אפרים די-זהב (גולדשטיין)
מחבר, מבצע, מתרגם / נוסח עברי
לידה: 1902
פטירה: 28.10.1957

ביוגרפיה

אפרים די-זהב בויקיפדיה


האזינו לשירי אפרים די-זהב (גולדשטיין) ברדיו זמרשת
שירים שחיבר את מילותיהם
1. הא לך ידי (אין מועיל בצער) קובץ להאזנה - בדף השיר

שירים שתרגם
1. איי ים רחוקים (איי ים ירוקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. הדייג (על החוף סוכה עומדת לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. הוי כלי זמר (הוי כלי זמר שירו שיר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. עת שפתיים אחרות (עת שפתיים אחרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. פרנדול (____ מן הרפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. שיר ערש (נומה בני אל בכי) קובץ להאזנה - בדף השיר

שירים שביצע
1. אבינו מלכנו (אבינו מלכנו חוננו ועננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 3) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. איי ים רחוקים (איי ים ירוקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. אמא רחימא (אמא רחימא עטרת תפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. אנו עולים ושרים (אנו עולים ושרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. ארץ של שבת (ניתנה ארץ כולה קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
12. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. בחור מפולין (תרגום לא ידוע) (אמי הלכה השוקה לקנות פחמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. במחילה חייט אני (במחילה חייט אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
16. בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. בראש השנה (בראש השנה יכתבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. בשדמות בית לחם (בשדמות בית לחם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. דוד מלך ישראל (דוד, דוד מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. הא לחמא עניא (לחן אבילאה) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. הא לך ידי (אין מועיל בצער) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. האורות הרכרכים (האורות הרכרכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. האלף בית (תרגום ברניק) (בכיריים אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. הדייג (על החוף סוכה עומדת לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. הוא שיחיה (שהוא יעתיר בעד חסידיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. הוי כלי זמר (הוי כלי זמר שירו שיר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. הכה פטישי (הכה פטישי הך והך) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. הלכתי לי לשוח (הלכתי לי לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב ) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. זמר לפסח (לחן עממי תימני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. חולו חולו (חולו חולו ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. חושו אחים חושו (חושו אחים חושו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. ידיד נפש (ידיד נפש אב הרחמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 1) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
45. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 1) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. כי ראשי אניחה לי (כי ראשי אניחה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. לכה דודי (לחן מסורתי) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. לכה דודי (לחן נומבורג) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. לקראת שבת (לחן גרינשפון) (לקראת שבת מלכה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. מה טובו (לחן בוסקוביץ) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. מה טובו (לחן לבנדובסקי 1) (מה טובו אוהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. מחול מסדה (מחול מסדה מתלקח) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. מי זה הדליק (לחן עממי יידי) (מי זה הדליק נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
58. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. ניגון שבוע טוב (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. נרות חנוכה (נר זיכרון נר הניסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. נרות חנוכה (לחן בן מנחם) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. סביבון סוב סוב סוב (לחן עלי הלפרין) (סביבון סוב סוב סוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. סוכתי (סוכתי על הגג) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. עבדים היינו (לחן אבילאה) (עבדים היינו לפרעה במצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. עגבניה (הוי, הוי, הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. עם שחר (עם שחר עורה ילד חן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. עת שפתיים אחרות (עת שפתיים אחרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. פה בארץ חמדת אבות (פה בארץ חמדת אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
71. פלא פלאים (פלא פלאים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. פרנדול (____ מן הרפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. צור משלו אכלנו (עיבוד רמבם) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. קול ביער (קול ביער אנוכי שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. שאו ציונה נס ודגל (לחן זאלודקובסקי) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. שבוע טוב (שבוע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. שבת המלכה (לחן מינקובסקי) (החמה מראש האילנות נסתלקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
79. שיר מחול חסידי חב"ד קובץ להאזנה - בדף השיר
80. שיר ערש (נומה בני אל בכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. שיר שמח (אם גם ראשנו שח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
83. שלום עליכם (לחן חסידי) (שלום עליכם ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. שם במקום ארזים (שם במקום ארזים מנשקים עבי רום) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. שנות ילדות (שנות הנוער שנות ילדות וטוהר) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: