הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
זמר חן
הדסה ביריביס, משה דפנא, עמנואל עמירן ואברהם עומר (עורכים)
הוצאת בית הוצאה של איגוד הקומפוזיטורים בשיתוף עם המרכז לתרבות ולחינוך 1960

השירים המופיעים באתר*:

 1.  אבטיח (לחן רבינא) (לא על עץ ולא על שיח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אווירון () קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אל הקציר (קום אחי הבוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אל תכה (אל תכה, זה לא נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אליעזר והגזר (מי רוצה רוצה לשמוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  ארנבת (לחן רבינא) (הושע-נא, הושע-נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  בא יום שבת (בא יום שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  בים בם (בים בם בים בם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  בית הספר מלמדנו (בית הספר מלמדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  במעגל (בואו בואו ילדים נרקוד במעגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  ברווז קטון (לחן רבינא) (ברווז אחד קטון צהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  גד גדי (לחן גרישנפון) (אבא שב מן היריד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  גינה לי (גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  גן חיות של פורים (כל הרחוב הוא גן חיות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  דגל עברי תכול לבן (דגל תכלת עם לבן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  האלומות () קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  הגדי המתהדר (לחן גרינשפון) (עמד הגדי על יד הראי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  הגמל (ציל צל ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  הזורעים () קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  היום יום שישי (היום יום שישי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  היום יום שישי (יום שישי היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  היורה (היורה היורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  היורה (גשם גשם משמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  היורה שמע נא (היורה שמע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  הירקות (בין ערוגות בגן הירק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  הסביון (סב סב סב יון יון יון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  העובדים החרוצים (לחן ביאל) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  העובדים החרוצים (לחן לא ידוע) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  העולים והשותלים (מי אלה העולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  העז (עיזה עיזה עיזתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  הפשוש (פשוש זעיר צרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  הצפרדע () קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  הצפרדע (צפרדע צפרדע עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  הקטר (הקטר נושף עשן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  הרועה (על ההר יושב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  הרכבת (הרכבת מקשקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  השקדייה (לחן כהן-מלמד) (שקדיה יפת צמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  התזמורת (בכינור דובה ודוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  זרת לשלום (זרת זרת לשלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  חג הביכורים בעמק (חג חג חג לעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  חג הפורים (עמדו בנים עמדו בנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  חנוכה (באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  חנוכייה לי יש (חנוכיה לי יש, צוחקת בה האש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  ט"ו בשבט (ט"ו בשבט חג היום לגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  ט"ו בשבט הנה הגיע (ט"ו בשבט הנה הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  ט"ו בשבט עתה (לחן עמירן) (ט"ו בשבט עתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  טיף טיף טף (טיף טיף טף יורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  יום טוב לנו (לחן עממי) (יום טוב לנו, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  יציאת מצרים (לחן עממי תימני) (בני ישראל פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 52.  כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) () קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  כך עושים אוזן המן (קמח פה, שמן פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  כלב כלב (כלב כלב הב הב הב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  כלניה (כלניה עלתה היום בשדה השעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  לבובה () קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  ליצן קטן נחמד (ליצן קטן נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 58.  ליצנים (ליצנים, ליצנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  לקראת שבת (לחן נרדי) (לקראת שבת מלכה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 60.  לשנה טובה (טו טו השופר קרא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  מגן וגן (לחן עמירן) (מגן וגן מכל אילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  מה קרה לחתלתול (לחן כהן מלמד) (מה קרה לחתלתול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  משה בתיבה (לחן נסימוב) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 65.  נגילה ונשמח (נגילה ונשמח נפזר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  נדנדה (נד נד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  נר לי (לחן סמבורסקי) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 68.  סוסים (בא האביב, שמש חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  על ענן כביש (על ענן כביש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  על ראש החרמון (לחן רבינא) (על ראש החרמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  פור-פורים (פור - פור - פור - פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  פיל-פילון (פיל-פילון - אפו ארוך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 74.  פרש (לחן סמבורסקי) (רוץ, בן סוסי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  פתח אל"ף א (פתח אל"ף א) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  צור משלו אכלנו (לחן אשכנזי) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 78.  קומו קומו ילדים (קומו קומו ילדים קומו קומו נחמדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 79.  קשתנו על שכמנו (קשתנו על שכמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 80.  רוח חורף (רוח רוח בא לגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 81.  רוני לי (רוני לי רוני לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 82.  רועה קטן (עדרים דודי נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  ריקוד הטלאים (במצלתיים ובתופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 84.  שבת (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 85.  שבת בכפר (שער כל חצר סגור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר
 87.  שיר בוקר (אור אור!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  שיר הילולים לביכורים (שירו שיר לפרי הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 89.  שיר ליורה (לחן בנימין עומר) (מי יודע מה יקרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 90.  שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 91.  שיר ערש (נומי נומי ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 92.  שיר ערש (בא הלילה הירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  שיר ערש לבובה (הסו כלב ודובון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 94.  שני אורחים (שני אורחים לי בחלון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 95.  שקדייה (שקדיה, שקדייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 96.  תכלה שנה (תכלה שנה ואנחתה) קובץ להאזנה - בדף השיר

תווים באתר המופיעים בספר או מבוססים על תווים מהספר:

 1.  היורה (היורה היורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  ליל מנוחה אילנות (ליל מנוחה אילנות ליל מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר


*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.