עבודת האיכרים

העתקת מילות השיר

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ חוֹרְשִׁים? X3 אֵיךְ הָאִכָּר חוֹרֵשׁ? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה חו­­ֹרְשִׁים X3 כָּךְ הָאִכָּר חוֹרֵשׁ הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ מְשַׂדְּדִים? X3 אֵיךְ הָאִכָּר מְשַׂדֵּד? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה מְשַׂדְּדִים X3 כָּךְ הָאִכָּר מְשַׂדֵּד הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ זוֹרְעִים? X3 אֵיךְ הָאִכָּר זוֹרֵעַ? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה זוֹרְעִים X3 כָּךְ הָאִכָּר זוֹרֵעַ הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ תְּבוּאָה צוֹמְחָה? X3 אֵיךְ הַתְּבוּאָה צוֹמְחָה? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה צוֹמְחָה X3 כָּכָה הַתְּבוּאָה צוֹמְחָה הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ קוֹצְרִים? X3 אֵיךְ תְּבוּאָה קוֹצְרִים? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה קוֹצְרִים X3 כָּכָה תְּבוּאָה קוֹצְרִים הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ מְאַלְּמִים? X3 אֵיךְ הָאִכָּר מְאַלֵּם? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה מְאַלְּמִים X3 כָּךְ הָאִכָּר מְאַלֵּם הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ מוֹבִילִים X3 תְּבוּאָה אֶל הַגֹּרֶן? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה מוֹבִילִים X3 תְּבוּאָה אֶל הַגֹּרֶן הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ דָּשִׁים? X3 אֵיךְ תְּבוּאָה דָּשִׁים? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה דָּשִׁים X3 כָּכָה תְּבוּאָה דָּשִׁים הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ טוֹחֲנִים? X3 אֵיךְ תְּבוּאָה טוֹחֲנִים? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה טוֹחֲנִים X3 כָּכָה תְּבוּאָה טוֹחֲנִים הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ לָשִׁים? X3 אֵיךְ בָּצֵק לָשִׁים? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה לָשִׁים X3 כָּכָה בָּצֵק לָשִׁים הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ אוֹפִים? X3 אֵיךְ לֶחֶם אוֹפִים? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה אוֹפִים X3 כָּכָה לֶחֶם אוֹפִים הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ נָחִים X3 אַחֲרֵי הָעֲבוֹדָה? הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה נָחִים X3 אַחֲרֵי הָעֲבוֹדָההידעתם אך חורשים X3 איך האיכר חורש הינה ככה ככה ככה ח­­ורשים X3 כך האיכר חורש הידעתם אך משדדים X3 איך האיכר משדד הינה ככה ככה ככה משדדים X3 כך האיכר משדד הידעתם איך זורעים X3 איך האיכר זורע הינה ככה ככה ככה זורעים X3 כך האיכר זורע הידעתם איך תבואה צומחה X3 איך התבואה צומחה הינה ככה ככה ככה צומחה X3 ככה התבואה צומחה הידעתם איך קוצרים X3 איך תבואה קוצרים הינה ככה ככה ככה קוצרים X3 ככה תבואה קוצרים הידעתם איך מאלמים X3 איך האיכר מאלם הינה ככה ככה ככה מאלמים X3 כך האיכר מאלם הידעתם איך מובילים X3 תבואה אל הגורן הינה ככה ככה ככה מובילים X3 תבואה אל הגורן הידעתם איך דשים X3 איך תבואה דשים הינה ככה ככה ככה דשים X3 ככה תבואה דשים הידעתם איך טוחנים X3 איך תבואה טוחנים הינה ככה ככה ככה טוחנים X3 ככה תבואה טוחנים הידעתם איך לשים X3 איך בצק לשים הינה ככה ככה ככה לשים X3 ככה בצק לשים הידעתם איך אופים X3 איך לחם אופים הינה ככה ככה ככה אופים X3 ככה לחם אופים הידעתם איך נחים X3 אחרי העבודה הינה ככה ככה ככה נחים X3 אחרי העבודה
מילים: עממי גרמני
תרגום: אברהם קוזובסקי
לחן: עממי גרמני

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ חוֹרְשִׁים? X3
אֵיךְ הָאִכָּר חוֹרֵשׁ?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה חו­­ֹרְשִׁים X3
כָּךְ הָאִכָּר חוֹרֵשׁ

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ מְשַׂדְּדִים? X3
אֵיךְ הָאִכָּר מְשַׂדֵּד?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה מְשַׂדְּדִים X3
כָּךְ הָאִכָּר מְשַׂדֵּד

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ זוֹרְעִים? X3
אֵיךְ הָאִכָּר זוֹרֵעַ?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה זוֹרְעִים X3
כָּךְ הָאִכָּר זוֹרֵעַ

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ תְּבוּאָה צוֹמְחָה? X3
אֵיךְ הַתְּבוּאָה צוֹמְחָה?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה צוֹמְחָה X3
כָּכָה הַתְּבוּאָה צוֹמְחָה

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ קוֹצְרִים? X3
אֵיךְ תְּבוּאָה קוֹצְרִים?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה קוֹצְרִים X3
כָּכָה תְּבוּאָה קוֹצְרִים

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ מְאַלְּמִים? X3
אֵיךְ הָאִכָּר מְאַלֵּם?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה מְאַלְּמִים X3
כָּךְ הָאִכָּר מְאַלֵּם

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ מוֹבִילִים X3
תְּבוּאָה אֶל הַגֹּרֶן?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה מוֹבִילִים X3
תְּבוּאָה אֶל הַגֹּרֶן

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ דָּשִׁים? X3
אֵיךְ תְּבוּאָה דָּשִׁים?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה דָּשִׁים X3
כָּכָה תְּבוּאָה דָּשִׁים

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ טוֹחֲנִים? X3
אֵיךְ תְּבוּאָה טוֹחֲנִים?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה טוֹחֲנִים X3
כָּכָה תְּבוּאָה טוֹחֲנִים

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ לָשִׁים? X3
אֵיךְ בָּצֵק לָשִׁים?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה לָשִׁים X3
כָּכָה בָּצֵק לָשִׁים

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ אוֹפִים? X3
אֵיךְ לֶחֶם אוֹפִים?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה אוֹפִים X3
כָּכָה לֶחֶם אוֹפִים

הֲיְדַעְתֶּם אֵיךְ נָחִים X3
אַחֲרֵי הָעֲבוֹדָה?
הִנֵּה כָּכָה כָּכָה כָּכָה נָחִים X3
אַחֲרֵי הָעֲבוֹדָה
הידעתם אך חורשים X3
איך האיכר חורש
הינה ככה ככה ככה ח­­ורשים X3
כך האיכר חורש

הידעתם אך משדדים X3
איך האיכר משדד
הינה ככה ככה ככה משדדים X3
כך האיכר משדד

הידעתם איך זורעים X3
איך האיכר זורע
הינה ככה ככה ככה זורעים X3
כך האיכר זורע

הידעתם איך תבואה צומחה X3
איך התבואה צומחה
הינה ככה ככה ככה צומחה X3
ככה התבואה צומחה

הידעתם איך קוצרים X3
איך תבואה קוצרים
הינה ככה ככה ככה קוצרים X3
ככה תבואה קוצרים

הידעתם איך מאלמים X3
איך האיכר מאלם
הינה ככה ככה ככה מאלמים X3
כך האיכר מאלם

הידעתם איך מובילים X3
תבואה אל הגורן
הינה ככה ככה ככה מובילים X3
תבואה אל הגורן

הידעתם איך דשים X3
איך תבואה דשים
הינה ככה ככה ככה דשים X3
ככה תבואה דשים

הידעתם איך טוחנים X3
איך תבואה טוחנים
הינה ככה ככה ככה טוחנים X3
ככה תבואה טוחנים

הידעתם איך לשים X3
איך בצק לשים
הינה ככה ככה ככה לשים X3
ככה בצק לשים

הידעתם איך אופים X3
איך לחם אופים
הינה ככה ככה ככה אופים X3
ככה לחם אופים

הידעתם איך נחים X3
אחרי העבודה
הינה ככה ככה ככה נחים X3
אחרי העבודה
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (גרמנית)   העתקת מילות השיר

 Wollt ihr wissen, wie der Bauer,
wollt ihr wissen, wie der Bauer,
wollt ihr wissen, wie der Bauer
seinen Hafer aussät?
(Melodie wie 1. Strophe)
Sehet, so, so sät der Bauer,
sehet, so, so sät der Bauer,
sehet, so, so sät der Bauer
seinen Hafer ins Feld.

Wollt ihr wissen, wie der Bauer ...
seinen Hafer abmäht?
Sehet, so, so macht's der Bauer ...
wenn er Hafer abmäht.

Wollt ihr wissen, wie der Bauer ...
seinen Hafer einfährt?
Sehet, so, so macht's der Bauer ...
wenn er hafer einfährt.

Wollt ihr wissen, wie der Bauer ...
seinen Hafer ausdrischt?
Sehet, so, so macht's der Bauer ...
wenn er Hafer ausdrischt.

Wollt ihr wissen, wie der Bauer ...
nach der Arbeit ausruht?
Sehet, so, so macht's der Bauer ...
wenn er abends ausruht.

Wollt ihr wissen, wie der Bauer ...
nach der Arbeit sich freut?
Sehet, so, so macht's der Bauer ...
wenn beim Tanz er sich dreht.

על השיר

תרגום אחר ל"עבודת האיכר". שיר המקור בגרמנית הוא Wollt ihr wissen wie der Bauer. האזינו לשיר המקורי. נוסח הלחן שהותאם לשיר העברי מתחיל זהה לנוסח שאותר בגרמנית אך סופו שונה.

השיר אותר גם ביידיש בספרו של יצחק קצנלסון "געזאנג און שפיל" (עמ' 53) תחת השם "פעלד ארבעייט"


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
קישורים חיצוניים: תווים
קישור חיצוני תווים של המקור בגרמנית מתוך kinder-lieder.com

תווים  


מתוך "נגינות" (ורשה, ללא תאריך [שנות העשרים])
תגיות
עדכון אחרון: 26.03.2024 01:14:57


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: