בשדמות בית לחם

העתקת מילות השיר

בְּשַׁדְמוֹת בֵּית-לֶחֶם, בְּדֶרֶךְ אֶפְרָתָה, בְּדֶרֶךְ אֶפְרָתָה. עֲלֵי-קֶבֶר קְדוּמִים תֶּאֱבַל מַצֶּבֶת, תֶּאֱבַל מַצָּבֶת. וּבְבוֹא חֲצוֹת לַיְלָה, מֵאֶרֶץ עֵיפָתָה, תַּעֲלֶה יְפַת מַרְאֶה בֵּית קִבְרָהּ עוֹזֶבֶת. אֶל יַרְדֵּן מִזְרָחָה דּוּמָם צוֹעֶדֶת, דּוּמָם צוֹעָדֶת. אֶל גַּלֵּי מֵי-קֹדֶשׁ דּוּמָם צוֹפִיָּה, דּוּמָם צוֹפִיָּה. דִּמְעָה יוֹרֶדֶת אֶל גַּלֵּי מֵי-קֹדֶשׁ מְפַכִּים דּוּמִיָּה. דִּמְעָה אַחַר דִּמְעָה חֶרֶשׁ נוֹזֶלֶת, אֵין בְּכִי וַאֲנָחוֹת, אַךְ דְּמָעוֹת נִגָּרוּ, דִּמְעָה אַחַר דִּמְעָה לַיַּרְדֵּן נוֹפֶלֶת, וְהַמַּיִם יִנְהָרוּ. בשדמות בית-לחם, בדרך אפרתה, בדרך אפרתה. עלי-קבר קדומים תאבל מצבת, תאבל מצבת. ובבוא חצות לילה, מארץ עיפתה, תעלה יפת מראה בית קברה עוזבת. אל ירדן מזרחה דומם צועדת, דומם צועדת. אל גלי מי-קודש דומם צופייה, דומם צופייה. דמעה יורדת אל גלי מי-קודש מפכים דומייה. דמעה אחר דמעה חרש נוזלת, אין בכי ואנחות, אך דמעות ניגרו, דמעה אחר דמעה לירדן נופלת, והמים ינהרו.
מילים: אבא קונסטנטין שפירא
לחן: חנינא קרצ'בסקי
כתיבה: פטרבורג, 1887

בְּשַׁדְמוֹת בֵּית-לֶחֶם,
בְּדֶרֶךְ אֶפְרָתָה,
בְּדֶרֶךְ אֶפְרָתָה.
עֲלֵי-קֶבֶר קְדוּמִים
תֶּאֱבַל מַצֶּבֶת,
תֶּאֱבַל מַצָּבֶת.

וּבְבוֹא חֲצוֹת לַיְלָה,
מֵאֶרֶץ עֵיפָתָה,
תַּעֲלֶה יְפַת מַרְאֶה
בֵּית קִבְרָהּ עוֹזֶבֶת.
אֶל יַרְדֵּן מִזְרָחָה
דּוּמָם צוֹעֶדֶת,
דּוּמָם צוֹעָדֶת.

אֶל גַּלֵּי מֵי-קֹדֶשׁ
דּוּמָם צוֹפִיָּה,
דּוּמָם צוֹפִיָּה.
דִּמְעָה יוֹרֶדֶת
אֶל גַּלֵּי מֵי-קֹדֶשׁ
מְפַכִּים דּוּמִיָּה.

דִּמְעָה אַחַר דִּמְעָה
חֶרֶשׁ נוֹזֶלֶת,
אֵין בְּכִי וַאֲנָחוֹת,
אַךְ דְּמָעוֹת נִגָּרוּ,
דִּמְעָה אַחַר דִּמְעָה
לַיַּרְדֵּן נוֹפֶלֶת,
וְהַמַּיִם יִנְהָרוּ.

בשדמות בית-לחם,
בדרך אפרתה,
בדרך אפרתה.
עלי-קבר קדומים
תאבל מצבת,
תאבל מצבת.

ובבוא חצות לילה,
מארץ עיפתה,
תעלה יפת מראה
בית קברה עוזבת.
אל ירדן מזרחה
דומם צועדת,
דומם צועדת.

אל גלי מי-קודש
דומם צופייה,
דומם צופייה.
דמעה יורדת
אל גלי מי-קודש
מפכים דומייה.

דמעה אחר דמעה
חרש נוזלת,
אין בכי ואנחות,
אך דמעות ניגרו,
דמעה אחר דמעה
לירדן נופלת,
והמים ינהרו.
נוסח הטקסט המקורי מתוך "האסיף"   העתקת מילות השיר

 בְּשַׁדְמוֹת בֵּית לֶחֶם, בְּדֶרֶךְ אֶפְרָתָה,
עֲלֵי-קֶבֶר קְדוּמִים תֶּאֱבַל מַצָּבֶת;
וּבְבֹא חֲצוֹת לַיְלָה, מֵאֶרֶץ עֵפָתָה,
תַּעֲלֶה יְפַת מַרְאֶה, בֵּית קִבְרָהּ עֹזָבֶת.

אֶל יַרְדֵּן מִזְרְחָה דּוּמָם צֹעֶדֶת,
אֶל גַּלֵּי מֵי קֹדֶשׁ דּוּמָם צֹפִיָּה;
מֵעֵינָהּ הַיָּפָה דִּמְעָה יֹרֶדֶת,
אֶל גַּלֵּי מֵי קֹדֶשׁ, מְפַכִּים דּוּמִיָּה.

וְדִמְעָה אַחַר דִּמְעָה חֶרֶשׁ נֹזֶלֶת,
אֵין בְּכִי וַאֲנָחָה – וּדְמָעוֹת נִגָּרוּ;
וְדִמְעָה אַחַר דִּמְעָה לְיַרְדֵּן נֹפֶלֶת,
וּבְסֵתֶר מַיִם יִשְׁטֹפוּ, יִנְהָרוּ.
בשדמות בית לחם בדרך אפרתה
עלי קבר קדומים תאבל מצבת
ובבוא חצות לילה מארץ עפתה
תעלה יפת מראה בית קברה עוזבת

אל ירדן מזרחה דומם צועדת
אל גלי מי קודש דומם צופיה
מעינה היפה דמעה יורדת
אל גלי מי קודש מפכים דומייה

ודמעה אחר דמעה חרש נוזלת
אין בכי ואנחה - ודמעות ניגרו
ודמעה אחר דמעה לירדן נופלת
ובסתר מים ישטופו, ינהרו
 פרטים נוספים


מפי חבורת שירו שיר   העתקת מילות השיר

 [בית 2]

מֵעֵינֶיהָ הַיָּפוֹת
דִּמְעָה יוֹרֶדֶת
[דִּמְעָה יוֹרֶדֶת]
אֶל גַּלֵּי מֵי קֹדֶשׁ
מְפַכִּים דֻּמִּיָּה
[מְפַכִּים דֻּמִּיָּה]

ההמשך זהה
[בית 2]

מעיניה היפות
דמעה יורדת
[דמעה יורדת]
אל גלי מי קודש
מפכים דומיה
[מפכים דומיה]

ההמשך זהה
מתוך "צלילי חנינא"   העתקת מילות השיר

 [בית שני]

אֶל גַּלֵּי מֵי קֹדֶשׁ
דּוּמָם צוֹפִיָּה.
מֵעֵינֶיהָ הַיָּפוֹת
דִּמְעָה יוֹרֶדֶת
אֶל גַּלֵּי מֵי קֹדֶשׁ
מְפַכִּים דֻּמִּיָּה.

דִּמְעָה אַחַר דִּמְעָה
חֶרֶשׁ נוֹזֶלֶת,
אֵין בְּכִי וַאֲנָחוֹת,
אַךְ דְּמָעוֹת נִגָּרוּ,
דִּמְעָה אַחַר דִּמְעָה
לַיַּרְדֵּן נוֹפֶלֶת,
וְהַמַּיִם חֶרֶשׁ יִשְׁטֹפוּ, יִנְהָרוּ.
[בית שני]

אל גלי מי קודש
דומם צופייה.
מעיניה היפות
דמעה יורדת
אל גלי מי קודש
מפכים דומיה.

דמעה אחר דמעה
חרש נוזלת
אין בכי ואנחות
אך דמעות ניגרו,
דמעה אחר דמעה
לירדן נופלת,
והמים חרש ישטופו ינהרו.
 פרטים נוספים


נוסח הטקסט שהלחין אידלזון   העתקת מילות השיר

 [כמו הנוסח המקורי מ"האסיף" למעט:]

בית 1, שורה 5: וכבוא חצות לילה

בית 2 [מתפקד כפזמון חוזר], שורה 2:
אל גליו הבהירים דומם צופייה

בית 3 [מתפקד כבית שני]:
דמעה אחר דמעה חרש נוזלת
אין בכי ואנחה, אך דמעות ניגרו
דמעה אחר דמעה לירדן נופלת
והמים חרש ישטפו ינהרו
 פרטים נוספים


תרגום ליידיש   העתקת מילות השיר

 כותרת: רחל'ס קבר

אויף די פעלדער פון בית-לחם,
וואו דער וועג אין אפרת געהט;
שוין פון יאָרן און פון דורות
אויפגעבויט א קבר שטעהט...

און ווען אלעס ארום איז רוהיג
אן עס קומט-אָן האלבע נאכט,
קומט ארויס א פרויענצימער
פון דעם קבר גרוב פערטראכט.

צו דעם טייך, צום ירדן געהט זי,
קוקט זיך אויף די וועלען איין;
און פון איהרע שיינע אויגען
פאלט דאָרטן א טרער אריין...

שטיל פליסט איין טרער נאָך דער צווייטער
אָן א קרעכץ, אָן יאָמער שטים,
פאלט אראָפ אין ירדן וואסער,
און צומישט זיך שטיל מיט אים. פרטים נוספים

ביצוע:

 

חבורת שירו שיר 
עיבוד: אריה לבנון
ניצוח: אריה לבנון
שנת הקלטה: 1.10.1964

 הביצוע כולל את כל ארבעת הבתים!

מתוך: אוסף סלילי קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
אוסף סלילי קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
הקלטות נוספות

על השיר

המילים הן השיר העשירי בסדרה של 13 "שירי ישורון", נדפסו בתוך כתב העת "האסיף לתקופת השנה". ראו עמ' 1453 באוסף הסרוק - המסמך כולל גליונות שונים של כתב העת ללא דפי שער, ולא ברור תאריך הפרסום המדויק. 

לא ברור האם הבית השני היה מושר בפי העם, שכן ניסיונות לשירו על-פי הנוסח ב"צלילי חנינא" מביאים לתופעת "צימרמן".

על הביצוע המקורי של השיר העידה ציונה קטינסקי רבאו בריאיון ליעקב מזור, תזמון 2:05:

[ברוך] בן יהודה [לימד את השיר בכיתה ו]סיפר לנו סיפור. הוא היה אחד הנערים שבאו לגימנסיה [הרצליה]. הוא היה בן 17 והייתה חגיגת חנוכה בגימנסיה, והציעו את השיר הזה. הוא מחכה לראות את רחל, יש קבר רחל גדול על הבמה. הילדים שרים ופתאום מופיעה רחל אבולעפיה עם שיער פזור בכתונת לילה והיא הייתה רחל האם.

 

 


ביצועים נוספים:

לחנים נוספים:

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
קישורים חיצוניים: תווים
קישור חיצוני תווים סרוקים ללחן זילברטס מתוך ספריית הקונגרס בארה"ב

תווים  

הערה: בסיסטמה האחרונה בתיבה השנייה בקול הנמוך צ"ל רה דיאז ולא רה בקאר ככתוב.

מקור: "חנינא קרצ'בסקי: צלילי חנינא", הגמנסיה העברית "הרצליה", תל-אביב, 1927, עמוד פט
הקלטה: עיבוד מאת אהרן שפי  

המעבד אהרן שפי: "משהו מופנם כראוי לשיר מופלא של קרצ'בסקי הגדול. העיבוד - לשתי חצוצרות, וחמישיית כלי-קשת (עם פתיחה של צ'לו)."

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאהרן שפי בכתובת e.a.shefi@gmail.com.

מילים  


מתוך "האסיף לתקופת השנה", שנה רביעית 1887 תרמ"ח, עמ' 28 בפרק "שירי ישורון", שיר 10 מתוך 13
עדכון אחרון: 03.07.2024 13:12:05


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: