במוצאי יום מנוחה (לחן לא ידוע)

העתקת מילות השיר

בְּמוֹצָאֵי יוֹם מְנוּחָה הַמְצֵא לְעַמְּךָ רְוָחָה שְׁלַח תִּשְׁבִּי לְנֶאֱנָחָה וְנָס יָגוֹן וַאֲנָחָה יָאֲתָה לְךָ צוּרִי לְקַבֵּץ עַם מְפֻזָּרִי מִיַּד גּוֹי אַכְזָרִי אֲשֶׁר כָּרָה לִי שׁוּחָה אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא אַמֵּץ וְחַזֵּק רִפְיוֹן יָדִי בָּרֵךְ מְלָאכְתִי וְכָל מַאְבָּדִי (אולי מַעְבָּדִי?) אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא יַעֵד וְהָכֵן דֵּי סִפּוּקִי זַמֵּן מְזוֹנִי וְלֶחֶם חוּקִי אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא קְרָא יֶשַׁע לְעַם נְדָבָה אֵל דָּגוּל מֵרְבָבָה יְהִי הַשָּׁבוּעַ הַבָּא לִישׁוּעָה וְלִרְוָחָה אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא פָּרֵץ וְשַׁלַּח וְשַׂמַּח לְבָבִי אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיאבמוצאי יום מנוחה המצא לעמך רוחה שלח תשבי לנאנחה ונס יגון ואנחה יאתה לך צורי לקבץ עם מפוזרי מיד גוי אכזרי אשר כרה לי שוחה אליהו הנביא, אליהו הנביא אמץ וחזק רפיון ידי ברך מלאכתי וכל מאבדי אליהו הנביא, אליהו הנביא יעד והכן די סיפוקי זמן מזוני ולחם חוקי אליהו הנביא, אליהו הנביא קרא ישע לעם נדבה אל דגול מרבבה יהי השבוע הבא לישועה ולרוחה אליהו הנביא, אליהו הנביא פרץ ושלח ושמח לבבי את אליהו הנביא את אליהו הנביא, את אליהו הנביא
מילים: יעקב מנוי, לא ידוע
לחן: לא ידוע, עממי ספרדי-יהודי

בְּמוֹצָאֵי יוֹם מְנוּחָה הַמְצֵא לְעַמְּךָ רְוָחָה
שְׁלַח תִּשְׁבִּי לְנֶאֱנָחָה וְנָס יָגוֹן וַאֲנָחָה

יָאֲתָה לְךָ צוּרִי לְקַבֵּץ עַם מְפֻזָּרִי
מִיַּד גּוֹי אַכְזָרִי אֲשֶׁר כָּרָה לִי שׁוּחָה

אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
אַמֵּץ וְחַזֵּק רִפְיוֹן יָדִי
בָּרֵךְ מְלָאכְתִי וְכָל מַאְבָּדִי (אולי מַעְבָּדִי?)
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
יַעֵד וְהָכֵן דֵּי סִפּוּקִי
זַמֵּן מְזוֹנִי וְלֶחֶם חוּקִי
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא

קְרָא יֶשַׁע לְעַם נְדָבָה אֵל דָּגוּל מֵרְבָבָה
יְהִי הַשָּׁבוּעַ הַבָּא לִישׁוּעָה וְלִרְוָחָה

אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
פָּרֵץ וְשַׁלַּח וְשַׂמַּח לְבָבִי אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
במוצאי יום מנוחה המצא לעמך רוחה
שלח תשבי לנאנחה ונס יגון ואנחה

יאתה לך צורי לקבץ עם מפוזרי
מיד גוי אכזרי אשר כרה לי שוחה

אליהו הנביא, אליהו הנביא
אמץ וחזק רפיון ידי
ברך מלאכתי וכל מאבדי
אליהו הנביא, אליהו הנביא
יעד והכן די סיפוקי
זמן מזוני ולחם חוקי
אליהו הנביא, אליהו הנביא

קרא ישע לעם נדבה אל דגול מרבבה
יהי השבוע הבא לישועה ולרוחה

אליהו הנביא, אליהו הנביא
פרץ ושלח ושמח לבבי את אליהו הנביא
את אליהו הנביא, את אליהו הנביא
 פרטים נוספים


נוסח המילים מתחת לתווים ב"קולות רבים"   העתקת מילות השיר

 בְּמוֹצָאֵי יוֹם מְנוּחָה...

יָאֲתָה לְךָ צוּרִי...

אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא...

יָבוֹא מְשִׁיחִי לְעִיר מוֹשָׁבִי
אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
במוצאי יום מנוחה...

יאתה לך צורי...

אליהו הנביא...

יבוא משיחי לעיר מושבי
את אליהו הנביא, את אליהו הנביא
 פרטים נוספים


נוסח המילים הנפרד ב"קולות רבים"   העתקת מילות השיר

 בְּמוֹצָאֵי יוֹם מְנוּחָה...

יָאֲתָה לְךָ צוּרִי...

חַדֵּשׁ שָׂשׂוֹנִי אֵל נָא וְהָבִיא
אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא,
אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
במוצאי יום מנוחה...

יאתה לך צורי...

חדש ששוני אל נא והביא
את אליהו הנביא
את אליהו הנביא,
את אליהו הנביא
 פרטים נוספים


הפיוט המלא של החלק השני   העתקת מילות השיר

 חַדֵּשׁ שָׂשׂוֹנִי אֵל נָא וְהָבִיא אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
אַמֵּץ וְחַזֵּק רִפְיוֹן יָדִי
בָּרֵךְ מְלָאכְתִי וְכָל מַעְבָּדִי
גּוֹאֲלִי עָנְיִי זְכוֹר וּמְרוּדִי
דְּבַרְךָ הַטּוֹב הָקֵם לְעוֹדְדִי
הָאֵר וּשְׁלַח וְשַׂמַּח לְבָבִי
אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
וַעֵד וְהָכִן דֵּי סִפּוּקִי
זַמֵּן מְזוֹנִי וְלֶחֶם חֻקִּי
חֲלֵב חֵיל גּוֹיִם חִישׁ לְהָנִיקֵי
טוּבְךָ תְּשַׂבַּע עוֹלָלִי וְיוֹנְקִי
יָבֹא מְשִׁיחִי לְעִיר מוֹשָׁבִי
אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
כּוֹנֵן לְעַמְּךָ צוּר צוּרִי לַחֲבוֹש
לֶחֶם לֶאֱכוֹל וּבֶגֶד לִלְבּוֹש
מְשַׂנְּאִי יֶחֱזֶה יַחֲפוֹר וְיֵבוֹש
נְוֵה הַר שֵׂעִיר בְּקָרוֹב תִּכְבּוֹשׁ
שְׂשוֹנִי יִגְדַּל כִּרְאוֹת סְבִיבִי
אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
עַמּוֹן וּמוֹאָב וֶאֱדוֹם תְּכַלֶּה
פְּדוּתְךָ לְעַם זוּ כְּמֵאָז תְּגַלָּה
צִיּוֹן תַּעֲלֶה מֵעַם אֵלֶּה
קִרְיַת מֶלֶךְ עַם רַב תְּמָלֵּא
שַׁכֵּן תְּשַׁכֵּן בְּתוֹךְ עַם צְבִי
אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
חדש ששוני אל נא והביא את אליהו הנביא
אמץ וחזק רפיון ידי
ברך מלאכתי וכל מעבדי
גואלי עוניי זכור ומרודי
דברך הטוב הקם לעודדי
האר ושלח ושמח לבבי
את אליהו הנביא
וועד והכן די סיפוקי
זמן מזוני ולחם חוקי
חלב חיל גוים חיש להניקי
טובך תשבע עוללי ויונקי
יבא משיחי לעיר מושבי
את אליהו הנביא
כונן לעמך צור צורי לחבוש
לחם לאכול ובגד ללבוש
משנאי יחזה יחפור ויבוש
נוה הר שעיר בקרוב תכבוש
ששוני יגדל כראות סביבי
את אליהו הנביא
עמון ומואב ואדום תכלה
פדותך לעם זו כמאז תגלה
ציון תעלה מעם אלה
קרית מלך עם רב תמלא
שכן תשכן בתוך עם צבי
את אליהו הנביא:
 פרטים נוספים


הפיוט המלא של החלק הראשון   העתקת מילות השיר

 בְּמוֹצָאֵי יוֹם מְנוּחָה הַמְצֵא לְעַמְּךָ רְוָחָה
שְׁלַח תִּשְׁבִּי לְנֶאֱנָחָה וְנָס יָגוֹן וַאֲנָחָה

יָאֲתָה לְךָ צוּרִי לְקַבֵּץ עַם מְפֻזָּרִי
מִיַּד גּוֹי אַכְזָרִי אֲשֶׁר כָּרָה לִי שׁוּחָה

עֵת דּוֹדִים תְּעוֹרֵר אֵל לְמַלֵּט עַם אֲשֶׁר שׁוֹאֵל
רְאוֹת טוּבְךָ בְּבוֹא גוֹאֵל לְשֶׂה פְזוּרָה נִדָּחָה

קְרָא יֶשַׁע לְעַם נְדָבָה אֵל דָּגוּל מֵרְבָבָה
יְהִי הַשָּׁבוּעַ הַבָּא לִישׁוּעָה וְלִרְוָחָה

בַּת צִיּוֹן הַשְּׁכוּלָה אֲשֶׁר הִיא הַיּוֹם גְּעוּלָה
הֵרָה תִּהְיֶה בְּעוּלָה בְּאֵם הַבָּנִים שְׂמֵחָה

מַעְיָנוֹת אֲזַי יְזוּבוּן וּפְדוּיֵי אֲדֹנָי יְשׁוּבוּן
וּמֵי יֵשַׁע יִשְׁאֲבוּן וְהַצָּרָה נִשְׁכָּחָה

נְחֵה עַמְּךָ כְּאָב יְצַפְצְפוּ עַם לֹא אַלְמָן
דְּבַר אֲדֹנָי אֲשֶׁר נֶאֱמָן בַּהֲקִימְךָ הַבְטָחָה

וִידִידִים פְּלֵיטֵי חֶרֶץ נְגִינָתָם יִפְצְחוּ בְמֶרֶץ
בְּלִי צְוָחָה וּבְלִי פֶרֶץ אֵין יוֹצֵאת וְאֵין צְוָחָה

יְהִי הַחֹדֶשׁ הַזֶּה כִּנְבוּאַת אֲבִי חוֹזֶה
וְיִשָּׁמַע בְּבַיִת זֶה קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה

חָזָק יְמַלֵּא מִשְׁאֲלוֹתֵינוּ אַמִּיץ יַעֲשֶׂה בַּקָּשָׁתֵנוּ
וְהוּא יִשְׁלַח בְּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ בְּרָכָה וְהַצְלָחָה

בְּמוֹצָאֵי יוֹם גִּילָה שִׁמְךָ נוֹרָא עֲלִילָה
שְׁלַח תִּשְׁבִּי לְעַם סְגֻלָּה רֶוַח שָׂשׂוֹן וַהֲנָחָה

קוֹל צָהֳלָה וְרִנָּה שְׂפָתֵינוּ אָז תְּרַנֵּנָּה
אָנָּא אֲדֹנָי הוֹשִׁיעָה נָּא אָנָּא אֲדֹנָי הַצְלִיחָה נָּא
במוצאי יום מנוחה המצא לעמך רוחה
שלח תשבי לנאנחה ונס יגון ואנחה

יאתה לך צורי לקבץ עם מפוזרי
מיד גוי אכזרי אשר כרה לי שוחה

עת דודים תעורר אל למלט עם אשר שואל
ראות טובך בבוא גואל לשה פזורה נידחה

קרא ישע לעם נדבה אל דגול מרבבה
יהי השבוע הבא לישועה ולרוחה

בת ציון השכולה אשר היא היום געולה
הרה תהיה בעולה באם הבנים שמחה

מעינות אזי יזובון ופדויי אדוניי ישובון
ומי ישע ישאבון והצרה נשכחה

נחה עמך כאב יצפצפו עם לוא אלמן
דבר אדוניי אשר נאמן בהקמך הבטחה

וידידים פליטי חרץ נגינתם יפצחו במרץ
בלי צוחה ובלי פרץ אין יוצאת ואין צוחה

יהי החודש הזה כנבואת אבי חוזה
ויישמע בבית זה קול ששון וקול שמחה

חזק ימלא משאלותינו אמיץ יעשה בקשתנו
והוא ישלח במעשה ידינו ברכה והצלחה

במוצאי יום גילה שמך נורא עלילה
שלח תשבי לעם סגולה רוח ששון והנחה

קול צהולה ורינה שפתינו אז תרננה
אנא יי הושיעה נא אנא יי הצליחה נא
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

ברכה צפירה 
הקלטה: אבנר בהט
שנת הקלטה: 29.3.1968
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:08:00).

ביצוע ללא ליווי


על השיר

השיר ששרה ברכה צפירה ונכלל גם בספרה "קולות רבים" הוא שילוב של שני טקסטים נפרדים כשכל טקסט גם מובחן מבחינת הלחן.

החלק הראשון, לא קצבי ואולי לא ממושקל, הוא למילות הפיוט "במוצאי יום מנוחה".

ראו את "במוצאי יום מנוחה" באתר הפיוט והתפילה ושם גם פירוש ומגוון לחנים. ראו את "במוצאי יום מנוחה" גם בלחן ניסן כהן-מלמד, ובנוסח מורחב בלחן יואל אנגל.

בחלק השני, הקצבי, של הלחן מושר טקסט על אליהו הנביא שנמצא במחזור ויטרי.

בספרה של ברכה צפירה "קולות רבים", השיר מובא במדור "משירת יהודי ספרד". על הלחן היא כותבת:

משערים שהלחן הוא יצירתם של יהודי ארץ ישראל [בהקלטה אומרת: יהודי חברון]. ליווי לו חיברו לראשונה ע[דן] פרטוש ואחריו ח[נוך] יעקבי, שהשתמש בפיוט כנושא ליצירתו הסימפונית "פרטיטה ישראליאנה".

נוסח השיר בהקלטה בנוי לסירוגין - שני בתים לא קצביים, החלק הקצבי, עוד בית לא קצבי וחזרה על החלק הקצבי עם המשך הטקסט על אליהו הנביא. נוסח התווים ב"קולות רבים" שונה, בלי חזרה לחלק הלא קצבי ועם המשך אחר לטקסט. נוסח המילים המובא בנפרד ב"קולות רבים" אינו תואם לגמרי לא את ההקלטה ולא את המילים מתחת לתווים.

בקרב הלחנים המוקלטים באתר התפילה והפיוט, הלחן הנוכחי חסר, אך הלחן ממסורת תורכיה מתחיל באופן דומה.

קטע הלחן של "אליהו הנביא" משולב גם (מותאם למילות הפיוט הידוע יותר "אליהו הנביא") בגרסתו של עדן פרטוש ל"המבדיל".

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
עדכון אחרון: 28.11.2022 10:45:50


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: