שיר העבודה והמלאכה (לחן עממי בוכרי)

העתקת מילות השיר

מִי יַצִּילֵנוּ מֵרָעָב? מִי יַאֲכִילֵנוּ לֶחֶם רַב? מִי יַאֲכִילֵנוּ לֶחֶם רַב? וּמִי יַשְׁקֵנוּ כּוֹס חָלָב? לְמִי תּוֹדָה, לְמִי בְּרָכָה? לָעֲבוֹדָה וְלַמְּלָאכָה! מִי יִתֵּן לָנוּ כְּסוּת בַּקֹּר? וּמִי בַּחֹשֶׁךְ יִתֵּן אוֹר? וּמִי בַּחֹשֶׁךְ יִתֵּן אוֹר? מִי יַעַל מַיִם מִן הַבּוֹר? לְמִי תּוֹדָה, לְמִי בְּרָכָה? לָעֲבוֹדָה וְלַמְּלָאכָה! וּמִי נָטַע עֵצִים בַּגַּן, לִפְרִי וּלְצֵל, כָּל מִין וָזַן, לִפְרִי וּלְצֵל, כָּל מִין וָזַן וּבַשָּׂדוֹת זָרַע דָּגָן? לְמִי תּוֹדָה, לְמִי בְּרָכָה? לָעֲבוֹדָה וְלַמְּלָאכָה! מִי הֵכִין לָנוּ פִּנַּת גַּג, גָּדֵר לַגַּן, לַכֶּרֶם סְיָג, וּמִי טָרַח וּמִי דָּאַג לִכְבוֹד שַׁבָּת, לִכְבוֹד הֶחָג? לְמִי תּוֹדָה, לְמִי בְּרָכָה? לָעֲבוֹדָה וְלַמְּלָאכָה! עַל כֵּן נַעֲבֹד, עַל כֵּן נַעֲמֹל תָּמִיד, בְּכָל יְמֵי הַחוֹל. כָּבֵד הָעֹל, נָעִים הָעֹל! וּבְעֵת הַפְּנַאי נָשִׁיר בְּקוֹל שִׁירֵי תּוֹדָה, שִׁירֵי בְּרָכָה לָעֲבוֹדָה וְלַמְּלָאכָה!מי יצילנו מרעב? מי יאכילנו לחם רב? מי יאכילנו לחם רב? ומי ישקנו כוס חלב? למי תודה, למי ברכה? לעבודה ולמלאכה! מי ייתן לנו כסות בקור? ומי בחושך ייתן אור? ומי בחושך ייתן אור? מי יעל מים מן הבור? למי תודה, למי ברכה? לעבודה ולמלאכה! ומי נטע עצים בגן, לפרי ולצל, כל מין וזן, לפרי ולצל, כל מין וזן ובשדות זרע דגן? למי תודה, למי ברכה? לעבודה ולמלאכה! מי הכין לנו פינת גג, גדר לגן, לכרם סייג, ומי טרח ומי דאג לכבוד שבת, לכבוד החג? למי תודה, למי ברכה? לעבודה ולמלאכה! על כן נעבוד, על כן נעמול תמיד, בכל ימי החול. כבד העול, נעים העול! ובעת הפנאי נשיר בקול שירי תודה, שירי ברכה לעבודה ולמלאכה!
מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: עממי בוכרי
כתיבה: 1932

מִי יַצִּילֵנוּ מֵרָעָב?
מִי יַאֲכִילֵנוּ לֶחֶם רַב?
מִי יַאֲכִילֵנוּ לֶחֶם רַב?
וּמִי יַשְׁקֵנוּ כּוֹס חָלָב?

לְמִי תּוֹדָה, לְמִי בְּרָכָה?
לָעֲבוֹדָה וְלַמְּלָאכָה!

מִי יִתֵּן לָנוּ כְּסוּת בַּקֹּר?
וּמִי בַּחֹשֶׁךְ יִתֵּן אוֹר?
וּמִי בַּחֹשֶׁךְ יִתֵּן אוֹר?
מִי יַעַל מַיִם מִן הַבּוֹר?

לְמִי תּוֹדָה, לְמִי בְּרָכָה?
לָעֲבוֹדָה וְלַמְּלָאכָה!

וּמִי נָטַע עֵצִים בַּגַּן,
לִפְרִי וּלְצֵל, כָּל מִין וָזַן,
לִפְרִי וּלְצֵל, כָּל מִין וָזַן
וּבַשָּׂדוֹת זָרַע דָּגָן?

לְמִי תּוֹדָה, לְמִי בְּרָכָה?
לָעֲבוֹדָה וְלַמְּלָאכָה!

מִי הֵכִין לָנוּ פִּנַּת גַּג,
גָּדֵר לַגַּן, לַכֶּרֶם סְיָג,
וּמִי טָרַח וּמִי דָּאַג
לִכְבוֹד שַׁבָּת, לִכְבוֹד הֶחָג?

לְמִי תּוֹדָה, לְמִי בְּרָכָה?
לָעֲבוֹדָה וְלַמְּלָאכָה!

עַל כֵּן נַעֲבֹד, עַל כֵּן נַעֲמֹל
תָּמִיד, בְּכָל יְמֵי הַחוֹל.
כָּבֵד הָעֹל, נָעִים הָעֹל!
וּבְעֵת הַפְּנַאי נָשִׁיר בְּקוֹל

שִׁירֵי תּוֹדָה, שִׁירֵי בְּרָכָה
לָעֲבוֹדָה וְלַמְּלָאכָה!
מי יצילנו מרעב?
מי יאכילנו לחם רב?
מי יאכילנו לחם רב?
ומי ישקנו כוס חלב?

למי תודה, למי ברכה?
לעבודה ולמלאכה!

מי ייתן לנו כסות בקור?
ומי בחושך ייתן אור?
ומי בחושך ייתן אור?
מי יעל מים מן הבור?

למי תודה, למי ברכה?
לעבודה ולמלאכה!

ומי נטע עצים בגן,
לפרי ולצל, כל מין וזן,
לפרי ולצל, כל מין וזן
ובשדות זרע דגן?

למי תודה, למי ברכה?
לעבודה ולמלאכה!

מי הכין לנו פינת גג,
גדר לגן, לכרם סייג,
ומי טרח ומי דאג
לכבוד שבת, לכבוד החג?

למי תודה, למי ברכה?
לעבודה ולמלאכה!

על כן נעבוד, על כן נעמול
תמיד, בכל ימי החול.
כבד העול, נעים העול!
ובעת הפנאי נשיר בקול

שירי תודה, שירי ברכה
לעבודה ולמלאכה!




 פרטים נוספים


בוכרית (תעתיק עברי) ככתוב בספרה של ברכה צפירה   העתקת מילות השיר

 



רָפְתָם מָנוּ
רָפְתָמָן
צ'וֹדִיר זָדָה
שִׁישתָה מָן
הוֹ

יוֹרִי כוּדרוֹ נָא שִינוֹכְתָם
מָן כוּדרוֹ זָדָה
שִשְתָם מָן
הוֹ

יוֹ קוֹר ווֹשִילָר
יוֹר נִינְ ווֹשִילַר
הָמָה מִי יוֹנִי
סָבְדוֹסִי
הָמָה מִי יוֹנִי
סָבְדוֹסִי
רפתם מנו
רפתמן
צודיר זדה
שישתה מן
הו

יורי כודרו נא שינוכתם
מן כודרו זדה
ששתם מן
הו

יו קור וושילר
יור ננ וושילר
המה מי יוני
סבדוסי
המה מי יוני
סבדוסי




 פרטים נוספים


בוכרית (תאג'יכית) בכתב קירילי כפי שרשמה סיגל שלמה לפי גרסת ברכה צפירה   העתקת מילות השיר

 



Рафтам ману рафтам ман,
чодир зада шиштам ман.
Ёри худро нашинохтам.
Худро зада шиштам ман…
Ҳама миёни савдо


בוכרית מנוקדת בידי סיגל שלמה על סמך גרסת ברכה צפירה   העתקת מילות השיר

 



רַפְֿתַם מַנוּ רַפְֿתַם מַן,
צָ'אדִיר זַדַה שִׁישְׁתַם מַן.
יָארִי כֿוּדְרָא נְשִׁינָאכְתַם.
כֿוּדְרָא זַדַה שִׁישְׁתַם מַן...
הַמַה מִיָאנִי סַוְדָא.



 פרטים נוספים


בוכרית בתעתיק עברי לפי גרסת מלכה שלמה   העתקת מילות השיר

 



רַפְֿתַם מַנוּ רַפְֿתַם מַן,
צָ'אדִיר זַדַה שִׁישְׁתַם מַן.
יָארִי כֿוּדְרָא נְיָאפְֿתַם,
כֿוּדְרָא זַדַה כּוּשְׁתַם מַן.



תרגום מבוכרית לעברית בידי סיגל שלמה לנוסח ששרה מלכה שלמה   העתקת מילות השיר

 



הלכתי והלכתי,
כיסיתי את פניי וישבתי.
את אהובי לא מצאתי,
הכיתי את עצמי, והרגתי את עצמי.



 פרטים נוספים


תרגום מבוכרית בידי סיגל שלמה לנוסח ששרה ברכה צפירה   העתקת מילות השיר

 



הלכתי והלכתי,
כיסיתי את פניי וישבתי.
את אהובי לא זיהיתי (בכתב התאג'יכי: нашинохтам),
כיסיתי את פניי וישבתי...
כולם באמצע המסחר.


 פרטים נוספים

ביצוע:

 

נעמי צורי 
פסנתר: אריה זקס
שנת הקלטה: 15.7.1954

נראה כי הפסנתרן מאלתר על סמך העיבוד של נרדי.

מתוך: אוסף תקליטי השידור של קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
אוסף תקליטי השידור של קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
הקלטות נוספות

על השיר

דן מירון, "ביאליק: שירים ביידיש, שירי ילדים, שירי הקדשה" (דביר, תשס"א), עמ' 385:

השיר נכתב על פי הזמנת ברל כצנלסון, אשר ביקש ליצור המנון לתנועת הנוער העובד, והוא הודפס בבטאון התנועה "במעלה" (גליון 19 [47], י"ד בתשרי תרצ"ג, 14.10.1932), עמ' 5.

מירון מפרט הדפסות ונוסחים נוספים, לרבות נוסח המשמיט את השורה "כבד העול נעים העול".


ברכה צפירה, "קולות רבים", מסדה, 1979, עמ' 183:

הלחן הוא של שיר בוכרי "רפתאם מאנו". התאמתי לו את שירו של ח.נ.ביאליק. ליווי חיבר לו נ.נרדי.

נחום נרדי כלל את השיר (כמלחינו...) בשירונו "מנגינות לשירים ופזמונות לילדים" מאת ח"נ ביאליק.


ברכה צפירה כותבת כי המקור ב"בוכרית". יש בעצם שתי שפות בוכריות ממשפחות שונות, אוזבכית ותאג'יכית. בשנת 2023 כתבה לנו ד"ר סיגל שלמה כי המקור בתאג'יכית, שלחה לנו הקלטה שאמא שלה שרה בלחן אחר ותרגמה עבורנו (באופן לא מלא). היא מוסיפה: אומנם אני מכירה את חלקו הראשון של השיר בלחן אחר, אך אני משוכנעת שהלחן ששרה צפירה הוא הלחן המקורי. במשפחתנו מקובל להוסיף את השיר בסופו של שיר אחר, למרות ההבנה שמדובר בתוספת משיר אחר. לפי התרשמותי, זמרים בעדה הבוכארית נהגו לפעמים לשנות לחן של שיר ולהחליפו בלחן של שיר אחר. הגרסה שהקליטה אימי, מלכה שלמה, היא לפי הלחן של השיר "עַבְֿדִילָּאה גָ'אן".

שיר נוסף באותו לחן: 

שושנת תימן

לחנים נוספים:

ביצועים נוספים בלחן הזה:

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים: עיבוד למקהלה  


תיווי: הלל אילת

תווים  

מקור: "מנגינות שירינו", Hebrew Publishing Company, New York, 1939, עמוד 21



תגיות




עדכון אחרון: 22.06.2024 09:53:27


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: