אביגיל

העתקת מילות השיר

בְּמוֹשַׁבְתֵּנוּ חַוָּתֵנוּ חֲדָשָׁה נָפְלָה בְּמוֹשַׁבְתֵּנוּ חַוָּתֵנוּ חֲדָשָׁה נָפְלָה אוֹי, אוֹי, אוֹי, חֲדָשָׁה נָפְלָה אוֹי, אוֹי, אוֹי, חֲדָשָׁה נָפְלָה. אֲבִיגַיִל בַּת-הַחַיִל בְּמַזָּל-טוֹב יָלְדָה אֲבִיגַיִל בַּת-הַחַיִל בְּמַזָּל-טוֹב יָלְדָה אוֹי, אוֹי, אוֹי, בְּמַזָּל-טוֹב יָלְדָה אוי, אוי, אוי, בְּמַזָּל-טוֹב יָלְדָה. הַיְּאוֹרָה הִשְׁלִיכַתְהוּ; לְגַדְּלֵהוּ לֹא רָצְתָה הַיְּאוֹרָה הִשְׁלִיכַתְהוּ; לְגַדְּלֵהוּ לֹא רָצְתָה אוֹי, אוֹי, אוֹי, לְגַדְּלֵהוּ לֹא רָצְתָה אוֹי, אוֹי, אוֹי, לְגַדְּלֵהוּ לֹא רָצְתָה. בַּחוּרֵינוּ, בַּחוּרוֹתֵינוּ לָדוּג דָּגִים יָצְאוּ בַּחוּרֵינוּ, בַּחוּרוֹתֵינוּ לָדוּג דָּגִים יָצְאוּ אוֹי, אוֹי, אוֹי, לָדוּג דָּגִים יָצְאוּ אוֹי, אוֹי, אוֹי, לָדוּג דָּגִים יָצְאוּ. לֹא דָּג בַּמִּכְמֹרֶת – תִּינוֹק העלוּ לֹא דָּג בַּמִּכְמֹרֶת – תִּינוֹק העלוּ אוֹי, אוֹי, אוֹי, תִּינוֹק העלוּ אוֹי, אוֹי, אוֹי, תִּינוֹק העלוּ. אֲבִיגַיִל עִם הַתִּינוֹק לַמִּשְׁפָּט יָצְאָה אֲבִיגַיִל עִם הַתִּינוֹק לַמִּשְׁפָּט יָצְאָה אוֹי, אוֹי, אוֹי, לַמִּשְׁפָּט יָצְאָה אוֹי, אוֹי, אוֹי, לַמִּשְׁפָּט יָצְאָה. וּבִדְמָעוֹת הִתְפָּרָצָה, הַיְּפֵהפִיָּה וּבִדְמָעוֹת הִתְפָּרָצָה, הַיְּפֵהפִיָּה אוֹי, אוֹי, אוֹי, הַיְּפֵהפִיָּה אוי, אוי, אוי, הַיְּפֵהפִיָּה.במושבתנו חוותנו חדשה נפלה במושבתנו חוותנו חדשה נפלה אוי, אוי, אוי, חדשה נפלה אוי, אוי, אוי, חדשה נפלה. אביגיל בת-החן במזל-טוב ילדה אביגיל בת-החן במזל-טוב ילדה אוי, אוי, אוי, במזל-טוב ילדה אוי, אוי, אוי, במזל-טוב ילדה. היאורה השליכתהו; לגדלהו לא רצתה היאורה השליכתהו; לגדלהו לא רצתה אוי, אוי, אוי, לגדלהו לא רצתה אוי, אוי, אוי, לגדלהו לא רצתה. בחורינו, בחורותינו לדוג דגים יצאו בחורינו, בחורותינו לדוג דגים יצאו אוי, אוי, אוי, לדוג דגים יצאו אוי, אוי, אוי, לדוג דגים יצאו. לא דג במכמורת – תינוקנו לא דג במכמורת – תינוקנו אוי, אוי, אוי, תינוקנו אוי, אוי, אוי, תינוקנו. אביגיל עם התינוק למשפט יצאה אביגיל עם התינוק למשפט יצאה אוי, אוי, אוי, למשפט יצאה אוי, אוי, אוי, למשפט יצאה. ובדמעות היא פרצה, היפהפייה ובדמעות היא פרצה, היפהפייה אוי, אוי, אוי, היפהפייה אוי, אוי, אוי, היפהפייה.
מילים: עממי אוקראיני
עברית: לא ידוע
לחן: עממי אוקראיני

בְּמוֹשַׁבְתֵּנוּ חַוָּתֵנוּ חֲדָשָׁה נָפְלָה
בְּמוֹשַׁבְתֵּנוּ חַוָּתֵנוּ חֲדָשָׁה נָפְלָה
אוֹי, אוֹי, אוֹי, חֲדָשָׁה נָפְלָה
אוֹי, אוֹי, אוֹי, חֲדָשָׁה נָפְלָה.

אֲבִיגַיִל בַּת-הַחַיִל בְּמַזָּל-טוֹב יָלְדָה
אֲבִיגַיִל בַּת-הַחַיִל בְּמַזָּל-טוֹב יָלְדָה
אוֹי, אוֹי, אוֹי, בְּמַזָּל-טוֹב יָלְדָה
אוי, אוי, אוי, בְּמַזָּל-טוֹב יָלְדָה.

הַיְּאוֹרָה הִשְׁלִיכַתְהוּ; לְגַדְּלֵהוּ לֹא רָצְתָה
הַיְּאוֹרָה הִשְׁלִיכַתְהוּ; לְגַדְּלֵהוּ לֹא רָצְתָה
אוֹי, אוֹי, אוֹי, לְגַדְּלֵהוּ לֹא רָצְתָה
אוֹי, אוֹי, אוֹי, לְגַדְּלֵהוּ לֹא רָצְתָה.

בַּחוּרֵינוּ, בַּחוּרוֹתֵינוּ לָדוּג דָּגִים יָצְאוּ
בַּחוּרֵינוּ, בַּחוּרוֹתֵינוּ לָדוּג דָּגִים יָצְאוּ
אוֹי, אוֹי, אוֹי, לָדוּג דָּגִים יָצְאוּ
אוֹי, אוֹי, אוֹי, לָדוּג דָּגִים יָצְאוּ.

לֹא דָּג בַּמִּכְמֹרֶת – תִּינוֹק העלוּ
לֹא דָּג בַּמִּכְמֹרֶת – תִּינוֹק העלוּ
אוֹי, אוֹי, אוֹי, תִּינוֹק העלוּ
אוֹי, אוֹי, אוֹי, תִּינוֹק העלוּ.

אֲבִיגַיִל עִם הַתִּינוֹק לַמִּשְׁפָּט יָצְאָה
אֲבִיגַיִל עִם הַתִּינוֹק לַמִּשְׁפָּט יָצְאָה
אוֹי, אוֹי, אוֹי, לַמִּשְׁפָּט יָצְאָה
אוֹי, אוֹי, אוֹי, לַמִּשְׁפָּט יָצְאָה.

וּבִדְמָעוֹת הִתְפָּרָצָה, הַיְּפֵהפִיָּה
וּבִדְמָעוֹת הִתְפָּרָצָה, הַיְּפֵהפִיָּה
אוֹי, אוֹי, אוֹי, הַיְּפֵהפִיָּה
אוי, אוי, אוי, הַיְּפֵהפִיָּה.
במושבתנו חוותנו חדשה נפלה
במושבתנו חוותנו חדשה נפלה
אוי, אוי, אוי, חדשה נפלה
אוי, אוי, אוי, חדשה נפלה.

אביגיל בת-החן במזל-טוב ילדה
אביגיל בת-החן במזל-טוב ילדה
אוי, אוי, אוי, במזל-טוב ילדה
אוי, אוי, אוי, במזל-טוב ילדה.

היאורה השליכתהו; לגדלהו לא רצתה
היאורה השליכתהו; לגדלהו לא רצתה
אוי, אוי, אוי, לגדלהו לא רצתה
אוי, אוי, אוי, לגדלהו לא רצתה.

בחורינו, בחורותינו לדוג דגים יצאו
בחורינו, בחורותינו לדוג דגים יצאו
אוי, אוי, אוי, לדוג דגים יצאו
אוי, אוי, אוי, לדוג דגים יצאו.

לא דג במכמורת – תינוקנו
לא דג במכמורת – תינוקנו
אוי, אוי, אוי, תינוקנו
אוי, אוי, אוי, תינוקנו.

אביגיל עם התינוק למשפט יצאה
אביגיל עם התינוק למשפט יצאה
אוי, אוי, אוי, למשפט יצאה
אוי, אוי, אוי, למשפט יצאה.

ובדמעות היא פרצה, היפהפייה
ובדמעות היא פרצה, היפהפייה
אוי, אוי, אוי, היפהפייה
אוי, אוי, אוי, היפהפייה.
גרסת מאיר נוי   העתקת מילות השיר

 שורה ראשונה - בִּכְפָרֵנוּ מוֹשַׁבְתֵּנוּ
(השאר זהה).

שורה ראשונה - בכפרנו מושבתנו
(השאר זהה).
 פרטים נוספים


מפי בלהה קורקין   העתקת מילות השיר

 אֲבִיגַיִל בַּת הַחַיִל
מַזָּל טוֹב, יַלְדָּה!
אַחַת, שְׁתַּיִם, שָׁלֹשׁ, אַרְבַּע
מַזָּל טוֹב, יַלְדָּה!
אביגיל בת החיל
מזל טוב ילדה
אחת, שתיים, שלוש, ארבע
מזל טוב ילדה.
 פרטים נוספים


מפנקסו של גרשון גורביץ   העתקת מילות השיר

 בְּעִירֵנוּ, מוֹשָׁבֵנוּ הָיוּ נִפְלָאוֹת
אַחַת שְׁתַּיִם שָׁלֹשׁ אַרְבַּע
אֲבִיגַיִל אֵשֶׁת חַיִל יָלְדָה יַלְדָּה
אַחַת שְׁתַּיִם שָׁלֹשׁ אַרְבַּע
אֶל הַמַּיִם הִשְׁלִיכוּ אֶת הַיַּלְדָּה
אַחַת שְׁתַּיִם שָׁלֹשׁ אַרְבַּע
הָלְכוּ שׁוֹמְרִים לָצוּד דָגִים, צָדוּ יַלְדָּה
אַחַת שְׁתַּיִם שָׁלֹשׁ אַרְבַּע

בעירנו, מושבנו היו נפלאות
אחת שתיים שלוש ארבע
אביגיל אשת חיל ילדה ילדה
אחת שתיים שלוש ארבע
אל המים השליכו את הילדה
אחת שתיים שלוש ארבע
הלכו שומרים לצוד דגים, צדו ילדה
אחת שתיים שלוש ארבע
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (רוסית)   העתקת מילות השיר

 Как во нашей деревушке
Нова новина
(בכפרנו ידיעה חדשה)

Как во нашей деревушке
Нова новина
Трай рай рай нова новина
Трай рай рай нова новина.

Молодая дивчинина
Сына родила
Трай рай рай сына родила
Трай рай рай сына родила.

Не вспоила не вскормила
В море бросила
Трай рай рай в море бросила
Трай рай рай в море бросила .

Молодые рыболовцы
Рыбу ловили
Трай рай рай рыбу ловили
Трай рай рай рыбу ловили.

Не поймали щуки рыбы
Поймали длина
Трай рай рай поймали длина
Трай рай рай поймали длина.

Рас<с>мотрели раздивилис<ь>
Гляд<ь> мало дитя
Трай рай рай гляд<ь> мало дитя
Трай рай рай гляд<ь> мало дитя.


Как во нашей деревушке
Все званы ревут
Трай рай рай все званы ревут
Трай рай рай все званы ревут.

Молодую дивчининку
Под наказ ведут
Трай рай рай под наказ ведут
Трай рай рай под наказ ведут.

А за нею стара мати
Плачет рыдает
Трай рай рай плачет рыдает
Трай рай рай плачет рыдает.

Не плач<ь> не плач<ь> стара мати
Дома еще пят<ь>
Трай рай рай дома еще пят<ь>
Трай рай рай дома еще пят<ь>.

Не пускай их на вечерку
Пускай дома спят
Трай рай рай пускай дома спят
Трай рай рай пускай дома спят.

На каждую дивчининку
Солдатиков пят<ь>
Трай рай рай солдатиков пят<ь>
Трай рай рай солдатиков пят<ь>.

Хот<ь> хотится не хотится
Надо целоват<ь>
Трай рай рай надо целоват<ь>
Трай рай рай надо целоват<ь>.

Хот<ь> хотится не хотится
Надо им и дат<ь>
Трай рай рай надо им и дат<ь>
Трай рай рай надо им и дат<ь>. פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

מנחם בן-משה 
שנת הקלטה: 7.6.1975

 השיר הוקלט בתכנית רדיו לזכרו של שמשון כוכב, אספן שירים עתיקים שנפל במלחמת יום-הכיפורים.

הקלטות נוספות

על השיר

השיר העברי הוא נוסח עברי שנכתב בתקופת העלייה השלישית למנגינת שיר עממי-אוקראיני שגלגולו הרוסי נקרא Как во нашей деревушки нова новина ("בכפרנו ידיעה חדשה"). הנוסח העברי העביר את תוכני השיר המקורי למציאות ארץ-ישראלית/יהודית: הכפר שבמקור הפך למושבה; הצעירה האוקראינית (שבמקור לא מוזכר שמה) קיבלה את השם אביגיל; והתינוק שבמקור נזרק לים, נזרק ליאור בנוסח העברי.

החלק הראשון של הלחן דומה ללחן "אני עומדת במעגל". ללחן זיקה רבה עוד יותר ל"חור בלבנה" (לחן לא ידוע), שגם בו החלק הראשון זהה ל"אני עומדת במעגל" והחלק השני מושתת על משפט חוזר הפותח בהברה חסרת משמעות שלוש פעמים.

על פי אורי יעקובוביץ', השיר נמצא ברוסית כפרית באוסף שירים שנרשמו בכתב-יד בתקופת מלחמת העולם הראשונה, בתוך מחברת שנכרכה בחוט גס ע"י חייל רוסי בשם מיכאיל קרוגלוב (או קרוגלויה), שרשם את השירים שבה כפי ששְׁמָעָם והכירם ובתוספת סיפורי חייו. ב-1965 מסר קרוגלוב את המחברת לאספן א. נלפין מאוניברסיטת מוסקבה.

על פי זאב גייזל, הגרסה הרוסית של השיר (ר' לעיל) הייתה "שיר חתונה", מז'אנר השירים ששרו בחתונות בכפרים ברוסיה ושכללו לשון גסה, רמזים ארוטיים וכדומה. חיזוק לכך אפשר למצוא במילה званы (מופיעה בבית השביעי) שמשמעותה "אורחי חתונה".

השיר מוזכר בספרו של יצחק אבינרי "יד הלשון" (עמ' 170, ערך "חברה'מן"):

כל זמן שכתבו "חברה'מן" הרגיש לפחות הקורא שתיבה זרה לפניו. עכשיו התחילו לכתוב "חברמן" כמו פרדסן... וגם "חברמנית". ואני זוכר כיצד שרו בחורינו בימי העלייה השלישית "אביגיל בת החיל"... סופו של חרוז זה ברוסית "דיווקה רודילה" מעיד שאין שיר עממי זה מצטיין בצחות יתרה... אע"ף כן הספיקה להם לבחורינו "בת החיל". [ותודה להלל יפה (הנכד) שמצא ושלח]

מרחיב חוקר הזמר הרוסי, אורי יעקובוביץ':

לגבי הטקסט:

לפי עדותו של איליה דובוסרסקי ניכר שהרוסית איננה נקייה לגמרי ויש השפעה דיאלקטית כלשהי, מה שתואם את דברי יצחק אבינרי ש"אין שיר עממי זה מצטיין בצחות יתרה".

ההנחה היא שהשיר במקורו אוקראיני (ולכן בין היתר גם הרוסית לא כ"כ נקייה) ומשם הוא התגלגל לרוסית. קרוב לוודאי שהשיר העברי, גם לפי אבינרי, הגיע מהרוסית.

לגבי הלחן:

מאיר נוי ז"ל רשם בארכיונו את השיר "בכפרנו מושבתנו" ושרטט את תוויו, ושם נרשם כי הלחן עממי אוקראיני.

ד"ר בתיה באייר ז"ל זיהתה את השיר "Гей, в нашей деревушки нова новина" (מילולית: "הי, בכפרנו ידיעה חדשה") ואף שלחה לי צילום תווי השיר. השיר מופיע בספר "אוקראיני נארודני פיסני" לפסנתר בעריכת פליקס פטירק (יש גם כיתוב מקביל בשפה הגרמנית), הוצאת "אוניברסאלי" א.ג. וינה-לייפציג 1920, עמוד 19. שמו של השיר מתורגם לגרמנית: "Hej, in Unserem Dörfchen gibts eine Neuigkeit" (מילולית: "היי, בכפרנו יש חדשה").

מעניין כי השיר קיים גם ממש בגרמנית: "Die schöne Nastasea" (מילולית: "אנאסטאסיה היפה"). הוא מופיע בעמודים 482-483 בספר:

"Deutscher Arbeiter Sängerbund", Männer Chöre ohne Begleitung, Gesammelt von Alfred Guttmann, Berlin 1929. pages 483-482.

תוכן השיר הגרמני דומה לשיר "בכפרנו מושבתנו". בהערה לשיר הגרמני נרשם כך: "שמעו, אנשים יקרים (שיר עממי - לחן עממי). לחן עממי אוקראיני נפוץ, שהתחלתו אינה מותירה מקום לשער כמה טראגית תהיה ההתפתחות בהמשך (הבית השני במינור). הביצוע הוא מהאוסף הפרטי של פטירק (Petyrek). השירים הושמעו לו במהלך המלחמה ע"י קבוצה של איכרים מווהלין (Wolhyn)". מאיר נוי קובע במכתבו אליי מתאריך 26.9.1993 כי השיר בגרמנית הנו אותו השיר "בכפרנו מושבתנו".

עוד באותו לחן: "אנו נבנה את הארץ".


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 18.06.2023 14:55:20


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: