מקצועות ובעלי מלאכה

סיגריו

האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אברמלה המבריח (אני אברמלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אהבת יוגב (אבחת חרמש בתלתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אומן ושוליה (למסגר אומן שוליה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אחינו הנהג (אחינו הנהג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  איכר מבן-שמן (איכר צעיר מבן שמן) תווים בדף השיר
 6.  אלף-בית (אלף בית גימל דלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  אנו בונים עיר (אנו בונים עיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  אני חלוץ (אני חלוץ חלוץ קבצן)
 9.  אני לא ליצן (אני לא ליצן)
 10.  אני נהג (אני נהג נהג עברי אנוכי ממש מאושר)
 11.  אני נהג רכבת (אני נהג רכבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  במחילה חייט אני (במחילה חייט אני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  בעל העגלה (לדרך אצא בעגלה גדושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  בעל העגלה (תרגום אילון ברניק) (לדרך לי אצא בעגלת משא) תווים בדף השיר
 15.  בעל עגלה (רכוב על דוכני)
 16.  בעלי מלאכה (מי לי עושה שולחן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  בעלי מלאכה (פה כולנו בעלי מלאכה) תווים בדף השיר
 18.  ג'ני כלת שודדי הים (רבותיי עוד הלילה)
 19.  ד"ר ברייר (כל חולה שבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  דג לשבת (ראו אני דייג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  דודי הנפח (דודי הנפח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  דייגי חולתא (עת חמה תשקע מערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  דמעות הטוחן (שנים נקפו שנים חלפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  דמעות טוחן (הוי חלפו שנים)
 25.  האיכר בניר (היום בהיר, איכר שר שיר) תווים בדף השיר
 26.  האיכר גר בכפר (האיכר גר בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  האיכר החרוץ (אני איכר, איכר חרוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  האיכר הקטן (שלום אבא שלום אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 29.  הבונים בחומה (הבונים בחומה והנושאים בסבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  הבנאים (תוק תוק תוק תוק תוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  הגנן הקטן (לחן לא ידוע) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  הגנן הקטן (לחן סמבורסקי) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  הגנן הקטן (לחן שתיל) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  הגננת ניצה (הגננת ניצה היא בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  הדייג (על החוף סוכה עומדת לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  הדייג המסכן (זה יום תמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  הדייג העליז (הדיג העליז מול תכול הרקיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  הדייג הקטן (ראו אני דייג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  הוי דפוק פטישי (הוי דפוק פטישי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  הוי חלוץ עיקש (הוי חלוץ חלוץ עיקש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  הוי קורנסי (הוי קורנסי)
 42.  הורה מלחים (האח מלחים האח ספנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  הטוחן הזקן (ימים חלפו, שנים נקפו)
 44.  הטוחן העליז (על פלג זך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  הי קברניט (הי קברניט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  היה היה איכר זקן בזמרין (היה היה איכר זקן בזמרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  היה היה בשדה רועה (היה היה בשדה רועה) תווים בדף השיר
 48.  היה היה טוחן עליז (היה היה טוחן עליז)
 49.  הכה פטישי (הכה פטישי הך והך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  הלהטוטנים (במישור לאורך גנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  הלך דייג למעיין (הלך דייג למעיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  המורה אמר (המורה אמר עלו עלו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  המורה לטבע והגברת רבקה (המורה לטבע והגברת רבקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 54.  המנון המלח העברי (יהום הים, ובי הדם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  המנון הסנדלרים (ישראל עם יקר) תווים בדף השיר
 56.  הנגר הקטן (הנני אומן מהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  הנה המלחים באים (הנה המלחים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 58.  הנהג היזהר (הנהג היזהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 59.  הנהג שלנו חברמן (הנהג שלנו חברמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  הנני קולע סלים (הנני קולע סלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  הנערים הספנים (מול הסיפון הכוכבים זורחים דומם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  הסבל (שלום לכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  הסבל (יתברך הרחמן)
 64.  הספנים (באונייה קוראים לי דוב המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  הסתת הזקן (שם מעבר לבית)
 66.  העגלון (לאן תיסע? לטחנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  העובדים החרוצים (לחן ביאל) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 68.  העובדים החרוצים (לחן לא ידוע) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  העובדים החרוצים (לחן לוי-תנאי) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 70.  הקפיטן ג'וני (הקפיטן ג'וני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  הרועה (על ההר יושב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 72.  הרועה (הרועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  הרועה (לחן ברנע) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  הרועה (לחן זמיר) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  הרועה בגליל (מן הדיר העדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  הרועה הגלילי (לחן לא ידוע) (על הסלע לי אשב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 77.  הרועים הם ישמחו (הרועים הם ישמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 78.  התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  זמר איכרים (גורן גורן גרעינים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  זמר ים (לחן אדל) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  זמר ים (לחן נרדי) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 82.  זמר ים (לחן נתנזון) (האח סבלים) תווים בדף השיר
 83.  זמר ים (לחן סמבורסקי) (האח סבלים) תווים בדף השיר
 84.  זמר של ספן (זמר של ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 85.  חוש נהג הדלק מנוע (חוש נהג הדלק מנוע)
 86.  חייו של תלמיד (כל פועל ופקיד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 87.  חרוש, איכר, וזרע (חרוש איכר וזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  חתול שובב (לחן אדמון) (היה היה חתול שובב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 89.  חתול שובב (לחן זהבי) (היה היה חתול שובב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 90.  ידידי הוא טנקיסט (ידידי הוא טנקיסט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 91.  יונה היה דייג נלהב (יונה היה דייג נלהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  יעק'ל הסנדלר (יעק'ל הסנדלר) תווים בדף השיר
 93.  יצא דייג למעיין (יצא דייג למעיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 94.  כך תופר החייט (כך תופר חייטנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 95.  להיות או לא להיות (נגמר איני יכול יותר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 96.  לנדוד (לנוע לטוחן תענוג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 97.  לנהג העברי (בדרך ללא דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  לפטיש (הוי הך פטיש)
 99.  מחול דייגים (רוח ים והוד גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 100.  מי יבנה בית (מי יבנה, יבנה בית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 101.  מי יודע עיר לישטינא (מי יודע עיר לישטינא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 102.  מיכה אומן יד (רע לי בקצה העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 103.  מלח בודד (שקעה השמש לפאתי הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 104.  מלחים עברים (מלחים עברים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 105.  מלחים עברים (שטה לה ספינונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 106.  מעשה בחליל (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 107.  מפליג מלח (מפליג מלח, מפליג הרחק,) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 108.  מצחצח נעליים (ואני נער תימני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 109.  מקהלת האיכרים (לא רוח קודר בערבה נהם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 110.  משלוח מנות (אש בפנים, בעין זיק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 111.  מתנועע הספן (מתנועע הספן מתנועע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 112.  נומה בן (נומה בן, עצום נא עין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 113.  סבל אדון (סבל אדון סבל גברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 114.  סיגריות (הקור חודר עד עצמות וחושך מסביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 115.  סנדלר בקיבוץ (סנדלר בקיבוץ סנדלר במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 116.  ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 117.  ספנים (לחן ישראל פוקס) (הרחק מן החוף השקט הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 118.  ספנים (לחן נחום נרדי) (הרחק מן החוף השקט, הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 119.  עבודת האיכר (התדעו בנים איך האיכר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 120.  עבודת האיכרים (הידעתם איך חורשים) תווים בדף השיר
 121.  עגלונים (עגלונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 122.  עד מתי ספנים (כבר בוקר השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 123.  פטיש פטישי (פטיש פטישי הך והך) תווים בדף השיר
 124.  פיראטים פיראטים (פיראטים פיראטים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 125.  פרח הסלע (מתנוצצת שפעת כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 126.  קפיטן, קפיטן (קפיטן היה אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 127.  קשה בנמל (קשה בנמל פה מלח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 128.  רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 129.  רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 130.  רועה קט (היה היה, היה היה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 131.  רועה קטן (עדרים דודי נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 132.  רועה קטן לפנים חי (רועה קטן לפנים חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 133.  שוטר תנועה (שוטר תנועה בן חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 134.  שיר דייג (יוצא דייג לפועלו)
 135.  שיר האיכר הנודד (מקוסטינה עד ראש פינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 136.  שיר האיכר הנודד (נוסח שלונסקי) (מקוסטינה אל ראש פינה)
 137.  שיר האתת (בלילות חשכה ממגדל ובריכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 138.  שיר האתתים (באחד הימים מימי הדמים)
 139.  שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 140.  שיר הבוקרים (ערבה ערבה אין קץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 141.  שיר הדוור (הנה הנה הדוארן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 142.  שיר הדייג (הדייג פותח זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 143.  שיר הדייגים (עם שחר אל הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 144.  שיר הדייגים (יוצאת הסירה למרחב הגדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 145.  שיר החוצבים (חצוב נא בסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 146.  שיר החייטים (אנו אומני החוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 147.  שיר הטייסים (שוב ימריא המטוס לשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 148.  שיר המקצוע (בעיר שנים ישבתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 149.  שיר הנהג (עוד אזכור ימי הטנדר אחא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 150.  שיר הנוטרת (סער קסם יז אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 151.  שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 152.  שיר הסוורים (מי באש יעמוד, מי בחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 153.  שיר הסוללים (עורו שורו מכבים סוללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 154.  שיר הסיירים (לנו קוראים המשעול והרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 155.  שיר הספנים (לדרך ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 156.  שיר הספנים (קם השמש מן הלַיִל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 157.  שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 158.  שיר העגלון (הסתכלי השכם בבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 159.  שיר העגלון (מעונן הכרמל וקודר העגלון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 160.  שיר הקברניט (עם ליל חורפי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 161.  שיר הרועה (אחלל בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 162.  שיר הרועים (התלקחי, אש, התלקחי!)
 163.  שיר השוטר (אלך קדימה, השוטר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 164.  שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 165.  שיר השומר (כבר דועך כוכב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 166.  שיר השומר (לחן אלף) (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 167.  שיר השומרים (מבוקר עד ערב)
 168.  שיר מוכר הכופתאות (תרגום לוינסון) (לא אדם אחד אכיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 169.  שיר מוכר הסברס (מי רוצה לטעום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 170.  שיר מוכר העוגות (כעכים חמים הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 171.  שיר מלחים (כשחף קל נישאת ברון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 172.  שיר מלחים (למה בוכה את ילדונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 173.  שיר עוזרת הבית (סדרן סדרן הו למה למה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 174.  שיר רוכל היויו (אקרמנאה לומפפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 175.  שירת הטוחן (לנדוד, לנדוד, תשוקת טוחן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 176.  שירת הספנים (נשען אל תורן הספינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 177.  שירת הרועה (אחו זה הוא חדרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 178.  שירת השומר (הולם צעדי בדמי הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 179.  שירת רועה (הי הי קום רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 180.  שמחות הציד (קול ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 181.  שרוכי נעליים (מטייל ברנש צעיר)
 182.  תאמר אהיה רב (תאמר אהיה רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 183.  תדע תדע כלום (חייט דל וריק אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 184.  תפילת סדרן (שמע קולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: