משירי תנועות הנוערהאזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אבו ג'ילדה מלך השדים (אבו ג'ילדה מלך השדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אבו ג'ילדה ראש הכנופיות (אבו ג'ילדה ראש הכנופיות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אביב (יער ינוב בירק לבלוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אבינועם (על הגבעה הסמוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אהבתי את יונה (אהבתי את יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  אוי אתה אילן מופלא (אוי אתה אילן מופלא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  אוקרמבה (דון אלפונסו על סוסו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  אז את אהובי ליוויתי (אז את אהובי ליוויתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  איפה היית? (איפה היית?) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  אל ההר יצאו (אל ההר יצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  אל נשכח את הצחוק (אם בחורף סוערת הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  אם כינרת (ניע נוע עננים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  אנו באנו ארצה (אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  אנו בוני המשטר החדש (אנו בוני המשטר החדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  אנו עולים ושרים (אנו עולים ושרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  אנחנו שרים לך (אנחנו שרים לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  אני ואת (אני ואת את ואני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  אסירי סיביר (השמש שוקעת צוללת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  אפרוח מבושל (אפרוח מבושל, אפרוח מטוגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  בגליל בתל-חי (בגליל בתל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  בום דלידה (בום דלידה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  בין חגווי הסלע (והיה בחשכת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  בין שלוש ובין ארבע (גרסת בי"ס כדורי) (בין שלוש ובין ארבע נוחרים אליפים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  במקומותינו יש בית דין (תרגום אלתרמן) (במקומותינו יש בית דין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  בפתח תקווה הייתי (בפתח תקווה הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  בשפל (בסמטה צרה, בקצוי העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  גולי גולי (גולי גולי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  דוגית נוסעת (דוגית נוסעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  האפיפיור והסולטן (האפיפיור אדם קדוש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  הבו לבנים (הבו לבנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  הבו לנו סוסים (הבו לנו סוסים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  הולכים אנחנו לשומרון (הולכים אנחנו לשומרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  הורה מחודשת (רב הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  הורה סחרחורת (לא אל שכר הלב פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  הזורעים (החורשים חורשים בשדות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  החוגיסט (לכל אדם יש איזה קו של דמות או אופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  החלקה הנשכחת (סתיו מאפיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  הטיול (עם השחר הקיצונו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 42.  הי רחוב (הי רחוב ארוך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 43.  היה זה נטשה בליל (היה זה נטשה בליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  הך הפטיש (הך בפטיש וינופץ נא הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  הלוך תלך (הלוך תלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  הליכה לקיסריה (אלי, אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 47.  הלכה דוניה (הלכה דוניה למטבח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 48.  המכבים הצעירים (המכבים הצעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  המנון הנוער הדמוקרטי (נוער כל עם וארץ) (נוער כל עם וארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  המנון הנוער היהודי (אם בלב נוקב הצער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  המנון הנוער המרקסיסטי (צועדות פלוגות של הנוער המרקסיסטי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  המנון ל"הפועל" (שירת המרד עולה מזדמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  הן אפשר (בשלכת נושב כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  הניחי האקדח (היה היה בחור זריז) קובץ להאזנה - בדף השיר
 55.  הננו חומה (הי, הי, הננו חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  הצוענים (אני שחורת עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 57.  הראוני את הדרך לביתי (הראוני את הדרך לביתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 58.  וניה (הי ונייתי וניה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  זויה (שם הרחק ליד הכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  זמר הדגלים (רונו, רונו, עמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 61.  חולצה כחולה (חולצה כחולה והיא עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  חורני חורני (לחן לא ידוע) (חורני חורני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  חושלים פה (חושלים פה, חושלים פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  חיוך (מתפתל משעול הפרא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 65.  טוב ללכת בדרכים (העולם עגול ופתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 66.  טומבללייקה (תרגום עמנואל לין) (מה זה מה בלי שורש צומח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  יום הדין גדול (יום הדין גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  יונה פעמונה (שם הרחק על הגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  ילדי הפקר (בין שלוש ובין ארבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 70.  יפים הלילות בכנען (לחן עממי ערבי) (מה יפים הלילות בכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 71.  יצאנו אט (יצאנו אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 72.  יש ונדמה (יש ונדמה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 73.  יש לו תבלול על העין (שמעו נא אנשים טובים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  ישמחו (איילתים קדימה איילתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  כובע של קש (כובע של קש וחולצה ממש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 76.  כי רד היום (כי רד היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  ככה כך (ככה, ככה, ככה!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 78.  כתב האשמה (פעם אחת בחור יצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 79.  לא הרוח (לא הרוח הוא אשר יצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  לאיחוד הנוער (די כבר בזבזנו זמן על ויכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  לילה דממה (לילה, דממה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  למפלסי נתיבות (למפלסי נתיבות בגלים סוערים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  לנדוד תשוקת שומר (לנדוד לנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 84.  מחנה זה עניין (מחנה זה עניין רב תועלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 85.  מחנה קיץ (במזרח זורח ורד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 86.  מי יבנה בית (מי יבנה, יבנה בית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 87.  מי יש לו ריבה כזאת (מי יש לו ריבה כזאת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  מים התיכון ועד הודו הרחוקה (מים התיכון ועד הודו הרחוקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 89.  מכורה (כי אצא אל הפלג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 90.  מכורתי (מכורתי, נוף מולדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 91.  מלא כוס יין אדום (מלא מלא כוס יין אדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 92.  מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 93.  מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 94.  נגן כינור (נגן כינור שיר לב יורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 95.  נגן קתרוס (צלצל קתרוס צלצל בעצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 96.  נגני גיטרה (הי נגני נגני לנו גיטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 97.  נגני נגני לי גיטרה (נגני נגני לי גיטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  נפשי הומה (נפשי הומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 99.  עד מתי ספנים (כבר בוקר השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 100.  עולם הפוך (בקיץ קר, בחורף חם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 101.  עומדים אנו במשמרת (עומדים אנו במשמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 102.  על בריקדות (על בריקדות קומו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 103.  על גדות הדנייפר (על גדות הדנייפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 104.  על הגורן (לחן שרת) (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 105.  על הגורן בליל לבנה (שמעתי מעשיה בליל לבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 106.  על ענפי שיטה (על ענפי שיטה רדה עלטה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 107.  על ערבות דון (בערבות הדון השיירה עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 108.  עלי באר (הו באר הרבי טובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 109.  עלי דון (עלי דון אלה בודדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 110.  ערבה פרשה כנפיים (ערבה פרשה כנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 111.  עשרה בקבוקים (עשרה בקבוקים תלויים על העץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 112.  צבעונים (צבעונים אחיי הצבעונים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 113.  צלצלו צלצלו (צלצלו צליל צליל פעמוני העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 114.  צפונה לחיפה (צפונה לחיפה על יד בת-גלים)
 115.  צריף פשוט ודל (זכרונות מימים עברו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 116.  קדימה (מתנוסס הנס על תורן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 117.  קדרו פני השמים (קדרו קדרו פני השמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 118.  קום נקומה (‏קום נקומה בני העוני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 119.  קטיושה (לחן בלאנטר) (לבלבו אגס וגם תפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 120.  קטנתי (קטנתי תשמעי בארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 121.  קסם על ים כינרת (קסם על ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 122.  קריה שלנו (שוב אורחה באבק שביליה)
 123.  ראו בטלנים שומרים (יופאידייה) (ראו בטלנים שומרים שם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 124.  רבינה (שט הערב חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 125.  רוח מבדרת (רוח מבדרת שֹבל שמלתה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 126.  רותי (לי כל גל נושא מזכרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 127.  שאון התותחים נדם (שאון התותחים נדם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 128.  שומרייה (ליל ירח נח כל זרד דומייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 129.  שי (אעולל כגפן שארית הרחש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 130.  שימי ידך (מה לי שמפניה ומה לי רום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 131.  שיר אסירי עכו (לחן מילט) (מני דן עד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 132.  שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 133.  שיר החירות (לחן סמבורסקי) (פנינו אל השמש העולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 134.  שיר הישיבה (בראשית הייתה מחשבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 135.  שיר המחנה (מסבלות גורל פרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 136.  שיר המים (לחן עממי) (שבעים המה הגיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 137.  שיר הפיונרים (האיר הבוקר שמש כבר זורחת)
 138.  שיר הפעמונים (למה פעמונים תרעמו?) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 139.  שיר הפרטיזנים (עיט על שדותינו) (עיט על שדותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 140.  שיר הפשפש (מסתובב בחור צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 141.  שיר הצי האדום (הליל גווע השחר בוקע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 142.  שיר הקומסומול (בשדה, בחרושת צועד קומסומול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 143.  שיר הרשת (הזקן, זקן, הזקן מנהריים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 144.  שיר השיכור (לחן עממי רוסי) (הדרך נראית לי כל כך ארוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 145.  שיר עבודה (עורו אחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 146.  שירה הנוער (שירה, הנוער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 147.  שירת הנודד (הי, ציוניוני הדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 148.  שכנתי השחרחורת (ביום קיץ עם השחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 149.  שלום עירי נוחמה (נשיר ידידי מחר אלי קרב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 150.  שם ילדה קטנה צוחקת (רוח בחורשה חומקת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 151.  שם על שפת הנחל (שם על שפת הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 152.  שמעי בתי (שמעי בתי אביך ידבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 153.  שמש אור (שמש אור הענן חלף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 154.  שמש שוקעת (שמש לאט לה שוקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 155.  שני חברים (היה היו שני חברים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 156.  תה ואורז יש בסין (לחן עממי אוקראיני) (תה ואורז יש בסין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 157.  תהבהב לה האש בכירה (תהבהב לה האש בכירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 158.  תוגת הסתיו (שיר נוגה לי, רוח עוגמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 159.  תכול המטפחת (טוהר ותכול המטפחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 160.  תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 161.  תנו לי גיטר (תנו לי גיטר) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: