הקטן
גופן
הגדל
גופן
אליהו הנביא (לחן מסורתי)
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא אֵלִיָּהוּ הַתִּשְׁבִּי אֵלִיָּהוּ הַגִּלְעָדִי בִּמְהֵרָה יָבוֹא אֵלֵינוּ עִם מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד.אליהו הנביא ‏אליהו התשבי אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד.

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: מסורתי עממי
לחן: מסורתי עממי

אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
אֵלִיָּהוּ הַתִּשְׁבִּי
אֵלִיָּהוּ הַגִּלְעָדִי
בִּמְהֵרָה יָבוֹא אֵלֵינוּ
עִם מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד.
אליהו הנביא
‏אליהו התשבי
אליהו הגלעדי
במהרה יבוא אלינו
עם משיח בן דוד.

 פרטים נוספים


גרסת יוסף שפינדל

אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא,
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
אֵלִיָּהוּ הַתִּשְׁבִּי
אֵלִיָּהוּ, אֵלִיָּהוּ,
אֵלִיָּהוּ הַגִּלְעָדִי

בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ,
בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ,
בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ
יָבוֹא אֵלֵינוּ
עִם מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד
יָבוֹא אֵלֵינוּ
עִם מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד
אליהו הנביא,
אליהו הנביא
אליהו התשבי
אליהו, אליהו,
אליהו הגלעדי

במהרה בימינו,
במהרה בימינו,
במהרה בימינו
יבוא אלינו
עם משיח בן דוד
יבוא אלינו
עם משיח בן דוד
הפיוט המלא

אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא...
אִישׁ אֲשֶׁר קִנֵּא לְשֵׁם הָאַל
אִישׁ בֻּשַׂר שָׁלום עַל יַד יְקוּתַיאֵל
אִישׁ גַּשׁ וַיְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא...
אִישׁ דּורות שְׁנֵים עָשָׂר רָאוּ עֵינָיו
אִישׁ הַנִּקְרָא בַּעַל שֵׂעָר בְּסִימָּנָיו
אִישׁ וְאֵזור עור אָזוּר בְּמָתְנָיו.
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ...
אִישׁ זָעַף עַל עובְדֵי חַמָּנִים
אִישׁ חָשׁ וְנִשְׁבַּע מִהְיות גַּשְׁמִי מְעונִים
אִישׁ טַל וּמָטָר עָצַר שָׁלשׁ שָׁנִים.
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ...
אִישׁ יָצָא לִמְצוא לְנַפְשׁו נַחַת
אִישׁ כִּלְכְּלוּהוּ הָעורְבִים וְלא מֵת לַשַּׁחַת
אִישׁ לְמַעֲנו נִתְבָּרְכוּ כַּד וְצַפַּחַת.
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ...
אִישׁ מוּסָרָיו הִקְשִׁיבוּ כְּמֵהִים
אִישׁ נַעֲנָה בָּאֵשׁ מִשְּׁמֵי גְּבוהִים
אִישׁ סָחוּ אַחֲרָיו ה' הוּא הָאֱלהִים.
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ...
אִישׁ עָתִיד לְהִשְׁתַּלֵּחַ מִשְּׁמֵי עֲרָבות
אִישׁ פָּקִיד עַל כָּל בְּשׂורות טובות
אִישׁ צִיר נֶאֱמָן לְהָשִׁיב לֵב בָּנִים עַל אָבות.
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ...
אִישׁ קָרָא קַנּא קִנֵּאתִי לה' בְּתִּפְאָרָה
אִישׁ רָכַב עַל סוּסֵי אֵשׁ בִּסְעָרָה
אִישׁ שֶׁלּא טָעַם טַעַם מִיתָה וּקְבוּרָה.
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ...
אִישׁ תִּשְׁבִּי עַל שְׁמו נִקְרָא
תַּצְלִיחֵנוּ עַל יָדו בַּתּורָה
תַּשְׁמִיעֵנוּ מִפִּיו בְּשׁורָה טובָה במְהֵרָה
תּוצִיאֵנוּ מֵאֲפֵלָה לְאורָה.
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ...
אִישׁ תִּשְׁבִּי תַּצִּילֵנוּ מִפִּי אֲרָיות
תְּבַשְּׂרֵנוּ בְּשׂורות טובות
תְּשַׂמְּחֵנוּ בָּנִים עַל אָבות
בְּמוצָאֵי שַׁבָּתות.
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ...
כַּכָּתוּב: הִנֵּה אָנכִי שׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא לִפְנֵי בּוא יום ה' הַגָּדול וְהַנּורָא:
וְהֵשִׁיב לֵב אָבות עַל בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל אֲבותָם...
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ...
אַשְׁרֵי מִי שֶׁרָאָה פָּנָיו בַּחֲלום
אַשְׁרֵי מִי שֶׁנָּתַן לו שָׁלום
וְהֶחֱזִיר לו שָׁלום
ה' יְבָרֵךְ אֶת עִמּו בַּשָּׁלום.
אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ...
אליהו הנביא...
איש אשר קינא לשם האל
איש בושר שלום על יד יקותיאל
איש גש ויכפר על בני ישראל.
אליהו הנביא...
איש דורות שנים עשר ראו עיניו
איש הנקרא בעל שער בסימניו
איש ואזור עור אזור במתניו.
אליהו הנביא ...
איש זעף על עובדי חמנים
איש חש ונשבע מהיות גשמי מעונים
איש טל ומטר עצר שלש שנים.
אליהו הנביא ...
איש יצא למצוא לנפשו נחת
איש כלכלוהו העורבים ולא מת לשחת
איש למענו נתברכו כד וצפחת.
אליהו הנביא ...
איש מוסריו הקשיבו כמהים
איש נענה באש משמי גבוהים
איש סחו אחריו ה' הוא האלהים.
אליהו הנביא ...
איש עתיד להשתלח משמי ערבות
איש פקיד על כל בשורות טובות
איש ציר נאמן להשיב לב בנים על אבות.
אליהו הנביא ...
איש קרא קנא קינאתי לה' בתפארה
איש רכב על סוסי אש בסערה
איש שלא טעם טעם מיתה וקבורה.
אליהו הנביא ...
איש תשבי על שמו נקרא
תצליחנו על ידו בתורה
תשמיענו מיפיו בשורה טובה במהרה
תוציאנו מאפלה לאורה.
אליהו הנביא ...
איש תשבי תצילנו מיפי אריות
תבשרנו בשורות טובות
תשמחנו בנים על אבות
במוצאי שבתות.
אליהו הנביא ...
ככתוב: הינה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא:
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם...
אליהו הנביא ...
אשרי מי שראה פניו בחלום
אשרי מי שנתן לו שלום
והחזיר לו שלום
ה' יברך את עימו בשלום.
אליהו הנביא ...
גרסה היתולית

אליהו השַּׁמָּש,
אליהו השמש,
אליהו השמש

הוא קנה לו, הוא קנה לו,
הוא קנה לו מטאטא מקש.
אליהו השמש,
אליהו השמש,
אליהו השמש

הוא קנה לו, הוא קנה לו,
הוא קנה לו מטאטא מקש.


ביצוע: מקהלת גברים
עיבוד: אברהם צבי אידלזון

 סולן לא מזוהה.

ניצוח: אברהם אידלזון

 הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

הקלטה היסטורית
ביצוע: אפרים די-זהב (גולדשטיין)

 גרסה משולבת של "המבדיל", "שבוע טוב" ואליהו הנביא. השיר בתזמון 1:24.פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: מקהלת קול ציון לגולה
שנת הקלטה: 5.4.1957

בליווי תזמורת קול ישראלפתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: מקהלת קיבוץ איילת השחר
עיבוד: יחזקאל בראון
שנת הקלטה: 1967
מקור: סדר פסח באיילת-השחר
דיגיטציה: איציק ואילון אורן

העיבוד נדפס כמס' 8 מתוך 15 שירי פסח בעיבוד יחזקאל בראון שנדפסו במכון למוסיקה ישראל IMI 6486.

זהו ביצוע הבכורה לעיבוד, המבוצע רבות על-ידי מקהלות, עד היום (2010). מספרת כרמלה בר-נץ:

בשנת 1966 (קיץ תשכ"ו) חגג קיבוץ איילת-השחר את שנת היובל להיווסדו. במסגרת אירועי היובל הוצגה מסכת חג מיוחדת שחוברה לאירוע. את הטקסט למסכת כתב חיים גורי ואת המוסיקה והעיבודים לשירים מוכרים הלחין יחזקאל בראון. במהלך העבודה על המסכת, נרקמו יחסי חברות וידידות בין השותפים לעשייה. שנה מאוחר יותר (תשכ"ז), הוזמנו יחזקאל ומשפחתו לסדר פסח עם חברי הקיבוץ. יחזקאל כתב אז, כשי לקיבוץ, עיבודים חדשים למספר שירים שהושרו במסגרת ההגדה. ביניהם נעשה גם העיבוד לנעימה המסורתית של "אליהו הנביא", פיוט שמושר כל שנה בחלק "השירים שלאחר הסעודה". באותו פסח בוצע השיר, לראשונה, בלבושו החדש, כשיחזקאל בראון מנצח על מקהלת איילת-השחר.פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: יוסף שפינדל
שנת הקלטה: 1934
פסנתר: פרסי קאהן (1966-1880)

מתוך התקליטור " יוסף מנור שפינדל - למה עזבתיני "פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: חבורת שהם
עיבוד: יחזקאל בראון
שנת הקלטה: 2007
מקור: תקליטור "הגיע יום חג" (חבורת שהם)
על השיר

הפיוט מופיע בסידור התפילה בזמירות למוצאי שבת ומושר בתפוצות ישראל במוצאי שבתות. לפי המסורת הנובעת מדברי חז"ל, אליהו הנביא לא יבוא לבשר על הגאולה העתידה בערבי שבתות וחגים, ולכן מבקשים שיבוא לבשרנו רק בצאת השבת. קראו עוד על הפיוט המקורי באתר הזמנה לפיוט.

הפיוט השלם בלחן זה נדפס בספרון זמירות לשבת שערך ארנו נאדל (ברלין 1937). בהקלטות מבוצע הפזמון בלבד.

ביצועים נוספים:

נוסח הלחן בביצוע שחקני "הבימה" שונה בהמשכו. הנוסח שאידלזון ומקהלתו שרים שונה באופן אחר.

הלחן הותאם גם לשיר קבלת התורה (אצלנו רק בלחן אחר).

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת evyatar@zemereshet.co.il.

תווים


תיווי: הלל אילת


מתוך "זמירות לשבת" בעריכת ארנו נאדל (ברלין 1937), עמ' 49
תגיות

שבת   מקהלות   אביב ופסח   אישים ומנהיגות   שירים קאנוניים  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם