בעמק מזרחה

העתקת מילות השיר

בַּשְּׂפֵלָה בֵּין אָהֳלֵי קֵידָר בֵּין טְרָשִׁים, שְׂדוֹת בּוּר וְדַרְדַּר דְּרָכִים סוֹלֶלֶת יָד גּוֹאֶלֶת בְּעֵינֵי נְעוּרִים מִתְּפוּצוֹת יִשְׂרָאֵל נָטוּ מִשְׁכָּנָם בִּשְׂדוֹת יִזְרְעֶאל. בָּעֵמֶק מִזְרָחָה לְרַגְלֵי הָהָר יָצַרְנוּ חֶבְרַיָּה, יָסַדְנוּ הַכְּפָר. בַּיּוֹם וּבַלֵּיל בָּנִינוּ הַתֵּל בְּלַהַט יָמִים וְשָׁרָב, בְּכוֹחַ וָאוֹן הִגַּעְנוּ הֲלוֹם כְּפָר מִתְנוֹסֵס בַּמֶּרְחָב. שִׁירוּ שִׁירַת הַמֶּרֶד שִׁירַת תְּקוּפָה סוֹעֶרֶת! אַגָּדָה בָּעָם עוֹבֶרֶת, אַגָּדַת תִּפְאֶרֶת. מִסָּבִיב אַךְ בִּצּוֹת וּשְׁמָמָה נָם אֲגַם בְּהַדְרַת דְּמָמָה לֹא אוֹת וְלֹא שֹׁרֶשׁ לְאַלּוֹן וָחֹרֶשׁ נוֹף קְדוּמִים צוֹפֶה בְּגָאוֹן אֱלֵי נְעוּרִים יָגִיל וְיָרֹן, יָגִיל יָרֹן. בָּעֵמֶק מִזְרָחָה... מַחֲנוֹת, מַחֲנוֹת אֳהָלִים עִם הָרוּחַ נָדִים כְּגַלִּים בְּעִגּוּל שֶׁל גֹּרֶן נִשָּׂא כָּל תֹּרֶן נְוֵה חֲלוּצִים שׁוֹכֵן בַּמִּדְבָּר חוֹלֵם הַחֲלוֹם, חוֹפֵף הוֹד עָבָר, הוֹד עָבָר. בָּעֵמֶק מִזְרָחָה... לַחֲרֹשׁ יָצְאוּ בְּצֶמֶד שְׁוָרִים הָפְכוּ שְׁמָמָה וְסִקְּלוּ הֶהָרִים יָצְאוּ בְּנֵי הָעֶלֶם לִמְשֹׁךְ קַו הַתֶּלֶם בְּעֹז נְעוּרִים, בְּחֶדְוָה שֶׁל מָעוֹף לִבְנוֹת אֶת הַכְּפָר, לִיצֹר אֶת הַנּוֹף, אֶת הַנּוֹף. בָּעֵמֶק מִזְרָחָה...בשפלה בין אוהלי קידר בין טרשים, שדות בור ודרדר דרכים סוללת יד גואלת בעיני נעורים מתפוצות ישראל נטו משכנם בשדות יזרעאל. בעמק מזרחה לרגלי ההר יצרנו חברה ויסדנו הכפר. ביום ובליל בנינו התל בלהט ימים ושרב, בכוח ואון הגענו הלום כפר מתנוסס במרחב. שירו שירת המרד שירת תקופה סוערת! אגדה בעם עוברת, אגדת תפארת. מסביב אך ביצות ושממה נם אגם בהדרת דממה לא אות ולא שורש לאלון וחורש נוף קדומים צופה בגאון אלי נעורים יגיל וירון, יגיל ירון בעמק מזרחה... מחנות, מחנות אוהלים עם הרוח נדים כגלים בעיגול של גורן נישא כל תורן נווה חלוצים שוכן במדבר חולם החלום, חופף הוד עבר, הוד עבר בעמק מזרחה... לחרוש יצאו בצמד שוורים הפכו שממה וסיקלו ההרים יצאו בני העלם למשוך קו התלם בעוז נעורים בחדווה של מעוף, לבנות את הכפר, ליצור את הנוף, את הנוף בעמק מזרחה...
מילים: מתתיהו שלם
לחן: מתתיהו שלם

בַּשְּׂפֵלָה בֵּין אָהֳלֵי קֵידָר
בֵּין טְרָשִׁים, שְׂדוֹת בּוּר וְדַרְדַּר
דְּרָכִים סוֹלֶלֶת יָד גּוֹאֶלֶת
בְּעֵינֵי נְעוּרִים מִתְּפוּצוֹת יִשְׂרָאֵל
נָטוּ מִשְׁכָּנָם בִּשְׂדוֹת יִזְרְעֶאל.

בָּעֵמֶק מִזְרָחָה לְרַגְלֵי הָהָר
יָצַרְנוּ חֶבְרַיָּה, יָסַדְנוּ הַכְּפָר.
בַּיּוֹם וּבַלֵּיל בָּנִינוּ הַתֵּל
בְּלַהַט יָמִים וְשָׁרָב,
בְּכוֹחַ וָאוֹן הִגַּעְנוּ הֲלוֹם
כְּפָר מִתְנוֹסֵס בַּמֶּרְחָב.
שִׁירוּ שִׁירַת הַמֶּרֶד
שִׁירַת תְּקוּפָה סוֹעֶרֶת!
אַגָּדָה בָּעָם עוֹבֶרֶת,
אַגָּדַת תִּפְאֶרֶת.

מִסָּבִיב אַךְ בִּצּוֹת וּשְׁמָמָה
נָם אֲגַם בְּהַדְרַת דְּמָמָה
לֹא אוֹת וְלֹא שֹׁרֶשׁ לְאַלּוֹן וָחֹרֶשׁ
נוֹף קְדוּמִים צוֹפֶה בְּגָאוֹן
אֱלֵי נְעוּרִים יָגִיל וְיָרֹן, יָגִיל יָרֹן.

בָּעֵמֶק מִזְרָחָה...

מַחֲנוֹת, מַחֲנוֹת אֳהָלִים
עִם הָרוּחַ נָדִים כְּגַלִּים
בְּעִגּוּל שֶׁל גֹּרֶן נִשָּׂא כָּל תֹּרֶן
נְוֵה חֲלוּצִים שׁוֹכֵן בַּמִּדְבָּר
חוֹלֵם הַחֲלוֹם, חוֹפֵף הוֹד עָבָר, הוֹד עָבָר.

בָּעֵמֶק מִזְרָחָה...

לַחֲרֹשׁ יָצְאוּ בְּצֶמֶד שְׁוָרִים
הָפְכוּ שְׁמָמָה וְסִקְּלוּ הֶהָרִים
יָצְאוּ בְּנֵי הָעֶלֶם לִמְשֹׁךְ קַו הַתֶּלֶם
בְּעֹז נְעוּרִים, בְּחֶדְוָה שֶׁל מָעוֹף
לִבְנוֹת אֶת הַכְּפָר, לִיצֹר אֶת הַנּוֹף, אֶת הַנּוֹף.

בָּעֵמֶק מִזְרָחָה...
בשפלה בין אוהלי קידר
בין טרשים, שדות בור ודרדר
דרכים סוללת יד גואלת
בעיני נעורים מתפוצות ישראל
נטו משכנם בשדות יזרעאל.

בעמק מזרחה לרגלי ההר
יצרנו חברה ויסדנו הכפר.
ביום ובליל בנינו התל
בלהט ימים ושרב,
בכוח ואון הגענו הלום
כפר מתנוסס במרחב.
שירו שירת המרד
שירת תקופה סוערת!
אגדה בעם עוברת,
אגדת תפארת.

מסביב אך ביצות ושממה
נם אגם בהדרת דממה
לא אות ולא שורש לאלון וחורש
נוף קדומים צופה בגאון
אלי נעורים יגיל וירון, יגיל ירון

בעמק מזרחה...

מחנות, מחנות אוהלים
עם הרוח נדים כגלים
בעיגול של גורן נישא כל תורן
נווה חלוצים שוכן במדבר
חולם החלום, חופף הוד עבר, הוד עבר

בעמק מזרחה...

לחרוש יצאו בצמד שוורים
הפכו שממה וסיקלו ההרים
יצאו בני העלם למשוך קו התלם
בעוז נעורים בחדווה של מעוף,
לבנות את הכפר, ליצור את הנוף, את הנוף

בעמק מזרחה...
 פרטים נוספים


מתוך "זמרים" (מתתיהו שלם)   העתקת מילות השיר

 מִסָּבִיב אַךְ בִּצּוֹת וּשְׁמָמָה
נָם אֲגַם בְּהַדְרַת דְּמָמָה
לֹא עֵץ וְלֹא שֹׁרֶשׁ, לֹא שִׂיחַ וְלֹא חֹרֶשׁ
נוֹף קְדוּמִים צוֹפֶה בְּגָאוֹן
אֱלֵי נְעוּרִים יָגִיל וְיָרֹן, גִּיל יָרֹן

בָּעֵמֶק מִזְרָחָה...

לַחְרֹשׁ יָצְאוּ בְּצֶמֶד שְׁוָרִים
הָפְכוּ שְׁמָמָה וְסִקְּלוּ הָרִים.
יָצְאוּ בְּנֵי הָעֶלֶם לִפְתֹּחַ הַתֶּלֶם
בְּעֹז נְעוּרִים חֶדְוָה שֶׁל מָעוֹף
לִבְנוֹת אֶת הַכְּפָר, לִיצֹר אֶת הַנּוֹף, אֶת הַנּוֹף.

בָּעֵמֶק מִזְרָחָה...
מסביב אך ביצות ושממה
נם אגם בהדרת דממה
לא עץ ולא שורש, לא שיח ולא חורש
נוף קדומים צופה בגאון
אלי נעורים יגיל וירון, גיל ירון

בעמק מזרחה...

לחרוש יצאו בצמד שורים
הפכו שממה וסיקלו הרים.
יצאו בני העלם לפתוח התלם
בעוז נעוריםחדווה של מעוף
לבנות את הכפר, ליצור את הנוף, את הנוף.

בעמק מזרחה...
מפנקסו של מנדל מנצר   העתקת מילות השיר

 לְמַטָּה בָּעֵמֶק לְרַגְלֵי הָהָר
יָצַרְנוּ חַבְרַיָּה, בָּנִינוּ הַכְּפָר
בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה בָּנִינוּ הַתֵּל
בְּלַהַט יָמִים וְשָׁרָב

בְּכֹחַ חֲלוֹם הִגַּעְנוּ הֲלוֹם
כְּפָר מִתְנוֹסֵס בַּמֶּרְחָב...
למטה בעמק לרגלי ההר
יצורנו חבריה, בנינו הכפר
ביום ובלילה בנינו התל
בלהט ימים ושרב

בכוח חלום הגענו הלום
כפר מתנוסס במרחב...
 פרטים נוספים


מפי הרצליה רז   העתקת מילות השיר

 בָּעֵמֶק מִלְּמַטָּה לְרַגְלֵי הָהָר
יָצַרְנוּ חַבְרַיָּה יִסַּדְנוּ הַכְּפָר
בַּיּוֹם וּבַלֵּיל בָּנִינוּ הַתֵּל
בְּלַהַט יָמִים וְשָׁרָב
בְּכֹחַ וָאוֹן הִגַּעְנוּ הֲלוֹם
כְּפָר מִתְנוֹסֵס בַּמֶּרְחָב
שִׁירוּ שִׁירַת הַמֶּרֶד
שִׁירַת חֶבְרָה יוֹצֶרֶת
אַגָּדָה בָּעַם עוֹבֶרֶת
אַגָּדַת תִּפְאֶרֶת
בעמק מלמטה לרגלי ההר
יצרנו חבריה יסדנו הכפר
ביום ובליל בנינו התל
בלהט ימים ושרב
בכוח ואון היגענו הלום
כפר מתנוסס במרחב
שירו שירת המרד
שירת חברה יוצרת
אגדה בעם עוברת
אגדת תפארתהקלטת זמרדע
ביצוע:

 

ציונה קיפניס 
שנת הקלטה: 10.8.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

הגרסה הראשית – על-פי פנקסו של אביה של ציונה קיפניס, דב יזרעאלי (עין חרוד).


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  


תיווי: הלל אילת
תגיות
עדכון אחרון: 13.03.2024 12:39:32


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: