח' אבריק (אדמה אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 350.  על האגם (על האגם בתכלת הרוגעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 351.  על הגורן (לחן שרת) (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 352.  על ההרים (על ההרים נעפיל, נטיילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 353.  על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 354.  על הסלע (על הסלע הך הך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 355.  על הר גבוה (לחן הנדל) (על הר גבוה עלי לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 356.  על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 357.  על השדות הרחבים (על השדות הרחבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 358.  על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 359.  על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 360.  על נהרות בבל (לחן אידלזון) (על נהרות בבל) תווים בדף השיר
 361.  על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 362.  על נהרות בבל (לחן קופרסמית) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 363.  עלי באר (לחן לוי-תנאי) (עלי, באר, עלי!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 364.  עלי באר (לחן נרדי) (עלי באר עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 365.  עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) (עלי באר, עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 366.  עלי גלי ירדן (לחן לא ידוע 1) (עלי גלי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 367.  עליכם שלום (עליכם שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 368.  עם אחד היינו (עם אחד היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 369.  עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 370.  עם עולם (מה נשמע לרגעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 371.  עם צהריים (עם צהריים לב הולם פעם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 372.  עם שחר (לחן יהודה שרת) (נבל מים ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 373.  עם שקט ליל (תרגום דרור) (עם שקט ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 374.  עם שקט ליל (תרגום שרת) (עם שקט ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 375.  עמק (פלדה כחולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 376.  עמק עמק עבודה (עמק עמק עבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 377.  עסיס אשכול (עסיס אשכול ודם ענב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 378.  עץ ההדס (הליל חלום חלמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 379.  עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 380.  עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) (עץ חיים היא למחזיקים בה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 381.  ערב בגליל (כבה השמש שיקד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 382.  עת עינות הבוקר (עת עינות הבוקר תרונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 383.  עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 384.  פה בארץ חמדת אבות (פה בארץ חמדת אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 385.  פונאר (שקט, שקט, בני נחרישה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 386.  פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 387.  פעמי המשיח (דין דן הולם פעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 388.  פר נילן (תרגום משה גורלי) (פר נילן הוביל בהמתו למכירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 389.  פרידת הציפורים (כמה נחמד היה הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 390.  פרש (לחן סמבורסקי) (רוץ, בן סוסי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 391.  פתחו את השער (לחן נרדי) (פתחו את השער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 392.  פתחו לי שערי צדק (לחן כהן-מלמד) (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 393.  צאנה צאנה (צאנה צאנה הבנות וראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 394.  צדקתם הבונים הצעירים (צדקתם הבונים הצעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 395.  צחוק (חה חה חה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 396.  ציפורים ודובדבן (לחן אדל) (ציץ ציץ צויץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 397.  צמאה לך נפשי (כן בקודש חזיתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 398.  צעד שמשון (צעד שמשון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 399.  קדימה (מתנוסס הנס על תורן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 400.  קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 401.  קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 402.  קול מהרים (אל על באייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 403.  קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 404.  קול רינה וישועה (לחן עמירן) (קול רינה באהלי צדיקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 405.  קום בחור עצל (קום בחור עצל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 406.  קומה אחא (קומה אחא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 407.  קומו בואו נא (קומו בואו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 408.  קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 409.  קן ציפור (לחן אדל) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 410.  קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 411.  קשתנו על שכמנו (קשתנו על שכמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 412.  ראו בטלנים שומרים (יופאידייה) (ראו בטלנים שומרים שם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 413.  רבינה (שט הערב חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 414.  רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 415.  רונו ליעקב שמחה (רונו ליעקב שמחה)
 416.  רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 417.  רחל (הן דמה בדמי זורם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 418.  רינת בוקר (אור יהל כי נעלם הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 419.  רעות (אל נא אח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 420.  שא עיניך (שא עיניך אל הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 421.  שאו ציונה נס ודגל (לחן אידלזון) (שאו ציונה נס ודגל) תווים בדף השיר
 422.  שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 423.  שאי ברכה (שאי ברכה את ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 424.  שב גיבור החיל (אט זורם הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 425.  שבת (עוד מעט ירד אלינו) (לחן ולבה) (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 426.  שבת בכפר (בוקר שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 427.  שבת במחנה (שבת שלום בת קול תענה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 428.  שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 429.  שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 430.  שדמתי (שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 431.  שום איש את מר סבלי לא ידע (שום איש את מר סבלי לא ידע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 432.  שומר מה מליל (שומר מה מליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 433.  שורו, הביטו וראו (שורו, הביטו וראו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 434.  שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 435.  שיירה שלנו (שוב יוצא הזמר אל הדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 436.  שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 437.  שימי ידך (מה לי שמפניה ומה לי רום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 438.  שיר אסירי עכו (לחן מילט) (מני דן עד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 439.  שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 440.  שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 441.  שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 442.  שיר הגשם (בואו עננים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 443.  שיר הכביש (הך פטיש עלה וצנח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 444.  שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 445.  שיר הלחם (סובי אבן צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 446.  שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
 447.  שיר המחנה (מסבלות גורל פרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 448.  שיר המים (לחן בוסקוביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 449.  שיר המעלות (שיר המעלות לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 450.  שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 451.  שיר המעלות (לחן מינקובסקי) (שיר המעלות בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 452.  שיר המרד (בא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 453.  שיר המשוטט (הדרך לא אדעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 454.  שיר הנגב (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 455.  שיר הנוטע (עם שחר נשכימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 456.  שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 457.  שיר הניקיון (יש ידיד טוב לכולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 458.  שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 459.  שיר העבודה והמלאכה (לחן עממי בוכרי) (מי יצילנו מרעב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 460.  שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 461.  שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 462.  שיר הפעמונים (למה פעמונים תרעמו?) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 463.  שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 464.  שיר הצעדה ההולנדי קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 465.  שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 466.  שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 467.  שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 468.  שיר השומר (לחן אלף) (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 469.  שיר התזמורת (כינור התרוננה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 470.  שיר התנופה (והניפו, והניפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 471.  שיר למולדת (עלה, עמי, על אדמתך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 472.  שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 473.  שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 474.  שיר מחול (אביב בלב זורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 475.  שיר מעפילים (לחן רפפורט) (רוח ותורן רם ואופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 476.  שיר נודד (מי יתנני עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 477.  שיר עבודה (עורו אחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 478.  שיר ערש (נומי נומי ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 479.  שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 480.  שיר ערש יהודי (לחן עממי יידי) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 481.  שיר רונו נא (קורא הזמר לריקודנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 482.  שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 483.  שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 484.  שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 485.  שירו לאל (שירו לאל ספרו עלילותיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 486.  שירו שיר חדש (שירו לה' שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 487.  שירת הזורע (חרשי, חרשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 488.  שירת העמק (הוי בחור ממושבות יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 489.  שישי אדמת השרון (שישי אדמת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 490.  שלו נעליכם (שלו נעליכם)
 491.  שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 492.  שלושה הם מרבי נחת (שלושה הם מרבי נחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 493.  שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 494.  שמור ישראל (שמור ישראל שמור שארית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 495.  שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 496.  שמחו נא (שמחו נא, שמחו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 497.  שמחתי באומרים לי (לחן וולפה) (שמחתי באומרים לי)
 498.  שנה חדשה (לחן עמירן) (הקיץ עבר, החום הגדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 499.  שני אורחים (שני אורחים לי בחלון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 500.  שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 501.  שפעת פרחים בגן (שפעת פרחים בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 502.  שתו העדרים (מעמק לגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 503.  תחי המדינה (זוכר אתה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 504.  תחת זיו כוכבי שמים (תחת זיו כוכבי שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 505.  תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 506.  תפילת גשם (גשם, גשם, נאנח שדה מחום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 507.  תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: