תהבהב לה האש בכירה

העתקת מילות השיר

תְּהַבְהֵב לָהּ הָאֵשׁ בַּכִּירָה יִתְלַקְּחוּ הָאוּדִים כִּדְמָעוֹת מַפּוּחִית תְּנַגֵּן לִי שִׁירָה עַל בַּת-צְחוֹק וְעֵינַיִם יָפוֹת. לִי שִׂיחִים לָחֲשׁוּ אוֹדוֹתֵךְ בִּשְׂדוֹת מוֹסְקְבָה הַשֶּׁלֶג מַלְבִּין מָה אֶרְצֶה שֶׁדְּמוּתֵךְ תַּאֲזִין אֵיךְ קוֹלִי מִשְׁתּוֹקֵק לִרְאוֹתֵךְ. אַתְּ כָּעֵת רְחוֹקָה, רְחוֹקָה וּבֵינֵינוּ שְׁלָגִים וּשְׁלָגִים. לְבֵיתֵךְ, הוי, דַּרְכִּי לֹא קַלָּה וְלַמָּוֶת אַרְבָּעָה צְעָדִים. הֵי, נַגְּנִי מַפּוּחִית לִי שִׁיר סְתָם עֲלֵי אֹשֶׁר כִּי רַב תְּסַפְּרִי. שֶׁבְּקֹר חֲפִירוֹת לִי יֵחַם מִיְּקֹד אַהֲבָה בְּלִבִּי.תהבהב לה האש בכירה יתלקחו האודים כדמעות מפוחית תנגן לי שירה על בת-צחוק ועיניים יפות. לי שיחים לחשו אודותך, בשדות מוסקבה השלג מלבין מה ארצה שדמותך תאזין איך קולי משתוקק לראותך. את כעת רחוקה, רחוקה ובינינו שלגים ושלגים. לביתך, הוי, דרכי לא קלה ולמוות ארבעה צעדים. הי, נגני מפוחית לי שיר סתם עלי אושר כי רב תספרי. שבקור חפירות לי ייחם מיקוד אהבה בלבי.
מילים: אלכסיי סורקוב
תרגום: שמעון מנסקי
לחן: קונסטנטין יקובלביץ ליסטוב
כתיבה (בשפת המקור): 1942
הלחנה: 1942

תְּהַבְהֵב לָהּ הָאֵשׁ בַּכִּירָה
יִתְלַקְּחוּ הָאוּדִים כִּדְמָעוֹת
מַפּוּחִית תְּנַגֵּן לִי שִׁירָה
עַל בַּת-צְחוֹק וְעֵינַיִם יָפוֹת.

לִי שִׂיחִים לָחֲשׁוּ אוֹדוֹתֵךְ
בִּשְׂדוֹת מוֹסְקְבָה הַשֶּׁלֶג מַלְבִּין
מָה אֶרְצֶה שֶׁדְּמוּתֵךְ תַּאֲזִין
אֵיךְ קוֹלִי מִשְׁתּוֹקֵק לִרְאוֹתֵךְ.

אַתְּ כָּעֵת רְחוֹקָה, רְחוֹקָה
וּבֵינֵינוּ שְׁלָגִים וּשְׁלָגִים.
לְבֵיתֵךְ, הוי, דַּרְכִּי לֹא קַלָּה
וְלַמָּוֶת אַרְבָּעָה צְעָדִים.

הֵי, נַגְּנִי מַפּוּחִית לִי שִׁיר סְתָם
עֲלֵי אֹשֶׁר כִּי רַב תְּסַפְּרִי.
שֶׁבְּקֹר חֲפִירוֹת לִי יֵחַם
מִיְּקֹד אַהֲבָה בְּלִבִּי.
תהבהב לה האש בכירה
יתלקחו האודים כדמעות
מפוחית תנגן לי שירה
על בת-צחוק ועיניים יפות.

לי שיחים לחשו אודותך,
בשדות מוסקבה השלג מלבין
מה ארצה שדמותך תאזין
איך קולי משתוקק לראותך.

את כעת רחוקה, רחוקה
ובינינו שלגים ושלגים.
לביתך, הוי, דרכי לא קלה
ולמוות ארבעה צעדים.

הי, נגני מפוחית לי שיר סתם
עלי אושר כי רב תספרי.
שבקור חפירות לי ייחם
מיקוד אהבה בלבי.
 פרטים נוספים


נוסח שירון פלוגה ה' של הפלמ"ח   העתקת מילות השיר

 [בית שני שורות 2 - 3:]

עַל שְׁדוֹת מוֹסְקְבָה הַשֶּׁלֶג מַלְבִּין
מָה אָרְצֶה כִּי דְּמוּתֵךְ תַּאֲזִין...

[בית רביעי שורה 3]
אָז בְּקֹר חֲפִירָה לִי יֵחַם

[בית שני שורות 2 - 3:]

על שדות מוסקבה השלג מלבין
מה ארצה כי דמותך תאזין...

[בית רביעי שורה 3]
אז בקור חפירה לי ייחם
 פרטים נוספים


מפי ריקה זראי   העתקת מילות השיר

 תְּהַבְהֵב לָהּ הָאֵשׁ בַּכִּירָה
יַעֲלוּ הָאוּדִים כִּדְמָעוֹת
מַפּוּחִית תְּנַגֵּן לִי שִׁירָה
עַל בַּת צְחוֹק וְעֵינַיִם יָפוֹת

לִי שִׂיחִים לָחֲשׁוּ אוֹדוֹתֵךְ
בִּשְׂדוֹת מוֹסְקְבָה הַשֶּׁלֶג מַלְבִּין
מָה אֶרְצֶה כִּי דְּמוּתֵך תַּאֲזִין
אֵיךְ לִבִּי מִשְׁתּוֹקֵק לִקְרָאתֵךְ

אַתְּ כָּעֵת רְחוֹקָה רְחוֹקָה
וּבֵינֵינוּ שְׁלָגִים וּשְׁלָגִים
לְבֵיתִךְ הֵן דַּרְכִּי אֲרֻכָּה
וְלַמָּוֶת שְׁלֹשָׁה צְעָדִים

הוֹי נַגְּנִי מַפּוּחִית לִי שִׁיר סְתָם
עֲלֵי אֹשֶׁר כִּי רַב תְּסַפְּרִי
כִּי מִקֹּר חֲפִירָה לִי יֵחַם
מִיְּקוֹד אַהֲבָה בְּלִבִּי
תהבהב לה האש בכירה
יעלו האודים כדמעות
מפוחית תנגן לי שירה
על בת צחוק ועיניים יפות

לי שיחים לחשו אודותך
בשדות מוסקבה השלג מלבין
מה ארצה כי דמותך תאזין
איך לבי משתוקק לקראתך

את כעת רחוקה רחוקה
ובינינו שלגים ושלגים
לביתך הן דרכי ארוכה
ולמוות שלושה צעדים

הוי נגני מפוחית לי שיר סתם
עלי אושר כי רב תספרי
כי מקור חפירה לי יחם
מיקוד אהבה בליבי
גרסת רותי פריד לבתים 3-2   העתקת מילות השיר

 אֳרָנִים לָחֲשׁוּ לִי אֶת שְׁמֵךְ
בִּקְרָבוֹת, בְּשׂדוֹת מֻשְׁלָגִים
וְהָרוּחַ הֵבִיא אֵת קוֹלֵךְ
עַל כָּנְפֵי מֵיתָרָיו הַנּוּגִים.

לִרְאוֹתֵךְ יַקִּירָה לֹא אוּכַל
עוֹלָמֵנו לַחֶרֶב מֻפְקָד [?]
לְהַגִּיעַ אֵלַיִךְ לֹא קַל
אַךְ לַמָּוֶת רַק צַעַד אֶחָד.
אורנים לחשו לי את שמך
בקרבות, בשדות מושלגים
והרוח הביא את קולך
על כנפי מיתריו הנוגים.

לראותך יקירה לא אוכל
עולמנו לחרב מופקד [?]
להגיע אליך לא קל
אך למוות רק צעד אחד.
מפנקסו של דב ירמיה   העתקת מילות השיר

 [רק שני בתים]
מְהַבְהֶבֶת הָאֵשׁ בַּכִּירָה...

לִי שִׂיחִים לָחֲשׁוּ אוֹדוֹתֵךְ
בִּשְׂדוֹת מוֹסְקְבָה בַּשֶּׁלֶג מַלְבִּין
מָה אֶרְצֶה בִּדְמוּתֵךְ הַאֲזִין
אֵיךְ שִׁירִי יֶהֱמֶה לִקְרָאתֵךְ

[רק שני בתים]
מהבהבת האש בכירה...

לי שיחים לחשו אודותך
בשדות מוסקבה בשלג מלבין
מה ארצה בדמותך האזין
איך שירי יהמה לקראתך
 פרטים נוספים


מפנקסה של איה רופין   העתקת מילות השיר

 [בית שני שורה 4]
עֵת כֻּלִּי מִשְׁתּוֹקֵק לִקְרָאתֵךְ
[בית שני שורה 4]
עת כולי משתוקק לקראתך
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (רוסית)   העתקת מילות השיר

 В Землянке (במחפורת)

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

ביצוע:

 

ריקה זראי 
מקור:

בביצוע שיבושים קלים ביחס לטקסט הכתוב, ביניהם רק שלושה צעדים למוות.

נכלל בתקליט: זכרונות: שירים עממיים
הקלטות נוספות

על השיר

"תהבהב לה האש בכירה" היא השורה הראשונה והשם הרווח של תרגומו של שמעון מנסקי, איש קיבוץ אילון, לשיר В Землянке ("במחפורת"). מנסקי עצמו בהתייחסו לתרגומו במכתביו, קרא לשיר "בחפירה", וכמו השיר כולו גם שם זה  הוא תרגום מדויק של המקור הרוסי.

גרסאות מילים שונות מעט של "תהבהב לה האש בכירה" נמצאות ב"שירון אילון", 1951, עמוד 83 ובשירון ששמו "שי", מ-11.4.1945. מאחר וברור שיש בגרסאות אלו שיבושים, נמנענו מלהביאן כאן.

בכתבה "המלחמה האחרונה" על שירי מלחמת העולם השנייה, שפורסמה ב"מעריב" ביום 16.4.1965 נכללה גרסה שונה מעט מהמקור, והיא יוחסה שם בטעות לשלונסקי, אולם לשלונסקי תרגום אחר לשיר ("במחפורת"). מאז נפוץ הייחוס השגוי הזה במקומות שונים.

מספר אלי סט:

על פי אתר האינטרנט Как сложилась песня, כך נכתב השיר В Землянке ("במחפורת"): המשורר אלכסיי סורקוב, שהיה כתב עתונות בתקופת מלחמת העולם השנייה, השתתף בנובמבר 1941 בביקור עיתונאים בחזית לא הרחק ממוסקבה. בלילה, לאחר יום קרבות קשה, הוא כתב לאשתו מכתב על הרגשתו ורגשותיו מאותו יום. בפברואר 1942 במערכת "פראבדה בחזית" נשאל סורקוב ע"י המלחין קונסטנטין ליסטוב אם יש לו טקסטים להלחנה. סורקוב נזכר באותו מכתב רגשי ושִחזר שש עשרה שורות מתוכו. אחרי כשבוע חזר ליסטוב, שאל גיטרה והשמיע לסורקוב את השיר שקרא לו "במחפורת". השיר נקלט משמיעה ראשונה והתחיל להתפרסם, אבל בעיני הקומיסרים השיר נחשב דקדנטי ולא מספיק פטריוטי. סורקוב התבקש לשנות את השורות: "אלייך הדרך קשה, אך למוות ארבעה צעדים". סורקוב לא עשה זאת ולהלכה השיר נאסר להשמעה, אך למעשה כבר אי אפשר היה לעצור את השיר שהחיילים שרו בכל החזיתות.

צפו בביצוע השיר בשפת המקור עם תרגום בגוף הסרט.

בספר "סטאלינגראד" מאת אנטוני ביוור, בתרגום כרמית גיא (הוצאת יבנה, תל-אביב, 2000, עמ' 241-2) מביאה המתרגמת תרגום מילולי של השיר המקורי. תודה לגרי רשף.

תרגומים ושירים נוספים לאותו לחן:

  • "במחפורת", תרגומו של אברהם שלונסקי.
  • "שבוי", שירו של יוסף גולדבלום שנכתב בקפריסין.

ביצועים נוספים:

  • "הדודאים" (עם שינוי קטן בטקסט, כי בני אמדורסקי סירב לשיר "בשדות מוסקבה השלג מלבין")
  • ריקה זראי
  • קיים גם ביצוע של חבורת "למרוסיה באהבה", אך הוא אינו זמין בצורה מקוונת.

עוד על השיר וגלגוליו ב"עונ"ש" (עונג שבת) הבלוג של פרופ' דוד אסף.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  מילים  

להלן מילות השיר מתוך "שירון אילון" (תשי"א), שירון פנימי של קיבוץ אילון. בשירון לא מצוין כי שמעון מנסקי, חבר הקיבוץ, הוא מתרגם השיר, בעוד שבתרגומים אחרים שלו המופיעים בשירון ניתן לו הקרדיט. בהסתמך על מכתבו של מנסקי לאורי יעקובוביץ' מיום 7.6.1987, שבו הוא מספר שתרגומו הושר בארץ בלא שידעו שהוא תרגם אותו, יש לשער שכאשר יצא השירון לאור לא ידעו גם עורכיו כי חברם לקיבוץ הוא שתרגם את השיר ולכן לא צוין שמו במקרה הזה.תודה לארכיון קיבוץ אילון

סיפור שיר  

אלי סט מספר על גילוי "דן הפלמחניק", שבזכותו אנו שרים את "דוגית נוסעת" ואת "תהבהב לה האש":

שבעים שנה עברו מאז. אביב 1943. "דן הפלמחניק", שם של דמות כאילו בדויה לצורך הסיפור, צועד לצדו של המשורר נתן יונתן במסע רגלי של מחלקת הפלמ"ח מקיבוץ אילון לחוף אכזיב. על כך מספרת צפירה יונתן ב"הסיפור מאחורי השיר" על נסיבות כתיבת השיר "דוגית נוסעת". המחלקה צועדת ושרה עד ש"נגמרים לה השירים", ואז מי מציל את המצב אם לא "דן הפלמחניק" שמלמד את נתן יונתן מנגינה של שיר רוסי? המנגינה מיד "תופסת" את נתן יונתן ולפי אחת הגרסאות עד סוף אותו מסע "דוגית נוסעת" כבר היה כתוב. (ר' להלן, גם קטע ממכתבו של נתן יונתן לאורי יעקובוביץ', מיום 3.12.1990).

"דוגית נוסעת", מהיותר-אהובים שבין השירים הרוסיים בזמר הישראלי. שבעים שנה עברו ואנחנו לא יודעים דבר על "דן הפלמחניק" שהביא לחיינו את הלחן. בדיקה בין הקשורים לעניין ובקיבוץ אילון לא העלתה דבר.

באפריל 2013 התחלנו לאסוף חומרים לעריכת השיר "תהבהב לה האש בכירה" ב"זֶמֶרֶשֶׁת". חוקר הזמר הרוסי אורי יעקובוביץ' שלח כדרכו בקודש חומר רב ובתוכו מכתב מיום 7.6.1987 משמעון מנסקי, מחבר "תהבהב לה האש בכירה" (ר' קטע מהמכתב להלן). שמעון מנסקי היה בחייו חבר קיבוץ אילון, וכך הוא כותב:

את השיר "בחפירה" (שהוא השם הרשמי של "תהבהב לה האש בכירה" - א.ס.) תרגמתי לפי בקשתו של דן מהפלמ"ח (כיום חבר גבעת השלושה והיה בשעתו בפלוגת הפלמ"ח אצלנו). הוא היה חובב שירים רוסיים וגם נגן בפסנתר וידע את כל המנגינות.

שוב דן, שוב פלמחניק ושוב קשור בשירים רוסיים, אבל הפעם קצה חוט: חבר גבעת השלושה בשנת 1987. בירור בגבעת השלושה העלה חרס. בניסיון נוסף ענתה לי חברת הקיבוץ אלפה שגם היא לא ידעה, אבל אלפה כנראה שמעה את האכזבה שבקולי ושאלה: "דן? פסנתרן? מתקופת הפלמ"ח? אני חושבת שיש לי את מי לשאול". כשבוע לאחר מכן שמחה אלפה לבשר לי כי מדובר בדן בן-אשר שאמנם היה לפני שנים רבות בגבעת השלושה וייתכן שעבר לכפר-סאלד.

דפדוף חסר סבלנות בספר הטלפונים של הקיבוצים לכפר סאלד, ו-"בינגו": "בן-אשר גבי ועדינה". גבי הוא בנו של דן מנישואיו הראשונים. גבי אפילו זוכר שביקר את אביו באילון, אבל הוא אינו יודע דבר על מעורבותו של אביו ב"דוגית נוסעת". הוא הפנה אותי לארז, בנו של דן מנישואיו השניים, חבר קיבוץ דורות. לא עובר זמן רב, ואני מפתיע את ארז ואשתו שלומית בסיפור על "דוגית" ועל "תהבהב". הם משלימים את קטעי הפאזל החסרים:

"דן הפלמחניק" נולד כדן מוזר בהמבורג 17.5.1914. הוא עלה לארץ עם מירהל'ה, אשתו הראשונה ושירת בפלמ"ח במחלקת אילון, שם הכיר את חברו למחלקת הפלמ"ח נתן יונתן ואת חבר הקיבוץ שמעון מנסקי. הוא נישא בשנית והיה חבר קיבוץ גבעת-השלושה. בפילוג בקיבוץ המאוחד (תחילת שנות ה-50) עברו חוה דן ושלושת ילדיהם לקיבוץ דורות. דן, שניגן בפסנתר ואקורדיון, לימד מוסיקה בבית הספר "שער הנגב", הוא היה מעורה בחיי התרבות של קיבוצו ובין מקימי "תזמורת הקיבוצים" ומנהלה האדמיניסטרטיבי. בזיכרון ילדיו הוא קשור בעיקר למוסיקה קלאסית ופחות לשירי זמר. דן הלך לעולמו מוקף כשהוא מוקף בצאצאים ברוכי כשרון מוסיקאלי, בקיבוץ דורות ב-28.1.1979.

קטעי מכתבים לאורי יעקובוביץ': האחד מנתן יונתן, והשני משמעון מנסקי. (לחצו על התמונות להגדלה)

תודה לאורי יעקובוביץ'


דן בן-אשר בתקופת שירותו בפלמ"ח, יחד עם בנו גבי (תודה לגבי מכפר-סאלד על התמונה)
תגיות
עדכון אחרון: 13.06.2023 22:16:05


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: