מקהלת קול ציון לגולה
תפקידים באתר: מבצעים


האזינו לשירי מקהלת קול ציון לגולה ברדיו זמרשת
שירים שביצעו
1. אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אדון עולם (לחן וינבר) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדון עולם (לחן לבנדובסקי 2) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. אדון עולם (לחן שלמון) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. אורחים לחג (יום טוב לנו, חג שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
9. אורי (עוד אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אז ישוב יפרח ישראל (אז ישוב יפרח ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אחותי צוחקת (צחוק, צחוק – פעמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אחיי בני עמל (אחיי בני עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. איל בן קרניים (הו דודי הוא גיבור ציד) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
16. אל יבנה הגליל (לחן עממי 1) (אל יבנה הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. אל תיתנו להם רובים (בואי נא אחות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. אליהו הנביא (לחן אשכנזי 1) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. אמנם כן (אמנם כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. אנו (אנו העומדים בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. אנחנו המעט (היד אדוניי תקצר לתת רבים ביד מעטים) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
25. אני פורים (אני פורים, אני פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. אשא עיניי (לחן פרסי) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. אשירה לאדוניי (לחן פוסטולסקי) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. אשרי האיש (אשרי האיש ישא) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. אשרי האיש (אשרי האיש ישא) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. בארצנו אור וזיו (לחן קפלן) (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
37. בואה דודי (לילה יורד על הפתחים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
40. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. בית פה נבנה (בית פה נבנה, האח!) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. במקומותינו יש בית דין (תרגום אלתרמן) (במקומותינו יש בית דין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. בני, תורתי אל תשכח (בני, תורתי אל תשכח) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. בעצרת נידונים (בעצרת נידונים על פירות האילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. בערבות הנגב (בערבות הנגב מתנוצץ הטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. בצאת ישראל (מאת שלמה קודש) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. ברך הלבבות (ברך הלבבות המצחים המוחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. בשלושה כתרים נכתרו ישראל (בשלושה כתרים נכתרו ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. בתופים ובמחולות (כבר חלף הלך הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. גבעת יערים (פאר הגבעות, על נס הרומי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. דודו (הערב יורד עלי אופק) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. דור נפלא בארץ (דור נפלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
58. דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
59. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. הדליקו אורות (לחן ברנע) (הדליקו אורות במנורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. הודו לאדוניי בכינור (הודו לאדוניי בכינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. הולכים בלילה (הולכים בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. הורה [הך ברגל] (לחן לברי) (הך ברגל מטה מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. הורה טוב (סובבוני להט אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. הזורעים בדמעה (לחן יששכר מירון) (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. היטיבו נגן בתרועה (היטיבו נגן בתרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
71. הכרזה (עד הים שופרות תבל כולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. הללויה שבחו את שמו (הללויה שבחו את שמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. המנון ליום הסטודנט (סטודנטים הרימו קולכם ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. הנה הוא בא (הנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
79. העומר (עומר עומר בן קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
80. הפינג'אן (הרוח נושבת קרירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. התעוררי ירושלים (שמעו זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
87. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. ואולי (ואולי לא היו הדברים מעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. וביום הביכורים (וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
93. וחג הקציר ביכורי מעשיך (וחג הקציר ביכורי מעשיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. ופרוש עלינו סוכת שלומך (ופרוש עלינו סוכת שלומך) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
97. ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. ותחזינה עינינו (לחן ניסן כהן מלמד) (ותחזינה עינינו בשובך לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. זאת אדמתי (זאת אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. זו הדרך (זו הדרך אחרת איננה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. זכור אב (זכור אב) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
104. זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
106. זמר לשבת (שבת שלום מה טוב היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. חג הגז (שישו שמחו ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
110. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
111. חג פורים הנה זה בא (חג פורים הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
113. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
114. יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. יום השבועות הזה (יום השבועות הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
117. יום שבתון אין לשכוח (יום שבתון אין לשכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
119. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. יער נאה (צא וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. יצאו בחורים (יצאו, יצאו, יצאו בחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
123. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
124. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
125. כ' תמוז (כ' תמוז היום אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. כביש (פנו דרך סולו מסילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
128. כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
130. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
132. כך הולכים השותלים (כך הולכים השותלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
133. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
134. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
135. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר
136. כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
137. לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. לחג האסיף (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
140. לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
141. לכה דודי (לחן וינבר) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
143. למען ציון לא אחשה (לחן חיים אלכסנדר) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. לפלח הרימון (לפלח הרימון אדמה רקתך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
147. לראש השנה (בפרוס חגנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
148. לראש השנה (שנה הולכת) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. מגש הכסף (והארץ תשקוט עין שמים אודמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. מדן ועד באר שבע (מדן ועד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. מה דודך מדוד (מה דודך מדוד היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. מה טובו (לחן לבנדובסקי 2) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. מה טובו (לחן לברי) (מה טובו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. מה יפו פעמייך (מה יפו פעמייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. מולדתי ארץ כנען (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
158. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
159. מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. מי אנחנו (לחן לברי) (אני אתה והוא והיא) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
161. מי אנחנו (לחן לברי) (אני אתה והוא והיא) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
162. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
163. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
165. מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
166. מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
169. מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
170. מפי אל (אין אדיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
171. מקצות כל הארץ (ממרום הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. מרים שלי מרים (מרים בת-חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. מרש המכביה (מרש המכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
174. משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. נצח (בזרוע דוקרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
178. נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
180. סוכתנו (לחן סמבורסקי) (קרש מוט קרש מוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
181. סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
182. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
183. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
184. עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. עוד לדור יסופר (עוד לדור יסופר על גבורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
187. עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. עורי אדמה (עורי אדמה התעוררי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
189. עורי אדמה (עורי אדמה התעוררי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
190. עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
191. על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
192. על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
193. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
194. על נהרות בבל (לחן אהרונוביץ) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
195. על נהרות בבל (לחן קופרסמית) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
196. עלו זה בנגב (עלו זה בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
197. עלי באר (לחן לוי-תנאי) (עלי, באר, עלי!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
198. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. עמק (פלדה כחולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
200. עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
201. פנה הגשם (פנה הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
202. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
204. פתחו לי שערי צדק (לחן כהן-מלמד) (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. צדקתם הבונים הצעירים (צדקתם הבונים הצעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
206. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
207. קול מהרים (אל על באייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
208. קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
210. ראי אדמה (ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. רבי מאיר (רבי מאיר, רבי מאיר ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
212. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
213. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
214. שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
215. שבת בכפר (בוקר שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
217. שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
218. שומר מה מליל (שומר מה מליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
219. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
220. שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
221. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
222. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
223. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
224. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
225. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
226. שיר הגמל (גמל גמלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
227. שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
228. שיר היובל (יספר נא פלאה ויושר בשירים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
229. שיר היובל (יספר נא פלאה ויושר בשירים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
230. שיר הלחם (סובי אבן צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. שיר המים (לחן בוסקוביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
233. שיר המרד (בא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
234. שיר המשוטט (הדרך לא אדעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
235. שיר הנגב (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
236. שיר הנוטע (עם שחר נשכימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
237. שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
238. שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
241. שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
242. שיר השירים לעשור (עורו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
244. שיר התנופה (והניפו, והניפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
245. שיר לאדמה (אור השמש אך יופיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
246. שיר ליום ישראל (אל צוקי הגליל וערבות המישור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
247. שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
248. שיר לצבר (צמח פלא שמו צבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
249. שיר מאגדי העומר (לחן בן חיים) (נאגד אגודות בבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
250. שיר נודד (מי יתנני עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
251. שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
252. שיר עשור (דיינו ביום חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
253. שיר עשור לישראל (עמוד העם) קובץ להאזנה - בדף השיר
254. שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד ) קובץ להאזנה - בדף השיר
255. שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
257. שירת הזורע (חרשי, חרשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
258. שישו ושמחו (שישו ושמחו גילו גיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
259. שישי אדמת השרון (שישי אדמת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
260. שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
261. שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
262. שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
263. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
264. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
265. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
266. תחי המדינה (זוכר אתה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
267. תכלה שנה (תכלה שנה וקללותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
268. תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
269. תפוח זהב (לחן רבינא) (תפוח, תפוח, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: