עממי חסידי
תפקידים באתר: לחן


האזנה ברדיו האזינו לשירי עממי חסידי ברדיו זמרשת
לחנים
שיר 1. אגיל ואשמח (לחן חסידי) (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 2. אדון עולם (לחן חסידי) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. אדיר הוא (לחן עממי חסידי) (אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 4. אדיר הוא אדירים עמך (אדיר הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 5. אור זרוע (אור זרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 6. אזמר בשבחין (לחן חסידי) (אזמר בשבחין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 7. אל נקמות השם (אל נקמות השם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 8. אלה חמדה לבי (אלה חמדה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 9. אליהו הנביא (לחן עממי חסידי) (אליהו הנביא אליהו התשבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. אם אין אני לי מי לי (לחן חסידי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 11. אמר השם ליעקב (אמר השם ליעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 12. אמת אמת (לחן חסידי 1) (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 13. אמת אמת (לחן חסידי 2) (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 14. אני ביער הלכתי (אני ביער הלכתי)
שיר 15. אני לדודי ודודי לי (זה השער לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 16. ארבעה בנים (המסכת) (ארבעה בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 17. ארוממך (לחן חסידי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 18. ארי-ארה (ארי-ארה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 19. ארצה אל תיסע (לחן עממי חסידי) (ארצה אל תיסע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 20. ארצה עלינו (ארצה עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 21. אשרי האיש שלא חטא (אשרי האיש שלא חטא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 22. אשרינו מה טוב חלקנו (אשרינו מה טוב חלקנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 23. אשת חיל (לחן חסידי 1) (אשת חיל מי ימצא)
שיר 24. אשת חיל (לחן חסידי 2) (אשת חיל מי ימצא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. אשת חיל (לחן חסידי 3) (אשת חייל מי ימצא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 26. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 27. אתה חונן (אתה חונן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 28. בן כוכב (לחן עממי חסידי) (האספו גיבורי לשדה קרב נלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 29. בעולם הזה (בעולם הזה שבת מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 30. בצאת ישראל (לחן חסידי חב"ד) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 31. ברוך אלוהינו (ברוך אלוהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 32. בתיה באמבטיה (יש לבתיה חוץ מיופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 33. גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 34. דודה הגידי לנו כן (דודה הגידי לנו כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 35. דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 36. דיינו (נוסחים מקומיים) (די דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 37. דרור יקרא (לחן חסידי גוליץ') (דרור יקרא לבן ולבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 38. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. הבה נרננה (הבה נרננה, הבה נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 40. הוא שיחיה (שהוא יעתיר בעד חסידיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 41. הוד שבת (שובי אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 42. הוי אחים נריע (הוי אחים נריע)
שיר 43. הוי עם בוטח (הוי עם בוטח)
שיר 44. הורה חדרה (הבה נרננה, הבה נריע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 45. הורה חסידית ארצי-ישראלית ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 46. הורה מחודשת (רב הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 47. הורה מלכדת ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 48. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 49. היה גמל ערבה (היה גמל ערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 50. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 51. המבדיל בין קודש לחול (לחן עממי חסידי) (המבדיל בין קודש לחול) תווים בדף השיר
שיר 52. המנון חטיבה שבע (צהלי ורוני חטיבה שבע)
שיר 53. המנון לקופסה (לחן עממי חסידי) (בא ראש חודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 54. הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 55. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 56. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 57. העבר אין (העבר אין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 58. הצופים והצופות (הצופים והצופות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 59. הציפור מעופפת (הציפור מעופפת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 60. וביום השבת (לחן חסידי 1) (וביום השבת שני כבשים בני שנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 61. וביום השבת (לחן חסידי 3) (וביום השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 62. והוא יצילנו ברחמיו (והוא יצילנו ברחמיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 63. וכל קרני רשעים (וכל קרני רשעים אגדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 64. ונאמר לפניו שירה חדשה (ונאמר לפניו שירה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 65. ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 66. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה (ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 67. וקרב פזורינו (לחן חסידי) (וקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 68. ושמחת בחגך (לחן חסידי 1) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 69. ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 70. ושמחת בחגך (לחן חסידי 3) (והיית אך שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 71. ותחזינה עינינו (לחן חסידי) (מפי ברוך נוימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 72. זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 73. חבר'ה עם נעליים (חבר'ה עם נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 74. חבריא (חבריא חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 75. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 76. חד גדיא (לחן חסידי) (חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 77. חזק לב (אם איד כמו סלע ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 78. חסל סידור פסח (לחן חסידי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 79. ידיד נפש (ידיד נפש אב הרחמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 80. יה ריבון (לחן חסידי מגליציה) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 81. יה ריבון עלם (לחן חסידי 1) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 82. יה ריבון עלם (לחן חסידי 2) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 83. יום אתמול איננו (יום אתמול איננו)
שיר 84. יום ליבשה (לחן עממי חסידי 1) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 85. יוסוף אפנדי (יוסוף אפנדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 86. ילד קט תן לי יד (ילד קט תן לי יד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 87. יקום פורקן מן שמיא (יקום פורקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 88. ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 89. יש לנו תיש (הלחן המוכר) (יש לנו תיש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 90. ישמח משה (לחן חסידי 1) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 91. ישמח משה (לחן חסידי 2) (ישמח משה במתנת) תווים בדף השיר
שיר 92. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 1) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 93. כה אמר השם (כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 94. כי הם חיינו (לחן חסידי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 95. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן חסידי 1) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 96. כיצד מרקדין (לחן חסידי) (כיצד מרקדין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 97. כל דכפין ייתי וייכול (כל דכפין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 98. לכבוד החנוכה (לחן עממי חסידי) (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 99. לעזרת ירושלים (מרחוק ומקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 100. לצבא של ניקולאי (לצבא של ניקולאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 101. לשנה הבאה (לחן עממי חסידי) (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 102. מה קרה (מה קרה מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 103. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי 1) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 104. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי 2) (מזמור לדוד ה' רועי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 105. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 106. מיהן הבחורות (מיהן הבחורות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 107. ממצרים גאלתנו (לחן חסידי חב"ד) (ממצרים גאלתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 108. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 109. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 110. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 3) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 111. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 4) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 112. מעין עולם הבא (לחן חסידי) (מעין עולם הבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 113. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 114. משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 115. משנכנס אדר (לחן עממי חסידי) (מש, מש, מש, מש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 116. מתי יבוא המשיח (מתי יבוא המשיח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 117. מתל אביב ועד לטרון (השמעתם מעשה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 118. ניגון 1 המחנות העולים (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 119. ניגון ביאליק ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 120. ניגון הבעל שם טוב ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 121. ניגון הרבי מלאדי קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 122. ניגון חיים הגבאי ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 123. ניגון מ"הדיבוק" ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 124. ניגון מגז'ימלוב קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 125. ניגון קרלין קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 126. ניגון רונדו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 127. ניגון ריקוד קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 128. סובו סובו סובו (סובו סובו סובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 129. סייחי בן רמכי (סייחי בן-רמכי עוף בן נשרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 130. סימן טוב ומזל טוב (סימן טוב ומזל טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 131. ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 132. עוצו עצה ותופר (עוצו עצה ותופר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 133. עורה ישראל (לחן עממי חסידי) (עורה, עורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 134. עורו התעוררו (עורו התעוררו)
שיר 135. עטרות שלנו (עטרות הקטנטנה מתנוססת על גבעה)
שיר 136. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 137. על אחת כמה וכמה (על אחת כמה וכמה) תווים בדף השיר
שיר 138. על הסלע הך (על הסלע הך יצאו מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 139. עלי לארץ ישראל (עלי עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 140. עם ישראל חי (לחן חסידי) (עם ישראל חי ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 141. עץ נטעתי (לחן חסידי) (עץ נטעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 142. ערב כלולות (על הכר הצח מונח ראשך ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 143. ערבי זקן (לחן ניגון ביאליק) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 144. ערבי זקן (לחן עממי חסידי) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 145. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 146. פעם ביער הלכתי (לחן 1) (פעם ביער הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 147. פעם ביער הלכתי (לחן 2) (פעם ביער הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 148. פרחיי צמחיי (לחן חסידי) (פרחיי צמחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 149. צור משלו אכלנו (לחן עממי חסידי) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 150. צמאה לך נפשי (כן בקודש חזיתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 151. קול ביער (קול ביער אנוכי שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 152. קול רינה וישועה (לחן חסידי) (קול רינה וישועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 153. קינג פארוק (קינג פארוק אינעל אבוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 154. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 155. רבי נחמן מברסלב (רבי נחמן מברסלב היה אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 156. רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 157. שאו ציונה נס ודגל (לחן זאלודקובסקי) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 158. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 159. שיחיה החבר משה סנה (שיחיה החבר משה סנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 160. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 161. שיר אוסטרלי (מאוסטרליה, דודה)
שיר 162. שיר אשיר לכם (שיר אשיר לכם חבריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 163. שיר האוכל (הללו נשירה הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 164. שיר הפקחים (פקח אמור נא לנו די)
שיר 165. שיר מחול חסידי חב"ד קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 166. שלי שלך (התדעו כי שמי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 167. שם בעמק יזרעאל (שם בעמק יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 168. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 169. שמעו נא (שמעו נא חבריה והטו נא אוזן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 170. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 171. תוליכנו קוממיות (תוליכנו קוממיות לארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 172. תורה ועבודה (תורה תורה ועבודה)
שיר 173. תמול חלף איננו (המחר לא בא עוד)
שיר 174. תפילת סדרן (שמע קולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: