מיכה אומן יד

העתקת מילות השיר

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר – מִיכָה אֻמַּן יָד; שְׁאַל וְעָשָׂה לְךָ כְּלֵי-שִׁיר, כְּלִי וּכְלִי מִיָּד. עָמַד וְעָשָׂה כִּנּוֹר לִי, כִּנּוֹר פֶּלֶא-פְּלָאִים, נִים-נִים-נִים, נִים-נִים-נִים. כֹּה הַכִּנּוֹר יָהִים, אִי, כִּנּוֹרִי, אָח, כִּנּוֹרִי, כְּלִי מִזְמוֹרִי, מַעְיַן אוֹרִי, אוֹרִי, אוֹרִי, אוֹרִי. רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר... עָמַד וְעָשָׂה נֵבֶל לִי, נֵבֶל אֵין דּוֹמֶה, הִי-נְהִי, הִי-נְהִי, כֹּה הַנֵּבֶל הוֹמֶה. אִי, בֶּן-נִבְלִי, אָח, בֶּן-נִבְלִי, פֶּה לְסִבְלִי, בּוֹרֵא נִיב לִי, נִיב-לִי, נִיב-לִי, נִיב-לִי. רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר... עָמַד וְעָשָׂה חָלִיל לִי, חָלִיל יָפֶה לְהַלֵּל, לִי-לִי-לִי, לִי-לִי-לִי, כֹּה הֶחָלִיל יְחַלֵּל. אִי חֲלִילִי, כִּלְיִי, פִּלְאִי, שִׂמְחַתִ גִּילִי, גִּילִי, גִּילִי, גִּילִי.רע לי בקצה העיר – מיכה אומן יד; שאל ועשה לך כלי-שיר, כלי וכלי מיד. עמד ועשה כינור לי, כינור פלא-פלאים, נים-נים-נים, נים-נים-נים. כה הכינור יהים, אי, כינורי, אח, כינורי, כלי מזמורי, מעין אורי, אורי, אורי, אורי. רע לי בקצה העיר... עמד ועשה חליל לי, חליל יפה להלל, לי-לי-לי, לי-לי-לי, כה החליל יחלל. אי חלילי, כלי, פלאי, שמחתי גילי, גילי, גילי, גילי. רע לי בקצה העיר... עמד ועשה חצוצרה לי, כמוה עוד לא נוצרה, תרו-תרו-תרו, תרו-תרו-תרו, כה תריע החצוצרה, אי, חצוצרתי, אח, חצוצרתי, כלי תפארתי ושפופרתי, פרטי, פרטי, פרטי. רע לי בקצה העיר... עמד ועשה נבל לי, נבל אין דומה, הי-נהי, הי-נהי, כה הנבל הומה. אי, בן-נבלי, אח, בן-נבלי, פה לסבלי, בורא ניב לי, ניב-לי, ניב-לי, ניב-לי. רע לי בקצה העיר... עמד ועשה מנענעים לי, כמוהם אין בעולם, נע-נע-נע, נע-נע-נע, כה ינעימו קולם. אי, המנענעים, אח, המנענעים, על שושנים זמירות ננעים, ננעים, ננעים, ננעים. רע לי בקצה העיר... עמד ועשה לי בן-תוף, תוף וצלצלים עימו, רעם-צליל, רעם-צליל, יך התוף בהרעימו. אי, כלי רעם, אח, כלי רעם. קולך נהם, הולם פעם, פעם, פעם, פעם!
מילים: עממי יידי
תרגום: חיים נחמן ביאליק
לחן: שרה לוי-תנאי

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר –
מִיכָה אֻמַּן יָד;
שְׁאַל וְעָשָׂה לְךָ כְּלֵי-שִׁיר,
כְּלִי וּכְלִי מִיָּד.

עָמַד וְעָשָׂה כִּנּוֹר לִי,
כִּנּוֹר פֶּלֶא-פְּלָאִים,
נִים-נִים-נִים, נִים-נִים-נִים.
כֹּה הַכִּנּוֹר יָהִים,
אִי, כִּנּוֹרִי,
אָח, כִּנּוֹרִי,
כְּלִי מִזְמוֹרִי,
מַעְיַן אוֹרִי,
אוֹרִי, אוֹרִי, אוֹרִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה נֵבֶל לִי,
נֵבֶל אֵין דּוֹמֶה,
הִי-נְהִי, הִי-נְהִי,
כֹּה הַנֵּבֶל הוֹמֶה.
אִי, בֶּן-נִבְלִי,
אָח, בֶּן-נִבְלִי,
פֶּה לְסִבְלִי,
בּוֹרֵא נִיב לִי,
נִיב-לִי, נִיב-לִי, נִיב-לִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה חָלִיל לִי,
חָלִיל יָפֶה לְהַלֵּל,
לִי-לִי-לִי, לִי-לִי-לִי,
כֹּה הֶחָלִיל יְחַלֵּל.
אִי חֲלִילִי,
כִּלְיִי, פִּלְאִי,
שִׂמְחַתִ גִּילִי,
גִּילִי, גִּילִי, גִּילִי.
רע לי בקצה העיר –
מיכה אומן יד;
שאל ועשה לך כלי-שיר,
כלי וכלי מיד.

עמד ועשה כינור לי,
כינור פלא-פלאים,
נים-נים-נים, נים-נים-נים.
כה הכינור יהים,
אי, כינורי,
אח, כינורי,
כלי מזמורי,
מעין אורי,
אורי, אורי, אורי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חליל לי,
חליל יפה להלל,
לי-לי-לי, לי-לי-לי,
כה החליל יחלל.
אי חלילי,
כלי, פלאי,
שמחתי גילי,
גילי, גילי, גילי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חצוצרה לי,
כמוה עוד לא נוצרה,
תרו-תרו-תרו, תרו-תרו-תרו,
כה תריע החצוצרה,
אי, חצוצרתי,
אח, חצוצרתי,
כלי תפארתי
ושפופרתי,
פרטי, פרטי, פרטי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה נבל לי,
נבל אין דומה,
הי-נהי, הי-נהי,
כה הנבל הומה.
אי, בן-נבלי,
אח, בן-נבלי,
פה לסבלי,
בורא ניב לי,
ניב-לי, ניב-לי, ניב-לי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה מנענעים לי,
כמוהם אין בעולם,
נע-נע-נע, נע-נע-נע,
כה ינעימו קולם.
אי, המנענעים,
אח, המנענעים,
על שושנים
זמירות ננעים,
ננעים, ננעים, ננעים.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה לי בן-תוף,
תוף וצלצלים עימו,
רעם-צליל, רעם-צליל,
יך התוף בהרעימו.
אי, כלי רעם,
אח, כלי רעם.
קולך נהם,
הולם פעם,
פעם, פעם, פעם!
הגרסה המלאה   העתקת מילות השיר

 רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר –
מִיכָה אֻמַּן יָד;
שְׁאַל וְעָשָׂה לְךָ כְּלֵי-שִׁיר,
כְּלִי וּכְלִי מִיָּד.

עָמַד וְעָשָׂה כִּנּוֹר לִי,
כִּנּוֹר פֶּלֶא-פְּלָאִים,
נִים-נִים-נִים, נִים-נִים-נִים.
כֹּה הַכִּנּוֹר יָהִים,
אִי, כִּנּוֹרִי,
אָח, כִּנּוֹרִי,
כְּלִי מִזְמוֹרִי,
מַעְיַן אוֹרִי,
אוֹרִי, אוֹרִי, אוֹרִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה חָלִיל לִי,
חָלִיל יָפֶה לְהַלֵּל,
לִי-לִי-לִי, לִי-לִי-לִי,
כֹּה הֶחָלִיל יְחַלֵּל.
אִי חֲלִילִי,
כִּלְיִי, פִּלְאִי,
שִׂמְחַתִ גִּילִי,
גִּילִי, גִּילִי, גִּילִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה חֲצוֹצְרָה לִי,
כָּמֹוהָ עוֹד לֹא נוֹצְרָה,
תְּרוּ-תְּרוּ-תְּרוּ, תְּרוּ-תְּרוּ-תְּרוּ,
כֹּה תָּרִיעַ הַחֲצוֹצְרָה,
אִי, חֲצוֹצְרָתִי,
אָח, חֲצוֹצְרָתִי,
כְּלִי תִּפְאַרְתִּי
וּשְׁפוֹפַרְתִּי,
פִּרְטִי, פִּרְטִי, פִּרְטִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה נֵבֶל לִי,
נֵבֶל אֵין דּוֹמֶה,
הִי-נְהִי, הִי-נְהִי,
כֹּה הַנֵּבֶל הוֹמֶה.
אִי, בֶּן-נִבְלִי,
אָח, בֶּן-נִבְלִי,
פֶּה לְסִבְלִי,
בּוֹרֵא נִיב לִי,
נִיב-לִי, נִיב-לִי, נִיב-לִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה מְנַעַנְעִים לִי,
כָּמוֹהֶם אֵין בָּעוֹלָם,
נַע-נַע-נַע, נַע-נַע-נַע,
כֹּה יַנְעִימוּ קוֹלָם.
אִי, הַמְנַעַנְעִים,
אח, הַמְנַעַנְעִים,
עַל שׁוֹשַנִּים
זְמִירוֹת נַנְעִים,
נַנְעִים, נַנְעִים, נַנְעִים.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה לִי בֶּן-תֹּף,
תֹּף וְצֶלְצָלִים עִמּוֹ,
רַעַם-צְלִיל, רַעַם-צְלִיל,
יַךְ הַתֹּף בְּהַרְעִימוֹ.
אִי, כְּלִי רַעַם,
אָח, כְּלִי רַעַם.
קוֹלְךָ נַהַם,
הֹלֶם פַּעַם,
פַּעַם, פַּעַם, פַּעַם!
רע לי בקצה העיר –
מיכה אומן יד;
שאל ועשה לך כלי-שיר,
כלי וכלי מיד.

עמד ועשה כינור לי,
כינור פלא-פלאים,
נים-נים-נים, נים-נים-נים.
כה הכינור יהים,
אי, כינורי,
אח, כינורי,
כלי מזמורי,
מעין אורי,
אורי, אורי, אורי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חליל לי,
חליל יפה להלל,
לי-לי-לי, לי-לי-לי,
כה החליל יחלל.
אי חלילי,
כליי, פלאי,
שמחתי גילי,
גילי, גילי, גילי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חצוצרה לי,
כמווה עוד לוא נוצרה,
תרו-תרו-תרו, תרו-תרו-תרו,
כה תריע החצוצרה,
אי, חצוצרתי,
אח, חצוצרתי,
כלי תפארתי
ושפופרתי,
פרטי, פרטי, פרטי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה נבל לי,
נבל אין דומה,
הי-נהי, הי-נהי,
כה הנבל הומה.
אי, בן-נבלי,
אח, בן-נבלי,
פה לסבלי,
בורא ניב לי,
ניב-לי, ניב-לי, ניב-לי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה מנענעים לי,
כמוהם אין בעולם,
נע-נע-נע, נע-נע-נע,
כה ינעימו קולם.
אי, המנענעים,
אח, המנענעים,
על שושנים
זמירות ננעים,
ננעים, ננעים, ננעים.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה לי בן-תוף,
תוף וצלצלים עימו,
רעם-צליל, רעם-צליל,
יך התוף בהרעימו.
אי, כלי רעם,
אח, כלי רעם.
קולך נהם,
הולם פעם,
פעם, פעם, פעם!
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

צפרירה ירוני 
הקלטות נוספות

על השיר

עיבודו של ביאליק לשיר יידי. ראו את המקור ועוד פרטים בדף בנוסח אחר: יש לי רע טוב.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
קישורים חיצוניים: תווים
קישור חיצוני תווים באתר של אבנר בהט מתוך nabahat.wixsite.com
תגיות
עדכון אחרון: 26.03.2024 01:14:57


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: