מקהלת קול ציון לגולה
תפקידים באתר: מבצעים


האזנה ברדיו האזינו לשירי מקהלת קול ציון לגולה ברדיו זמרשת
שירים שביצעו
שיר 1. אדון עולם (לחן וינבר) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 2. אדון עולם (לחן לבנדובסקי 2) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. אדון עולם (לחן שלמון) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 4. אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 6. אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 7. אורחים לחג (יום טוב לנו, חג שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 8. אורי (עוד אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 9. אז ישוב יפרח ישראל (אז ישוב יפרח ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 10. אחותי צוחקת (צחוק, צחוק – פעמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 11. אחיי בני עמל (אחיי בני עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 12. איל בן קרניים (הו דודי הוא גיבור ציד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 13. אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 14. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 15. אל יבנה הגליל (לחן עממי 1) (אל יבנה הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 16. אל תיתנו להם רובים (בואי נא אחות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 17. אליהו הנביא (לחן אשכנזי 1) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 18. אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 19. אמנם כן (אמנם כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 20. אנו (אנו העומדים בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 21. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 22. אנחנו המעט (היד אדוניי תקצר לתת רבים ביד מעטים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 23. אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 24. אני פורים (אני פורים, אני פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 26. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 27. אשא עיניי (לחן יצחק אליהו נבון) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 28. אשירה לאדוניי (לחן פוסטולסקי) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 29. אשרי האיש (אשרי האיש ישא) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 30. אשרי האיש (אשרי האיש ישא) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 31. את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 32. את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 33. בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 34. באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 35. בארצנו אור וזיו (לחן קפלן) (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 36. בואה דודי (לילה יורד על הפתחים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 37. ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 38. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 40. בית פה נבנה (בית פה נבנה, האח!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 41. במקומותינו יש בית דין (תרגום אלתרמן) (במקומותינו יש בית דין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 42. בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 43. בני, תורתי אל תשכח (בני, תורתי אל תשכח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 44. בעצרת נידונים (בעצרת נידונים על פירות האילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 45. בערבות הנגב (בערבות הנגב מתנוצץ הטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 46. בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 47. בצאת ישראל (מאת שלמה קודש) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 48. ברך הלבבות (ברך הלבבות המצחים המוחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 49. בשלושה כתרים נכתרו ישראל (בשלושה כתרים נכתרו ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 50. בתופים ובמחולות (כבר חלף הלך הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 51. גבעת יערים (פאר הגבעות, על נס הרומי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 52. דודו (הערב יורד עלי אופק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 53. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 54. דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 55. דור נפלא בארץ (דור נפלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 56. דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 57. דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 58. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 59. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 60. הדליקו אורות (לחן ברנע) (הדליקו אורות במנורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 61. הודו לאדוניי בכינור (הודו לאדוניי בכינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 62. הולכים בלילה (הולכים בלילה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 63. הולכים בלילה (הולכים בלילה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 64. הורה [הך ברגל] (לחן לברי) (הך ברגל מטה מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 65. הורה טוב (סובבוני להט אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 66. הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 67. הזורעים בדמעה (לחן יששכר מירון) (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 68. הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 69. הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 70. היטיבו נגן בתרועה (היטיבו נגן בתרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 71. הכרזה (עד הים שופרות תבל כולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 72. הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 73. הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 74. הללויה שבחו את שמו (הללויה שבחו את שמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 75. המנון ליום הסטודנט (סטודנטים הרימו קולכם ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 76. הנה הוא בא (הנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 77. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 78. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 79. הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 80. הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 81. העומר (עומר עומר בן קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 82. הפינג'אן (הרוח נושבת קרירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 83. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 84. השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 85. השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 86. התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 87. התעוררי ירושלים (שמעו זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 88. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 89. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 90. ואולי (ואולי לא היו הדברים מעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 91. וביום הביכורים (וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 92. ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 93. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 94. והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 95. וחג הקציר ביכורי מעשיך (וחג הקציר ביכורי מעשיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 96. ופרוש עלינו סוכת שלומך (ופרוש עלינו סוכת שלומך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 97. וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 98. ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 99. ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 100. ותחזינה עינינו (לחן ניסן כהן מלמד) (ותחזינה עינינו בשובך לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 101. זאת אדמתי (זאת אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 102. זאת היא הבלדה (זאת היא הבלדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 103. זו הדרך (זו הדרך אחרת איננה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 104. זכור אב (זכור אב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 105. זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 106. זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 107. זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 108. זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 109. זמר לשבת (שבת שלום מה טוב היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 110. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 111. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 112. חג הגז (שישו שמחו שמחו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 113. חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 114. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 115. חג פורים הנה זה בא (חג פורים הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 116. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 117. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 118. יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 119. יום השבועות הזה (יום השבועות הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 120. יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 121. יום שבתון אין לשכוח (לחן אדל) (יום שבתון אין לשכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 122. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 123. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 124. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 125. יער נאה (צא וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 126. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 127. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 128. כ' תמוז (כ' תמוז היום אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 129. כביש (פנו דרך סולו מסילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 130. כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 131. כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 132. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 133. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 134. כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 135. כך הולכים השותלים (כך הולכים השותלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 136. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 137. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 138. כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 139. לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 140. לחג האסיף (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 141. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 142. לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 143. לכה דודי (לחן וינבר) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 144. לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 145. למען ציון לא אחשה (לחן חיים אלכסנדר) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 146. למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 147. לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 148. לפלח הרימון (לפלח הרימון אדמה רקתך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 149. לראש השנה (בפרוס חגנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 150. לראש השנה (שנה הולכת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 151. לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 152. מגש הכסף (והארץ תשקוט עין שמים אודמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 153. מדן ועד באר שבע (מדן ועד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 154. מה דודך מדוד (מה דודך מדוד היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 155. מה טובו (לחן לבנדובסקי 2) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 156. מה טובו (לחן לברי) (מה טובו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 157. מה יפו פעמייך (מה יפו פעמייך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 158. מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 159. מולדתי ארץ כנען (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 160. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי 1) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 161. מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 162. מי אנחנו (לחן לברי) (אני אתה והוא והיא) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 163. מי אנחנו (לחן לברי) (אני אתה והוא והיא) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 164. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 165. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 166. מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 167. מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 168. מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 169. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 170. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 171. מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 172. מפי אל (אין אדיר כאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 173. מקצות כל הארץ (ממרום הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 174. מרים שלי מרים (מרים בת-חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 175. מרש המכביה (מרש המכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 176. משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 177. משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 178. נועה רכבי שקט (נועה רכבי שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 179. נצח (בזרוע דוקרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 180. נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 181. נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 182. סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 183. סוכתנו (לחן סמבורסקי) (קרש מוט קרש מוט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 184. סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 185. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 186. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 187. עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 188. עוד לדור יסופר (עוד לדור יסופר על גבורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 189. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 190. עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 191. עורי אדמה (עורי אדמה התעוררי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 192. עורי אדמה (עורי אדמה התעוררי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 193. עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 194. על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 195. על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 196. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 197. על נהרות בבל (לחן אהרונוביץ) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 198. על נהרות בבל (לחן קופרסמית) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 199. עלו זה בנגב (עלו זה בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 200. עלי באר (לחן לוי-תנאי) (עלי, באר, עלי!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 201. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 202. עמק (פלדה כחולה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 203. עמק (פלדה כחולה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 204. עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 205. פנה הגשם (פנה הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 206. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 207. פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 208. פתחו לי שערי צדק (לחן כהן-מלמד) (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 209. צדקתם הבונים הצעירים (צדקתם הבונים הצעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 210. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 211. קול מהרים (אל על באייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 212. קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 213. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 214. ראי אדמה (ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 215. רבי מאיר (רבי מאיר, רבי מאיר ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 216. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 217. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 218. שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 219. שבת בכפר (בוקר שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 220. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 221. שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 222. שובע נועם ושמחות (שובע נועם ושמחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 223. שומר מה מליל (שומר מה מליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 224. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 225. שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 226. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 227. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 228. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 229. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 230. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 231. שיר הגמל (גמל גמלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 232. שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 233. שיר היובל (יספר נא פלאה ויושר בשירים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 234. שיר היובל (יספר נא פלאה ויושר בשירים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 235. שיר הלחם (סובי אבן צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 236. שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 237. שיר המים (לחן בוסקוביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 238. שיר המרד (בא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 239. שיר המשוטט (הדרך לא אדעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 240. שיר הנגב (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 241. שיר הנוטע (עם שחר נשכימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 242. שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 243. שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 244. שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 245. שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 246. שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 247. שיר השירים לעשור (עורו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 248. שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 249. שיר התנופה (והניפו, והניפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 250. שיר לאדמה (אור השמש אך יופיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 251. שיר ליום ישראל (אל צוקי הגליל וערבות המישור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 252. שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 253. שיר לצבר (צמח פלא שמו צבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 254. שיר מאגדי העומר (לחן בן חיים) (נאגד אגודות בבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 255. שיר נודד (מי יתנני עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 256. שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 257. שיר עשור (הורה בראשית) (דיינו ביום חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 258. שיר עשור לישראל (עמוד העם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 259. שיר פסח (קודש קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 260. שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 261. שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 262. שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 263. שירת הזורע (חרשי, חרשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 264. שישו ושמחו (שישו ושמחו גילו גיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 265. שישי אדמת השרון (שישי אדמת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 266. שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 267. שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 268. שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 269. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 270. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 271. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 272. תחי המדינה (זוכר אתה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 273. תכלה שנה (תכלה שנה וקללותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 274. תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 275. תפוח זהב (לחן רבינא) (תפוח, תפוח, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: