כלי נגינההאזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אחלל בחלילי (אחלל בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  איזה פלא (איזה פלא, איזה פלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אם מחר הוא הקרב (תוף רועם ממרחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אנו כלי זמר מארץ ישראל (אנו כלי זמר מארץ ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אני מאיילת אשר בגליל (אני מאיילת אשר בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אני מנגן (אני מנגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  באה באה התזמורת (באה באה התזמורת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  בחלילים ובמצלתיים (לחן עמירן) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  בחצוצרה (בחצוצרה טרו רה רה רה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  בכינור דוד נגן (בכינור דוד הו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  בלדה (עורה נבל חצות ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  בלדה (לחן משה וילנסקי) (עורה נבל חצות ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  בתופים ובמחולות (כבר חלף הלך הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  דוד הרועה (לחן ביק) (כינור עשה דוד הקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  דוד הרועה (לחן קרצ'בסקי) (כינור עשה דוד הקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  הודו לאדוניי בכינור (הודו לאדוניי בכינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  הוי כלי זמר (הוי כלי זמר שירו שיר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  החליל (החליל הוא פשוט ועדין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  החליל (חליל קטן אבא נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  החצוצרה (ט-טרר-טרר ט-ט-ט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  הך הך בתוף (הך הך בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  הנבל בכינורות (הנבל בכינורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  הצעצועים משחקים (הפסנתר עצוב כי הוא עומד סגור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  הרועה (לחן ברנע) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  הרועה (לחן זמיר) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  התוף (בפינה מונח התוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  התזמורת (בכינור דובה ודוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  ויולינה מנדולינה (ויו ויו ויולינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  זמר (אם באופק רב האופל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  זמר חג (שאנו בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  זמר על חרב, סוס וחליל (שימי ידך עלי חרב) תווים בדף השיר
 34.  חליל (לי נתן חליל קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  חליל לי (חליל לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  חליל נעלם (יש חליל נעלם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  חליל רועים (בבוקר העמק נעור מחלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  חמת החלילים (נלך אל חמת החלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  יודקה (נזכור איך ימים ארוכים כשרשרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  יום הולדת (מה נחמד ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  כינרת כינרת מיתרי נבלים (לחן אהרוני) (כנרת כנרת מיתרי נבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  כנרת כנרת מיתרי נבלים (לחן פטין) (כנרת כנרת מיתרי נבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  לי חלילו חלילו לי (קומו נא שירו נא פיצחו רון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  ליווי (תרגום אברהם רוזן-רוזנצוייג) (מפוחית תנו לי ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  ליווי (תרגום אפרים דרור) (מפוחית, תני מנגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 46.  מי ברכב (מי ברכב, מי ברגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 47.  מיכה אומן יד (רע לי בקצה העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 48.  מעשה בחליל (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  מעשייה (לחן זהבי) (אם הקוף מכה בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  מעשייה (לחן סמבורסקי) (אם הקוף מכה בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  מפוחית (מפוחית הנעימי זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 52.  מפוחית בין השיניים (לחן זהבי 1) (מפוחית בין השיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  מפוחית בין השיניים (לחן זהבי 2) (מפוחית בין השיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  מפוחית יתומה (כל תנועה כבר בחושך נדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  מקהלת נוגנים (לחן עממי) (יוסי בכינור, פסי בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 56.  מקהלת נוגנים (לחן לוי-תנאי) (יוסי בכינור, פסי בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 57.  מקהלת נוגנים (לחן עממי יידי) (יוסי בכינור, פסי בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  מקהלת נוגנים (לחן צבי קפלן) (יוסי בכינור, פסי בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 59.  נגן בכינור (כינור קטן לו לי קנה אבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 60.  נגן כינור (נגן כינור שיר לב יורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  נגן לי הכינור (נגן לי הכינור עד אין כוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  נגני גיטרה (נגני גיטרה נגני עד כלות הכאב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  נגני גיטרה (הי נגני נגני לנו גיטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  נגני מפוחית (לחן וייספיש) (דרך ישימון רק אותה אהבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  נגני מפוחית (לחן נרדי) (הי נגני לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  נגני נגני לי גיטרה (נגני נגני לי גיטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  נחנו יודעים (נחנו יודעים לתופף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  נעלזה ונשמחה (נעלזה ונשמחה נצאה במחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  סבא פיקולינו (ידוע הוא בכל העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  עורה חליל (עורה חליל עורה כינור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  עורה כינורי (עורה כינורי)
 72.  ענבלים (רונו רונו חלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  צל עץ תמר ואור ירח (צל עץ תמר ואור ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 74.  רוטופלן (צו מהמלך לתופף)
 75.  רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 76.  ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  רק את לי נותרת (אחת היתה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 78.  שיר הוותיק (עור חליל, עורה כינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  שיר העצבני (אני אדם שקט וגם עניו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  שיר הפלך (כפרי הגדול הוא כנבל רונן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  שיר הפלך (בכינור עמל כפרי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  שיר התזמורת (כינור התרוננה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  שירת החליל (הנה אחללה בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 84.  שירת החליל (עם צאת החמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 85.  שירת לאה (הכו בתוף הכו בתוף הו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 86.  שלושה מתופפים (שלושה מתופפים חזרו מן המלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 87.  שמע רועמים כבר תופי ספרד (שמע רועמים כבר תופי ספרד)
 88.  תהבהב לה האש בכירה (תהבהב לה האש בכירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 89.  תוף מרים (יש לי תוף) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: