ותיקי הגבעטרון
תפקידים באתר: מבצעים

ותיקי
ביוגרפיה

בהקלטות השתתפו החברים הבאים מקבוצת גבע (לפי התמונה, משמאל, בכיוון השעון):

גיטרה: נגה אשד
אקורדיון: שי בורשטין
מנדָּלינה*: נחמן רז

*הגייה גבעיתהאזנה ברדיו האזינו לשירי ותיקי הגבעטרון ברדיו זמרשת
שירים שביצעו
שיר 1. אבא נלחם לחופש (ואבא אמר עוד לפני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 2. אוהל שח (אוהל שח וסתיו ודלף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. אונייה יפהפייה (אנייה יפהפייה קחי אותי לחיפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 4. אחיי כה לחי (אחיי כה לחי העפילו ההרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. אחים אחיות (אחים אחיות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 6. איתן (לחן קנור) (איתן נעמוד במקומנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 7. אכלו ילדים, לחם "תוצרת" (לחן לוי-תנאי) (אכלו ילדים, לחם "תוצרת") קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 8. אל הגליל (אל הגליל נעפיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 9. אל הקציר (קום אחי הבוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. אל ספוד (אל ספוד אל בכות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 11. אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 12. אלון רב זלזלים (עלם רב תלתלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 13. אלי גיל (רונו גיל זה נר אלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 14. אליהו הנביא (לחן עממי חסידי) (אליהו הנביא אליהו התשבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 15. אלף-בית (אלף בית גימל דלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 16. אם אין אני לי מי לי (לחן חסידי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 17. אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 18. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 19. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 20. ארצה אל תיסע (לחן עממי חסידי) (ארצה אל תיסע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 21. אשכולית (אשכולית היא אשכולית צהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 22. אשרי האיש באל בוטח (אשרי האיש באל בוטח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 23. את ארץ שלי (היו שלום מולדת וזהבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 24. את דלת השובך אפתח (את דלת השובך אפתח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 25. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 26. באגוזים נשחקה (הלחן המקורי) (באגוזים נשחקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 27. באלפי ידיים (ארץ מולדת עודך צעירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 28. בארוד בארוד (בארוד בארוד מחצבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 29. בובה בובתי (רוצי רוצי בובתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 30. בוץ (אל תטבול בבוץ רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 31. בוקר טוב (בוקר טוב לאמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 32. בים בם (בים בם בים בם) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 33. בים בם (בים בם בים בם) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 34. ביתנו ייבנה (בלי חת ובלי מורא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 35. בכל דור ודור (לחן שהטמיע ארנסט הורביץ) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 36. במוצאי יום מנוחה (לחן אנגל) (במוצאי יום מנוחה שלח תשבי לנאנחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 37. בן אחד המלכים (בן אחד המלכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 38. בעמק מזרחה (בעמק מזרחה לרגלי ההר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. בעמק מזרחה (בעמק מזרחה לרגלי ההר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 40. בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 41. בצפון הרחק (בצפון הרחק יש כפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 42. בר יוחאי (לחן עממי יידי) (בר יוחאי בר יוחאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 43. ברווז קטון (ברווז אחד קטון צהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 44. בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 45. גג צריפנו בעל מום (גג צריפנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 46. גדי ונבחי (היא נבחי היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 47. גוזו את הצאן (גוזו את הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 48. גולו אבן גלל (גולו גולו אבן גלל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 49. גינה קטנה (הידד הידד גינה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 50. דומה דודי לצבי (דומה דודי לצבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 51. האביב הולך ובא (האביב הולך ובא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 52. האביב סביב מריע (לחן קפלן) (האביב סביב מריע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 53. האווזה ואפרוחיה (לחן לא ידוע1) (פרשה אווזה שתי הכנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 54. האמנתי כי אדבר (האמנתי כי אדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 55. הבו לנו סוסים (הבו לנו סוסים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 56. הבונים בחומה (הבונים בחומה והנושאים בסבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 57. הבחורים שלנו (לחן פוסטולסקי) (הבחורים שלנו יודעים הכול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 58. הבן יקיר לי (לחן גבעי) (הבן יקיר לי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 59. הגדי המתהדר (לחן גרינשפון) (עמד הגדי על יד הראי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 60. הגידי ילדתי (הגידי ילדתי מדוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 61. הגליל הוא שיר (הכרמל הוא הר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 62. הגשם חלף (הגשם הגשם חלף והלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 63. הד הרים (הד הרים ענה לכול בקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 64. הוי חלוץ עיקש (הוי חלוץ חלוץ עיקש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 65. הורה אין דבר (לחן ברומברג) (הגבר הגבר האש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 66. הורה סוערת (לא ללימודים הלב פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 67. החלקה הנשכחת (סתיו מאפיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 68. החמורה ברחה (לחן עממי אנגלי) (החמורה ברחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 69. החתלתולה (לחן לא ידוע 1) (חתלתולה יש בבית לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 70. היורה שמע נא (היורה שמע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 71. הילד בשדה חיטים (נאות אתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 72. הך הפטיש (הך בפטיש וינופץ נא הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 73. הכבאים (הנה באים הכבאים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 74. הללו לדבורה (הללו הודו יה כי הגדיל עשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 75. המנון הגבעטרון (גבעטרון הן כך כונינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 76. המנון חבר הקבוצות (טושטשו גבולות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 77. המנון לנמל תל-אביב (לחן לא ידוע) (עלו לרשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 78. המנון סיירת חטיבה 9 (מן הכפר ומן הקרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 79. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 80. הסירים על הקיר (הסירים על הקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 81. העגלון (לאן תיסע? לטחנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 82. העיפרון הוא ברוגז (העיפרון הוא ברוגז) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 83. העפרוני (מתרגם טשרניחובסקי) (אל דומי אל דום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 84. הראוני את הדרך לביתי (הראוני את הדרך לביתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 85. הרחק הרחק ביער (הרחק הרחק ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 86. השועל (לחן זעירא) (השועל הלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 87. השיבולים פנימה (ראינו עמלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 88. השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 89. השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) (השקיפה ממעון קודשך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 90. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 91. וטהר לבנו (לחן אליעזר זושא פורטוגל) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 92. וטהר לבנו (לחן מסורתי) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 93. ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 94. זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 95. זה גורלנו (זה גורלנו זהו הצו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 96. זה גורלנו (זה גורלנו זהו הצו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 97. זו הדרך (זו הדרך אחרת איננה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 98. זרמו גלים פלג זרום (לחן יידי) (זרמו גלים, פלג זרום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 99. חזק לב (אם איד כמו סלע ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 100. חלב רותח (לחן דקלומי) (מי ראה חלב רותח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 101. חניתאים (חניתאים היי היי חניתאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 102. חצץ (הרי ישימון צחיח סלע וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 103. חצץ חצץ (ידי נוקשה מיבלות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 104. ט"ו בשבט (צאו נא לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 105. טוב כמה טוב (טוב כמה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 106. טחני טחנה (יש שדמת זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 107. יבואו גשמים בעתם (יבואו גשמים בעתם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 108. ידוע לכולם (גרסאות היתוליות ל"מחצבה") (הפועל אנחנו ידוע לכולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 109. ידיים (הידיים אחת ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 110. יהי שלום בחילך (יהי שלום בחילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 111. יום וליל (יום וליל גשם קור ורוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 112. יום חופש (יום חופש לנו יום טיול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 113. יום ליבשה (לחן עממי חסידי 1) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 114. יום של זיו (לחן נרדי) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 115. יוסוף אפנדי (יוסוף אפנדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 116. ילד ילד (ילד ילד היזהרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 117. יש נפט של עיראק (יש נפט של עיראק) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 118. ישם מדבר (לחן עמירן) (ישם מדבר לאגם מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 119. כולנו חבר פועלים (כולנו חבר פועלים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 120. כולנו חבר פועלים (כולנו חבר פועלים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 121. כי הגיעה עת הערב (כי הגיעה עת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 122. כי הם חיינו (לחן מסורתי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 123. כך תופר החייט (כך תופר חייטנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 124. כל ההתחלות קשות (כל ההתחלות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 125. כלניות אנו (כלניות אנו אחיות כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 126. כפרי (לרגלי הרים נם כפרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 127. לא אצא עוד שחק (לא אצא עוד שחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 128. לילות קיץ (לילות קיץ הם בהירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 129. למה זה תישא עיניך (למה זה תישא עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 130. לנו כוח יצירה (לנו כוח יצירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 131. לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 132. לעבודה (לעבודה ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 133. לשדה יצוא יצאתי (לשדה יצוא יצאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 134. מדן ועד אל עריש (מדן ועד אל עריש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 135. מה טוב לנוח (מה טוב לנוח מעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 136. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 137. מינואט (הבה זקן ונער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 138. ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 139. מסדה (ימים בוכים על צווארינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 140. מקצות הים (מקצות הים פתאום שרק) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 141. מתי ילמד (ברווז אחד קטון צהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 142. נגן כינור (נגן כינור שיר לב יורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 143. ניגון הרצפלד ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 144. ניגון שבוע טוב (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 145. סורי הוי סורי (סורי הוי סורי רוח רעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 146. ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 147. סתיו עצבת ובדידות (סתיו עצבת ובדידות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 148. עבר חגי (עלי צריחי נשר רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 149. עובד אדמתו (עובד, עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 150. עוד טיפה (מעשה שהיה בפרלמנט האנגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 151. עוד לא נותקה השלשלת (עוד לא נותקה השלשלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 152. עודך זוכרת (עודך זוכרת לילות ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 153. עול עבודה מפרכת (עול עבודה מפרכת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 154. עורו נא (עורו נא קומו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 155. עייפנו מנדוד (עייפנו מנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 156. על ההר הרם (על ההר הרם בירק עשב שם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 157. על הסלע (על הסלע הך הך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 158. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 159. על ראש החרמון (לחן רבינא) (על ראש החרמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 160. עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) (אז ישיר ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 161. עלייה פנימית (שירו זמר לברכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 162. עם סגולה (שישו ושמחו בעם אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 163. עץ חיים היא (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 164. עצי שיטים עומדים (עצי שיטים עומדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 165. עת נצעדה (עת נצעדה צעד אל צעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 166. עת עינות הבוקר (עת עינות הבוקר תרונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 167. פרחי אביב (פרחי אביב נפתחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 168. פרחיי צמחיי (לחן חסידי) (פרחיי צמחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 169. פתע פתאום (פתע פתאום התנער) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 170. צועד וצועד (צועד וצועד האיש העובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 171. צחוק (חה חה חה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 172. צייד הציפורים (צייד הציפורים אני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 173. צלצלי שמע (צלצלי שמע צלצלי תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 174. צעוד צעוד (צעוד צעוד אל כשול ומעוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 175. קול ברמה נשמע (לחן מילט) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 176. קטונו מאוד (קטונו מאוד, מכל עם נפלינו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 177. קטונו מאוד (קטונו מאוד, מכל עם נפלינו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 178. קרועים אנו (לחן עממי) (קרועים אנו בלויים אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 179. רוח חורף (רוח רוח בא לגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 180. רועה קטן (עדרים דודי נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 181. רכבת באה (טו טו טו טו רכבת באה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 182. שאון התותחים נדם (שאון התותחים נדם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 183. שבת קודש על חוף ימי (לחן לא ידוע) (מול חוף ימי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 184. שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 185. שיר הברית (תקעו כף לברית ניצחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 186. שיר הדרור (אנחנו אבן היסוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 187. שיר החוצבים (חצוב נא בסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 188. שיר המעלות (לחן מינקובסקי) (שיר המעלות בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 189. שיר העבודה (מי איש היודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 190. שיר העיטור (לחן עמירן) (דרך פנו הנה באנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 191. שיר הפרטיזנים (עיט על שדותינו) (עיט על שדותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 192. שיר השיכור (לפנים הייתי איש נכבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 193. שיר כפור (תרגום טשרניחובסקי) (עם ליל האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 194. שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 195. שיר לצעידה (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 196. שיר פועלים (אוי אוי ואבוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 197. שירו לנו (שירו לנו משירי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 198. שירת הזמיר (תוגת חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 199. שירת ערש (בליל מנוחה ודומייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 200. שישו ושמחו בשמחת חג (שישו ושמחו בשמחת חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 201. שכנתי השחרחורת (ביום קיץ עם השחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 202. שלוש עזים (שלוש עזים עזים שחורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 203. שם בגיא (שם בגיא שלו טיילתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 204. שם על יד האשד (שם על יד האשד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 205. שם על יד הגבעה (שם על יד הגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 206. שמש שוקע (שמש שוקע יעל ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 207. שנת תבואה חדשה (שנת תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 208. תוליכנו קוממיות (תוליכנו קוממיות לארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 209. תזמורת המשטרה (תו תרו תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: