אני לדודי ודודי לי

העתקת מילות השיר

[עברית] זֶה הַשַּׁעַר לַאדֹנָי (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) צַדִּיקִים יָבוֹאוּ בּוֹ (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) [ערבית] הָאדַ'א (א)לְבָּאבּ לַאִלָאהִי (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) צָאלְחִין יִיג'וּ בִּהִ (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) [עברית] אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) תִּשְׁתּוּ מַשְׁקֶה, תְּנוּ גַּם לִי (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) [ערבית] אַנַא לַעַמִּי וְעַמִּי לִי (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) אִשְׁרַבּוּ עַרַק וְאַעְטוּ לִי (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) [עברית] יָסוֹר תְּיַסְּרֵנִי (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) רַק לָמָוֶת אַל תִּתְּנֵנִי (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) [ערבית] תַעַדֹּ'בּ תְעַדֶּ'בְּנִי (הֵי דּוּנַי דּוּנַי) פַאַט לַלְמוֹת לַא תְסַלֶּמְנִי (הֵי דּוּנַי דּוּנַי)[עברית] זה השער לאדוניי (היי דוניי דוניי) צדיקים יבואו בו (היי דוניי דוניי) [ערבית] הד'ה אל באב לאללהי (היי דוניי דוניי) ____________ (היי דוניי דוניי) [עברית] אני לדודי ודודי לי (היי דוניי דוניי) תשתו משקה, תנו גם לי (היי דוניי דוניי) [ערבית] אנא לעמי וועמי לי (היי דוניי דוניי) אישראב עאראק וותנוני (היי דוניי דוניי) [עברית] יסור תייסרני (היי דוניי דוניי) רק למוות אל תיתנני (היי דוניי דוניי) [ערבית] תאדוב תאדובני (היי דוניי דוניי) פאט ללמות לא צליבני (היי דוניי דוניי)
מילים: לא ידוע
לחן: עממי חסידי

[עברית]
זֶה הַשַּׁעַר לַאדֹנָי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
צַדִּיקִים יָבוֹאוּ בּוֹ
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[ערבית]
הָאדַ'א (א)לְבָּאבּ לַאִלָאהִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
צָאלְחִין יִיג'וּ בִּהִ
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[עברית]
אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
תִּשְׁתּוּ מַשְׁקֶה, תְּנוּ גַּם לִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[ערבית]
אַנַא לַעַמִּי וְעַמִּי לִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
אִשְׁרַבּוּ עַרַק וְאַעְטוּ לִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[עברית]
יָסוֹר תְּיַסְּרֵנִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
רַק לָמָוֶת אַל תִּתְּנֵנִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[ערבית]
תַעַדֹּ'בּ תְעַדֶּ'בְּנִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
פַאַט לַלְמוֹת לַא תְסַלֶּמְנִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
[עברית]
זה השער לאדוניי
(היי דוניי דוניי)
צדיקים יבואו בו
(היי דוניי דוניי)

[ערבית]
הד'ה אל באב לאללהי
(היי דוניי דוניי)
____________
(היי דוניי דוניי)

[עברית]
אני לדודי ודודי לי
(היי דוניי דוניי)
תשתו משקה, תנו גם לי
(היי דוניי דוניי)

[ערבית]
אנא לעמי וועמי לי
(היי דוניי דוניי)
אישראב עאראק וותנוני
(היי דוניי דוניי)

[עברית]
יסור תייסרני
(היי דוניי דוניי)
רק למוות אל תיתנני
(היי דוניי דוניי)

[ערבית]
תאדוב תאדובני
(היי דוניי דוניי)
פאט ללמות לא צליבני
(היי דוניי דוניי)
 פרטים נוספים


מפנקסה של לאה ברטמן (נ' 1929)   העתקת מילות השיר

 [עברית]
אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
שְׁתֵה יַיִן, תֵּן גַּם לִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[יידיש]
איך צו מייַן פֿעטער, מייַן פֿעטער צו מיר
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
טרינקסטו ווייַן, גיבּ אויך מיר
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[אנגלית]
אַי טוּ מַי אַנְקֶל, מַי אַנְקֶל טוּ מִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
דְּרִינְק וַויְן, גִּיבּ אוֹלְסוֹ מִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[ערבית]
אָנָא לָעָמִי, וָועָמִי לִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
אִשְׁרַאבּ עַארַאק, וָותְנִינִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[צרפתית]
מוּאָה מוֹן אוֹנְקְלֶה, מוֹן אוֹנְקְלֶה לָמוּאָה
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
בּוּאָה דִּי וֶן, דּוּאָה מוּאָה אוּסִי
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[רומנית]
יֶאוּ אוֹנְקוּל מֶאוּ, אוֹנְקוּל מִיֶּה
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
בְּיָא וֵין, דֶּם שֶׁ מִיֶּה
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[הונגרית]
אַ נֶנִיד וַדְיוֹק אֵשׁ, וַד יוֹק נֶקֶם
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
קֶט בּוֹר אוֹדִיאַל, נֶקֶן אִישׁ
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)

[צ'כית]
יָה מוֹמוֹ מִילֶמְנוּ אַ מוֹי, מִילֶמְנְוִיק מְנֶר
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
פִּי וִינֹו אַדֵי מְנֶה
(הֵי דּוּנַי דּוּנַי)
[עברית]
אני לדודי ודודי לי
(היי דוניי דוניי)
שתה יין, תן גם לי
(היי דוניי דוניי)

[יידיש]
איך צו מיין פעטער, מיין פעטער צו מיר
(היי דוניי דוניי)
טרינקסטו ווייַן, גיב אויך מיר
(היי דוניי דוניי)

[אנגלית]
איי טו מיי אנקל, מיי אנקל טו מי
(היי דוניי דוניי)
דרינק וויין, גיב אולסו מי
(היי דוניי דוניי)

[ערבית]
אנא לעמי, וועמי לי
(היי דוניי דוניי)
אישראב עאראק וותניני
(היי דוניי דוניי)

[צרפתית]
מואה מון אונקלה, מון אונקלה למואה
(היי דוניי דוניי)
בואה די ון, דואה מואה אוסי
(היי דוניי דוניי)

[רומנית]
יאו אונקול מאו, אונקול מיה
(איי דוניי דוניי)
ביא וין דם ש מיה
(איי דוניי דוניי)

[הונגרית]
א נניד ואדיוק אש, ואד יוק נקם
(איי דוניי דוניי)
קט בור אודיאל נקן איש
(איי דוניי דוניי)

[צ'כית]
יה מומו מילמנו או מוי, מילמנויב מנר
(איי דוניי דוניי)
פי וינו אדי מנה מנה
(איי דוניי דוניי)
נוסח ממחנה כפייה בטרנופול   העתקת מילות השיר

 פִּתְחוּ לִי שַׁעֲרֵי צֶדֶק
הֵי דּוּנַי דּוּנַי
אָבוֹא בָּם אוֹדֶה יָהּ
הֵי דּוּנַי דּוּנַי
פתחו לי שערי צדק
היי דוניי דוניי
אבוא בם אודה יה
היי דוניי דוניי
 פרטים נוספים


לפי הקלטת טובה בן-צבי   העתקת מילות השיר

 אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי
הֵי יַיִן יַיִן
אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי
הֵי יַיִן יַיִן


נִשְׁתֶּה יַיִן
תֵּן גַּם לִי
הֵי יַיִן יַיִן
נִשְׁתֶּה יַיִן
תֵּן גַּם לִי
הֵי יַיִן יַיִן
אני לדודי ודודי לי
הי יין יין
אני לדודי ודודי לי
הי יין יין

נשתה יין
תן גם לי
הי יין יין
נשתה יין
תן גם לי
הי יין יין
לפי הקלטת הלל ואביבה רווה   העתקת מילות השיר

 אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי
הוֹ יַיִן יַיִן
הוֹ, נִשְׁתֶּה יִַין, תֵּן גַּם לִי
הוֹ יַיִן יַיִן

אֲנִי וַאֲנִי וַאֲנִי לַאֲבִיבָה
הוֹ יַיִן יַיִן
אֲנִי לַאֲבִיבַה, אֲבִיבָה לִי
הוֹ יַיִן יַיִן
________
הוֹ יַיִן יַיִן

אָנָא וָוסַחְבִּי וַוסַחְבִּי לִי
הוֹ יַיִן יַיִן
נִשְׁרַבְּ ________ (אולי: עַרַק)
הוֹ יַיִן יַיִן

אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי...
אני לדודי ודודי לי
הו יין יין
הו, נשתה יין, תן גם לי
הו יין יין

אני ואני ואני לאביבה
הו יין יין
אני לאביבה, אביבה לי
הו יין יין
________
הו יין יין

אנא ווסחבי ווסחבי לי
הו יין יין
נשרב ________
הו יין יין

אני לדודי ודודי לי...
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

טובה בן-צבי 
שנת הקלטה: 1965
מקור: התקליט "משירי הארץ" This is the Land מס' T-063 בהוצאת Tikva
הקלטות נוספות

על השיר

המילים מבוססות על המקורות (שיר השירים ו', ג').
הלחן מבוסס על הניגון "לא אמות כי אחיה", כמתואר בעמוד האחרון במאמרו של יעקב מזור "מן הניגון החסידי אל הזמר הישראלי". הניגון הוא ניגון רנ"ה (255) בספר הניגונים של חב"ד. מענדי בלוי מוסר כי הניגון מיוחס לעיירה נעוול.

ללחן זה הותאמו גם המילים "הצופים והצופות" ו"לצבא של ניקולאי" וכנראה בתקופה מאוחרת שיר למשחק ילדים "כשהיינו תינוקות ככה וככה" (רק למחצית הראשונה של הבית).

ב"משירי העלייה השנייה" [תש"ח], הלחן מופיע כ"הורה מס' 23", רובו ללא מלים אך על סופו מולבשות המלים "עצי שיטים עומדים".

ב"מעייני הזמר" (עמ' 143) מביא מאיר נוי עוד גרסה יידית עממית: די בעל הביתטע גייט אריין. פרפרזה טקסטואלית ביידיש של "פתחו לי שערי צדק" בלחן הזה נדפסה בספר "לידער פון די גאטעס און לאגערן" (ניו יורק 1948, מילים בעמ' 278 ותווים בעמ' 407). נוסח יידי דומה ללחן נדפס תחת השם "ich bin geforen" (אוצר נגינות ישראל כרך 9, שיר 493), שהוא תרגום הכותרת "כשנסעתי" בחוברת "החלילית חלק ג'" בעריכת אברהם גרומר (לימים עומר), עמ' 13.

יצחק גוטדינר (נ' 1946) מעיד כי אביו נהג לשיר לו שיר הפותח ב"שם בעמק יזרעאל" בלחן דומה. אפשר כי השיר הזה היווה מעין מקור להמנון קבוצת חוגים.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים ותווים  

מקור: "יודישע פאלקסלידער מיט מעלאדיען, כרך שני", The International Library Publishing, ניו יורק ווארשה, 1912, עמוד 139-140


מילים ותווים  

מקור: "יודישע פאלקסלידער מיט מעלאדיען, כרך שני", The International Library Publishing, ניו יורק ווארשה, 1912, עמוד 235-236

תגיות
עדכון אחרון: 11.07.2023 13:22:06


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: