צבעונים

שיתוף

צִבְעוֹנִים, אַחַי הַצִבְעוֹנִים! בַּכֹּל אֲשֵׁמָה הַחֶבְרַיָּה אִבַּדְנוּ כָּל אֲשֶׁר יָקָר הָיָה וְלֹא יָשׁוּב עוֹד לְעוֹלָם. אִמָּא אָמְרָה לְוַנְיָה: וַנְיָה, בְּנִי הַיָּקָר. חֲדַל לְשׁוֹטֵט בָּרְחוֹבוֹת וּבַחוּרוֹת אֲדֻמּוֹת לֶאֱהֹב. וַנְיָה, הוֹי וַנְיָה, אַחִי הַיָּקָר קַח אוֹתִי לַמִּלְחָמָה אַתָּה תִּהְיֶה שָׁם קוֹמִיסָר אָדֹם וַאֲנִי אֶהְיֶה אָחוֹת רַחְמָנִיָּה.צבעונים אחיי הצבעונים! בכול אשמה החבריה איבדנו כל אשר יקר היה ולא ישוב עוד לעולם. אימא אמרה לווניה וניה בני היקר. חדל לשוטט ברחובות ובחורות אדומות לאהוב. וניה הוי וניה בני היקר קח אותי למלחמה אתה תהיה שם קומיסר אדום ואני אהיה אחות רחמניה.
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע (רוסי)

צִבְעוֹנִים, אַחַי הַצִבְעוֹנִים!
בַּכֹּל אֲשֵׁמָה הַחֶבְרַיָּה
אִבַּדְנוּ כָּל אֲשֶׁר יָקָר הָיָה
וְלֹא יָשׁוּב עוֹד לְעוֹלָם.

אִמָּא אָמְרָה לְוַנְיָה:
וַנְיָה, בְּנִי הַיָּקָר.
חֲדַל לְשׁוֹטֵט בָּרְחוֹבוֹת
וּבַחוּרוֹת אֲדֻמּוֹת לֶאֱהֹב.

וַנְיָה, הוֹי וַנְיָה, אַחִי הַיָּקָר
קַח אוֹתִי לַמִּלְחָמָה
אַתָּה תִּהְיֶה שָׁם קוֹמִיסָר אָדֹם
וַאֲנִי אֶהְיֶה אָחוֹת רַחְמָנִיָּה.
צבעונים אחיי הצבעונים!
בכול אשמה החבריה
איבדנו כל אשר יקר היה
ולא ישוב עוד לעולם.

אימא אמרה לווניה
וניה בני היקר.
חדל לשוטט ברחובות
ובחורות אדומות לאהוב.

וניה הוי וניה בני היקר
קח אותי למלחמה
אתה תהיה שם קומיסר אדום
ואני אהיה אחות רחמניה.
 פרטים נוספים


גרסת נוספת

צִבְעוֹנִים, אַח אֵלֶּה צִבְעוֹנִים!
צבעונים, אח אלה צבעונים!
 פרטים נוספים


גרסה נוספת 2

צִבְעוֹנִים, אַחֵינוּ צִבְעוֹנִים...
צבעונים, אחינו צבעונים...
גרסה נוספת 3

[בית 2 שורות 3-4]

חֲדַל לְשׁוֹטֵט בָּרְחוֹבוֹת
וְצִבְעוֹנִים אֲדֻמִּים לֶאֱסֹף
[בית 2 שורות 3-4]

חדל לשוטט ברחובות
וצבעונים אדומים לאסוף
 פרטים נוספים


משירונו הפרטי של אברהם דגן

צִבְעוֹנִים, אֲנַחְנוּ צִבְעוֹנִים
בַּכֹּל אֲשֵׁמָה הַחֶבְרָה
אִבַּדְנוּ...

אִמָּא אָמְרָה לְוַנְיָה...

וַנְיָה, הוֹ אָח יָקָר שֶׁלִּי
בּוֹא נֵצֵא לַמִּלְחָמָה
אַתָּה תִּהְיֶה שָׁם קוֹמִיסָר
וַאֲנִי אֶהְיֶה אָחוֹת רַחְמָנִיָּה.

צבעונים, אנחנו צבעונים
בכל אשמה החברה
איבדנו...

אמא אמרה לווניה...

וניה, הוי אח יקר שלי
בוא נצא למלחמה
אתה תהיה שם קומיסר
ואני אהיה אחות רחמניה
 פרטים נוספים


מפנקסה של פנינה פישבוים-שוודרון

אֶת אֲהוּבִי אֲנִי מַכִּירָה
הוּא נוֹשֵׂא זוּגוֹת גָּלִיפָה
הוּא נוֹשֵׂא כּוֹבַע עִם כּוֹכָב אָדֹם
צִבְעוֹנִים אֲדֻמִּים עַל חָזֶה.

צִבְעוֹנִים, אַךְ אֵלֶּה צִבְעוֹנִים
הַכֹּל בְּשֶׁל הַחֶבְרָה
אִבַּדְנוּ כָּל אֲשֶׁר יָקָר הָיָה
וְלֹא יָשׁוּב עוֹד לְעוֹלָם.

אִמָּא לִי אָמְרָה
הוֹי וַנְיָה בְּנִי הַיָּקָר
חֲדַל לְשׁוֹטֵט בָּרְחוֹבוֹת
וּבַחוּרוֹת אֲדֻמּוֹת לֶאֱהֹב.
צִבְעוֹנִים

וַנְיָה בְּנִי הַיָּקָר
קוּם וְנֵצֵא לַמִּלְחָמָה
אַתָּה תִּהְיֶה שָׁם קוֹמִיסָר אָדֹם
וַאֲנִי אָחוֹת רַחְמָנִיָּה
צִבְעוֹנִים

* גליפה (Galife) - מכנסי רכיבה התחובים במגפיים.

את אהובי אני מכירה
הוא נושא זוגות גליפה*
הוא נושא כובע עם כוכב אדום
צבעונים אדומים על חזה.

צבעונים אך אלה צבעונים
הכל בשל החברה
אבדנו כל אשר יקר היה
ולא ישוב עוד לעולם.

אמא לי אמרה
הוי וניה בני היקר
חדל לשוטט ברחובות
ובחורות אדומות לאהוב.
צבעונים

וניה בני היקר
קום ונצא למלחמה
אתה תהיה שם קומיסר אדום
ואני אחות רחמניה.
צבעונים

* גליפה (Galife) - מכנסי רכיבה התחובים במגפיים.
 פרטים נוספים


גרסה שנמסרה להוצאת כינרת מס' 1

מַכִּיר אֲנִי אֶת אֲהוּבִי בְּמַהֲלָכוֹ
לָבוּשׁ הוּא זוּגוֹת גָּלִיפֶה.

מכיר אני את אהובי במהלכו
לבוש הוא זוגות גליפה.

 פרטים נוספים


גרסה שנמסרה להוצאת כינרת מס' 2

אֶת אֲהוּבִי אַכִּיר בְּהִלּוּכוֹ
לוֹבֵש הוּא זוּג גָּלִיפֶה...

את אהובי אכיר בהלוכו
לובש הוא זוג גליפה...
 פרטים נוספים


וניה

הוֹי וַנְיָה, הוֹי וַנְיָה
לָמָה עָזַבְתָּ אוֹתִי וַנְיָה
לָמָה עָזַבְתָּ אוֹתִי וַנְיָה
לְעוֹלָמִים

הַכֹּל אֲשֵׁמָה הַחֶבְרַיָּה
צִבְעוֹנִים, אַךְ אֵלּוּ צִבְעוֹנִים
ּבַּכֹּל אֲשֵׁמָה הַחֶבְרַיָּה
אִבַּדְנוּ כָּל אֲשֶׁר יָקָר הָיָה
וְלֹא יָשׁוּב עוֹד לְעוֹלָם.

אִמָּא אָמְרָה לְוַנְיָה
וַנְיָה בְּנִי הַיָּקָר
חֲדַל לְשׁוֹטֵט בָּרְחוֹבוֹת
וְצִבְעוֹנִים אֲדֻמִּים לֶאֱסֹף

וַנְיָה הוֹי וַנְיָה בְּנִי הַיָּקָר
קַח אוֹתִי לַמִּלְחָמָה
אַתָּה תִּהְיֶה שָׁם קוֹמִיסָר אָדֹם
וַאֲנִי אֶהְיֶה אָחוֹת רַחְמָנִיָּה.

הוי וניה הוי וניה
למה עזבת אותי וניה?
למה עזבת אותי וניה
לעולמים

הכל אשמה החבריה
צבעונים אך אלו צבעונים
בכל אשמה החבריה
אבדנו כל אשר יקר היה
ולא ישוב עוד לעולם

אמא אמרה לוניה
וניה בני היקר
חדל לשוטט ברחובות
וצבעונים אדומים לאסוף

וניה הוי וניה בני היקר
קח אותי למלחמה
אתה תהיה שם קומיסר אדום
ואני אהיה אחות רחמניה
 פרטים נוספים


צבעונים (גרסת בנק"י)

צבעונים אך אלו צבעונים
בכל אשמה החברה
אבדנו כל אשר יקר היה
ולא ישוב עוד לעולם.

את אהובי אני מכירה
נושא הוא זוג של גליפה
חובש הוא כובע עם כוכב אדֹם
וצבעונים אדמים על חזה.

צבעונים...

אמא אמרה לוניה
וניה ילדי היקר
חדל לשוטט ברחובות
ובחורות אדומות לאהב.

צבעונים...

ארושתי אמרה לי וניה
הוי בא ונצא למלחמה
אתה תהיה שם קומיסר אדם
ואני אחות רחמניה.

צבעונים...


 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (רוסית)

Я милого узнаю по походке
(את מחמדי אני מכירה בהילוכו)

Я милого узнаю по походке.
Он носит, носит брюки галифе.
А шляпу он носит на панаму,
Ботиночки он носит «нариман».

Зачем я вас, мой родненький, узнала?
Зачем, зачем я полюбила вас?
Ах, раньше я этого не знала,
Теперь же я страдаю каждый час.

Вот милый мой уехал, не вернется.
Уехал он, как видно, навсегда.
В Москву он больше не вернется,
Осталась только карточка одна.

Я милого узнаю по походке.
Он носит, носит брюки галифе.
А шляпу он носит на панаму,
Ботиночки он носит «нариман».


 פרטים נוספים


תרגום הבית הראשון של השיר הרוסי

את מחמדי אני מכירה בהילוכו
הוא לובש מכנסי גליפה
כובע הוא חובש, פנמה
ונועל נעלי נרימן.


 פרטים נוספים


וניה

את אהובי אני מכירה
הוא נושא זוגות גליפה
נוא חובש כובע עם כוכבים
וצבעונים אדומים על החזה.

צבעונים, אך אלו צבעונים
בכל אשמה החברה
אבדנו כל אשר יקר היה
ןלא ישוב עוד לעולם.

אמי אזי לי אמרה
וניה בני היקר
מתי תחדל לשוט ברחובות
בחורות אדומות לאהוב.

וניה הוי בן יקר שלי
בוא ונצא למלחמה
אתה תהיה שם קומיסר אדום
ואני אחות רחמניה.

אהובתי אמרה לי: וניה
בוא ונצא למלחמה
אתה תהיה שם קומיסר אדום
ואני אחות רחמניה..


 פרטים נוספים

ביצוע: מיכל טל
עיבוד: אפי נצר
מקור: התקליט "37 שיריתנועות הנוער"

 באדיבות דב זעירא וחברת "התקליט"ביצוע: איזי הוד
עיבוד: מאיר רז
שנת הקלטה: מרץ 2008

הקלטת זמרדע
ביצוע: ותיקות מקהלת משמרות
גיטרה: חן בניאן
מנדולינה: עליזה נגר
שנת הקלטה: 5.10.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

הקלטה היסטורית
ביצוע: ליוסיה וניקולאי דונצוב
שנת הקלטה: 6.1929

ביצוע ברוסית, של השיר "כובע פנמה בנוסח אודסה" שהוא המקור של קטע מהשיר "צבעונים", המתחיל בשורה: "אמא אמרה לווניה".  מתוך תקליט של חברת "קולומביה", מס' קטלוגי  DR-1069.

 


על השיר

על פי מאיר נוי, השיר הושר בארץ בתנועות הנוער כבר בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20.

השיר מורכב משני חלקים עם קשר מוסיקאלי וטקסטואלי רופף: "צבעונים", המתחיל במילים "צבעונים, אחינו צבעונים", שבדרך כלל שרו אותו ראשון, והחלק השני, המתחיל במילים: "אמא אמרה לווניה", אותו שרו בארץ כהמשך ל"צבעונים".

כבר מאיר נוי עמד על כך בציינו במכתבו לאורי יעקובוביץ' (1.4.1991): "לדעתי, 'צבעונים' ו'אמא אמרה לווניה' הם שני שירים שחוברו לאחד". עוד ציין במהלך התכתבותם כי אינו בטוח שהשירים רוסיים וכי ייתכן שחוברו בארץ-ישראל. צבי (גרימי) גלעד הוסיף כי השיר, כחטיבה אחת או כשתיים "לא נמצא בכתובים, לא מוכרת הקלטה שלו בשפת המקור ואין עדות של מי שמכיר את השיר 'משם'".

לבלבול הוסיפו מי שצרפו לשיר גם את "וניה" (הו וניה, תי וניה) ולא פחות "הבית הנשכח" המתחיל במילים: "את אהובי אני מכירה", שהופיע בפנקסי שירים ישנים (ר' גרסה מפנקסה של פנינה פישבוים-שוודרון, לעיל), שלמיטב ידיעתנו ילידי אמצע שנות ה- 30 כבר לא הכירו אותו.

כך, משך שנים רבות נחשב השיר כרוסי, אך הוכחה חותכת לא הייתה. במאי 2016 פתר צבי (גרימי) גלעד את התעלומה כשזיהה ביו-טיוב את מנגינת השיר הרוסי Одесская панама ("כובע פנמה בנוסח אודסה"), כמקורו של "אמא אמרה לווניה". הביצוע בשיר שביו-טיוב מ- 1929 והוא עלה ליו-טיוב ב- 2011. השיר הוביל לאיתור קבוצת גרסאות מילים שהבית הראשון שלהם מתחיל ממש כמו "הבית הנשכח": "את מחמדי אני מכירה בהילוכו" והוא המקור הרוסי של "אמא אמרה לווניה". זה שיר רב-גרסאות, שהיה ידוע עוד לפני מלחמת האזרחים (ר' חוברת השיר כולל תווים ומילים מ- 1917, להלן), שמחבריו אינם ידועים. לפי האתר הרוסי a-pesni, שיר המקור לכל הגרסאות השונות הוא הרומאנסה הרוסית Зачем тебя я, милый мой, узнала ("מדוע, אותך אהובי הכרתי").   קטע "הצבעונים" עדין מחכה לגלוי מקורו.

עוד לאותו לחן: "חניתאים".

ביצועים נוספים: רוחמה רז מהתקליט "למרוסיה באהבה".

 

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים ותווים

חוברת תווי השיר "פנמה" (כותרת משנה - "שיר מאודסה"), שמתחיל במילים "הו, את מחמדי אני מכירה בהילוכו" שהוא המקור של הבית הנשכח ושל הקטע המתחיל בשורה: "אמא אמרה לווניה", בשיר "צבעונים".

החוברת מ- 1917, בתמונה שבשער הזמרת מריה אלכסנדרובנה לידארסקאיה (1891-1941), שלפי עדויות אחדות באינטרנט שרה את השיר.

 תגיות
עדכון אחרון: 29.08.2021 07:46:10


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: