נילי שלי

העתקת מילות השיר

רוּחַ סְתָו נוֹשֶׁבֶת פָּנַס רְחוֹב דּוֹעֵךְ. מַהֵר אֶל הָרַכֶּבֶת כָּל הַגְּדוּד הוֹלֵךְ. זִיו עֵינַיִךְ הַבָּהִיר מִבֵּין אַלְפֵי בְּנוֹת-הָעִיר זוֹכֵר אֲנִי, נִילִי.רוח סתיו נושבת פנס רחוב דועך. מהר אל הרכבת כל הגדוד הולך. זיו עינייך הבהיר מבין אלפי בנות-העיר זוכר אני, נילי.
מילים: הנס לייפ
תרגום/נוסח עברי: לא ידוע
לחן: נורברט שולץ
כתיבה: 1915
הלחנה: 1938

רוּחַ סְתָו נוֹשֶׁבֶת
פָּנַס רְחוֹב דּוֹעֵךְ.
מַהֵר אֶל הָרַכֶּבֶת
כָּל הַגְּדוּד הוֹלֵךְ.
זִיו עֵינַיִךְ הַבָּהִיר
מִבֵּין אַלְפֵי בְּנוֹת-הָעִיר
זוֹכֵר אֲנִי, נִילִי.
רוח סתיו נושבת
פנס רחוב דועך.
מהר אל הרכבת
כל הגדוד הולך.
זיו עינייך הבהיר
מבין אלפי בנות-העיר
זוכר אני, נילי.
 פרטים נוספים


הנוסח המקורי [?] מנוביגרד 1942   העתקת מילות השיר

 א. רוּחַ סְתָו נוֹשֶׁבֶת
רְחוֹב, פַּנָּס דּוֹעֵךְ
מַהֵר אֶל הָרַכֶּבֶת
כָּל הַגְּדוּד הוֹלֵךְ

זִיו עֵינַיִךְ הַבָּהִיר
מִבֵּין אַלְפֵי בְּנוֹת הָעִיר
זוֹכֵר אֲנִי נִילִי

ב. קוֹל צְפִירַת רַכֶּבֶת
לְטִיפָה אַחֲרוֹנָה
לִשְׂדֵה קְרָב דּוֹהֶרֶת
רַכֶּבֶת מְהִירָה

שְׁתֵּי עֵינַיִך הַיָּפוֹת
עֲבוּרִי אָז שָׁפְכוּ דְּמָעוֹת
בְּלֵיל סַגְרִיר, נִילִי

ג. שָׁם עַל יַד הַבִּקְעָה
הֵד כָּמוּס בְּסוֹד
אֵלָה שָׁם עַתִּיקָה
הַפּוֹרַחַת עוֹד

לְלָחְצֵךְ אָז לְלִבִּי
שֶׁלָּךְ בָּרוּךְ מֵחֵיל רַגְלִי
רוֹצֶה נִילִי שֶׁלִּי

ד. שֶׁמֶשׁ אַט זוֹרַחַת
מֵעַל לָאֵלָה
יַד אוֹיֵב רוֹצַחַת
אוֹתָךְ לְעוֹלָם שָׁתְקָה

וּבַגַּיְא נַחַל הוֹמֶה
לָךְ אֲנִי שָׁם אֲחַכֶּה
בִּנְטוֹת הַיּוֹם, נִילִי

ה. וּבִנְשֹב הָרוּחַ
רֵיחַ הָאָבִיב
עַל כְּנָפָיו יָגִיחַ
צְלִיל קוֹלֵךְ הֶחָבִיב

וְעַל דַּרְכֵי עוֹלָם אֵין קֵץ
אֶשְׁאַל כָּל שִׂיחַ, אֶשְׁאַל כָּל עֵץ
הֵיכָן הָלַכְתְּ, נִילִי
א. רוח סתיו נושבת
רחוב, פנס דועך
מהר אל הרכבת
כל הגדוד הולך

זיו עינייך הבהיר
מבין אלפי בנות העיר
זוכר אני נילי

ב. קול צפירת רכבת
לטיפה אחרונה
לשדה קרב דוהרת
רכבת מהירה

שתי עינייך היפות
עבורי אז שפכו דמעות
בליל סגריר, נילי

ג. שם על יד הבקעה
הד כמוס בסוד
אלה שם עתיקה
הפורחת עוד

ללחצך אז ללבי
שלך ברוך מחיל רגלי
רוצה נילי שלי

ד. שמש אט זורחת
מעל לאלה
יד אויב רוצחת
אותך לעולם שתקה

ובגיא נחל הומה
לך אני שם אחכה
בנטות היום, נילי

ה. ובנשוב הרוח
ריח האביב
על כנפיו יגיח
צליל קולך החביב

ועל דרכי עולם אין קץ
אשאל כל שיח, אשאל כל עץ
היכן הלכת, נילי
גרסה שפרסם אליהו הכהן   העתקת מילות השיר

 רוּחַ סְתָו נוֹשֶׁבֶת, פַּנָּס רְחוֹב צוֹעֵק,
חֵישׁ אֶל הָרַכֶּבֶת כָּל הַגְּדוּד צוֹעֵד.
זִיו עֵינַיִךְ הַבָּהִיר
מִבֵּין אַלְפֵי בְּנוֹת הָעִיר,
אֲנִי זוֹכֵר נִילִי, אֲנִי זוֹכֵר נִילִי.

עַל יַד הַבִּקְעָה, עֵת כָּמוּס בְּסוֹד,
אֵלָה שָׁם עַתִּיקָה, הַפּוֹרַחַת עוֹד?
לְלָחְצֵךְ עוֹד אֶל לִבִּי,
אֲנִי בָּרוּךְ מֵחֵיל רַגְלִי,
רוֹצֶה אוֹתָךְ נִילִי, רוֹצֶה אוֹתָךְ נִילִי.

שֶׁמֶשׁ פָּז זוֹרַחַת מֵעַל לָאֵלָה,
יַד אוֹיֵב פּוֹשַׁעַת לְעוֹלָם אוֹתָךְ גָּדְעָה,
וּבַגַּיְא הַנַּחַל הַהוֹמֶה,
אֲנִי עוֹד שָׁם לָךְ אֲחַכֶּה,
בִּנְטוֹת הַיּוֹם נִילִי, בִּנְטוֹת הַיּוֹם נִילִי.
רוח סתיו נושבת, פנס רחוב צועק,
חיש אל הרכבת כל הגדוד צועד.
זיו עינייך הבהיר
מבין אלפי בנות העיר,
אני זוכר נילי, אני זוכר נילי.

על יד הבקעה, עת כמוס בסוד,
אלה שם עתיקה, הפורחת עוד?
ללחצך עוד אל לבי,
אני ברוך מחיל רגלי,
רוצה אותך נילי, רוצה אותך נילי.

שמש פז זורחת מעל לאלה,
יד אויב פושעת לעולם אותך גדעה,
ובגיא הנחל ההומה,
אני עוד שם לך אחכה,
בנטות היום נילי, בנטות היום נילי.
 פרטים נוספים


גרסת שפרסם אהוד בן-עזר   העתקת מילות השיר

 רוּחַ סְתָיו נוֹשֶׁבֶת
פָּנַס-רְחוֹב צוֹעֵק
מַהֵר אֶל הָרַכֶּבֶת
כָּל הַגְּדוּד צוֹעֵד –

זִיו עֵינַיִךְ הַבָּהִיר
מִבֵּין אַלְפֵי בְּנוֹת הָעִיר
אֲנִי חוֹלֵם רַק לִילִי
אֲהָהּ, לִילִי מַרְלֵן! –

רוח סתיו נושבת
פנס-רחוב צועק
מהר אל הרכבת
כל הגדוד צועד –

זיו עינייך הבהיר
מבין אלפי בנות העיר
אני חולם רק לילי
אהה, לילי מרלן! –
 פרטים נוספים


מתוך אוסף מאיר נוי   העתקת מילות השיר

 שִׁירַת הַזָּקִיף

רוּחַ סְתָו נוֹשֶׁבֶת פָּנָס מֵרְחוֹב דּוֹעֵך
מַהֵר אֶל הָרַכֶּבֶת כָּל הַגְּדוּד הוֹלֵךְ
זוּג עֵינַיִךְ הַבָּהִיר מִבֵּין אַלְפֵי בְּנוֹת הָעִיר
זוֹכֵר אֲנִי נִילִי X2

קוֹל צְפִירַת רַכֶּבֶת לְטִיפָה אַחֲרוֹנָה
אֶל שְׂדֵה הַקְּרָב דּוֹהֶרֶת רַכֵּבֵת מְהִירָה
שְׁתֵּי עֵינַיִך הַיָּפוֹת עֲבוּרִי אָז שָׁפְכוּ דְּמָעוֹת
בְּלֵיל סַגְרִיר נִילִי X2

שָׁם לְיַד הַבִּקְעָה עֵת כָּמוּס הַ[?]סּוֹד
אֵלָה שָׁם עַתִּיקָה הַפּוֹרַחַת עוֹד
לְלָחְצֵךְ אָז אֶל לִבִּי רוֹצֶה בָּרוּךְ מֵחֵיל-רַגְלִי
רוֹצֶה בָּךְ עוֹד נִילִי X2

שירת הזקיף

רוח סתיו נושבת פנס מרחוב דועך
מהר אל הרכבת כל הגדוד הולך
זוג עינייך הבהיר מבין אלפי בנות העיר
זוכר אני נילי X2

קול צפירת רכבת לטיפה אחרונה
אל שדה הקרב דוהרת רכבת מהירה
שתי עינייך היפות עבורי אז שפכו דמעות
בליל סגריר נילי X2

שם ליד הבקעה עת כמוס ה[?]סוד
אלה שם עתיקה הפורחת עוד
ללחצך אז אל לבי רוצה ברוך מחול-רגלי
רוצה בך עוד נילי X2
 פרטים נוספים


מתוך פנקס פרטי משנות הארבעים   העתקת מילות השיר

 רוּחַ סְתָו נוֹשֶׁבֶת
פַּנָּס הָרְחוֹב בּוֹעֵר
מַהֵר אֶל הָרַכֶּבֶת
כָּל הַגְּדוּד דּוֹהֵר
שְׁתֵּי עֵינַיִךְ הַיָּפוֹת
מִבֵּין אַלְפֵי בְּנוֹת הָעִיר
זוֹכֵר אוֹתָךְ נִילִי X2

שָׁם עַל הַר גָּבוֹהַּ
שָׁם בֵּין הַבִּקְעָה
זוֹכֵר אֲנִי אֶת הָעֶרֶב
אֶת הַנְּשִׁיקָה
אִמַּצְתִּיךְ אָז אֶל לִבִּי
אֲנִי בָּרוּךְ מֵחֵיל רַגְלִי
זוֹכֵר אוֹתָךְ נִילִי X2

קוֹל צְפִירַת רַכֶּבֶת
לְטִיפָה זוֹ אַחְרוֹנָה
מַהֵר אֶל הָרַכֶּבֶת
כָּל הַגְּדוּד דּוֹהֵר
שְׁתֵּי עֵינַיִךְ הַיָּפוֹת
רָאוּנִי אָז, שָׁפְכוּ דְּמָעוֹת
זוֹכֵר אוֹתָךְ נִילִי X2
רוח סתיו נושבת
פנס הרחוב בוער
מהר אל הרכבת
כל הגדוד דוהר
שתי עינייך היפות
מבין אלפי בנות העיר
זוכר אותך נילי X2

שם על הר גבוה
שם בין הבקעה
זוכר אני את הערב
את הנשיקה
אימצתיך אז אל לבי
אני ברוך מחיל רגלי
זוכר אותך נילי X2

קול צפירת רכבת
לטיפה זו אחרונה
מהר אל הרכבת
כל הגדוד דוהר
שתי עינייך היפות
ראוני אז, שפכו דמעות
זוכר אותך נילי X2
 פרטים נוספים


מפנקסה של איה רופין   העתקת מילות השיר

 [שורה 2]
בַּחוּץ פַּנָּס דּוֹעֵךְ
[סוף הבית הראשון - היחיד במקור זה]
זוֹכֵר אֲנִי, לִילִית
[שורה 2]
בחוץ פנס דועך
[סוף הבית הראשון - היחיד במקור זה]
זוכר אני, לילית
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (גרמנית)   העתקת מילות השיר

 1. Vor der Kaserne
Vor dem großen Tor
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor
So woll'n wir uns da wieder seh'n
Bei der Laterne wollen wir steh'n
|: Wie einst Lili Marleen. :|
2. Unsere beide Schatten
Sah'n wie einer aus
Daß wir so lieb uns hatten
Das sah man gleich daraus
Und alle Leute soll'n es seh'n
Wenn wir bei der Laterne steh'n
|: Wie einst Lili Marleen. :|

3. Schon rief der Posten,
Sie blasen Zapfenstreich
Das kann drei Tage kosten
Kam'rad, ich komm sogleich
Da sagten wir auf Wiedersehen
Wie gerne wollt ich mit dir geh'n
|: Mit dir Lili Marleen. :|

4. Deine Schritte kennt sie,
Deinen zieren Gang
Alle Abend brennt sie,
Doch mich vergaß sie lang
Und sollte mir ein Leids gescheh'n
Wer wird bei der Laterne stehen
|: Mit dir Lili Marleen? :|

5. Aus dem stillen Raume,
Aus der Erde Grund
Hebt mich wie im Traume
Dein verliebter Mund
Wenn sich die späten Nebel drehn
Werd' ich bei der Laterne steh'n
|: Wie einst Lili Marleen. :|


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אורי אבנרי 
שנת הקלטה: 25.10.2016
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

אהוד בן עזר, "חדשות בן עזר", גליון 443 [11.5.2009]:

כידוע היה "לילי מרלן" שיר-הזמר החביב של החיילים הגרמניים במלחמת העולם השנייה, שיר שאותו הפקיעו מהם הבריטים בביצועה הבלתי נשכח של מרלן דיטריך, שהפכה אותו לכמעט הימנון. ב"ספר הגעגועים" אני מביא את הנוסח העברי של לילי מרלן שאנחנו שרנו בהתלהבות בילדותנו, אם אינני טועה התרגום היה של שלונסקי:

ומוסיף אליהו הכהן ב"חדשות בן עזר", גליון 444 [14.5.2009]:

שיר האהבה הגרמני הנודע "לילי מרלן" חובר בימי מלחמת העולם הראשונה (1915) בידי הנס לייפ, חייל גרמני בן 22, ושמו המקורי היה "העלמה מתחת לפנס". הוא נותר בכתובים במשך למעלה מעשרים שנה, ורק בשנת 1938 היה לשיר זמר כשהולחן בידי נורברט שולץ.

בימי מלחמת העולם השנייה נפוץ השיר ברחבי אירופה וזכה למעמד מיוחד של שיר האהוב על חיילים משני עברי המתרס – הגרמנים מחד וצבאות בנות הברית מאידך – עד כי הפך לתו היכר צלילי אופייני של מלחמת העולם השנייה. השיר זוהה עם השחקנית הנודעת מרלן דיטריך, המבצעת המפורסמת ביותר שלו, אם כי לא הראשונה, ששרה אותו באנגלית ובגרמנית.

המתנדבים העבריים לצבא הבריטי היו הראשונים שרקחו לו גרסה עברית, שבה לילי גוירה לנילי. אחריהם החרו החזיקו בשיר מגוייסי הפלמ"ח שהתאימו לו גרסה עברית משלהם [ראו "בסוכה קטנה" – זֶמֶרֶשֶׁת]. עם בואם ארצה של חיילי הדיוויזיה המוטסת השישית ("הכלניות") שחבשו כומתות אדומות, נולד הנוסח העברי השלישי שהיו לו שתי ואריאציות של קטע הסיום [ראו "אותנו לא יפחידו" ושם גרסאות רבות – זֶמֶרֶשֶׁת].

בדצמבר 2018 קיבלנו מרחל הראל, בתו של חבר הבריגדה ברזלי (אייזיק) פרבוזניק, נוסח שלם בחמישה בתים תחת הכותרת "נילי שלי", כתוב במכונת כתיבה ומתוארך ל23.1.1942, ללא שם מחבר, וליד הכותרת רשום "נבי גרד", ככל הנרה העיר נוביגראד שביוגוסלביה (היום בקרואטיה). סביר שזה הנוסח המקורי של השיר העברי.

קראו עוד על השיר המקורי לילי מרלן בוויקיפדיה.

עוד נכתב לאותו לחן נוסח רטרוספטיבי על השיר "לילי מרלן" ששרה שרון חזיז.

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 01.07.2023 21:40:16


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: