עממי חסידי
תפקידים באתר: לחן


האזינו לשירי עממי חסידי ברדיו זמרשת
לחנים
1. אגיל ואשמח (לחן חסידי) (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדון עולם (לחן חסידי) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. אדיר הוא (לחן עממי חסידי) (אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדיר הוא אדירים עמך (אדיר הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אור זרוע (אור זרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אל נקמות השם (אל נקמות השם) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אלה חמדה לבי (אלה חמדה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אליהו הנביא (לחן עממי חסידי) (אליהו הנביא אליהו התשבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אם אין אני לי מי לי (לחן חסידי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. אמר השם ליעקב (אמר השם ליעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אמת אמת (לחן חסידי 1) (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אמת אמת (לחן חסידי 2) (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אני ביער הלכתי (אני ביער הלכתי)
14. אני לדודי ודודי לי (זה השער לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. ארוממך (לחן חסידי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. ארצה אל תיסע (לחן עממי חסידי) (ארצה אל תיסע) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. ארצה עלינו (ארצה עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. ארשת שפתינו (לחן אשכנזי) (מבין ומאזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אשרי האיש שלא חטא (אשרי האיש שלא חטא) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אשרינו מה טוב חלקנו (אשרינו מה טוב חלקנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. אשת חיל (לחן חסידי) (אשת חיל מי ימצא)
22. בן כוכב (לחן עממי חסידי) (האספו גיבורי לשדה קרב נלכה)
23. בתיה באמבטיה (יש לבתיה חוץ מיופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. דודה הגידי לנו כן (דודה הגידי לנו כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. דיינו (נוסחים מקומיים) (די דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. דרור יקרא (לחן חסידי גוליץ') (דרור יקרא לבן ולבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. הבה נרננה (הבה נרננה, הבה נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. הוא שיחיה (שהוא יעתיר בעד חסידיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. הוד שבת (שובי אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. הוי עם בוטח (הוי עם בוטח)
33. הורה חדרה (הבה נרננה, הבה נריע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. הורה חסידית ארצי-ישראלית ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. הורה מחודשת (רב הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. הורה מלכדת (טירי דירי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
37. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. המנון חטיבה שבע (צהלי ורוני חטיבה שבע)
40. המנון לקופסה (לחן עממי חסידי) (בא ראש חודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. העבר אין (העבר אין)
45. הצופים והצופות (הצופים והצופות) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. וביום השבת (לחן 1) (וביום השבת שני כבשים בני שנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. והוא יצילנו ברחמיו (והוא יצילנו ברחמיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. וכל קרני רשעים (וכל קרני רשעים אגדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. ונאמר לפניו שירה חדשה (ונאמר לפניו שירה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה (ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. וקרב פזורינו (וקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. ושמחת בחגך (לחן חסידי 3) (והיית אך שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. ושמחת בחגך (לחן חסידי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. ותחזינה עינינו (לחן חסידי) (מפי ברוך נוימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. חבר'ה עם נעליים (חבר'ה עם נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. חבריא (חבריא חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. חד גדיא (לחן חסידי) (חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. חזק לב (אם איד כמו סלע ) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. חסל סידור פסח (לחן חסידי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. ידה דיי דיי (ידה דיי דיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. ידיד נפש (ידיד נפש אב הרחמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. יה ריבון עלם (לחן עממי חסידי) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. יום אתמול איננו (יום אתמול איננו)
68. יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. ילד קט תן לי יד (ילד קט תן לי יד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. ים צידריצצה (ים צידריצצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. יקום פורקן מן שמיא (יקום פורקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
73. יש לנו תיש (הלחן המוכר) (יש לנו תיש) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. ישמח משה (לחן חסידי 1) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. ישמח משה (לחן חסידי 2) (ישמח משה במתנת)
76. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 1) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. כה אמר השם (כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. כי הם חיינו (לחן חסידי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן חסידי) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. כל דכפין ייתי וייכול (כל דכפין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. לכבוד החנוכה (לחן עממי חסידי) (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. לעזרת ירושלים (מרחוק ומקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. לצבא של ניקולאי (לצבא של ניקולאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. לשנה הבאה (לחן עממי חסידי) (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. מה קרה (מה קרה מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
87. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. מיהן הבחורות (מיהן הבחורות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 3) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 4) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
94. משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. משנכנס אדר (לחן עממי חסידי) (מש, מש, מש, מש) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. מתל אביב ועד לטרון (השמעתם מעשה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. ניגון 1 המחנות העולים (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
98. ניגון ביאליק (לה ל לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. ניגון הבעש"ט (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. ניגון הרבי מלאדי קובץ להאזנה - בדף השיר
101. ניגון מגז'ימלוב קובץ להאזנה - בדף השיר
102. סובו סובו סובו (סובו סובו סובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. סייחי בן רמכי (סייחי בן-רמכי עוף בן נשרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. סימן טוב ומזל טוב (סימן טוב ומזל טוב)
105. ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. עוצו עצה ותופר (עוצו עצה ותופר) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. עורה ישראל (לחן עממי חסידי) (עורה, עורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. עורו התעוררו (עורו התעוררו)
109. עטרות שלנו (עטרות הקטנטנה מתנוססת על גבעה)
110. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
111. על אחת כמה וכמה (על אחת כמה וכמה)
112. על הסלע הך (על הסלע הך יצאו מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. עלי לארץ ישראל (עלי עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. עם ישראל חי (לחן חסידי) (עם ישראל חי ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. עץ נטעתי (לחן חסידי) (עץ נטעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. ערב כלולות (על הכר הצח מונח ראשך ילדתי)
117. ערבי זקן (לחן ניגון ביאליק) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. ערבי זקן (לחן עממי חסידי) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. פעם ביער הלכתי (לחן 1) (פעם ביער הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. פעם ביער הלכתי (לחן 2) (פעם ביער הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. פרחיי צמחיי (פרחיי צמחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
123. צור משלו אכלנו (לחן חסידי 1) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. צור משלו אכלנו (לחן חסידי 2) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. קול ביער (קול ביער אנוכי שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. קינג פארוק (קינג פארוק אינעל אבוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
128. רבי נחמן מברסלב (רבי נחמן מברסלב היה אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. שאו ציונה נס ודגל (לחן זאלודקובסקי) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
131. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
132. שיחיה החבר משה סנה (שיחיה החבר משה סנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
134. שיר אוסטרלי (מאוסטרליה, דודה)
135. שיר אשיר לכם (שיר אשיר לכם חבריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. שיר האוכל (הללו נשירה הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. שיר הפקחים (פקח אמור נא לנו די)
138. שיר מחול חסידי חב"ד קובץ להאזנה - בדף השיר
139. שלי שלך (התדעו כי שמי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. שם בעמק יזרעאל (שם בעמק יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. שמעו נא (שמעו נא חבריה והטו נא אוזן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
143. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. תוליכנו קוממיות (תוליכנו קוממיות לארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. תורה ועבודה (תורה תורה ועבודה)
146. תמול חלף איננו (המחר לא בא עוד)
147. תפילת סדרן (שמע קולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: